Ajánló Programok

VII. Magyarok Országos Gyűlése 2019. 08. 02-04. (Történelmi sátor program)

Idén is megrendezik a Magyarok Országos Gyűlését az Ópusztaszeri Emlékpark területén, az Országos Baranta Szövetség szervezésében. Kiemelten felhívjuk az érdeklődők figyelmét a Történelmi sátor programjaira.

Történelmi sátor
Nap Előadó Előadás címe
Péntek
13:00 Dr. Czeglédi Katalin nyelvtörténész A magyarok ősnyelve, származása és rokonsága
13:40 Dr. Oláh Zoltán bioinformatikus A magyarok és a Kárpát-medence genetikai szerkezete
14:20 Bakk István PhS (Erdély) A magyarok őstörténete az ókori időktől
15:00 Dr. Bene Gábor államjogász Az államjog fejlődése a Vérszerződéstől az Aranybulláig
15:40 Fridrich K. – Szondi M. rovásírás-kutató A rovásírás története és használata
16:20 Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész A 907-es pozsonyi csata és máig érvényes katonai tanulságai
17:00 Kiss Mao-Tun István A nyugati és a déli ősmagyar hadjáratok sikerének oka
17:40 Cseh Valentin történész Hunyadi János hadjáratai és hadvezetői érdemei
18:20 Siklósi András közíró, költő A 2. magyar hadsereg Don melletti katasztrófája és tanulságai
19:00 Vesztergám Miklós A Szent Korona jelentőségének megértése
19:30 Jéga Szabó János A Szent Korona misztikus számadatai
Szombat
10:00 Bánhegyi Ferenc történész Hunyadi Mátyás történelmi jelentősége és érdemei
10:40 Délvidéki S. Attila történész A török hódoltság népességi és anyagi vesztesége
11:20 Dr. Koós Ferenc történész II. Rákóczi Ferenc honvédő harca és áldozatvállalása
12:00 Süli Attila őrnagy, hadtörténész Az 1848/49-es szabadságharc helye a magyar történelemben
12:40 Dr. Botlik József ny. egyetemi docens A pánszlávizmus magyarságra veszélyes célja és támogatói
13:30 Szántai Lajos művelődéstörténész Az Árpád-házi királyok kora, kiemelve a tatárjárás és IV. Béla uralkodása
14:30 Drábik János, a Trianon Társaság elnöke A trianoni diktátum tragédiája és máig érződő hatása
15:20 Vincze Gábor történész A Horthy-korszak revíziós külpolitikája és sikerének oka
16:00 Hagyományőrzők ÉLŐKÉP
18:00 Wittner Mária ’56-os politikai elitélt 1956 áldozatának nemzetközi jelentősége
18:40 Rendezők és előadók /vita/ A magyar történelmi tanulságok beépítése a köztudatba
19:20 Balatoni Borvilág Kft. Borkóstoló (Szertel Sándor borász: a „Balaton zamatának” bemutatása)
Vasárnap
10:00 Dr. Bene Gábor moderátor A történelmi családok ma élő tagjainak bemutatása
11:00 Tóth Árpád moderátor Az Aradi Vértanúk ma élő leszármazottjainak bemutatása
11:45 Rajnai Miklós moderátor A kommunizmus magyar áldozatainak élete napjainkban
12:30 Dr. Bakk Miklós (Erdély) Az erdélyi magyarok megpróbáltatásai a trianoni döntéstől máig
13:15 Bugár György MKP A felvidéki magyarok üldözése a trianoni döntéstől máig
14:00 Andrássy Attila A délvidéki magyarok kálváriája trianoni döntéstől máig
14:45 Dr. Papp Lajos, Vukics Ferenc, Püski István Magyarságtudat építése múltból és jelenből
16:00 Rendezők és előadók Zárónyilatkozat megfogalmazása – konferencia

Vélemény, hozzászólás?