Gondolatok

A lánctartozásokról

Most került a kezembe Kovács István régebbi írása, s néhány vállalkozó ismerősöm felhívása után meggyőződhettem arról, hogy a probléma ma is fennáll. Ezért döntöttem úgy, hogy az alábbi levelet a Nemzetegyesítők honlapján is nyilvánosságra kell hozni, hátha történik valami és a hatóságok lépnek végre ez ügyben. Azt megígérhetem, hogy ha a Nemzetegyesítőknek sikerül – minden agyonhallgatásuk ellenére – létrehozni azt a pártonkívüliekből álló nemzeti egységet, amely megfelelő érdekképviseletet tud bejuttatni a törvényhozásba, úgy a legelsők között fogják szembesíteni a politikai pártoka jelenlegi mulasztásaikkal! (BG)

 

 

Opus-Stone

KŐIPARI MÉRNÖKI BETÉTI TÁRSASÁG

Nyilvántartó Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság

Cég Adószáma: 2281603-2-13

Cím: 2115 Vácszentlászló, Kaszáló utca 17.

E-mail: opusstonevallalkozas@gmail.com,    Mobil: 00 36 70  379 2142

 

 

Építőipart képviselő, megalázott sorstársak!

 

Mai napon megjelent egy alábbi ÉVOSZ nyilatkozat: „ha nem javul a fizetési fegyelem, nagy lesz a baj

 

Kivételesen egyetértek az aggodalommal, és van véleményem, melyet megosztok, mert egyre brutálisabban megy tönkre az építőiparunk, melynek egyik oka a „körbetartozás” működtetése!

Brutálisan működtetik az úgynevezett” körbetartozás” problémáját, évtizedek óta nyilatkozgatnak érdemi segítség nélkül a kisvállalkozókat megalázó, semmittevésből jól élő társaságok tagjai, miközben nem veszik észre, hogy többek között emiatt válik a nemzet polgáraiban az Országházunkban egymást alázó pártokkal szemben a kiábrándultság, azokban, akik valóban elvégzik a munkájukat, de az ellenértékéhez nem jutnak hozzá, emiatt nem tudják a családjukat eltartani, nem tudják a munkájukhoz szükséges szakmai eszközöket beszerezni, a munkatársaikat kifizetni, és a különböző bevallott adónemeket rendezni, melynek sajnos további következménye, hogy a vállalkozásaitokat az Iparkamara felszámoltatja, és benneteket tovább nyomorítva felétek még komoly pénzügyi büntetéseket is kiszabnak!

 

Egyre megalázóbb az ügyészségünk, az adóhatóságunk által elfogadott gazdasági bűncselekmény tudomásul vétele, melyet igazol az ÉVOSZ jelenlegi elnökének is már többször megfogalmazott véleménye, a nyilatkozata a bennünket megalázó, meggyalázó KÖRBETERTOZÁS ügyében!

 

E gazdasági bűncselekmény, mint aktív tevekénység, a mai napig felelősségre vonás nélkül büntetlenül működik, melyet például igazol, hogy az ügyészségünk, valamint az adóhatóságaink vezetői a mai napig mellőzik az elvárt eljárást, a vizsgálat lefolytatását, véleményük, hogyha a vállalkozó nem kapja meg az elvégzett munkája után a számlája ellenértékét, az nem gazdasági bűncselekmény! Vélhetően a törvényt alkottatóknak fogalmuk sincs arról, hogy hallgatásukkal űzték el országunkból a szakmailag felkészült és minőségi munkálatokat végző kisvállalkozókat nyugat-európai államokba, ahol a munkájukat valóban megbecsülték, és az erkölcsi magatartásuk is elismerést váltott ki! (sajnos voltak közöttük szakmunkához nem értő élősködő semmittevők is!). Kínos történetként folytatódott, hogy bejöhettek a kontármunkát végzők a szomszédos országokból, akiktől még igazoló iratokat sem kértek a szakmájukkal kapcsolatosan! Borzasztó, amit csinálnak, s ráadásul számlázárra sincs sokuknak jogosultságuk.

 

Kíváncsi lennék Parragh Lászlónak (személye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnőke, aki képtelen mind a mai napig a kamarai tagok érdekeit hitelesen és erkölcsileg tisztességesen képviselni, képtelen a kamarai tagokat megszólitani, közéjük menni és megismerkedni a gondjaikkal. E viselkedésével azt is igazolja, hogy jelentős szerepe volt és még van többek között az építőipari kisvállalkozások megalázásában) véleményére, hogy a 2012.-ik évben megfogalmazott alábbi Miniszterelnöki „ELŐTERJESZTÉS” felkérésre válaszolt-e, melynek témája:

 

Előterjesztés

a lánctartozások visszaszorítását elősegítő intézkedésekről,

valamint az építmények kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvények építésügyi lánctartozások megakadályozásával összefüggő módosításáról

 

 

Az előterjesztés oka többek között az alábbi (lásd idézet) volt:

 

„Ma a magyar építőipari vállalkozások jelentős részét pénzügyileg ellehetetleníti a körbetartozások, lánctartozások magas állománya. A vállalatok közötti kapcsolatrendszerbe áthelyezett adósság nem tartható tovább. Az ÉVOSZ 2011. év eleji és 2011. év végi konjunktúra-felmérésének adatai alapján évente 400 milliárd HUF-ra tehető olyan tartozás képződik, amely az alvállalkozói láncolatokon továbbgyűrűzve a 96.000 bejegyzett építési vállalkozás 90%-át érinti”.

 

A körbe tartozással megalázzák az életünket, ezért van jogom megfogalmazni a véleményemet tárgyi ügyben, lásd az alábbi, vörössel színezett, a 2012. 09. 30.-i nyílt (Mozgalom a Magyar Vállakozásokért civil szervezet képviselőjeként megfogalmazott) válaszomból kiemelt idézeteket!

 

A központi céllal egyetértek (amennyiben az eddigi politikai gyakorlattal szemben nem ámítás), mármint azzal az ötlettel, hogy megpróbálják felszámolni a körbetartozást, melyet a jelenlegi kormány valós problémának tart. Felmerül a kérdés, hogy eddig, azaz 24.-ik éve e brutális problémával kapcsolatosan az ügyészségek vezetői miért nem vizsgálódtak, a belügyminiszterek miért nem vizsgálódtak, az adóhatóságot képviselők, korábban az APEH és jelenleg a NAV., miért nem vizsgálódtak és miért nem vizsgálódnak, miért szégyellik feltárni és nevén nevezni gazdasági bűncselekmény elkövetőit, a körbetartozás szervezőit, működtetőit?

 

Az „Előterjesztés” rögzíti: A nemzetgazdasági miniszter, mint a Kormány gazdaságpolitikáért, belgazdaságért és építésgazdaságért felelős tagja, a gazdaságpolitikai célok, illetve a kis- és középvállalkozások versenyképes és átlátható működésének megteremtése érdekében tartja szükségesnek a jogszabály megalkotását.

 

A kérdésem, hogy mi is lenne a jogszabály célja? A törvénytelenségek finomított törvényekkel való tovább működtetése? Amíg nem adnak a Civil Szervezetek akár a kamarai tagoknak beleszólási, hozzászólási lehetőséget, addig a gazdasági bűnözés keretén belül a körbetartozás, mint bűncselekmény, tovább fog virulni.

 

Az „Előterjesztés” rögzíti: Gazdasági Verseny Hivatal akkori álláspontja, jelezte, hogy „bármilyen nyilvános árszabás közvetett kartellezésnek minősül, mindemellett megjegyezte, hogy bármilyen minimálár meghatározást – mint lánctartozások elleni eszközt – tartalmilag nem tekinti megfelelő megoldásnak, mert a fizetés elmulasztása mögött jellemzően nem az alacsony ár, hanem más okok állnak”.

 

Ezt igazolja a véleményem:

 

Az ÉVOSZ magas beosztású képviselői, mint Tolnay Tibor elnök vagy Koji László alelnök évtizedek óta kiemelten hangoztatják, hogy Magyarországon alacsonyak a rezsi óradíjak! Alacsonyak?

 

De akkor, hogy létezik, hogy a fővállalkozói tevékenységet végző cégek jelentős százalékánál az vezetőségi tagok jövedelme (zömében adóhatóság tájékoztatása nélküli) eléri, gyakran túl is lépi az évi 100 millió forintot! Miközben e jövedelemét kitermelő munkás szinte éhbérért végzi, a munkáját?

 

Számomra kissé furcsa, hogy az eljáró szervezetek a mai napig nem vizsgálták például a MARKET igazgatójának azon médiában megjelent kijelentését, mely szerint a korrupciót a kisvállalkozások működtetik! Ha ez igaz, akkor miért hallgatja el a feljelentését nevesítve megtenni? Vagy attól fél, hogy róla fog kiderülni, hogy miből is gazdagodott?

 

Egy zárt konferencián 2014. őszén egy zártkörű beszélgetésen az alábbi mondatok hangzottak el egy volt ÉVOSZ alelnöktől: évente 3500 milliárd forint tűnik el az építőipari korrupció által! Vajon miért nem vizsgálódtak az illetékes szervezetek?

 

Akkor még működtek az alábbi cégek: (Magyar Építő Zrt., HÉROSZ Zrt., GRÓPIUS Zrt, KIPSZER, Középületépítő Zrt., Arcadom Zrt, Alba-Regia Zrt. stb.)

 

Kínos, de az adócsalási ügyek meglétét igazolja Horváth Andrásnak a NAV volt képviselőjének a nyilatkozata, (2013.11.11) mely szerint:

 

„az adócsaló nagyvállalatoknál a NAV nem végez érdemi ellenőrzést, ugyanakkor komoly retorziók érik azokat az adóhivatali dolgozókat, akik megpróbálnak fellépni a korrupciós jelenségek, illetve a nagy adócsalók ellen.”

 

Sajnos a jogi eljárásokban műveletlen, szakmunkát végző kisvállalkozó nem képes bírósági pert kezdeményezni, de ha tudna, akkor is elbukna, hiszen a bíróságok képviselőinek jelentős százaléka e területen jogilag is felkészületlen, vagy meg van vesztegetve, netalántán gyáva a tisztességet képviselni!

 

Mint a Mozgalom a Magyar Vállakozásokért civil szervezet egyik képviselője 2012.-ik évben megfogalmaztam az elképzelésemet arról, hagyná lehetne rendet csinálni, a politika hogyan szolgálhatná a nemzet polgárainak az érdekeit tárgyi ügyben!

 

A javaslat felét 6 évvel később megvalósították és azt nevezik az úgynevezett online számlázásnak! De vajon a javaslat másik felét, amely még mindig zülleszti többek között az építőiparunkat, miért mellőzik a mai napig a megvalósítását, a működtetését? Ki volt az, akinek nem tetszett az ötletem, és a mai napig gátolja a megvalósítását a javaslatomnak?

 

Akkori megfogalmazott véleményem:

 

Úgy vélem, hogy az alant megfogalmazandó javaslatommal a körbetartozási jelenséget fel lehet számolni, melyhez csak és kizárólag a NAV tevékenysége is elegendő!

 

A körbetartozás felszámolása néhány hónap alatt megtörténhet, úgy, hogy az állam akár ezermilliárdos adóbevételt legalizálhatna! 

 

  1. Megrendelő által befogadott számlával rendelkező vállalkozás elszámolása érdekében:

 

Ha a kisvállalkozónak a rajta élősködő és valójában a korrupciót és a feketegazdaságot irányító bármelyik fővállalkozással szemben lejárt követelése van, akkor legyen lehetősége besétálni számlájával az APEH-ba, és végrehajtási intézkedést kérni. (mint ahogy teszik azt vele szemben az APEH-t felkérve, vagy inkább utasítva a bankok és biztosítók, a PSZÁF és a kamaráink jóváhagyásával!)

 

Ez azt jelenti, hogy az APEH az eddigi rutinjának megfelelően egyrészt lenyúlhatná a követelést a fővállalkozótól, és automatikusan lenyúlhatja e kisvállalkozó felé továbbítandó pénzből a kisvállalkozótól elvárható jogos adóbevételeket is!

 

Ráadásul a Fővállalkozótól (csak úgy elrettentés céljából) még 10%-30% büntetést is inkasszózhatnának, hogy felhívják a gazdasági bűncselekményt megvalósító adós figyelmét a számukra eddig még ismeretlen tisztességes gazdasági magatartásra.

Úgy vélem, hogy javaslatom egyszerű és kivitelezhető megoldás lehet, mely az államunk részére komoly adóbevétellel járna.

 

  1. A megrendelő által elutasított, de a vállalkozó szerint megvalósított teljesítmény elszámolása.

 

Ekkor lehetne, kellene kezdeményezni a hitelezőnek a bírósági eljárást, és lehetne igénybe venni a TSZSZ tevékenységét, mely jogosult az elutasított, de mégis csak elvégzett munka alapján annak jogos követelést jóváhagyni vagy megalapozottan elutasítani!

 

Sajnos a valóság jelenleg az, amit az ÉVOSZ elnöke alanti tájékoztatójában negyedévente megfogalmaz, de felvetődő kérdés, a valós intézkedés megtételére miért nem hajlandó?

 

Kíváncsi lennék, vajon Parragh László elvtársnak mi a véleménye az eddig meg nem valósított program tervezetről?

 

Milyen jogon meri a NAV-ot felkérni arra, hogy a kamarai díjat be nem fizető vállalkozótól inkasszózza le a tartozást, melyet azért nem tud befizetni, mivel a számláját nem fizették ki.  Ezt én Parragh László részéről jogsértő intézkedésnek tartom.

 

Miképpen látja a szakképzés valós újraindításának a lehetőségét, vannak, lesznek-e megfelelően felkészült (érthetően beszélni tudó) szakmunkára oktatók?

 

Üdvözlettel:

 

Kovács István,

okleveles építészmérnök,

okleveles épület – fenntartási szakmérnök,

okleveles kőipari szerkezetépítő szakmérnök

 

 

ÉVOSZ: ha nem javul a fizetési fegyelem, nagy lesz a baj

Infostart / InfoRádió – Virányi Zsolt 2021. május 23. 10:59

 

A számlák csupán 92 százalékát egyenlítik ki határidőre – állapította meg az ÉVOSZ a koronavírus-járvány építési piacra gyakorolt hatását vizsgálva.

 

A tavalyihoz képest körülbelül kétszer akkora az értéke a határidőre ki nem fizetett számláknak – közölte az InfoRádióban Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke. Mint mondta, legutóbbi felmérésükkor az érintettek cégek még úgy nyilatkoztak, számláik körülbelül 4 százalékát nem fizetik ki határidőre, mára azonban ez már 8 százalékra ugrott.

 

A szakember megjegyezte, az építőiparban átlagosan 30 nap a fizetési határidő, ez azonban nagyon tág határok között, a 8 naptól akár a 60 napig is mozoghat. Ugyanakkor,

 

„ha nem javul a fizetési fegyelem, nagy lesz a baj”

– hangsúlyozta a szakember. Ez éves szinten akár 360 milliárd forintos kiesést is jelenthet az ágazatnak.

 

180-200 milliárd forint válhat kisebb-nagyobb részben soha meg nem térülő követeléssé – folytatta gondolatmenetét az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége első embere. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a határidőre ki nem fizetett összegeknek nagyjából a fele tartós kintlévőséggé válik, és lánctartozás része lesz. Koji László kiemelte: az egy évvel ezelőtt még „csak” százmilliárdos, mára viszont kétszázmilliárdra hízott lánctartozást a szakma nehezen tudja kezelni.

 

Az okokra kitérve az ÉVOSZ elnöke rámutatott, számos építőipari szereplőnek megváltozott a pénzügyi helyzete, rosszabb lett, mint szerződéskötéskor volt. „Lehet, hogy a megrendelő nem fizet a generálkivitelezőnek, vagy az egy alvállalkozónak. Esetleg az alvállalkozó valamelyik beszállítónak” – magyarázta. Emellett drágulnak az építőanyagok, és bizonyos munkákat csak drágábban tud az építőipar elvégezni.

 

A fenti folyamat akár hosszú bírósági perekhez vezethet, sőt, ha nem változik a jelenség iránya, akár kisebb cége csődjével járhat, amelyek nem rendelkeznek komolyabb tartalékokkal – erősítette meg Koji László.

 

Vélemény, hozzászólás?