Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

8 éve sikertelenkedek!

2012-ben a Magyarok Szövetségének 7 tagú vezetőségében javasoltam a nemzetépítést népmozgalommá fejleszteni.

Kaptam is erre a feladatra társaimtól némi biztatást, de be kell látnom ennyi idő után, hogy nem vagyok e témában sikeres, így átadom az egykori megbízást Gálfalvy Gallik Béla barátomnak, nemezttársamnak.

INDOKAIM:

Béla képességei alapján sokkal alkalmasabb lesz arra, hogy a következő felismerések fényében sikeres legyen.

1./ A magyarok Szövetsége túlzottan támaszkodott arra az erős pártonkívüli tömegre, amely a népi műveltség és az önkéntes hagyományőrzés vonalán szerveződött, így a pártos érdekek számára nem vált kívánatossá.

2/ Már a Polgári Körök elsorvasztása is azért történt, mert inkább voltak a körök nemzetiek, mint polgáriak. (a polgár ugyanis burzsoá is!)

3./ S végül napjainkban megjelent a balliberális szekértábor szervezője is a terepen és elkezdte az elégedetlenek „ellenőrizhető” körét megszervezni, hogy feltérképezzék a nemzeti érzelműek erőit és összegyűjtsék az adataikat a Szabadság Mozgalom kereteiben.

(Ne feledjük, a kommunista elvtársak sokáig így köszöntek: SZABADSÁG!)

S eközben az egyetlen és valóban „Nemzetet egyesítő” törekvést mindkét nagy szekértábor elhallgatja, munkáját ellehetetleníti. Az a legnagyobb bűne ennek a mintaközösségnek, hogy nem tör hatalomra, így nem lehetne őket „karakter-gyilkolászni”! Mert a 12 fős minimozgalom nem enged maga közé ügynököket, nem vesz fel közpénzt és az önszerveződő helyi közösségek számára akar önszerveződő mintát mutatni és így, csak őket, a helyi erőket akarják helyzetbe hozni!

A magát nemzetire maszkírozó, de balliberális Geri Tibor elindította a Szabadság Mozgalomat, melynek mintájára talán nekik is el kell indítaniuk egy Igazság Mozgalmat? Egy olyan népmozgalmat, amely a valódi rendszerváltást hozná elérhető közelségbe?

Sajnos be kell látnom, hogy ha ez történne, akkor mint minden jól látható és jól megszervezett népmozgalmat, azonnal ellepnék a beépülő ügynökök, vagy a koncra oda sereglő karrieristák!

Én ezért csak a helyben szerveződő kisközösségeket, a szellemi kalákákat ajánlom továbbra is a cselekedni vágyó magyaroknak! Tehát csupán helyben javaslom az önszerveződést, ahol jól ismerik egymást az emberek. S ezen közösségek létrehozásában vállalom továbbra is a segítséget úgy, hogy nem várok érte cserébe semmit. Ha elhívnak beszélgetni a magyar jövőről, akkor MEGYEK! 70/360 3595

Bene Gábor nemzetépítő segédmunkás

Vélemény, hozzászólás?