Gondolatok Hírek Publicisztika

Merre tovább Magyarország….?

Einstein írta ezt az ideillő mondatot: „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani. Azután jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” Idéznék most pár gondolatot a Nemzetegyesítő Kiskátéból: „Vajon mi lenne akkor, ha megjelenne a porondon egy olyan erkölcsileg magas szinten lévő személyekből álló ál-párt, amely nem venne fel hiteleket a választásokra?  S amely nem arra törekedne végre, hogy a közhatalmat megszerezze, hanem azt szeretné, hogy az legyen ismét a magyar embereké, a Nemzeté! Sőt abban is segítené az alulról szerveződő képviselőjelölteket, hogy hiteles erkölcsi segítséggel legyőzzék a lejáratódott politikai pártok indította pártképviselőket. Így a pártfegyelem helyett: a magyar szokásjogi alkotmányelvek fogják a pártonkívüli képviselőket erkölcsileg fegyelmezni! Hiszen akkor, és csak akkor lehetne arról beszélni, hogy megjelent az Országgyűlés alsóházában néhány olyan népképviselő, akik hajlandók végre szakmai alapon, s lövészárkokon felülemelkedve jó döntéseket hozni! Ha ez nem fog megtörténni 2018-ban, akkor benne maradunk a megszokott részérdek-képviselet, vagyis a pártpolitika mocsarában. (Ez tavalyi szöveg, tehát éppen ez történt!)

Pedig van hazánkban 38%-nyi szavazó, pártelkötelezettség nélkül. Őket kizárólag egy erkölcsileg magas szintű „minta közösség” egy valóságos „Nemzetegyesítő Mozgalom” tudná mozgósítani, ha nem lennének közöttük kishitűek és vezérkedők, akik vagy a legtöbbet ígérőre tudnak szavazni, vagy otthon maradnak minden épeszű logikai megfontolás nélkül. Aki egyesíteni akarja a nemzetet, az nem akar elcsábítani egyetlen szavazót sem a jelenleg működő, nyugati típusú és a hűbériséget megjelenítő, vagyis önmagát önként pénzpórázra fűző, és a hamis érdekérvényesítést megvalósító médiapártoktól. Mert a nemzetegyesítők számára első körben elég lenne a jelentős hazai tömeg, mely eddig nem talált magának megfelelő érdekképviseletet az országgyűlés pártjai között!” BG

1/ Mi a jellemző ma, a pártokat utáló nemzeti oldalra? Legtöbben csak kinyilatkoztatnak, de a gyakorlati megoldást a nemzet felemelésére, egyesítésére nem képesek sem kidolgozni, sem azt megvalósítani. Nagyképűen ötletelnek, s csodálkoznak, ha az ötletük nem jön be!

2/ Álláspontom szerint több vasat kell tartani a tűzbe! Mert sem a kivonulás a társadalomból, sem a forradalmi út nem fog eredményt hozni, s így mindenképpen szükség van egy ún. „Trójai Falóra” a politika porondján, hogy sikerüljön behatolni a pártpolitikába úgy, hogy legalább be tudjuk bizonyítani a mai pártpolitikai erkölcs teljes lezüllését, a pártok totális „biznisz-jellegét”! Vagyis azt, hogy bizony létezhet élet az EU-n és a hazai pártok ál-népképviseletén kívül is!

3/ Már a 2014-es választásokon bebizonyosodott, hogy szükség lenne egy olyan erkölcsi mintára, olyan pártonkívülieket indító és támogató ernyőszervezetre, amely eltér a pártokrácia pénz-centrikusságától és végre valódi, alulról szerveződő, népképviseletet biztosítana a mai pártképviselők erkölcstelenségével, a pénzpórázra fűzött pártkatonák fegyelmével szemben.

4/ Erről szólt Papp Lajos professzor Volt egy álmom – című 2012-es programadó munkája, amelyből idéznék:

„Évek óta érlelődött bennem egy gondolat, egy álom: létrehozni egy pártot, ami a nevében párt ugyan, a választási törvények okán, de mégis más. Nemzeti értékeinket megőrző, új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete. Álmom volt, hogy azt a szellemiséget vigyük vissza az Országgyűlésbe, ami Széchenyi idejében volt. Önzetlen, a Nemzetükért áldozatra is képes magyarok képviseljék az Ország és egyben Kárpát-Haza érdekeit. Az ország dolgait a Parlamentben a pártok intézik. Hiába kiabálunk, mi, drukkerek a pálya széléről, a futballmeccset csak akkor tudjuk befolyásolni, ha játékosok vagy bírók vagyunk…..”

5/ Papp professzor sajnos nem hozta létre ezt a pártot, mert nem talált 7 nemzetileg elkötelezett nőt, csak 7 férfit, akik a nemzeti erkölcsökön alapuló pártot meg akarták ugyan alapítani, csak kevés volt a 7 férfi. Viszont azóta is igaz, hogy az ország ügyeit pártok intézik nélkülünk, Országgyűlésben. S a kreatív fiatalság menekül nyugatra, a nyugdíjas magyar pedig aggódhat, hogy nyugdíját ki fogja majd kitermelni.

6/ Nézzük mi a pártpolitikus első célja: saját újraválasztatása, vagyis hatalma megőrzése. Ezzel szemben a valódi nemzetpolitikus célja: a közjó, vagyis a nemzet jövőjének szolgálata! Önzetlenül és alázattal! Ugye mindannyian tudjuk, hogy „minden pártnak maga felé hajlik a keze, kivétel a NEEM párt, hiszen ők nem vesznek fel és nem pocskolnak el közpénzeket, vagyis rajtuk kívül minden párt csak árt!” Minden más párt hatalomra akar kerülni úgy, hogy utána ne kelljen sokat törődni a szavazóival csak annyira, hogy úgy nézzen ki: ők lettek a kisebbik rossz, csakis ők a jó választás!!        Minden kis és nagypárt felveszi és elpocsékolja a közpénzt, amit a Fidesz arra szánt, hogy mi szétszalámizzuk a teljes magyar nemzetet! S ez sajnos most is sikerült azok miatt, akik ígérgettek és közben másokat támogattak, vagy magukat sztárolták önző módon, de a Nemzetegyesítőket nem használták, nem állítottak helyben ismert és elismert pártonkívüli jelölteket a listájukra.

7/ Pedig a NEEM pártnak sok a támogatója! A tiszteletbeli tagja: Papp Lajos professzor, Hegedűs Lóránt a nemzet lelkésze, illetve Zetényi Csukás Ferenc a Horthy Miklós Társaság elnöke, valamint az Apostoli Magyarország Koronatanácsának első tagja. De posztumusz megkapta ezt a címet Grespik László és Tóth Zoltán József is. Pártoló tag lett Bene Gábor közjogász, s a kitűnő színész Sinkovics Imre fia- Sinkovics Vitay András, sőt többek között a legendás 56-os Dénes János is.  Viszont a konkrét áldozatot, a magát nemzetinek nevező oldalról is lenézett ál-párt tagságát pedig a magyar társadalom teljes keresztmetszetéből kiválasztódott 12 fő vállalta: Dr. Bokor Imre professzortól Vesztergám Miklós tárogatóművészig! Az értelmiség árulása azonban folyamatos s nem képesek a saját nemzeti érdekeik felismerésére sem, mert vagy szalmaláng, vagy önző, gyáva-lelkűek.

8/ Szerintem a magyar jövő attól függ tehát: képesek leszünk-e együttműködni abban, hogy minden egyes faluban megtaláljuk a közismert és hiteles szószólóinkat? Ugyanis alkalmas valamennyi itt összegyűlt magyar erre, csak egységben a Nemzetegyesítőkkel, mellérendelő módon, közösen elvégzett munkájuk révén tudnának országos, nemzeti civil hálót alkotni, mely mozgósítás és önellátás részére adná a kellő szervezettséget, csak le kell győzni az egót.

9/ Képesek leszünk-e felismerni, hogy a nemzetnek eszközként kell használnia a Nemzetegyesítő Mozgalmat? Ezzel bizonyítani, hogy van élet a pártokon kívül is! S ennek a gyakorlati megoldása nem csak az internetes tájékoztatás, az új nemzeti média létrehozása, de nemcsak az önellátó kivonulás a társadalomból, nemcsak a Hangya szervezése, de a politikai ernyőszervezet „trójai falovát” is használni!

10/ A NEEM párt elképzelésnek a lényege tehát Mátyás király egyik meséjéből ered: alakítsunk is pártot, meg ne is! Mert a nemzet visszaépítésének és a bal-jobb értékszintézisének kreatívan megvalósítható lehetőségét ebben találhatjuk meg úgy, hogy nem kell belépni senkinek semmilyen pártba, aki nem akar áldozatot vállalni! Sőt csak a szavazófülke magányában legyen meg a bátorsága jó irányú változást akarni! A vallási, vagyoni és pártos megosztáson felülemelkedve, még egy teljesen materialistának is bizonyság lehet a felismerés: fontos, hogy a főhatalom birtokosa ne egy zsarolható, megvesztegethető, esendő emberi személy legyen, de az igazságos és méltányos jog foglalata: Szentkoronánk,

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani. Azután jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”  Mit kellene tennünk, hogy szentkoronás ernyőszervezet, pénz és megalkuvás nélkül ismertté legyen a többszörösen becsapott magyar emberek körében? A jövő évi európai parlamenti választásokig már csak egy szűk év van hátra, s aki nem szeretné, hogy olyan ismert személyek képviseljenek bennünket ott, akik pontosan tudják, hogy az EU csak gyarmatosított bennünket, azok csak üljenek otthon a babérjaikon. NEKÜNK NEM BESZÉLNI KELL, HANEM CSELEKEDNI!

A választás egyfordulós, listás szavazás! Magyarországon kizárólag pártok indulhatnak rajta és hazánk 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe.  Kizárólag olyan párt állíthat a választásokra listát, amely legalább 20 000 választópolgár aláírását össze tudja gyűjteni. (Erre csak akkor leszünk képesek, ha nem 50 kis párt indul!) Az egész ország egyetlen választókerületet alkot, s így fontos, hogy valóban országosan ismert és elismert, pártonkívüliségükről és tisztességükről közismert személyeket nyerjünk meg a listára. Olyanokat, aki minden körülmények között a haza és a nemzet szolgálatának tekintik a képviselőséget és nem kereseti lehetőségnek! Mandátumot pedig csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes szavazatok legalább 5%-át. A képviselő helyeket az ún. d’Hondt-módszerrel osztják el. Az egyes listákról a jelöltek a pártok által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz. Javaslom, próbáljuk megnyerni Morvai Krisztát, aki pártonkívüli volt mindig, mert soha nem lett tagja se a Jobbiknak, se a Fidesznek! Lehet azt mondani, hogy felesleges az indulás, de még sikertelenség esetén is megtörténik a már elültetett MAG locsolgatása, vagyis a tisztesség és pártonkívüliség felmutatása, mint nemzetegyesítő érték! Ha lehetséges senki ne ígérjen semmit! Döntse el magában, hogy hajlandó-e a hazáért cselekedni, vagy csak vezérkedni akar?

 

Dr. Pászti-Tóth Erzsébet

Nemzetegyesítő Mozgalom

Vélemény, hozzászólás?