Szamonek János hírlevelei
Hírek

Egy gondolatsor a Sacra Hungarórumról!

Az ÉLET VESZÉLYBEN VAN.

Nem mindenki él túl!

ÉLETBEVÁGÓ egységbehívás minden ÉLETET támogató nő részére, kortól, pártállástól és vallási hovatartozástól függetlenül, mert hamarosan mindezeknek már nem lesz jelentősége!

A jövőben csak az EMBERSÉG fog számítani! A szellemi felemelkedés korát éljük, amely úton a nők szerepe meghatározó.

Az életet Isten a nőre bízta, melynek, ha érzed a felelősségét köztünk a helyed.  Át kell lépnünk egy új világkorszak kapuján, egy új, élhető, magas szellemiségű korszakba. Milyen veszteségek árán történik az átmenet? Ez csak rajtunk, nőkön múlik!

NEM HISZEM, HOGY A JÓ NEM GYŐZEDELMESKEDHET A GONOSZ FELETT, CSAK AZ ANGYALOKNAK IS ÚGY KELL SZERVEZŐDNIÜK, MINT A MAFFIÁNAK

 ( Kurt Vonnegut)

A nők egységében, összeadódó élet iránti elkötelezettségében és egyben felelősségében olyan erő rejlik, amit most, az utolsó pillanatban fel kell ismernünk!

A N.Ö.K. célja, hogy nő kiegyenesedjen, felismerje mennyit ér, mennyi erő rejlik benne.

Az elmúlt korszak a férfiak erőterében zajlott, a következő pedig egy vegyes, hibrid korszak lesz, melyben a nők hangsúlyos, domináns szerepet fognak játszani.

Fel kell készülni, a nők egységbe állításával, mindenhol ott kell lenni, ezzel szabotálni a férfi összeesküvést, mely romba dönti a világot. Második lépésben, pedig az élhető normális jövő szabályait le kell fektetni.

Ennek létjogosultságát az adja, hogy a világ termelőerőinek és vagyonának a 98%-át a férfiak birtokolják, ami azt eredményezi, hogy rengeteg dühös, csalódott, megalázott nő van és annak a reményében, hogy ez megszűnik, továbbá az anyák, a nők visszakapják jogos megbecsülésüket, szakmailag kiteljesedhetnek, érdemes összefogni és együtt dolgozni. Mivel a hímek elárulták az életet, mely egyébként a nőkre bízatott, nem lehet tőlük várni a helyzet megoldását. A férfiak – nem a hímek – pedig felismerik, hogy mindenben támogatni kell a nőket ezen az úton az életet védelmezve.

(BG: Itt feltétlen szükséges egy kis kiegészítés!  A szkíta ősállami létben soha nem voltak a nők hátrányban, hiszen az amazonok korában még a harci tevékenység sem volt idegen tőlük. Így a tudás népe nem zárta ki őket semmilyen tevékenységből, sőt a párkapcsolatban is egyensúlyban éltek. Természetesen a férfi nem képes szülni, így a feladatmegosztás nem volt teljesen azonos. Valójában a sumer birodalom bukása után, a szemiták előretörésével kezdődött az a megkülönböztetés, ami a nőket háttérbe szorította bizonyos területeken, ám ez a magyar hagyományban nem volt érezhető egészen addig, amíg a Habsburg uralkodóház rá nem tenyerelt a királyi hatalomra úgy, hogy a maga javára fordított azt az egyességet, amit István királyunk kötött a pápasággal. Ugyanis a magyarság megmaradása csak attól függött, hogy képesek vagyunk-e a kelet és nyugat közötti ütközőzóna szerepét úgy felvállalni, hogy a geopolitikai helyzetünk ellenére megmaradhassunk magyaroknak, az ősnyelv birtokosainak. Ha ez nem így lett volna, akkor sem Kanizsai Dorottyánk, sem Zrínyi Ilonánk, sem Tormay Cecilünk nem lehetne. Ezen kívül Kossuth Zsuzsanna, valamint Karikó Katalin teljesítményeiről már nem is beszélek!)   

Alapvetően jól kell látni a célt, mely az, hogy át kell lépnünk egy új világkorszak kapuján, egy élhető magas szellemiségű korszakba. Ha valaki azt nem érzi, hogy ezért érdemes és időszerű is tenni, azzal nem kell foglalkozni. Ehhez szellemi/ szakmai tartalmakat kell letenni, s ebben szellemi háborúban el kell végezzük a dolgunkat, konkrétan meg kell védenünk az életet.

A jelenlegi világhatalmi elit, akik a Great Reset – melynek nincs szakrális tartalma – megvalósításán dolgoznak, az ármány és erőszak mezejében működnek, ezért nem győzhetnek. Hiába dolgoznak egy közös világvallás kialakításán és egy globális gazdasági konglomeráció létrehívásán, mivel nem szakrális spirituális renden alapulnak, hosszútávon nem tudnak fennmaradni, összeomlanak.

Azokkal, akik beálltak a mátrixba, azokkal nem lehet mit kezdeni és valójában ők is a mi kottánkból játszanak – hiszen a szétválógatódás ideje zajlik.

A szerzésvágy, pénzsóvárság, nyomorult humanoid tulajdonságok, az ámítás, tömegpszichózisos félelemkeltés a katonai diktatúra irányába vezetik a világot, melyek csak ideig óráig működhetnek, leáldozik a csillaguk.

Az első világháborút 23 évig készítették elő, és már az első világháború alatt tervezték a másodikat. Ki vette ezt észre? Ha valaki észrevette, mit tett ellene? Ha nemcsak néhányan ismerték volna fel és tettek volna ellene, hanem 4-500000-en, akkor is ugyanaz lett volna az eredmény?

A vírushelyzet, a kijárási tilalom, a közösségi terekben megjelenő gépfegyveres katonák, az operatív törzs által irányított egészségügy, a hadiipari fejlesztések mind azt bizonyítják, hogy a III. VILÁGHÁBORÚ és a IV. IPARI FORRADALOM zajlik, mely a mesterséges intelligencia térnyerésével transzhumán rabszolgává kívánja tenni az embert.

Ha egy ¾ év alatt tömegpszichózissal el lehetett ezt a félelem szintet érni, akkor ugyan ennyi idő alatt a boldogság is elérhető.

Ma már csak a józan, életet védelmező nőkre lehet számítani. A női angyalhadsereg, Istenanya katonái, az amazon hadtest – ki-ki válassza a magához illőt – kifordítják a világot a sarkaiból. A túloldalon van a pénz, paripa, fegyver, nálunk van a hit és az élet ránk bízásának felelőssége. A másik oldal továbbra sem tisztességesen kívánja megoldani a problémákat, hanem Istent játszva az élet tudatos elpusztításával. A vallási szervezetek lepaktáltak- egyfajta szinkretikus vallás létrehozásán dolgoznak, miközben ma már csak a saját túlélésükért küzdenek, az embereket magukra hagyták. A legtöbben nem tudják jól értelmezni a kialakult helyzetet, a generált mesterséges apokalipszis történéseit, ezért nem találják a kiutat sem. Aki tanácstalan nem tud tettre kész lenni, a másik oldalon a nagy megmondók okoskodása is megöli a tetteket.

A társadalom működésének jogi alapja az alkotmány. Jelenleg nincs MO-nak alkotmánya.

(BG: Sajnos itt is megjegyzést kell tegyek a leírtakhoz!  A történeti alkotmányosságunkat soha és senki nem tudta és a jövőben sem tudja érvényteleníteni! A Habsburgok számtalan esetben próbálkoztak vele, azonban legtöbbször szabadságharc lett a vége, majd valamilyen kompromisszummal zárult le a vita. 1949-ben azonban Sztálinnal már nem lehetett kompromisszumra jutni, így az 1936 évi szovjet alkotmány „magyarított” változatát erőszakolták ránk, amit 1989-ben átkódoltak a globalista birodalom és a hazai kommunisták érdekei szerint. Vagyis a történelmi magyar államok sorába illeszkedő államberendezkedést nem akarták, hiszen rendszerváltás helyett impériumváltás következett be 1989-90-ben úgy, hogy közben a Történeti Alkotmányunk érvényes, csak éppen nem tudjuk érvényre juttatni! Hazánknak tehát ma is van alkotmánya éppen úgy ahogy az angoloknál is a tradíciók alapján létező íratlan alkotmányosság működik. S ha nekik lehet, akkor nálunk ki tilthatja ezt meg? Egyébként a magyar joghagyomány nem a királyszuverenitásban, vagy népszuverenitásban gondolkodott, hanem a joguralmi állam koronaszuverenitásában, hiszen hazánkban nem lehetett ember kezébe tenni a főhatalmat, mert őseink szerint minden ember esendő! Ezért a főhatalom az igazságos jogrend „foglalatát” képező Szent Koronában rejlett, amit egykor minden magyar ember ismert és elismert! NEEM?)

Népszuverenitási kérdés, az ember elidegeníthetetlen Istentől kapott joga az alkotmányozás. Az alkotmányos népszavazás nem csak hatalmi eliten keresztül kezdeményezhető, hanem alulról szerveződően is megvalósítható. A jóváhagyott alkotmányt pedig népszavazás formájában el lehet fogadtatni. Ennek a technikai lebonyolításában alapvető szerepe van a nők összefogásának.

(BG: Sajnos itt is megjegyzést kell tegyek a leírtakhoz!  A történeti alkotmányosságunk őseink bevált szokásrendjét jelenti, ami szerint a modusz vivendi vagyis az élés módja határozza meg azt, hogy miként lehet az állam törvényes. Ha abba idegen hatalmak avatkoznak bele, akkor az nem lehet törvényes még akkor sem, ha látszatra népi akarat döntene úgy. Vagyis a mai médiamanipulációs világban nem lehet arra alapozni, hogy egy népszavazás valóban a közjót fogja elősegíteni. Főleg úgy, hogy a teljes közbeszédet uralja a pénzháttérhatalom a legkülönbözőbb trükkökkel. Ezért is fontos, hogy a joghagyományt visszaaállítsuk, hogy a nemzetépítés eredményeképpen visszatérjen a közhatalom a pártoktól a nemesen gondolkodó Nemzet, számonkérhető, visszahívható követeiből megalakult Nemzetgyűléshez! NEEM?)

A jövő nem a politikai pártoké és a vallásoké. A demokrácia megszűnik, a demagóg vallási dogmák már nem uralják tovább a spirituális világot. A jövő a nagybetűs Embereké.

(BG: Itt is megjegyzést kell tegyek a leírtakhoz!  Ahogy Király B. Izabella történelmi darabjában elhangzik: „Az egyes ember meghal, de a Nemzet örök!” A jövő a magyar közösségé, a Nemzeté! NEEM?)

Hozzáállás: Sok csatát veszítettünk, lásd az első és második világháborút, de mindegyik után a nők építettek mindent újra a romokon. Most olyan nagy a rombolás veszélye, hogy nem lesz mire újból építeni!

Nem szabad most foglalkozni a kritikákkal, hiszen az emberek többsége tömeghipnózis áldozata, érzelemmentes analízis után menni kell tovább a kapcsolatteremtés, összerendeződés útján. Nincs elfecsérelhető energia, a nagyszámok törvénye szerint minél több a próbálkozás, annál több a találat. Mindig annak kell örülni, ami már megvan és nem azon siránkozni, ami nem valósult meg.

A stratégia kis lépésekből áll, minden nap csak egy szeletet kell levágni az egészből, minden nap legalább egy embert meg kell szólítani. Kis közösségeket kell építeni, tudni kire lehet számítani!

Van világítótorony, miközben mindenki világítson a maga helyén.

Közös ügy!

Csináljuk együtt!

Együtt könnyebb!

Nekünk kell érte tenni!

Te a magyar nemzetközöség tagja vagy, ezért ez a te dolgod is!

Vélemény, hozzászólás?