Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Elindult a választási cirkusz? – Még nincs elég kereslet a tisztakezű igazságra!

Érdekes a helyzet ma hazánkban. A két nagy szekértábor feni a kést egymásra a választásokra készülve és mindkettő fel akarja számolni a másikat, mennek a karaktergyilkosságok folyamatosan. Ám arra ne számítson senki, hogy a győztes el fogja számoltatni a másikat, mert, ahogy a népi mondás tartja: holló hollónak nem vájja ki a szemét! A magyar választóknak közel fele pedig, egyre inkább undorodik már attól, ami a pártpolitika látható színterében történik. Valószínűleg tudja, hogy ez a „színház” csak a tapsokért és a közpénzek kezeléséért folyik. Ebbe a céltervbe pedig nem fér bele a bűnösök elszámoltatása!

Az egyetlen csoport, amely nem kíván felkapaszkodni a bizniszpártoknak erre a színpadára, egyértelműen kijelentette, hogy egyforma távolságot tart mind a két szekértábortól, mert NEEM a részérdekek (pártérdekek) képviselői ők, hanem a valódi NÉPKÉPVISELET elkötelezett hívei. Persze azt sokan NEM tudják, hogy a PÁRT szó magyarul RÉSZT jelent. Vagyis, ha magyar kifejezést használnánk ezekre a politikai csoportokra akkor egyértelmű lenne, hogy miért írom, hogy minden PÁRT csak is a saját, vagy a holdudvarának az érdekeit képviseli. (Ezért Minden PÁRT csak ÁRT!) Igaz, tesznek olyan lépéseket is, amelyek a közjó irányába mutatnak, de ezek inkább csak arra szolgálnak, hogy az ún. reklám-demokrácia által négyévente rendezett választáskor, legyen mire hivatkozniuk. Ugyanis már nem elegendő az, hogy a másik oldalra mutogassanak, miszerint mindent ők rontottak el! A Nemzetegyesítő Mozgalom azonban sem tapsokra, sem a közpénzek kezelésére nem hajt, mert nem a saját önzetlen tagjait helyezi fel a listájára, hanem azokat a pártonkívülieket, akiket a helyi közösségek jelölnek, mint választókerületi (visszahívható) követeket! (Egyébként ilyen népképviseleti programmal még soha nem jelentkezett egy párt sem!)

Ám ezt valahogy mégsem akarta megérteni 2018-ban a hazai választók tömege! Mi azonban nézzük meg, hogy miképpen lehetne e hamis reklámdemokráciából kikecmeregni, milyen módszert kellene használnia a Nemzetegyesitő gondolattal, vagyis a nemzet tényleges egyesítésével foglalkozó kis közösségnek? Én csak azt tanácsolom nekik, hogy inkább azt kellene hangsúlyozni, hogy ők egy pozitív vállalással a NEMZET valódi EGYESÍTÉSSEL akarnak foglalkozni, s NEEM kívánják a többi „bűnpártot” minősíteni, legfeljebb a „mérleg nyelveként”!

Ennek ellenére a 2018-as választásokon bizonyították, hogy van élet a pártokon kívül is, csak éppen agyonhallgatta ezt a tényt is a teljes média. Pedig pl. indult egy Géringer Gyula nevű egyszerű földműves jelölt, aki ugyan nem ért el komoly eredményt, de végre bizonyította, hogy lehetséges pártonkívüliként is részt venni a választási cirkuszban úgy, hogy a pártok számára kiutalt sok millió közpénz elköltése/lenyúlása helyett nem költ egyetlen forintot sem. Így az Ő ”politikai terméke” a tisztakezű igazság maradt, amire egyelőre még nincs elég kereslet! Ám reméljük ez nem marad így!

 2018-as országgyűlési választáson az alábbi jelöltek indultak az egyik választókerületben:

Nézzük Most

Nézzük mit írt Géringer Gyula a kevés választóinak köszönetként!

– Köszönet azoknak, akik felelősen éltek állampolgári jogukkal, s azért szavaztak más jelöltre mert nem vették észre, hogy egyedül voltam visszahívható követ!

– Nagyon köszönöm mindazoknak, akik engem támogattak, a tudatos magyaroknak még inkább, akik a Nemzetegyesítő Mozgalom (NEEM) neve mellé tették a jelet!!

– Köszönöm családomnak, híveimnek, hogy végig mellettem álltak és nem pénzért, protekciós előnyre várva, hanem nemzeti érzésből gyűjtötték nekem az aláírásokat!

Végül köszönöm azt a sok biztatást, szeretetet, hitet, amit a pártképviselőkkel való szinte reménytelen küzdelmemben, bárkitől a személyes találkozáson, interneten, telefonon kaptam, mert ezek adtak erőt a nehéz pillanatokban!

– Hála mindenkinek, aki végre megértette, miért kell Népképviselőre szavazni!

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy Isteni, örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ám a reklám-demokrácia lényege az, hogy a pénzhatalom tudja a választásokat manipulálni azzal, hogy kiknek ad kölcsönt és milyen feltételekkel.  A pártok eladósítása ugyanis biztosítja a bankárkasztnak (deep state jellegű) vagyis a teljesen láthatatlan háttérhatalmát. Az a szóbeszéd járja közben, hogy egy komputerprogrammal tudnak csalni a pártok a választásokon. Ám ez csak akkor hihető el, ha nincs mind a 10.200 hazai választókerületben minden párttól szavazatszámláló delegált. Vagyis van olyan mennyiségű szavazókör, ahol a „manipuláló program” képes megfordítani a szavazatok számait, s így a szavazatiszámok közül azt helyezi át a tisztességtelenül is nyerni akaró párt nevéhez a végösszesítésben, amelyik a nagyobb.

Ez azonban nem lehetséges akkor, ha minden választókör esetén ott vannak a szavazatszámláló delegáltak, hiszen akkor hamarabb képes a másik oldal nyilvánosságra hozni a korrekt számokat, mint a hivatalos OVB. A 2018-as országgyűlési választásokon voltak gyanús körülmények, pl. az órákig tartó sorban állás az egyes szavazóköröknél – nemcsak itthon, de külföldön is –, sőt az eredményeknek csak este 11 órakor történő közlése, ill. a láncszavazás gyanúja. Egyes beszámolóktól még a lefizetésekről, buszoztatásokról is lehetett hallani. Ezek azonban nem bizonyított dolgok, sőt az időnként korlátozottan elérhető a valasztas.hu oldal sem konkrét bizonyíték, csak gyanút keltő körülmény. Ám arra kellene inkább figyelni, hogy milyen kevés helyen tudott az ellenzék állítani szavazatszámláló biztost! Ez ugyanis a szervezetlenségét bizonyítja, viszont a Fidesz-KDNP részéről a szervezettségének magas fokát. Ez viszont azt mutatja, hogy nincs elegendő embere a ballib ellenzéknek, s ezt takargatva sugallták a választási csalást hirdetők, hogy csalt a Fidesz! Viszont mást mutat az, hogy a „kelleténél jóval több” érvénytelen szavazat született olyan körzetekben, amelyet végül jelentős többséggel nyert meg a Fidesz-KDNP jelöltje. Ha azonban azt is megfigyeljük, hogy hol volt legsikeresebb a Fidesz-KDNP, akkor bizony azon szavazókörökben volt ez egyértelmű, ahol egyetlen szavazatszámláló biztost sem delegált az ellenzék.  Találtam egy grafikont, ahol ez jól látszik, sőt az is, hogy ahogy növekszik az ellenzéki szavazatszámláló delegáltaknak a száma (0-ról 4-re) ott a Fidesz-KDNP átlagos szavazati aránya egyszerűen lecsökken. Azonban ez sem bizonyíték, legfeljebb figyelmeztetés, hogy szervezzük újjá nemzetünket!

A választásokon tehát csak akkor lehet ügyeskedni, ha nem eléggé szervezett valamelyik szekértábor, s így nincs elegendő delegált, aki figyelne magára a szavazatszámlálásra. A jegyzőkönyveket ugyanis minden delegált megkapja, így az adatokat el tudja juttatni a saját részérdeket képviselő közösségéhez vagyis pártjához, s így nem lehetséges a választásokon oly mértékű csalás, hogy az befolyásolja az eredményt.

Ami persze a legnagyobb „csalás” az kétségkívül a láncszavazás! Ezt azonban csak a hatalmon lévők tudnák kiküszöbölni azzal, hogy kicsit spórolnának a költségekkel és megszűntetnék a boríték használatát! Az ugyanis arra jó leginkább, hogy az első láncszavazó üresen dobja be – egyébként szinte minden szavazókörben találtak eddig üres borítékot – s a szavazólapot valahol-valaki megvásárolja, majd a következő szavazónak átadja (persze már kitöltve!) aki pedig a saját lapját üresen hozza vissza némi készpénz ellenében. Ezt a csalási formát csak a Nemzetegyesítő Mozgalom szeretné megszüntetni, mert ők szeretnének tiszta vizet önteni a választási pohárba! No ezért is kellene a NEEM jelöltjeire, ill. magára a NEMZETEGYESÍTÉSRE szavazni a választásokon, a közpénzből éldegélő bűnpártok helyett! Ám ennek a felismerése nem lehetséges addig, amíg nincsenek helyi szellemi kalákák, amelyek felemelnék a választók tudati szintjét!

  1. Arra ne várjon senki, hogy a Nemzetegyesítők tagjai, vagy pártonkívüli szóvivői is megjelenhetnek akár a jobb-, akár a baloldali hírcsatornákon. Mert ettől a 12 igaz magyartól úgy félnek a pártvezetők, mint a tűztől! Remélem érthető, hogy mi ennek a pártvezetői félelemnek oka?

A szerző közjogász és a nemzetépítő segédmunkás

Vélemény, hozzászólás?