címer
Gondolatok

A magyar népet szolgálja-e a Kormány?

 

Mottó: A kormány felelős mindenkiért és mindenért, ami az országban  történik.  Sajnos, nem mindegyik állami tisztviselő képes belátni és vállalni ezt a felelősséget, inkább csak igyekszik megfelelni a felettesei elvárásainak…

      Az utolsó időben  az ILLEGÁLIS migráció és a COVID mellett, amit az emberek már kezdenek unni, de a kétségek ellenére a nemzetünk fennmaradásának egyik legfontosabb, sorsdöntő kérdései ezek. (Aminek felismeréséért elismeréssel tartoznánk Orbán Viktornak, csak a gyermekek oltásának őrületét tudnám feledni!) A kormánynak alárendelt média azonban mindig újabb és újabb témákat lovagol meg. (De jó lenne, ha a kormányfő ilyen keményen állna ki a hazai korrupció ellen is!  Vagy legalább elismerné, hogy igen is van nálunk a gazdaságot alaposan romboló korrupció, s azon dolgozna, hogy ezt még a saját soraiban is visszaszorítsa!)

Csak egy példa az égető, mindennapunkat megkeserítő és megoldatlan problémákról elterelő sajtóhadjáratáról, ami valójában figyelemelvonás! A legújabb sláger téma – a közeledő választások. Az elsődleges feladatnak látszik ma az egyébként valóban eszement főpolgármester lejáratása, kigúnyolása. Mintha az ország sorsa, a népünk jóléte kizárólag, vagy legalább döntő módon a főpolgármester személyétől függene. Így azután beveti a jól bevált népbutítási módszert: elvonja a figyelmet a sok elhallgatott és sokkal égetőbb problémáról. S lám, nem csak az alsóbb, vagyis a jobban elbutítottabb rétegek, de a felsőbb réteg, a műveltebbek is bedőlnek. Csak ezen lehet most háborogni, s a kormány közeli sajtónak is van miről cikkezni addig, amíg nem  kreálnak egy újabb témát, amit majd meglovagolnak… Ám így az amatőr okoskodóknak is van mihez hozzászólni, szerepelni…

Mind a két oldalról megy a gyalázkodás, sértegetés, vádaskodás, ami egyre  inkább divatban jön, mint a nyugati mintademokráciákban. A média pedig ahelyett, hogy igyekezne megemelni az emberek általános, de főleg a politikai kultúráját, lealacsonyodik a legalsóbb szintre.  Az elbutított népet könnyebben és olcsóbban lehet a kívánt mederbe terelni… De vajon sikerül-e az így agyfertőzött tömeggel az országunkat felvirágoztatni? Sajnos Európa legszegényebb országai közé tartozunk.  Vajon miért?  Próbáljunk ezen egy kicsit elgondolkozni, már legalább azok, akiknek a gondolkodás, az elemzés nem fárasztó feladat.  Szerintem az okok mélyére kellene ásni!

Ismeretes, hogy szabad, független sajtó nem létezik. Minden kiadvány alá van rendelve valamely gazdának, amelynek a „zenéjére táncol”.  Nálunk ’engedélyezett’ az a hazugság is, amit az ellenzék a kormányra zúdít, mert az kevésbé veszélyezteti a hatalmon maradást: a kutya ugat – a karaván halad. Azokat a mozgalmakat és szervezeteket, amelyek valóban a Nemzet érdekeit hivatottak szolgálni, az egyszerű hétköznapi emberek problémáit szeretnék orvosolni, egyszerűen elhallgattatják. Miért? Mert e mozgalmak élén IGAZI önzetlen, magasan képzett, becsületes Magyarok állnak. Azok, akik a Haza, a Nemzet érdekeit személyes érdekeik elé helyezik.

Ki hallott, vagy olvasott például pozitív véleményeket a Vitézi Rendről, a mai Betyár seregről, a senkit fizikailag nem bántó Gárdáról, a NEEM pártként, hanem szolgálatként működő Nemzetegyesítő Mozgalomról, a szintén agyonhallgatott nemzetben gondolkodó és hagyományőrző civilekről, de még a MIÉP nevű egykor erős és radikálisan magyar szervezetről? Ezeknek, ha sikerülne együttműködést kialakítani, úgy reális veszélyt jelenthetnének a mostani rendszernek.

A nem agyfertőzött ember bevet minden megengedett és nem megengedett eszközt arra, hogy megvédje becsületét, teste épségét, vagyonát, családja és barátai tisztességes érdekeit.  A sértőt pedig igyekszik példásan megbüntetni. Nálunk pedig büntetlenül tele van az internet a KORMÁNYFŐT becsmérlő, átkozó, mélyen megalázó írásokkal. Még ha követ is el kormányunk komoly hibákat, nem átkozódni, megalázó mondatok kellenek, hanem tettek!

Ám el kellene tűnődnünk azon is,  hogy miért lehetséges Magyarországon a  kiöregedett pornósztárokból  közéleti személyt csinálni? A szilikon ajkú butuskák zsűri tagokká válnak, sőt az  ízléstelenül agyontetovált személyeket emelik ma példaképnek. Hová tűnt a jó ízlés, milyen primitív (vagy talán direkt ellenséges) személyek irányítják ezeket a  TV csatornákat?  S mindez a kormány és annak a médiát ellenőrző intézményének a tudtával és hallgatólagos jóváhagyásával? Hiszen az így lealacsonyított, igénytelen és primitív gondolkodású tömeget könnyebb a megfelelő irányba terelni?

Mind gyorsabb ütemben folyik a Hazánk ’magyartalanítása’ – s egyre több magyar ember hagyja el az otthonát és a megüresedett munkahelyeket a kormány feltölti idegen nemzetségiekkel, bevándorlókkal, akik között akadnak bőven magyarellenesek is. A gazdaságban és a társadalomban meglévő feszültségeket minden hatalmi elit rejtegeti, mondván hogy „dübörög” a magyar gazdaság, de mivel ez a növekedés főleg külföldi tulajdonú iparágakra támaszkodik, nem pedig a hazai iparra és agrárszektorra, így bármikor megroppanhat. Ráadásul ez az oka annak, hogy a számok ellenére mégis nagy a szegénység hazánkban, sőt a mediánvagyon és a fizetések tekintetében jelentősen le vagyunk maradva még a V4-ek között is!      Magyarországról sokkal több profit megy külföldre, mint bármely más közép-európai országból és annál is sokkal több, mint amennyit az ország uniós támogatásként visszakap. De ennél még drámaibb a helyzet, mert gőzerővel folyik a MAGYAR föld idegenek tulajdonába adása. Valaki tisztában van ennek a katasztrofális következményéivel? Meddig tart a türelmünk?  Cselekedni kell, amig nem késő…

V. Kövér György

Egyes adatok szerint már befogadtunk több mint 50ezer afrikai migránst. Mind gyakrabban találkozunk vegyes – fehér nő fekete férfi párokkal és AFROMAGYAR gyerekekkel…

Vélemény, hozzászólás?