Publicisztika

Tőkés László levele a brit trónörökösnek

Egy nemrég elkészült kisfilmben Károly walesi herceg (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Prince of Wales), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának trónörököse arra biztatja a romániaiakat, hogy a koronavírus-járvány idején fedezzék fel saját hazájuk látványosságait, hagyományait, ízeit.

A kisfilmet a brit trónörökös székelyföldi házában mutatták be augusztus elején. Az eseményt gróf Kálnoky Tibor, a walesi herceg sokszori vendéglátója szervezte Kovászna Megyei Tanácsával (elnök: Tamás Sándor, RMDSZ) partnerségben. A Charlie Ottley rendező, a Wild Carpathia televíziós minisorozat producere által elkészített promóció Károly herceg narrációjával villantja fel rendkívül látványos képsorokon Románia természeti kincseit, műemlékeit, népi hagyományait. Köztük több magyar (székely) vonatkozású képkockával, anélkül, hogy erre szövegben vagy feliratban bár utalás történne. Ugyanakkor a trónörökös bámulatosnak találta „az egyetlen zászló alatti biológiai és kulturális sokszínűséget”, és azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez teszi Romániát Európa egyedi térségévé.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a történtek kapcsán levelet küldött a brit király háznak, a diplomáciai protokoll előírásai szerint juttatva el azt a trónörökösnek, „ő királyi fensége Károly Fülöp Artúr György walesi hercegnek”. A levél teljes szövege alább olvasható:
„Királyi fenség!
Engedje meg, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nevében bemutatkozzunk. Szervezetünk 2003-ban jött létre, és a Románia jelenlegi államhatárainak tiszteletben tartásával létrehozható közösségi autonómiaformák elérését tűzte ki célul. Programunk középpontjában a területi, a kulturális és a személyi elvű autonómia áll: ezek megvalósítása biztosíthatná a romániai (erdélyi, partiumi, bánsági) magyar közösség hosszú távú megmaradását és fejlődését. Az elmúlt években kifejtett politikai és közéleti tevékenységünk elsősorban ezen célok megvalósítását szolgálta, emellett több területen fontos közösségszervező szerepet töltöttünk be.
Nagy tisztelettel követjük királyi fensége rendszeres erdélyi látogatásait. Örömmel és jó reménységgel tölt el minket, hogy nyaranta felkeresi Erdélyt, szépanyja, Rhédey Klaudia szülőföldjét. Látogatásai minden alkalommal nagy érdeklődést keltenek mind a többségi román, mind pedig az itt immár száz éve kisebbségben élő magyar közösség körében.
Annak kapcsán bátorkodunk megkeresni, hogy e hónap elején Charles Ottley brit újságíró rendezésében egy közel ötperces kisfilm jelent meg és terjedt el a világhálón, amely belföldi nyaralásra biztatja a Romániában élőket, tekintettel a koronavírus okozta fokozott veszélyhelyzetre. Jelezni szeretnénk, hogy fölöttébb hasznos és méltányos lett volna, ha a kisfilmben a szász örökség mellett a magyar múltra is utalás történik. Annál is inkább, mivel a kisfilm 1:43-ik percében egy olyan felvétel látható, amely nyilvánvalóan egy székely parasztházban készült – hiszen a háttérben egy női székelyruha látható. Továbbá a 2:39-ik percben a felújított miklósvári Kálnoky-kastélyt csodálhatjuk, amelynek tulajdonosa egy magyar nemesi család tagja. Kálnoky Tibor gróf személye – akivel királyi fensége erdélyi látogatásai alkalmával rendszeresen találkozik –, a kisfilm 4:48-ik percében közvetlenül is feltűnik, és abban a székelyföldi környezetben más olyan kísérők is láthatók, akik vélhetően királyi fenségét a hazai magyar közösség képviseletében fogadták. Mindezek láttán a film végére illesztett és csak románul elhangzó elköszönés („Sǎ ne revedem cu bine!”) a magyar nézőkben visszás érzéseket keltett.
A kisfilm megjelenését követően a jelzett hiányosságok az erdélyi magyar sajtóban negatív visszhangot keltettek. Királyi fensége erdélyi, székelyföldi látogatásai mindenkoron reményt keltettek és keltenek az itt élő magyar közösségben. Szászföldi és székelyföldi birtokai – bár Romániában vannak – erőteljesen magukon viselik e két, mára kisebbségi sorsba került közösség, az szász és a székely jegyeit. Indokolt lett volna, ha mindkettőről egyformán hangzik el méltatás, az ilyenkor fölöttébb szükséges diplomáciai szabályok betartása mellett. A román közvélemény tájékoztatásához és alakításához ma is, változatlanul szükség van arra, hogy királyi fensége személyes példája révén elfogadják és megtanulják tisztelni az Erdélyre jellemző etnikai sokszínűséget, ezzel együtt pedig e régió jelentős magyar történelmi múltját és örökségét. Ebben Királyi fenségének kiemelt szerepe lehet. Ezért tartottuk indokoltnak megkeresni észrevételeinkkel.
Bízva abban, hogy egy következő erdélyi látogatás alkalmával lehetősége adódik arra, hogy a jelzett magyar vonatkozású történelmi, néprajzi és más jellegű értékeinket hasonlóképpen kiemelje, tisztelettel köszönjük eddigi kiemelt figyelmét és törődését Európa ezen egyedi és kiváló adottságokkal rendelkező vidékéhez!”
A 2020. augusztus 25-én Kolozsváron, Erdély fővárosában kelt levelet Tőkés László EMNT-elnök jegyzi.

Vélemény, hozzászólás?