Hírek

Álljon meg a hegyi-menet!

Akár ügynökök, akár turisták, akár kereskedők, akár készakarva, akár véletlenül szabadították a világra a koronavírust az biztos, hogy a New World Order, a globális kapitalista civilizáció összeomlott. Várható volt. Eljött az ideje. A koronavírus jó alkalom arra, hogy a hatalom birtokosai időt nyerjenek, és mentsék, amiről úgy gondolják, menthető, a hatalmukat és a vagyonukat.

 

A koronavírusnak köszönhetően kiderült:

Általános BIZALMI válság van. Az emberek nem hisznek a politikusoknak, a sajtónak, a tudósoknak, de a koronavírusnak sem.

A vészhelyzet nyilvánvalóvá tette, hogy milyen anyagi javakra, szolgáltatásokra, INTÉZMÉNYEKRE van valóban szüksége az embereknek. (A nagy nemzetközi szervezetek is felszívódtak, a WHO is csak arra volt jó, hogy hitelesítse a pandémiát, a világjárványt.)

Az utóbbi évtizedek nagy válságai szinte kizárólag pénzügyi eredetűek voltak. A koronavírus a reálgazdaság totális válságára ébreszti rá az emberiséget.

A gazdaság SZÜKSÉGES szerkezetátalakítása ebben a PÉNZRENDSZERBEN nem oldható meg! (Az állam működését nem lehet büntetlenül, felelőtlenül kívülről, hitelekből finanszírozni. Nem lehet a gazdaságot az építőiparra, az idegenforgalomra, a falusi turizmusra, a bedolgozó-, beszállító munkára, pénzügyi spekulációkra… stb. alapozni.)

A világ kormányainak lépéseit figyelve: A Maradj otthon! – parancson túl csak Macron intézkedései között találni olyat, ami előremutató: A munkanélküliek menjenek a földekre! Az Irány a mezőgazdaság! E program természetesen nem csak az idénymunka, és a várható óriási munkanélküliség alkalmi megoldásának egy lehetősége is.

 

Az EMBERISÉG jövője nagyrészt a föld-kérdés megoldásán múlik! A föld különleges nemzeti vagyon. A földben testesül meg a nemzeti függetlenség.

 

(BG: De a létünk alapja is a föld, mert nem egészséges az a sok mesterséges anyag, amit megetetnek velünk, s ezért csökken egyre jobban szervezetünk immunrendszerének hatékonysága is!)

 

Mint ilyen a földünk nem szolgálhat hitelfedezetül, nem lehet „harácstársaságok, szipolyszövetségek” magánvagyona. Minden ország földje államterület, lakóinak élettér, gazdaságának erőforrása, olyan tőke, amely a nemzeti lét anyagi alapja, a nemzeti valuta fedezete. Magyarország esetében a földkérdés alapjaiban érinti a szövetségi rendszereinket, és a nemzetközi kereskedelmi egyezményeinket.

 

(BG: A Történeti Alkotmányunk egyik legfontosabb alapelve ez: „A magyar föld nem tőke, hanem megújuló természeti erőforrás, amelynek legfőbb tulajdonosa a Szentkorona, s így nemzeti köztulajdon. (Csak érdemmel lehet birtokjogot szerezni rajta, de nem lehet a közjót figyelmen kívül hagyva tulajdonná tenni. Hasonlóan kezelendő pl. víz. levegő, ásványkincsek, frekvencia, stb.)”

 

A gazdaság szerkezetének átalakítása szükségszerű. A vírus-helyzet bizonyítja azt is, hogy el lehet érni az embereknél, a társadalomnál a pozitív hozzáállást nagyon drasztikus változás támogatásához is!

Az IMF, a FED, a G7, a G20, UCC, sőt a MONSANTO vezetői is rá kell, hogy döbbenjenek: Sokáig tartották kezükben a mérleget, és félreismerték saját súlyukat.

A fogyasztói társadalom közgazdasági szemlélete, mely a TERMÉK mennyiségével (GDP) méri a nemzetgazdasági jólétet – sem tartható tovább. Az emberi világot nem a klímaválság, és nem a koronavírus, hanem a HULLADÉK temetheti maga alá!

A RENDSZERVÁLTÁS a politikai-, a gazdasági-, és a pénzrendszer, a tulajdon- és elosztási viszonyok megváltozását jelenti.

 

Mivel a New World Order a globalizálódott hazugságra épül, az ERKÖLCSI MEGÚJULÁS lesz az igazi változás alapja.

 

(Ezen gondoltam 2020, 03.26-án. Király B. Izabella)

 

(BG: 2006 őszén a Kossuth tériek meghirdették a szabadkőművesek nélküli első, erkölcsi forradalmat. Sajnos Furcsán Nyerenc éppen ezért lövette szét a szabadságharcunk 50-ik évfordulóján a tömeget, mert reszketett, az arra a napra meghirdetett Nemzetgyűléstől! Tehát Király B. Izabella gondolataival a Nemzetegyesítő Mozgalom is egyetért ugyan, de ők még az utat is megmutatták a szavak valóra váltásához!)

Vélemény, hozzászólás?