Bene Gábor publicisztikája, beszéde
Ajánló Dr. Bene Gábor írásai Elemzés Jegyzet Vélemény

NÉZD MEG, DE VEDD ÉSZRE A PROPAGANDA JELLEGET!

 (Kaptam egy videót, amit kritikai megjegyzésekkel látok el most!)

Ennek a videónak vannak erősségei és mivel senki sem lehet tökéletes, hibái is vannak szép számmal.

Az első gyanús dolog a szerző neve, hiszen úgy is beszél, hogy „a magyarok”, vagyis nem tartja magát magyarnak!!!!!

Így ha alaposak vagyunk, akkor felismerhetjük, hogy ez is egy propaganda anyag, ami ügyesen ugyan, de ellenünk készült!

Ám először a konkrét hiányosságokat említeném! 
Nem szól egy szót sem arról, hogy mi van a háttérben! (Nem a herderi jóslat, hanem a bankárkaszt rejtőzik a videó mögött, mert épp azok szerepét hallgatja el!)
Nem említi meg, hogy a „dicsőséges és nagy” francia forradalom (és valójában minden forradalom) a szabadkőművesség által előidézett hatalom átrendeződés, ami mögött a pénzhatalom bankárkasztja áll, akiknek kifejezetten tetszik, ha minél több embert fejeznek le a Jakubinus pénzlobbisták!
Így volt ez 1848-ban is nyugaton, ám  a szeptember elsején megjelenő Kossuth bankók kiverték a biztosítékot a bécsi Rothschild bankháznál és rávették az udvart arra, hogy az addig teljesen törvényes kormányt Jelasics segítségével buktassa meg. Ugyanis a Habsburgok addigra már annyira eladósították a birodalmunkat, hogy még a kamatok felét sem tudta volna volna fizetni Ausztria a magyar területek kiesésével.  Kossuth pedig teljesen ki akarta vonni az akkor már „birodalmi jegybank” szerepét betöltő Rothschildok keze alól a magyar pénzkiadást!
Ráadásul a cári segítség is jelentős részben a bankárkaszt érdekében történt, bár abban is van igazság, hogy a Szent Szövetség is kötelezte a cárt is a  forradalmak elleni közös fellépésre.
Ám addig, amíg nem történt meg a trónfosztás nem avatkozott be a cár. Vagyis a trónfosztást ki kellett provokálni és ez a szinte semmiből megteremtődő honvédseregre támaszkodó Kossuth akaratából meg is történt. Ám azt nem a debreceni civisek határozták el, hanem a teljes országgyűlés döntése volt!
Persze addigra a nemesi réteg egyértelműen a magyar alkotmányossághoz ragaszkodva kiábrándult a koronázási esküt folyamatosan megszegő Habsburgokból, így nekik is kapóra jött a trónfosztáshoz V. Ferdinánd letétele, s a fiatal Ferenc József királlyá emelése. Ugyanis a magyar országgyűlésnek kell megválasztania az alkotmányos szokásjogaink alapján a királyt és nem a bankárkasztnak! Így nem is maradt más lehetőségük, csak a trónfosztás!!
Erőssége azonban a videónak, hogy egy a neve alapján idegen származású személy is érzékelni tudja, sőt be is mutatja, hogy a magyarság jelentős többségben volt (54%) a dualizmus korában és még a románság létszáma sem érte el a 20%-ot!
Így a nemzeti ébredések nem az egyetlen és főleg nem csak a magyar liberális nemességnek hamisan „beolvasztónak” nevezett politikája vezetett hazánk trianoni felosztásához! Sokkal inkább a bécsi kamarilla és a „háttérben bujkáló” bécsi bankárkaszti szabadkőművesek aknamunkája, s a szerencsétlen és hatalmi ambíciókkal megáldott Habsburg ház tagjainak, az akarva-akaratlan önfelszámoló birodalmat kiépítő évszázadai miatt következett az be! Ugyanis a magyar alkotmányosság kifejezetten zavarta a pénzdiktatúra kiépítésén már akkor is munkálkodó bankárokat, akik már a Napóleon ellen vívott háborúk alatt eladósították a Habsburgokat, s nekik szükségük volt a kamatkapitalizmusra, amit a magyar közjog akadályozott.
Ezért kellett elhitetni a jó szándékú Széchenyivel, hogy az ősiség törvénye elavult és akadálya a „fejlődésnek” – ami pedig Nagy Lajos királyunk óta védte a földbirtokokat az eladósodástól. (Ha ma is védené az ősiség a földet, akkor soha nem lehetett volna téged így kifosztani!)
Nos az ősiség felszámolása és az adómentességről való önkéntes lemondása a nemességünknek, valójában szabad utat nyitott a magyar nemesi értelmiség elszegényítése  és lecserélése előtt. A Habsburgok által a nyakunkra ültetett idegen vezetés és a pénzpórázra fűzött és lelkialkatuk, naivságuk miatt, könnyen megtéveszthető maradék magyarok pedig sajnos túlzottan liberálisok voltak, mert pl. az Apponyi-féle iskolai nyelvtanulási törvényt ma, örömmel üdvözölné az elszakított magyarság minden utódállamban!  Folytathatnám, de az a megjegyzés, hogy Kossuthék szakítottak a Szent István alapította állam-rezonnal, szerintem hamis megállapítás, mert a magyar Szentkorona állameszme inkább sérült a kiegyezéssel, mert éppen a közös ügyek vittek bele minket a világháborúba, hiszen ha Deák nem enged a „48-ból”, akkor van legalább külön hadügy és külügy, ami esélyt adhatott volna Tisza Istvánnak az aktív semlegességre, ami talán biztosíthatta volna a történelmi határainkat legalább annyira, amennyire Törökországnak is sikerült!
A nemzeteszme pedig se nem a francia, se nem a német minta alapján született, hanem a szentistváni hagyomány alapján, ami nem etnikai, hanem ÉRTÉKRENDI alapú, s éppen ez az amit a bankárkaszt gyűlöl és ki akar irtani!
(Igaz ebben közöttünk is van egy kis vita, de az idő mindent meg fog oldani, mert ahogy Petőfi írta: „Az idő igaz, s megmutatja ami nem az”)
A további fejtegetés helyett pedig itt a magyar NEMZETFOGALOM!
A  NEMZET a legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás CSELEKVŐ kultúrközössége, amely minden ősünk és minden még meg sem született utódunk közössége akkor, ha máris a Szentkorona tagjaként él és cselekszik, vagy abban az értékrendben fog élni a születése, ill. eszmélése után!
A Szentkorona tagság ugyanis nem valami poros és ciki régiség.
Nem egy ósdi királyság kelléke, hanem a lélek-vezérelt erkölcsi értékrendet követő emberek egymást segítő közössége, akik megértik a koronánk elveit.
Dr. Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?