Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

A NEMZETEGYESÍTŐK köszöntik a POZITÍV TV-t

Kedves Nemzettársam!

Gratulálok az új POZITÍV TV internetes csatornához, amely a jelenlegi helyzetből KIVEZETŐ UTAT kutatja, és nem a panaszárdatot erősíti!
Én mint a NEMZETEGYESÍTŐK civil de a Szent Korona hagyomány igaazságos alkotmányosságának elkötelezett híve, szintén  nem rágódok részletproblémákon, hanem a „több vaasat kell a tűzbe tartani” elv mentén munkálkodom.
Természetesen csak azért önkénteskedem a NEMZETEGYESÍTÉS csapata mellett, mert felismertem, hogy szükséges a mellérendelés ősi elvei mentén egy olyan összerendező „szolgáltatás” amely a mai világ lehetőségeit használja ki a jó irányú változás eléréséhez!
A mai világunkban olyan mennyiégű a pótcselekvés, hogy aazok valóban elveszik a jó szándékú emberek  energiáit is a jövő tervezésétől, de leginkább a megvalósításától.
Sajnos széles társadalmi összefogás elképzelhetetlen annak figyelembe vétele nélkül, hogy ma az ateizmus és a fogyasztói létből fakadó önérdekű gondolkodás uralja a közemberek gondolkodását.
A NEMZETEGYESÍTŐK ezért indították el a Nemzetépítő Népmozgalom  projektjét, ami a helyi szellemi kalákák megalapításával fogalalkozik, hogy felkeltse az egyes ember érdeklődését a tudatemelés, az egymást segítő fizikai  és önvédelmi közösségek szervezésére.

Valójában ezt akarta a Magyarok Szövetsége is, csak hagytuk magunk közé épülni aa pártoskodókat, akiknek a céljaa nem a Nemzetépítés, hanem aa pártépítés volt.
Azért is gratulálok, mert pozitív életszemlélettel, illetve az ebből fakaadó konkrét megoldásokkal, egy valóban pozitív JÖVŐKÉPET körvonalaztok.  A kérdés csak az, hogy mennyi embert sikerül az elméletieskedés oldaláról a cselekvés területére átvezetni?
A Női Összefogás Közösség  azonban egyértelműen a legszükségesebb kategória, hiszen hatalmas hagyoma van aa női érdekérvényesítésnek ami pl. aa MANSZ esetében a Szegedi Gondolat legnagyobb támasza volt  két világháború között.
 Tormy Cecil vezette MANSZ segített leginkább aabbaan, hogy  Trianon traumája nem  negatív, hanem pozitív erőt adott az ifjúság nevelésében főszerepet játszó Édesanyáknak!
Csak köszönetet tudok mondani ahhoz, hogy a célozok összekapcsolni azokat a hasonló célok és értékek mentén gondolkodó, cselekvő embereket, közösségeket, akik szeretnének tenni, de nem látják a kiutat.
 A levelem elején jelezett több vasat tartani tűzbe olyan elv, amely elhatárolódik a kizárólagosságtól!
 A NEMZETEGYESÍTÉS  lényege éppen abban rejlik, hogy azt valljuk, nincs aa zsebünkben a bölcsek köve, mert „Mindenki tud valamit, de senki sem tud mindent!”
Sőt aki azt hirdeti, hogy ő tud mindent, ő ismeri egyedül a megoldást, az nemcsak szerénytelen, hanem károsan önhitt, sőt esetleg még egoista is.
Amennyiben valóban információs csatorna kiépítését célozzátok meg, úgy felajánlom a jogi ismereteimet, amely nem aa mi idegen jogrend alapjain nyugszik, hanem azon a joghagyományon amit őseink igazságos rendként éltek meg és szokásjonon alapul.
Sőt a NEMZETEGYESÍTŐK nevében – akik a nemzetünk egyesítését visszaafogottan, alázattal és szolgálat felajánlásával vállalták –  jelzem az együttműködési szándékunkat, mert mi nem azt nézzük a másik jó magyarban ami elválaszt, hanem ami összeköt!
Szívesen segítünk a helyi közösségépítésben – ahogy eddig is rendelkezésére álltunk a Sacra Hungarorum vezetőinek – szívesen cselekszünk veletek együtt a Nemzetünk újjáépítésében!
Addig is ajánlom a  TV Pozitív műsorait a híveinknek, s a honlapunkon is elhelyezünk belőlük anyagokat.

Vélemény, hozzászólás?