Justitia, akinek nem jut semmi
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Még kér a NÉP!?

Gálfalvy Gallik Béla már régen felkérte a Nemzeti Hírhálón az olvasókat arra, hogy szavazzanak közhatalom gyakorlásának módjáról. Vagyis megkérdőjelezte a jelenlegi állam működési rendjét és arra gondolt, hogy ha 3 millió kattintás érkezne a felhívására, akkor „a kormány azonnal átadja a hatalmat”. Az persze nem egyértelmű, hogy kinek és milyen procedúra keretein belül. Hiszen a Nemzetgyűlés egyetlen törvényes előfordulása az 1920-ban úgy állt fel, hogy az alsóházi rész választások útján, a felsőházi pedig a hazaszolgálati érdemek alapján. Ezért, ha valóban akarunk Nemzetgyűlést ezt a mintát kell figyelembe vennünk!

Ám nézzük csak pontosan, hogy mit is fektetett le írásában Gálfalvy G. Béla, s milyen mennyiségű kattintás érkezett erre?

Akaratnyilvánítás összesen: 44635 volt a mai napig, vagyis 2022.08.01-ig.

Most pedig nézzük, hogy mi is a leírt magyarázat az általa kért internetes akaratnyilvánításra?

3 millió szavazat esetén felszólítjuk a jelenlegi hatalmat bitorlókat, hogy békésen – azonnal – adják át a kormányrudat!

Még kér a NÉP!

Ez lesz a „fotelforradalom”! – „home office”!

 

Magyarázat a szavazáshoz:

Az ősi magyar szokásjog szerint, minden megfogant magyar teljes jogú tagja a Nemzetnek, képviseletére – felnőtt koráig – a szülő/gyám/ jogosult!

Ennek megfelelően a család minden tagjára leadhatja a szavazatát a Családfő!

Kérjük, segítsünk mindazoknak a szavazatát rögzíteni, akik ezen technikai eszközöket nem kezelik pl. gyermekek, idősek, fogyatékosok stb., de szeretnék a változást!

Egy Nemzet, egy akarat!  

 

Az elmúlt 30 évben  a kormánypártok egymást váltva, 

– teljes kudarcot hozó,

– megosztó politikájukkal, 

– hazugságaikkal,

– és csalások sorozatával,

– Magyarországot idegen érdekeknek szolgáltatták ki!

 

A magyarság  tényleges  képviselet nélkül maradt!

Nem csak ősi jogunk, hanem  kötelességünk is, ellentmondani és ellenállni!

Nemzetgyűlést akarunk!

Minden magyart  szólítunk  egységbe, összefogásra!

BG: Bevallom meglepődtem, hogy a jó irányú változást igénylő mai magyar társadalom ilyen szerényen állt a felhívása mögé, s így elkezdtem gondolkodni, mi lehet ennek az oka?

Hiszen a folytatásban leírt magyarázattal is többé-kevésbé egyet lehet érteni.

173 év elteltével – vagyis 1848 óta – sem változott semmi!

Mert ugyanaz a láthatatlan háttérhatalom uralkodik rajtunk, zsarnokoskodik és foszt ki Bennünket több mint 1000 éve!

Most változtatunk!

 

Mit kíván a magyar nemzet!

 

1. Szabad Magyarországot! 

2. Hazafiakból álló – fizetés nélkül munkálkodó – felelős magyar kormányt!

3. Magyar Nemzeti Bankot – magyar kézben lévő – értékteremtő munkával fedezett közpénz kibocsátással!

4. Az adók, rezsik és egyéb, a magyarságot megkopasztó, kifosztó sarcok azonnali megszüntetését!

5. A magyar nemzeti vagyon gyarapodásának arányában osztalék fizetése havonta minden magyarnak – alanyi jogon – egyenlő mértékben! 

6. Teljes kártalanítást, jóvátételt az elmúlt 76 év galád tetteiért – államosítás, rablóprivatizáció, devizacsalás, stb…

7. Minden magyar érték, magyar érdeket szolgáljon!

8. Minden ami a magyar föld alatt, földön vagy föld felett van, magyar érdeket szolgáljon!

9. Ingyenes tanulás, utazás, üdülés, egészségügyi ellátás stb. biztosítását!

10.Nemzeti Hadsereg felállítását!

11.Nemzeti Őrsereg felállítását!

12.Legyen a Magyar végre: Egy Nemzet, egy akarat! – szűnjön meg a megosztás, az uszítás!

 

Most kér a NÉP!

 

Áldás a Magyarra!

 

Mivel mindezeket az általa alapított, de a jelenlegi „törvények” által a közéletben el nem ismert Nemzetegyesítő Mozgalom (NEM) nevében írta, így mint a politikai térfélen megjelenni képes NEEM szóvivőjeként kötelességemnek éreztem, hogy egyetértve a jó irányú változás szükségességével, kielemezzem és leírjam a véleményemet erről a 12 pontról.

 

Mit kíván a magyar nemzet!

/BG: Itt óriási probléma, hogy a legtöbb magyar nem is tudja, hogy a nép és a nemzet nem azonos fogalmak. A nép egy etnikai, vagyis származási kategória, a nemzet pedig egy értékrendi. A nemzet nevében pedig csak az őseink akaratát leginkább magában foglaló történeti alkotmány elveit betartva lehet megfogalmazni tételeket./

 

1. Szabad Magyarországot! 

/BG: Mivel szabad hazát csak akkor tudunk teremteni ha az értékrend alapú nemzet visszaveszi a bankárkaszt általi pénzpórázzal irányított pártok kezéből a közhatalmat, így óhajtani lehet egy szabad – vagyis pénzügyi megszállás nélküli – hazát, de az óhaj nagyon kevés a megvalósításhoz! A nemzet ugyanis a legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás valóban CSELEKVŐ és értékrend alapú kultúrközössége, amelynek tagjai az őseink, de a még meg nem született utódaink is! Ennek ma élő tagjait kellene valóban egyesíteni úgy, hogy ne csak a lelki, de a tudati összetartozás is megjelenjen végre a cselekvéseikben. Ez eddig a pártok szintjén jelent csak meg, s így minden esetben a bankárkaszt akarata kormányozta hazánkat./

2. Hazafiakból álló – fizetés nélkül munkálkodó – felelős magyar kormányt!

/BG: Valóban szükséges lenne végre egy felelős magyar kormány, de ahhoz nem a jelenlegi hatalmat kell támadni, hanem megérteni, hogy a demokráciát nem a nemzet, hanem a nemzetközi bankárkaszt nagytőkései akarták ránk és akarják ma is rákényszeríteni pl. a muszlim államokra. A hazafiakból és honleányokból álló kormányt pedig egyelőre,kizárólag az ő játékszabályaik alapján lehet felállítani, mert sem puccsot, sem fegyveres felkelést szervezni nem tudunk, de nem is kívánunk a jelenlegi – egyébként félnemzeti – kormány ellen. A fizetés nélkül munkálkodó kormány esetén pedig szinte biztos a kudarc, mert csak olyan személyeknek van ma akkora vagyona, hogy ezt megengedhessék maguknak, akik a nemzetközi tőke kiszolgálói voltak eddig is, így továbbra sem várható, hogy megváltoznának! Egyébként javaslom mindenki – így Béla számára is – figyelmesen olvassa el Papp Lajos professzor úr: Volt egy álmom című írását!/

3. Magyar Nemzeti Bankot – magyar kézben lévő – értékteremtő munkával fedezett közpénz kibocsátással!

/BG: A közpénz kibocsátó MNB valóban szükséges, ám ahhoz azonnal ki kellene lépni az EU rabigájából, márpedig az a jelen helyzetben nagyon veszélyes élelmiszerhiányt és energiakiszolgáltatottságot jelentene. Ám távlati célként valóban meg kell fogalmaznunk egy sajátos közép-Európai közös piac kialakítását, ahol konföderatív módon – vagyis az államok függetlensége mellett – komoly gazdasági együttműködést kell megvalósítani úgy, hogy akár közös kiadású, munkával fedezett, modern digitális pénzt használjunk/

 4. Az adók, rezsik és egyéb, a magyarságot megkopasztó, kifosztó sarcok azonnali megszüntetését!

/BG: Sajnos ma elegendő lenne egy emberhez méltó élet követelése, mert azt a jelen gazdasági fejlettség mellett képes lenne teljesíteni az állam. Vagyis a jogok és kötelezettségek arányos egyensúlya esetén akinek több joga – vagyis birtoka – van, annak a kötelezettsége is ezzel arányos. Ma az adók ugyanis nem szüntethetők meg, de igazságossá tehetők, ahogy a rezsi költségek és a munkabérek is./

5. A magyar nemzeti vagyon gyarapodásának arányában osztalék fizetése havonta minden magyarnak – alanyi jogon – egyenlő mértékben! 

/BG: Ez a pont egy komoly állami szerepvállalást sugall, amivel egyetértek. Ám ha igazságos adók, munkabérek és rezsiköltségek vannak, akkor ez talán a „borravaló” kategóriáját alkothatja csupán./

6. Teljes kártalanítást, jóvátételt az elmúlt 76 év galád tetteiért – államosítás, rablóprivatizáció, devizacsalás, stb…

/BG: Igen! A kártalanítás családonkénti megjelenítése mind a nemzet, mind a család, megerősítését szolgálná a jelenlegi pénzuralmi, így hibás érdekdominanciával szemben!/

7. Minden magyar érték, magyar érdeket kell szolgáljon!

/BG: Ez terjedjen ki a találmányokra és minden szellemi alkotásra is, mert a magyarság kreativitásából jelenleg is sok idegen személy és állam húz hasznot!/

8. Minden ami a magyar föld alatt, földön vagy föld felett van, magyar érdeket szolgáljon!

/BG: Ennek a történeti alkotmányosságunk vetette meg az alapját, így nekünk ez természetes. Azonban a szerves fejlődés okán, újra létre kell hozni a közbirtokosságokat, minden gazdasági területen!/

9. Ingyenes tanulás, utazás, üdülés, egészségügyi ellátás stb. biztosítását!

/BG: Ezt azonban csak a költségvetés adósságszolgálatának teljes felszámolása után valósíthatjuk meg, mert a jelen állam adósságterhe hatalmas. Azonban a Magyar Királyságnak semmiféle államadóssága nincs, így a jogfolytonosságot azzal kell visszaállítani, s a bolsevik – globalista korszakok adósságát nem szabad a népünknek felvállalnia!/

10.Nemzeti Hadsereg felállítását!

/BG: A fiatalságnak is szüksége van hazafias és honleányi nevelésre, aminek a legalkalmasabb terepe az iskolák után a Nemzeti Hadsereg! Minden nemzedék számára szükséges a haza iránti elkötelezettség, így politikai pályára csak azok léphessenek, akik önkéntes és legalább két éves hadi-szolgálatot vállaltak!/

11.Nemzeti Őrsereg felállítását!

/BG: A határvédelem és a belső rend biztosítéka csak egy erős őrsereg lehet!/

12.Legyen a Magyar végre: Egy Nemzet, egy akarat! – szűnjön meg a megosztás, az uszítás!

/BG: Az oszd meg és uralkodj elvét hazánkban a Habsburgok, majd a pártok – leginkább a bolsevik típusúak – alkalmazták nagy sikerrel. Ha a pártok helyett visszaállítjuk a szervezett nemzet vármegyei rendjét, s a főispánok (mint az uralkodó meghosszabbított keze) mellé, végre az alispánok – vagyis a vármegyei önkormányzatiság elemei is – megjelennek, akkor a megosztás és uszítás meg fog szűnni!/

Most kér a NÉP!

/BG: A népnek azonban nem kérni kell, hanem nemzeté kell emelkedni és erővé szerveződni úgy, hogy az nem a részekre (vagyis pártokra) tagozódást, hanem az értékrendi egységet alkotva jelenjen meg! S az erő az egyetlen megoldás, ami nemzeti szervezettségből fakad!/

 

Áldás a Magyarra!

Az eredeti idézetekkel szinte minden tekintetben egyetértő kritikus:

Bene Gábor

(közjogász és nemzetépítő segédmunkás)

Vélemény, hozzászólás?