huzavona
Ajánló Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Jegyzet Publicisztika

A tisztességes vita alapeszménye

Azoknak a dolgoknak amelyek nincsenek a hatalmunkban, amelyek vitathatóak, azokat érdemes is ütköztetni és megvitatni!
Viszont ha a természetüknél fogva függő dolgokat függetleneknek tartjuk és a más dolgait sajátjainknak tekintjük akkor minduntalan akadályokba ütközünk és akkor háborogni, feszültséget levezetve indulatoskodni  és nem vitázni fogsz!
De főleg akkor leszel ideges, amikor semmi sem sikerül úgy ahogy szeretnéd, s akkor (sajnos legtöbbször) másokon akarod kitölteni a mérgedet!
Pedig a feszültséget nem is Ő okozta, hanem az benned van!
Sajnos a nemzeti -civilek között éppen ez akadályozza meg a kívánatos egységesülést, a nemzetegyesítést!
 
S Kovács Zoltán barátunk a veszekedős vita helyett, racionális vitát javasol, melynek ajánlásait lásd a http://lakatos.free.fr/Tanitas/AT/10szab/10szab.html

A tisztességes vita alapeszménye ez:

„A felek nem akadályozhatják egymást álláspontjuk vagy egy adott állásponttal kapcsolatos kétségeik kifejtésében”

Mindez részletesebben kifejtve:
1. A szólás szabadsága
A felek nem akadályozhatják egymást álláspontjuk kifejtésében vagy egy adott állásponttal kapcsolatos kétségeik kifejtésében.
2. A bizonyítás terhe
Az álláspontot előterjesztő félnek meg kell védenie álláspontját, ha a másik fél úgy kívánja.
3. Álláspontok
Az álláspontot támadó félnek azt az álláspontot kell támadnia, amelyet a másik fél valóban képvisel.
4. Relevancia
Az álláspontot védő fél csak olyan érvekkel védekezhet, amelyek valóban kapcsolódnak álláspontjához.
5. Kimondatlan premisszák
Az álláspontot támadó fél nem tulajdoníthat hamisan olyan kimondatlan premisszát a másik félnek, amely mellett az valójában nem kötelezte el magát, fordítva pedig, az álláspontot védő fél sem tagadhatja hamisan egy kimondatlan premisszája melletti elkötelezettségét, ha valóban elkötelezte magát mellette.
6. Kiindulópontok
Egyik félnek sem szabad hamisan elfogadott kiindulópontnak beállítania egy premisszát, sem pedig hamisan tagadnia, hogy egy premissza elfogadott kiindulópont, ha egyszer mindketten elfogadták kiindulópontként.
7. Érvelési sémák
Az álláspont nem tekinthető konkluzív módon megvédettnek, ha a védelem nem a megfelelő érvelési séma korrekt alkalmazásával történt.
8. Logikai érvényesség
Csak olyan érveket lehet használni, amelyek logikailag érvényesek  – vagy azzá tehetők egy vagy több kimondatlan premissza explicitté tételével.
9. A vita lezárása
A védőnek fel kell adnia álláspontját, ha nem sikerült megvédenie azt; ellenkező esetben viszont a támadónak kell feladnia az állásponttal kapcsolatos kétségeit.
10. Nyelvhasználat
A felek nem használhatnak homályos vagy kétértelmű megfogalmazásokat, és kötelesek a másik fél megfogalmazásait hűen és pontosan visszaadni.

Vélemény, hozzászólás?