Felhívás

Kiáltvány

Az elmúlt két évtizedben történt nemzetközi tudományos kutatások eredménye alapján a következő információk kerültek napvilágra:

1. Ornella Semino nevével fémjelzett nemzetközi genetikus csoport kutatási eredménye kimondja, hogy az európai ősgén 35–40.000 éves, és ezeket az ősgéneket a legnagyobb arányban a Kárpát-medencei magyarság-székelység hordozza magában. Forrás: www.sciencemag.org 2000. nov. 10. 1155-1159. o.

2. A Sorbonne Egyetem ősnyelvet kutató csoportja megvizsgálta az összes ismert élő és holt nyelvet abból a szempontból, hogy azok milyen mértékben tartalmazzák az ősnyelv etimonjait, azaz ősgyökeit.

A kutatási eredmény megállapította, hogy a Földön egykor létező ősnyelvből a magyar nyelv őrizte meg messze a legtöbbet, az ősgyökök 68%-át.

3. Radioizotópos vizsgálatokkal bebizonyították, hogy a tatárlakai leletek legalább 7.000 évesek, ami az újkőkori írásbeliségünket bizonyítja itt a Kárpát-medencében. Keletkezésük 1.000–1.500 évvel megelőzi a hasonló képjeleket tartalmazó sumér agyagtáblákat, és a sumerológusok széles körben elterjedt írásbeliség darabjainak tartják őket. Forrás: Radics Géza: Eredetünk és őshazánk.

Összegezve: Nemzetközi tudósokból álló kutatócsoportok egymástól függetlenül megállapították, hogy Európa szívében, a Kárpát-medencében él egy 35.000–40.000 éves őslakosság, melynek mind a genetikája, mind a nyelve és mind az írásbelisége a legősibb helyben maradt és máig megőrzött kultúrát jelenti. Őrzőik pedig a Kárpát-medencei magyarok és nemzetrészeik.

Az ősnép helyzete napjainkban: 1989 óta a 3. köztársaság nagyobb emberi és anyagi kárt okozott a magyar népnek, mint a II. világháború. Az elmúlt 23 év alatt a belső-magyarországi területet vizsgálva a magát magyarnak vallók lélekszáma körülbelül 1 millió fővel csökkent, ezen kívül 400–500 ezer magyar hagyta el a hazáját, hogy külföldön megélhetést találjon magának. Ez idő alatt a közvagyon 95–98%-a került idegen kézbe. A magyarság helyzete végveszélybe került!

A fentiek ismeretében a Kárpát-medencét, mint az ősi múltnak védelmet adó anyaölet, a magyar nyelvet beszélő és a magyar kultúrát éltető embert, valamint az összes tárgyi és szellemi hagyatékot a VILÁGÖRÖKSÉG részének tekintjük!

Ezennel minden magyar embert és szervezetet, valamint minden – az ősi tudást tisztelő, más nyelvet beszélő – embert és szervezetet felkérünk arra, hogy a Kárpát-medencei magyarságot a VILÁGÖRÖKSÉG részének nyilvánítsa és cselekedeteit, megnyilvánulásait eszerint alakítsa!

A VILÁGÖRÖKSÉGET jelentő magyar népet megtartani akkor tudjuk, ha mentesítjük a megszállók ideológiájától, kettős mércéjétől, gazdasági, szellemi és lelki megszállásától.
Ezért a következő lépéseket kell megtennünk a magyarság és az ősi magyar kultúra megőrzéséhez:

1. Minden vélt vagy valós államadósság eltörlése.
2. A kilakoltatások azonnali leállítása.
3. Munkával fedezett közpénzrendszer bevezetése.
4. Alapjövedelem bevezetése. Minimum 150.000 Ft/hó alapjövedelem járjon minden 18. életévet betöltött magyar állampolgárnak, aki a Szent Korona Alkotmánya szerint él és cselekszik.
5. A magyar munkaerő, a magyar termelés és a magyar piac vámokkal való megvédése.
6. A népképviseletet és a rend helyreállítását szolgáló Tizedes-rendszer újraépítése.
7. Mivel a kialakult helyzetet a fogyasztói társadalom tudati szintjén megoldani nem lehet, ezért az ébredést szolgáló hírvivői-tanítói hálózatot hozunk létre.

Az ébredést, a tudatosulást, az önszerveződést és a közös kép megalkotását az Égi Magyarországról a
www.elokozossegek.hu honlap segíti.

Áldás szálljon minden magyarra!

 

 

A Kiáltvány szövege más nyelveken is elérhető:

 

Kiáltvány angolul: http://www.elokozossegek.hu/images/kialtvany/kialtvany_angol.pdf

 

Kiáltvány oroszul: http://www.elokozossegek.hu/images/kialtvany/kialtvany_orosz.pdf

 

Kiáltvány kínaiul: http://www.elokozossegek.hu/images/kialtvany/kialtvany_kinai.pdf

 

Bizonyítékok: http://www.elokozossegek.hu/index.php/teremtesek-cselekvesek/kialtvany  + KÖTÖTT MANDÁTUM LEÍRÁSA

 

 

Nemzetépítő Népmozgalom

Vélemény, hozzászólás?