Gondolatok

Tisztázó írás az MSZ-NN és a NEEM szerepei kapcsán

Oly sokan kérdezik meg tőlem telefonon, hogy miért nem egységes a név a honlap elérésekor? Ugyanis valóban két név is szerepel a honlapon, de ez nem véletlen. Mert az egyik az egykori Magyarok Szövetsége – Nemzetépítő Népmozgalom utóneve, ami valóban a teljesen önálló helyi közösségeknek a népmozgalmi szerveződését takarja, a másik viszont a nemzet tényleges EGYESÍTÉSRE létrejött Nemzetegyesítő Mozgalom, rövidítve NEEM pártnak a neve.

Ez utóbbi ugyanis teljes mértékben Papp Lajos szívsebész professzor álmát akarja megvalósítani, az előző viszont Vukics Ferenc egykori törekvéseinek az örököse. Igaz mindkettő kicsinek látszik ma, de nem is az a céljuk, hogy valami hatalmas politikai erőt képviseljenek, hanem csak is a Nemzet ujjászervezése. 

A Nemzetépítő Népmozgalom ugyanis minden faluban és városban lévő azon önálló, de hűséges közösségépítő személyek munkájának eredménye, akik megértették a Magyarok Szövetsége egykori üzenetét és nem hagyták szétszéledni a helyben polgári körként építkező igaz magyarokat, hanem levonták a tanulságokat az MSZ hibáiból és gyengeségeiből, s a tapasztalatok birtokában működtették tovább a helyi „szellemi kalákákat” ún. bejegyzés nélküli baráti körként. S nekik ezek a mondatok maradtak vissza az MSZ-ből nemzeti rendtartásnak: ”Magyarnak lenni, büszke gyönyörűség”(Sajó. S.) „Magyar az, akinek a magyarságra elhivatottsága van” (VGY)

A Szent Korona országaiban élő magyarok nemzeti rendtartása

 1. Legyen béke, szabadság és egyetértés!
 2. Tiszteld szüleidet, őseidet, hagyományainkat.
 3. Ép családban ép az ember.
 4. Aki szeret, kétszer él.
 5. Rend a lelke mindennek.
 6. Jobb ma egy igazság a holnapra halasztott kettőnél.
 7. Ki a közöst nem becsüli, a büntetést megérdemli.
 8. Egységben az erő: szervezz helyben szellemi kalákát!
 9. Hass, alkoss, gyarapíts.
 10. Jótett helyébe jót várj.
 11. Ember tervez, Isten végez.
 12. Minden magyar felelős minden magyarért!

Kattints rá!   https://nemzetepito-nepmozgalom.hu

 

Folyományok:

 • Több kötelességed van, mint jogod, hiszen magyar ember vagy!
 • „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.”
 • Ismerd jól népünk múltját, hogy nemzeti jövőt adhass neki.
 • A Nemzet: a legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás cselekvő, időtlen, sors- és kultúrközössége!
 • A haza minden előtt.
 • Hazádnak rendületlenül légy híve, hisz’ itt élned s halnod kell!

A szerény szó a SZER és az ERÉNY ligatúrája, összevonása.

Ezért legyél szerény, de a Nemzetünk ügyében serény!

A Nemzetegyesítő Mozgalom viszont az alábbiak szerint kívánja Papp Lajos professzor álmát megvalósítani az ügyben, hogy legyen végre népképviselete az eddig képviselet nélkül maradt magyar embereknek. Ez a 12 fős áldozatvállalókból álló NEEM csoport, épp a Nemzetépítő Népmozgalomnak takarja szolgáltatni lehetőséget arra, hogy helyben ismert és elismert, pártonkívüli, tisztességes, alkalmas választókerületi KÖVETET – aki a jelölők által visszahívhatók – a NEEM párt, vagyis a Nemzetegyesítők által egyéni és egyszerre ún. listás képviselőként is helyzetbe tudják hozni a választásokon!

Ahogyan ezt a professzor úr elképzelte 2012-ben:

Papp Lajos professzor egykori gondolatai, amit a Nemzetegyesítők 2017-ben megvalósítottak!

A párt mint szervezet, mindenkiben ellenérzést vált ki. Ezért tartom fontosnak, hogy egy Nemzeti Értékek Pártja álmaim szerint a következő feladattal és tartalommal jelentkezne, miközben mintát adna a nemzet önszerveződéséhez. 

1. A párt nem tömegpárt.
Hét férfi és hét nő alkotná majdan a pártot. Olyan kimagasló személyiségek, akik már életükkel, munkásságukkal egyértelműen bebizonyították, hogy számukra életük része Nemzetünk értékeinek védelme és gyarapítása.

2. A párt taglétszáma nem bővíthető.

3.A párt tagjai semmiféle anyagi támogatásban nem részesülhetnek.
Sem állami, sem magánadományból származó jövedelmet nem élvezhetnek.

4.A párttagok képviselői mandátumot nem szerezhetnek.

5. Az általuk támogatott képviselők bármikor visszahívhatóak.

Magyarázat: A futballmeccshez hasonlítva itt a képviselők a játékosok. Ők játsszák aktívan a meccset. Bár pontosan ismerik a játékszabályokat, a meccs hevében, indulatból hibás döntést hozhatnak. Szabálytalanságot követhetnek el. A párt a bírók szerepét tölti be. A szabálysértőket megbüntetik, a súlyos szabálysértőket kizárják a játékból. A párt tizennégy tagjának minősített többsége alapján a képviselő bármikor visszahívható. A mindenkori képviselők visszahívását kezdeményezhetik azok a személyek, akik őt képviselőjelöltnek javasolták, de a visszahívásról mindenkoron a tizennégy tagú testület dönt. Szigorú magánjogi szerződésekkel érhető el, hogy egy kizárandó képviselő ne ülhessen át más pártba, vagy függetlenként maradjon az Országházban. 

Dr. Papp Lajos emeritus professzor                      2012. október 13.

 

A NEEM – Nemzeti Egységet Előkészítő Mintaként – mint a NEmzet Egyesítésének a Mozgalma, csak abban különbözik a professzor úr elképzeléseitől, hogy már 2018-ban cselekvő módon megjelent a választásokon és bizonyította, hogy NEM AKAR HATALOMRA kerülni, NEM VESZ FEL KÖZPÉNZT a választásokra, mert szerintük a jó bornak sem kell cégér! De bebizonyította azt is, hogy VAN ÉLET A PÁRTOKON KÍVÜL IS, mert 3 pártonkívüli, helyben ismert és elismert személyt indított az országgyűlési választásokon úgy, hogy azok helyi, választókerületi követként visszahívhatók lettek. Nézzetek utána a két szervezet, vagyis a bejegyzett és a nembejegyzett szervezet közös honlapjukon! (Mert nem igaz, hogy a magyarok nem tudnak együttműködni, hisz’ ez vád, csak a „kiskakasok” önző köreit érinti, NEEM az áldozatvállalókat!)

Kattints rá!   https://nemzetepito-nepmozgalom.hu

 

Vélemény, hozzászólás?