WHO világhatalom
Gondolatok Publicisztika

A politikusok világszerte nem hivatkozhatnak többé arra, hogy nem tudnak a WHO hatalomátvételéről

Szerző: Egészségügyi Világtanács * 2023. november 22.

Miközben a december 1-jei határidő fenyeget, a politikusok még mindig úgy
dönthetnek, hogy minket szolgálnak, (s nem a gyógyszerlobbit!)
A politikusok világszerte nem hivatkozhatnak többé arra, hogy nem tudnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) keretében működő nemzetek feletti szervezetek által megkísérelt hatalomátvételről, de még nem késő, hogy úgy döntsenek, hogy azokat szolgálják, akiket képviselniük van szerencséjük.
A WHO hatalomátvétele ügyében a WCH Policy Briefs című szakértői anyagát eljuttatták a neves politikusokhoz, számos nyelvre lefordították, több ezer órányi vitát és szakértői interjút rögzítettek, kérvényeket írtak alá, amelyeket vitára bocsátottak, és a nyilvánosság tagjai több millió levelet osztottak meg a politikusokkal, amelyekben aggodalmukat fejezték ki és tájékoztatást adtak nekik.
 A mai napig azonban a legtöbb politikai képviselő világszerte nem vette komolyan azt a kérdést, ami a nemzeti önrendelkezés átadását illeti a WHO-nak vészhelyzetekben.
A WHO egy nem elszámoltatható, nem megválasztott és ellentmondásokkal teli nemzetek feletti szervezet, amelynek politikáját aránytalanul nagy mértékben befolyásolja a reménytelen világjövőképű Világgazdasági Fórum, az Egyesült Államok és az Európai Unió kormányai, a Kínai Kommunista Párt, a Bill
és Melinda Gates Alapítvány és más befolyásos szereplők.
2022. május 27-én a 75. Egészségügyi Világközgyűlés elfogadta a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) módosításait. A módosítások elutasításának vagy az azokhoz fűzött fenntartásoknak a benyújtási határideje 2023. december 1-je. A módosítások közül kettő problémás – mindkettő az IHR 59. cikkét érinti -, mivel 18 hónapról 10 hónapra rövidíti le azt az időszakot, amelyen belül a jövőbeni
módosításokat el lehet majd utasítani, és 24 hónapról 12 hónapra csökkenti azt az időszakot, amelyen belül a jövőbeni módosítások hatályba lépnek majd.
Ez gyakorlatilag világszerte csökkenti az emberek és a civil társadalom számára azt az időt és lehetőséget, hogy erre válaszoljanak, felhívják a figyelmet és elutasítsák az IHR jövőbeli módosításait, különösen azokat, amelyeket 2024 májusában elfogadásra javasolnak. Ez azért aggasztó, mert a 2024 májusában szavazásra kerülő javasolt módosítások – amennyiben elfogadásra kerülnek – példátlan hatásköröket biztosítanának a WHO számára, ami tényleges vagy esetleges közegészségügyi válságok idején komoly kérdéseket vet fel a nemzeti és egyéni önrendelkezés tekintetében.
A WHO magatartása a Covid-19 válság során nem volt túl hatékony
Az elmúlt három év során egy nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet (PHEIC) bejelentése ürügyén, a WHO irányításával kormányaink minden országban rendkívüli módon korlátozták
a mozgásszabadságot, a szólásszabadságot, a kereskedelem szabadságát, az információszabadságot, a testi autonómiát és az önrendelkezési jogot.Ez idő alatt a WHO az alapvető feladatai ellátásában nem bizonyult hatékonynak; megalapozatlanul nyilatkozott a COVID eredetéről; félretájékoztatta a közvéleményt a fertőzés halálozási arányáról (IFR);mtévedett a lezárások és maszkok hatékonyságát illetően; a mai napig nincs ajánlott korai kezelési eljárása
a KOVID-ra, és nem indított vizsgálatot a nemzeti és a WHO saját oltássérülési rendszereiben rögzített, jelentős számú oltási sérülés és haláleset ügyében.
E jelentős mulasztások fényében bármely szervezetet mindenképpen alá kell vetni képességei teljes és átlátható felülvizsgálatának. Ehelyett azonban a WHO megpróbálja kiterjeszteni hatáskörét, szerkezetét és pénzügyi hátterét, hogy a homályosan meghatározott „Egy egészség” program keretében még
nagyobb mértékben és még nagyobb hatókörrel gyakoroljon ellenőrzést a szabadságunk felett.

Az Egy negészség program keretében minden növény, állat, ember és környezet a WHO ellenőrzése alá vonható.
Így a következő, 2024 májusában tartandó Egészségügyi Világközgyűlésen elfogadásra benyújtott módosítások értelmében a WHO képes lenne:
1) Egyoldalúan kihirdetni nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetet (PHEIC), vagy akár annak LEHETŐSÉGÉT is, az Egy egészség bármely területén
2) A PHEIC-re adott válaszlépések kizárólagos irányítását követelhetné magának
3) Felügyeleti intézkedéseket vezethet be az emberekre (digitális azonosító) és az államokra vonatkozóan.
4) Kísérleti kezeléseket rendelhet el
5) Fenntartja a PHEIC megszűnésének feltételei feletti egyedüli meghatározást
Az Egészségügyi Világtanács, a vele együtt működő nemzetközi országszintű egészségügyi tagtanácsok és az összes ország lakosságának nevében ezúton fordul ismét minden egyes politikai képviselőhöz, hogy felhívja a figyelmüket a közelgő 2023. december 1-jei határidőre, amely a 2022 májusában
elfogadott 59. cikk MÓDOSÍTÁSAINAK ELUTASÍTÁSÁRA vonatkozik.
Arra kérjük, hogy működjenek együtt országgyűlésük vagy szenátusuk más tagjaival, és adjanak át egy levelet az államfőjüknek, amelyben ragaszkodnak ahhoz, hogy sürgősen utasítsa el a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 2022 májusában elfogadott módosításait még a 2023. december 1-i határidő
előtt
Felszólítjuk Önt, hogy azonnal és nyilvánosan utasítsa el a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosításait azon emberek nevében, akiket szolgál, és ezzel erősítse meg nagyszerű nemzetének önállóságát és alkotmányát.
„Ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazádért.”
John F. Kennedy, 1961Segédanyag:
• A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR):
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf

• Az IHR 2022. május 27-én elfogadott módosításainak változata:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_ACONF7Rev1-en.pdf
• A módosítások elfogadásáról készült videofelvétel:
https://www.youtube.com/watch?v=M393lvg1650&t=466s
• Az IHR módosított cikkei, ahogyan azok érvényesek lesznek, ha 2023. december 1-jéig nem
utasítják el őket:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf

Az eredeti dokumentum honlapcíme: https://worldcouncilforhealth.org/news/statements/who-power-
grab/

A fordításban segített a www.DeepL.com/Translator (free version)

Vélemény, hozzászólás?