Videók

NÉPKÉPVISELŐKET a törvényhozásba! Márki – Zay Péter Hódmezővásárhely

Hogyan építsünk pártok nélküli poszt-COVID államot a Helyi Együttműködés Rendszerével mind a 3200 településen egyszerre?

(46) NÉPKÉPVISELŐKET a törvényhozásba!

Meghalt a NER éljen soká a HER!

Ne feledjük minden párt csak árt!

Ne szavazzunk másra csak született pártonkívüli élenjáróinkra, ha az urnákhoz kell majd járulni.

De addig se várjuk tétlenül, tátott szájjal a „sültgalambot”, támogassuk a NemzetEgyesítő Mozgalmat, a NEEM-et!

A Helyi Együttműködés Rendszeréről (HER) – https://www.youtube.com/watch?v=y0w8C…​

A további MZP-vel folytatott beszélgetéseinkben arra fogjuk keresni a választ: Hogyan lehetünk erkölcsös közbirtokosok a saját hazánkban?

A MZP és mások kampánytörténetében pl. az elszámoltatás, azért is hibás, mert nem a miniszterelnök hatalmi ágába tartozik a bűnügyi perek lefolytatása. A bírók kádáriak most is! Többek között, ezért is hiteltelen politika zagyvaság a legtöbb eddig hallott kampányszöveg. A természettudományos gondolkodás rendszerező ereje szükséges a rendszerváltáshoz. Leginkább az új társadalmi JÖVŐKÉP megalkotásában szükséges a módszeres, nem érzelmi hozzáállás, és a társadalmi vita lefolytatásához elméletalkotáson keresztül vezet az út. A politikai elemzők elvégezték a piszkos munkát. A hibás gyakorlatok lajstroma majdnem teljes. Így csak a szűrőn fennakadt rendszerváltó modellek további finomításával érdemes foglalkozni, amelyek életképessége érvekkel vagy megerősíthető/megcáfolható.

Csak kiérlelt, ütős, de nem neoliberális gazdasági rendszerváltó szerves jóléti, NEEM-politikai kampány lehet nyerő, és vonzó azoknak, akik eddig pártot választani nem voltak képesek vagy azokat is mozgósítja, akik nem akartak pártot választani. Az új választók el is elhiszik, hogy értük, és velük együtt akar a miniszterelnök kormányt alakítani, majd hasonlóan megválasztott helyi élenjárókkal (TIZEDES RENDSZER!) egyeztetve fog kormányozni.

Ezért a miniszterelnök jelöltnek, a szokásos szerepzavaros politikai ígérgetések helyett az elérendő célokkal, a végrehajtás módszertanával érdemes kampányolnia, amint az 2-szer sikerült MZP-nek Vásárhelyen a 9000 kormánypárt hívővel szemben 13000 mozgósítania:

a párthegemónia megszüntetése – született-, a feladatra rátermett, -pártonkívüliek bevonása a kormányalakítás során
a költségvetés szigorának megteremtése minden településen – vidékfejlesztési minisztérium felállításával
a HER és a KÖZJÓ betartását ellenőrző bírói rendszer felállítása 3200 helyszínen egyszerre, a politikai osztály leváltására
a települések kivonása a jelenlegi gyámkodás alól – saját gazdasági lábra állítása és öngondoskodó gazdaságföldrajzi egységekbe szervezése visszahívható kormányzó felügyelete és beavatkozó készsége alatt
JÖVŐKÉP-alapú településfejlesztés, és a megyei jogú városok vezetésével – tájegységek mellérendelő összefésülése
központi erőtér lebontása önjáró, párhuzamos vidékfejlesztési hálózatba fejtése/rendezése – a kiüresített megyerendszer leváltása maguk közül önkormányzatot és visszahívható élenjárót választani képes gazdaságföldrajzi egységekkel
a megyék leváltása önszerveződő, szerves működésű tájegységekké
a kaotikus mezőgazdaság kiváltása rendszer elvű tájépítészettel – a hibás, tájidegen nagyüzemi földhasználat helyett családi tanyagazdaságok és a város/vírus rendszer-elvű közbirtokos társulásokká, egyesületekké, szövetkezetté, alapítványokká alakítása
a HER több szintű, egymásra épülő önszerveződésre képes szerveinek kialakítása és a birtokos tudatot támogató tudásmegosztó országos rendszerek működésének megszervezésével
az alapítványi óvodák, iskolák, egyetemek szerves, digitális összekapcsolása TUDÁSKÖZPONTOKKÁ, KIVÁLÓSÁGI MŰHELYEKKÉ, NÉPFŐISKOLÁKKÁ
a digitális élettudományok és gyógyítás személyre szabása szuperkórházi körülmények között
a genomikai alapú egészségmegőrző életmódra áttérés ösztönzése bioinformatikai és BIONIKA-i eszközökkel naprakész gyógyítás www.biognozis.hu
dr.O.Z.

Vélemény, hozzászólás?