Szamonek János hírlevelei
Gondolatok

A NEEM 12 pontja – Mit kíván a Nemzetegyesítők magyar nemzete?

Mit kíván a Nemzetegyesítők magyar nemzete?

Legyen béke, szabadság és egyetértés, sőt tegyünk végre igazságot!

 

1/ Kívánjuk a pártellenőrzés és öncenzúra eltörlését: minden szinten!

(Legyen lehetőség, hogy megjelenjen a kendőzetlen igazság mindenütt, az egészségügyben, az oktatásban, a tudományban, a gazdaságban, sőt az EU-ban is!)

2/ Vagyonukkal felelős minisztereket akarunk a nemzetünk szolgáinak! 

(Ők csak a hazai átlagbér 3 szorosát kaphatják, sőt nagyon komolyan fizessenek is, ha hibáznak!)

3/ Legyen ’népképviseleti’ az Országgyűlés a jelenlegi ’pártképviseleti’ helyett.

(A tisztességes népképviselő emelni fogja a minimálbért azonnal akkor, ha annak csak 2 szeresét kaphatja a munkájáért!)  

4/ A történeti alkotmány elvei szerinti törvényeket: mindenkire egyenlően! (Vagyis a jogok és kötelezettségek egyensúlyát akarjuk, igazságos bérekkel, ítéletekkel!)

5/ Legyen Nemzeti Őrsereg az önkéntesekből: ahogy a Magyar Gárda, vagy a Nemzetőrség megalakult!

(Vagyis ne alkalmazzunk hivatásos katonát-rendőrt, csak ha nagyon muszáj)

6/ A közös teherviselés csökkentse le a kirívó jövedelmi különbségeket!

(Vagyonadót kell kivetni a 300 milliós vagyon, s az 1 milliós havi bér fölött!)

7/ A modern úrbér megszüntetése: az ősiség törvényének a visszaállásával!)

(Ne legyen forgalomképes az, amit az Isten teremtett: föld, víz, ásványkincs, stb. A birtokos csak addig használhatja a birtokát, amíg a közjót is szolgálja vele, ám ha szembefordul a nemzet érdekeivel, úgy nemesebben gondolkodó- cselekvő és így érdemesebb magyarnak kell kiutalni az elvett birtokot!)

8/ Népi esküdtszék sorsolás útján és ingyenes ügyvéd állampolgári jogon!

(A bírói ítélkezésnek függetlennek: mindenkire egyenlőnek és igazságosnak kell lennie!)
9. A Nemzeti Bank magyar érdekű: vagyis önálló, magyar, állami jegybank lehet csak!

(Még az elektronikus pénzkiadás joga sem adható oda a magántulajdonú kereskedelmi bankoknak! Infláció mentes, munkával fedezett pénzkiadásunk haszna a népet kell szolgálja!)
10. Katonáink esküdjenek az ősi alkotmányra: s ezért nem vezényelhetők külhonba! (Külföldi fegyverest ne engedjünk az országba, de mi se menjünk pénzdiktatúrát védeni sehová!)
11. Politikai foglyok ne lehessenek, szabadjon hirdetni minden véleményt!
(De a pártos reklám-demokrácia és ellenzéki működés, nem lehet magyarellenes, mert azt nagyon szigorúan meg kell büntetni!)

  1. Unió helyett konföderáció, vagyis Kárpát-medencei laza államszövetség!

(A szovjet, majd globalista hódoltság következtében nem tudtunk megbékélni a környező népekkel, pedig ezt kell ügyesen kialakítani az elszakított magyarok érdekében! Ám ezt határozottan, nem talpnyalással kell megejteni!)

 

Szabadság, igazság, méltányosság!

NEEM?

Vélemény, hozzászólás?