nincs kép
Ajánló Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

EMLÉKEZÉS EGY EMLÉKTÚRÁRA

(Vannak tanárok, akik mindent megtesznek a tanítványaik magyarrá neveléséért!)

Éppen ma akadt kezembe ez a négy évvel ezelőtti ismertető és program a Szent Margit

Emléktúra és zarándoklat részletei és maga az indok ami miatt egy tanár fontosnak tartotta,

hogy a diákjainak legyen magyarságélménye, mert anélkül könnyen elvész az élet mocskában.

Ez a túra 2019 május 9-12 között lett megtervezve, s bár magam nem vettem rajta részt és nem

tudom hogyan sikerült, de a megalapozás és tervezés tökéletes volt.

Talán arra lennék most leginkább kíváncsi, hogy ez a tanár részt vett-e azon a tanár-tüntetésen, ahol egy obszcén szavakat használó tanuló is megszólalhatott?

Abban viszont biztos vagyok az említett tanulónak biztosan nem olyan tanárai vannak, akik egy ilyen túrát megtudtak volna, vagy akár megakartak volna tervezni!

S addig, amíg akadnak ilyen tanárok is, nem hiszem, hogy a magyarságtudat kiveszne!

S azoknak is ajánlom ennek az elolvasását, akik a kereszténységet hibáztatják minden rosszért, ami hazánkkal és nemzetünkkel történt. Ugyanis akiben ilyen mélyen él az Istenben való hit, az nem lehet a nemzetünk ellensége, sokkal inkább a Pálos rend tagjaihoz, a fehér táltosokhoz kellene őt hasonlítanom. A nevét sajnos nem tudom, de gondolatban kezet nyújtok és megszorítom a kezét!!

(Innentől az emléktúra ismertetőjét adom közre, amit természetesen nem én írtam! BG.)

Miért megyünk?

Azért, mert 2020-ban lesz 100 esztendős a Szent Margit Gimnázium, amely iskola 1920-ban azért alakult, hogy a szétdarabolt Magyar Nemzet és a Szent Korona Tagság újjáépítésén fáradozzon, hogy olyan ifjúságot neveljen ( akkor elsősorban édesanyákat ), akik képesek lesznek az újjáépítésre, a megfelelő keresztény, nemzeti és regionális hagyományrendszerben.

Ma egész Európa van romokban, a Keresztény Európa. A no go zónákban már idegen kultúra terjeszkedik, az európaiak lelkéből pedig eltűnőben az európaiság.

Mindez nálunk is romokban van, de mi még beszélünk róla. 100 év után különösen aktuális céllá vált, az amit 1920-ban kitűztek, az akkor még önmagukhoz és a hagyományokhoz hű nővérek.

Az évforduló előtt ideje felhívni a figyelmet!

Nemzetünk Életszentsége legkülönösebben Szent Margit, Szent István és Szent László alakjában és életén keresztül jelenik meg előttünk. A teljes nemzeti közösségért vállalt életáldozat téren és időn keresztül. A minden magyarért való felelősség, ha kell életünk feláldozása is.

Szent Margit népünk Krisztusa lett, igaz női alakban, de ez annál erőteljesebb példa, annál komolyabban lett népünk lelki és szakrális édesanyja.

Ki is Szent Margit?

A teljes Keresztény Világ egyesítésének céljából kötött házasságból született: II. Endre a Szentföldről hazafelé jövet, a Kereszténység Teológiai rendszerét rögzítő zsinat városában ( Nicea ) jegyezte el Laszkarisz Máriát és Béla herceget. Nem mellesleg a Szent István által megnyitott zarándokúton jött hazafelé és nem a tengeri úton. Szembe azzal az úttal, amit Szent Lászlónak

kellett volna megtennie, de betegsége és halála miatt nem tehetett meg. Ez volt az Árpádok legnagyobb adóssága.

Béla király a Templomosok és Kálmán öccse áldozatának köszönhette megmenekülését a Muhi csatából, ez után fogant Margit, a menekülés közben, valószínűleg Mako ( Makovica ), vagy Znió várában. Klisszában született, azok után, hogy elődje, a kis Margit, meghalt ugyanott, a menekülés

viszontagságai miatt. ( Béla és Mária együttléte, abban a lehetetlen helyzetben igen kétségbeesett és forró lehetett. Nem tudták, hogy nem az utolsó-e a szerelmes együttlétük. Ilyen esetekben különösen érzékeny gyerekek fogannak!

( A templomosok jelenléte a történetben szintén nem elhanyagolható!)

A mi Margitunk tehát tudta, hogy nem csak a saját életét éli, a családon belül. Ez nagyban segíthette azonosulását a teljes nemzettel, téren és időn át.

Tudta, hogy Ő, mint Istennel kapcsolatban lévő Személy több, mint egyszerűen Önmaga és

ennek megfelelően „becsülte meg magát”! A Szent Korona legészakibb Mencshelyén fogant és a legdélibben született.

Szent Margit példája tehát, hogy felelősek vagyunk őseinkért, kortársainkért és utódainkért is, az életünk nem csak a mi életünk! Ezt mindennél fontosabb megértenie a modern embernek, mert ettől lehetünk emberek, különben nem érjük el nembéli lényegünk szintjét, azaz nem leszünk Személy csak én.

(BG: Azért is fontos ez a mondat, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mi a személy és még tiltakoznak is, hogy ők emberek! A személy a lélekvezérelt erkölcsi ember, akiben nem az ego működik, hanem hit a nemzetében és a magyar alkotmányos identitás! Ezért az ún. Szentkorona Tagság fogalma, csak a magyar értékrendet megtartó személyek esetén értelmezhető!)

Fontos a példában, hogy mindez csak eleven személyes Istenkapcsolattal lehetséges.

A generációk közötti és a hagyományokkal való eleven lelki kapcsolat mellett

pedig éppoly fontos a Hazával való kapcsolat, azaz az Édes Anyaföld iránti odaadás.

A Személy saját létfenntartó szerveiként érti meg és érzi elődeit és utódait, valamint a hazát és így van kapcsolatban Istennel is. Szent Margit tehát ebben, a meggyőződésem szerint helyes értelmezésben, a mi egyik létfenntartó szervünk is. Ezt kell a legjobban megértenünk és ezek után könnyű lesz számunkra is, a megfelelő áldozat. !

Népünk Közösségi (Nemzeti ) Életszentsége az európai kereszténység megmentése, de éppen a saját megmaradásunk által és azáltal, hogy keresztény mintaállamot és mintatársadalmat, valamint Személyeket építünk és nevelünk. Magyarország a Kereszténység Arhiregnuma, a Magyar

Embernek, mint Személynek pedig a Kereszténység Arhetípusának kell lennie.( Ebben olyan szövetségeseink vannak, mint a Lengyel-litván történeti nemzet, a Visegrádiak, a Horvátok, Bizánc örökösei, Jeruzsálem őrzői. Jó lenne, ha számíthatnánk a Német Nép Szent Római Birodalmának örököseire is.)

(Nem mellesleg Szent Kinga Margitunk édestestvére volt és Kálmán herceg felesége pedig Kinga férjének húga: Salome.) Ezekre, létünk leglényegesebb tartalmi elemeire, kell felhívjuk minden érintett figyelmét a 100.évforduló előtt!!!

A túra és zarándoklat programja:

Május 9-én, reggel 6 órakor indulunk, a Szent Margit Gimnázium elől.

A lehető leggyorsabban igyekszünk eljutni Szarajevóba. Rövid megállót teszünk Szentlászlón, abban a faluban, amely 150 napon át védekezett a szerb martalócokkal szemben, 1991-ben és ahol egy kommunistából, magyar és horvát hazafi lett. ( Eduardo Rózsa Flores ) ( Az egyik legfelkavaróbb találkozásom volt az életben.)

Szarajevóba érkezésünk után alapos sétát teszünk az óvárosban és megemlékezünk a XX. század 30 éves európai polgárháborújának gyászos emlékhelyén, a Latin hídnál. Másnap délelőtt Medresze és Dzsámi látogatás ( Gazi Huszrev: Magyarország kirablója, Szarajevó felépítője, a Magyarországon rabolt javakból. És! Ebből a városból indult útjára Magyarország újabb megsemmisítése!)

Május 10-én, a szarajevói program gyors befejezése után, Stolacba utazunk (Radimlje városrész), ahol megtekintjük a Bogumil szekta nekropoliszát. Nagy valószínűséggel, eredetileg avarok voltak, akik átvették a bolgárokon keresztül érkező – perzsa dualizmussal és keleti, sajátos arianizmussal átitatott – hitbéli nézeteket. Később a bogumilokból lettek leggyorsabban Mohamedánok. Ez

nagyon speciális összefüggésekre mutat rá. Hasonló kulturális és/vagy civilizációs értékbizonytalanság lehet az oka a nyugat-európaiak között kibontakozó iszlamizációnak is. (Nem mellesleg Szent László éppen a Bogumilok ellen alapította a Bosnyák püspökséget!)

Ezek után elhaladunk a legdélibb magyar végvár vidékén. ( Pocitelj 1465 és 71 között Őszentsége, Mátyásunk és Dubrovnik polgárainak – akik büszkén voltak a Szent Korona önkéntes Tagjai – a pénzén épült és magyar várőrsége volt.)

Medjugoréban megtekintjük a Jelenések-hegyét ( 1981 június 24.). Elgondolkodunk azon, hogy milyen következményei vannak – voltak – ha egy közösség nem hallgatja meg Szűz Mária kérését, intését. ( Béke! )

Közösen imádkozunk Magyarország, szövetséges keresztény népeink, Európa békéjéért, megmaradásáért és önmagához való visszatalálásáért!

(BG: Szinte megdöbbenek, hogy mennyire előrelátó volt a szervező, hiszen itt van a nyakunkban a háború amely ma még csak két (ortodox) keresztény ország között zajlik, s Európa sem találja visszautat!)

Családjainkért és önmagunkért is, valamint az Iskoláért és a nővérek „megtéréséért” ( visszatéréséért az alapító anyáik szellemiségéhez ).

Innen a trogíri szállásra hajtatunk. Trogíri hangulat. ( Higgyük el: Fantasztikus!)

Május 11.

Látogatást teszünk Klisszába, a híres várba, ahol Margit született.

Itt a kápolnában, közös imával kérjük Szentünk közbenjárását, a fent már említett célokért. Külön kérjük a történelemoktatás megújulásáért való közbenjárását és a Szent Korona Eszme újjászületését népeink és nemzetünk leányainak és fiainak lelkében tudásában és tetteiben. Bízva az ősi erények újjáéledésében, Koszorút helyezünk el. Videófelvételt készítünk.

Látogatás Splitben, a legnagyobb keresztényüldöző ( Diocletianus császár ) mauzóleumánál, amely ma katolikus katedrális és amely bejáratát Árpád házi kis Katalin és Margit koporsója őrzi. A két kis Aprószent vigyázza a kaput, hogy a Pokol nehogy reánk nyíljon.

Este ismerkedés Trogírral. Koszorút helyezünk el Beriszló Péter volt veszprémi püspök emlékművénél. Trogír nem csak Béla király menedéke volt, de innen származott a legvitézebb horvátok egyike, aki a lengyel-litván-magyar-horvát szövetségen dolgozott, mint Ulászló személyi titkára. Igyekezett megakadályozni Bakócz Tamást a velencei szövetségben, mert gyűlölte a velencei rablókalmárokat és az iszlámmal azonos veszélynek tekintette őket. Ő  volt a „horvát Tomori.”. 1520-ban Bihácsnál esett el hősiesen a török elleni csatában. Werbőczy és Szapolyai János híve volt. Nem mellesleg a Habsburgokat sem szerette, mert a kalmárok csahos kutyáinak tartotta őket.

Talán nem véletlen, hogy emlékét alig őrizzük, ha tudjuk egyáltalán, hogy ki is volt Beriszló Péter.

Május 12.

Hazautazás, Zára érintésével, ahol megemlékezünk Nagy Lajos király Velence feletti győzelméről, amely következtében a Kalmárköztársaság minden ünnepnapon fel kellett hogy húzza, Szent Márk oszlopa mellé, a Magyar Lobogót! ( A Keresztény Archiregnum ( Főkirályság ) szimbóluma árnyékot vetett a nagy bizniszre! Micsoda idők voltak!) Koszorúzás a Ferences kolostor sekrestyéjében lévő emléktáblánál!

Bizalmunk az Ősi Erényben!

( Szent Margit az ősi erény egyik legnagyobb felmutatója!)

Szent Margit személyén keresztül beleláthatunk a szakrális létezés, tehát a valódi lét, mélységesen mély kútjába, amin keresztül mi, nemzeteink és a Keresztény Európa is újjászülethet(ünk)!

2019. március 17. L. B.

Vélemény, hozzászólás?