Gondolatok Publicisztika Vélemény

Gondolatok a megszüntetendő állami genderképzésről

Kedves Olvasóink!

Egy a NIF-ben megjelent cikket szeretnék most teljes mértékben átvenni a NEƎM oldalára. Olvassák el figyelmesen, hogy lássuk, merre is tart a mai ultraliberális baloldal. (NEƎM szerkesztő)

Ez várna ránk

Íme a cikk:

„Andragógia, kulturális antropológia, gyártásszervezés, kameraman, alkalmazott látványtervezés, mozgóképkultúra és médiaismeret, fémművesség, kerámiatervezés, üvegtervezés, biofizika, immunológia, ökotoxikológia. És így tovább. Közel hatvan alap-, osztatlan és mesterképzés, amelyek közül huszonegy teljesen megszűnt, a többi meg átalakult 2015-ben.” (888.hu)

Érdekes, hogy ezek ellen egyetlen szót nem szóltak az ultraliberális elvtársak. De bezzeg a genderképzés, az össztársadalmi ügy – szerintük! Holott csupán arról van szó, hogy kihullott a csöcs a szájukból.

Abban a pillanatban, hogy a „társadalmi nemek tanulmányát”, azaz a gender szakot az oktatási kormány meg akarja szüntetni (pontosabban annak állami támogatását meg akarják vonni), azonnal diktatúrától visszhangzik az egész liberális média!

Ez a tény is jelzi, hogy mennyire veszélyes társadalmilag ez a szak. Nem szakmailag védik meg a tantárgyat, hanem politikai ügyet kovácsolnak belőle, mondván, hogy Magyarországon tombol a diktatúra. Holott teljesen félreértelmezik, és csúsztatva húzzák elő az egyetemi autonómia kártyáját. Pedig az nem arról szól, hogy az egyetemek döntik el egy-egy szak szükségességét vagy éppen társadalmilag szükségtelenségét, csupán arról, hogy ha egy szakot indít a fenntartó, akkor annak tananyagát, oktatását az egyetemi szakemberek határozhatják meg. De ha a fenntartó úgy ítéli meg, hogy jelen pillanatban bizonyos szakra (olyan irányú szakemberek képzésére) nincs szüksége a társadalomnak (piacnak), akkor megszüntetheti, összevonhatja a szakokat. Vagy ha felmerül bizonyos szakemberek képzésének szükségessége (munkaerő-piaci okokból, vagy pozitív társadalmi hatása miatt), akkor – konzultálva a megfelelő oktatói szakemberekkel – indít egy új szakot. Ez a fenntartó joga, és nem autonómia kérdése.

„Senki nem akar genderológust foglalkoztatni, következésképpen képezni sem kell” – nyilatkozta az atv.hu kérdésére Semjén Zsolt. Semjén véleménye szerint a „társadalmi nem” fogalma éppoly képtelenség, mint ha valaki „társadalmi korról” beszélne. Azaz mintha egy középkorú valaki „szabad akaratából eldönti, hogy ő most 5 éves, és óvodába akar menni, vagy hogy 90 éves, és a nyugdíjbiztosítótól nyugdíjat szeretne”. (Blikk.hu)

A vicces az, hogy valójában – az ultraliberális balosok minden hazudozása ellenére – a genderszakot senki nem akarja megszüntetni! Csak arról van szó, hogy az állam nem kívánja finanszírozni ezt a mesterképzést. Tehát költségtérítéses formában minden további nélkül a társadalmi nemek tanulmányozhatók lennének, de egyelőre viták zajlanak a kérdésben.

Rétvári Bence egyébként világosan kifejtette a véleményét a Facebook-oldalán, ahol azt írta: „Nem a piac igényeire reagálva, nem a felvételizők tömeges kérésére, nem a tudományos igényesség okán, hanem ideológiai okokból alakult meg a szak. Mert a gender ugyanúgy ideológia, mint a marxizmus-leninizmus, és a liberálisok ugyanúgy tudománynak akarják láttatni, mint korábban a kommunisták a saját ideológiájukat” – fogalmazott az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára (Magyar Idők). És ebben az államtitkár úrnak teljesen igaza van!

A kormány mindemellett szakmai egyeztetést folytat az egyetemekkel a genderképzés megszüntetését (pontosabban az állami támogatás megvonását) illetően, s az ELTE vezetése tudomásul vette, és tiszteletben tartja a fenntartó (jelen esetben az állam) döntését, amint azt a Rektori Konferenciához eljuttatott véleményezésükben is jelezték!

De az ultraliberális balos média erre fittyet hány, és diktatúráról harsog!

Mert az állam érzékeny pontjukra tapintott. A liberális fészek meg lett bolygatva. Nem tudnak már szabadom rombolni, szétverni a hagyományos erkölcsöt és értékrendet, becsapni, félrevezetni fiatalok egy maroknyi csoportját, akik diplomás pusztítók lehetnének.

Sipákolnak, ajvékolnak a szak oktatói is, mert ezután valami munka után kell nézniük, és nem élhetnek gondtalanul az értéktelen sületlenségből, hablatyból. Amit ugyanis eddig műveltek, az nem volt munka. Ami pedig az oktatott anyag színvonalát illeti, nem hogy az egyetemi szintet nem éri el, de még a középiskolait sem! Ugyanis amit tanítanak, nem szakma. Ahogy Rétvári Bence államtitkár úr is elmondta a fentebbi idézetben. A genderszak társadalmi hasznossága nulla, tudományos értéke szintén az. Ez közönséges szélhámosság, átverés. Csupán egy dologra jó, amire az ultraliberális globalista maffia életre is hívta, éspedig az erkölcsi rombolás, az identitástudat teljes összezilálása, a családi és társadalmi értékek, hagyományok kitörlése az emberek fejéből. Ha a liberális acsarkodók logikáját követjük, nincs szükség semmi felügyeletre, társadalmi és szakmai ellenőrzésre, és oktathat bárki, bármilyen zagyvaságot.

Ilyen erővel bármit lehetne oktatni, minden társadalmi felügyelet nélkül. Érdekes, hogy a nacionalizmus, a keresztyén hittan vagy a fajelmélet ellen kézzel-lábbal tiltakoznának, s azonnali kormány-beavatkozásért kiáltoznának, már pedig, ha genderelméletet lehet, vagy bármi, liberális szemszögből megfelelőt, akkor ezeket is lehetne oktatni. Vagy akár asztrológiát, vagy sakkot, bridzset, hiszen ezen kettőnek nagyon komoly szakirodalma van, vagy bármilyen játékot, de akár jóslást is például,.. És adjunk érte egyetemi diplomát. Bár, meg kell állapítanom, hogy diplomás bohócból például rengeteg van,… Lásd egyes politikusokat, újságírókat, közírókat,…

A gender-tanulmányokat nemzetközileg szabványosították, és mindenütt hatalmas károkat okoznak. Ugyanis célja az emberek egyéniségének, identitásának teljes lebontása, a családok és hagyományok, nemzeti értékek szétrombolása. Az egyén elszakítása minden családi és nemi kötődésétől, nemzeti öntudattól, a hazaszeretetről már nem is beszélve.

A gender-tanulmányokat is a tolerancia, a véleményszabadság, a modern életszemlélet, a szabad gondolkodás köntösébe bujtatva csempészik be a köztudatba az ultraliberális farkasok, hogy az öntudatuktól, erkölcsi korlátaiktól megfosztott, kiszolgáltatott embereket teljesen irányításuk alá vonják.

Tudjuk jól, még gyermekkorunk meséiből, hogy a belopakodó farkas is fel akarta falni a naiv kismalacot. Velünk is ezt akarják tenni a liberális farkasok, ha hagyjuk!

De a társadalom még idejében ébredezik, és nem hagyja,… Segítsünk mi is a minél gyorsabb eszmélésben!

A 888.hu nyomán:

HíradminNIF

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Közzé tette:

NEƎM Nemzetegyesítő Mozgalom

Vélemény, hozzászólás?