Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Publicisztika Videók

Állítsuk fel az érdekérvényesítés helyi követeit!

Magyarország kiüresítése zajlik, mert az általános elszegényítés – közte a csaló devizahitel – kifejezetten azt folytatja, amit a bolsevik, majd a globalista diktatúra célul tűzött maga elé: megfosztani a magyarságot előbb a nemzeti öntudatától, majd élethez szükséges anyagi javaktól. Ennek az eredménye az, hogy egyre többen kénytelenek külföldön – elsősorban az agyfertőzötten hanyatló nyugaton – munkát találni, mert ott lényegesen többet fizetnek még most, s így rövid távon sokkal „trendibb” életet lehet élni egy idegen országban. Ráadásul aki otthon marad, előbb-utóbb nemzőképtelen lesz férfiként, ill. szülésképtelen asszonyként! (Erről Tejfalussy András tudósít szakszerűen a Nemzetegyesítő Mozgalom honlapján, hiszen ő egy komoly mérésügyi szakember, akit Magyarországon agyonhallgatnak!)

Ám a kiüresítés nem egyszerűen csak a rablókapitalizmus eredménye, hanem sokkal bonyolultabb folyamatok összessége. Hiszen nem csak a nemzeti tőkésréteg soványodik és fogyatkozik hazánkban, hanem a nemzeti kultúra terepe is nap-mint-nap csökken. A hangzatos és látványos antikommunista retorika ellenére a kultúra minden területén a liberálissá vedlett volt kommunista, illetve KISZ-es vezetés, vagy annak vérségi/eszmei leszármazottai vannak.

A legtöbb ember nem veszi észre, hogy olyan külső erők szövetkeztek a magyarság ellen, akik elsősorban a „pénzmágusokból álló” bankárkaszt tagjai, vagy annak a pénzpórázra vett kiszolgálói. Ilyenek a televíziók médiamunkásai, a pártpolitikusi vezetőréteg, a közvagyonból milliárdokat síboló és a törvényességre hivatkozó újtőkések osztálya, valamint a különböző nyugati vagy hazai liberális egyetemeken oktatott középosztály. S legvégül a tömeg, amely a naivitása miatt nem akar gondolkodni, mert láthatóan fárasztaná ez a tevékenység! (Tisztelet a kivételnek, de akinek nem inge, ne vegye magára!)

Sajnos a bolsevik rendszer kiéheztette a kelet-európai népeket a fogyasztói kultúrálatlanságra, amit azonban legegyszerűbb az első szabadkőműves állam után, „amerikai kultúrának” nevezni! Pont a pénzpórázon tartott média hatására azonban NEM a valódi értékek a lényegesek, hanem egy hamis minta, vagyis az ügyeletes divat, tehát a trendi! Ez azonban hosszútávon óriási meghasonlást, sőt teljes elidegenedést okoz a valódi értékrendtől, ami csak később válik lelkibetegséggé, s amint tudjuk: minden szervi betegség oka lelki eredetű.

Most épp Sebestyén Petra videóját figyeltem a Youtube-on, aki ŐSZINTÉN AZ AMERIKAI ÉLETRŐL…- című videóüzenetét nyomta. Nagyon elkeseredtem, mert ő biztosan őszinte, de nem lát a színfalak mögé, nem tudja-nem érti, hogy az a világ ahol most él, az a “halál civilizációja”!  Sajnos magam is “Amerika-imádó” voltam egészen addig, amíg nem sikerült eljutnom az USA több államába. Űztem olyan szakmát is, ahol akarva-akaratlan USA propagandát folytattam, hiszen lemezlovasként leginkább funky zenét játszottam. Ám ez a csinos, fiatal szőkenő, akarva fejt ki hatalmas propagandát az Egyesült Államok mellett!

Kérdés, hogy ki fizeti a révészt és az milyen hatással teszi?

Nézzünk bele milyen kommentek vannak a videóüzenete kapcsán? – A lényeget mondtad el. Cuki vagy /Itt a köszönési forma az, hogy ha megölöd a másikat…? / – Kimehetek hozzád lakni? / – profi kutyázásról tudnál mesélni? / – Én Ohióban élek és imádom Californiát. LA-t sajnos, nem. / – Én csak azt remélem, hogy a gyerekeidet születéstől megtanítod magyarul. Üdv Erdélyből! /

Vagyis csak Erdélyből írtak számára olyat, ami a magyar értékrend talaján áll, az anyaországi 3 komment, sőt a már nyugaton dolgozók 2 kommentje is, sajnos arról tájékoztatnak minket, hogy hatalmas a baj a hazaszeretettel, aminek része egyébként a nemzeti kultúra szeretete, ismerete, megbecsülése is.

 Ez a szegény szőkenő nem érzi még, hogy mindenütt idegen marad, még Amerikában is. A “keep smiling” világában ugyanis a pénzhatalmi körök nem arra szövetkeztek, hogy neked, vagyis a kisembernek emberhez méltó élete legyen, hanem kizárólag a profitmaximalizálás érdekli őket. (S ha belefér a jólét akkor jó, ha nem akkor mindenki meghalhat nyugodtan!) E szegény lány azért kényszerült elhagyni a hazáját, mert nem érezte hazájának. Hiszen sem az oktatás, sem a média, de még a közbeszéd sem közvetíti megfelelő módon azt a nagyon fontos – az irodalom tanításban ma még egyelőre szereplő gondolatot –, hogy “itt élned, halnod kell”!

Ezek után beszéljünk a szülői házról, ahol nem valószínű, hogy arra tanították volna szegény Petrát, hogy gyerek (vagyis unoka) helyett kutyát tartson és minden szeretetét őrá pazarolja. (Keressétek csak meg a videóüzenetét, döbbenet, hogy miket mond!) Ma sajnos éppen a liberális közbeszéd, az iskola és a média hamisságai miatt nem a szülők már a minták a gyermekek számára, de nem is a tanáraik, hanem az egyre primitívebb média celebek és pártpolitikusok! S ez lesz az oka annak, hogy egyre több fiatal hagyja el a drága hazánkat, s unoka nélkül marad a félország, magányosan öregszenek az unoka pesztrálás nélküli, a hazához kötődő nagyszülők. Tehát sikerült az a szabadkőműves cél, hogy a kiscsaládot tegyük tönkre, s már csak az hiányzik a terv befejezéséhez, hogy a nagycsaládot, vagyis a nemzetet is végleg felszámolják!

Mindezt elsősorban a bolsevik megalapozású nemzetleépítés, másodsorban pedig a hamis ideológiák kitalálóit finanszírozó bankárkaszt “mély állama” okozza. Ez utóbbi olyan ügyes és profi eszközökkel dolgozik, hogy az emberek legaljasabb ösztöneit hozza felszínre. Így átlagember számára nehéz a mögöttes szándékokat felismerni, az értelmiség jelentős részét pedig megfélemlítő-pénzpórázra vette, e láthatatlanul és választás nélkül uralkodó “deep state”!

A magyar társadalom naivitását és tudatlanságát kihasználó erők ugyanazok, akik belevitték országunkat két világháborúba.  Akik 1919 tavaszán 133 napon keresztül tobzódva a nemzet iránti gyűlölettől, rengeteg ártatlan magyar vérét ontottak, akik tudatosan verték szét a Kárpát-medence gazdasági és értékrendi egységét, akik kihasználták a Horthy korszak jóhiszemű vezetőit és egy másik hamis társadalomátalakító kísérlet részeseivé próbáltak tenni minket, majd ennek a másik hamis kiválasztottsági mítosznak a hatása alatt elhurcolták tőlünk azokat a zsidókat, akiket már majdnem magyarrá tett a trianoni fájdalom és az igazi magyar értékrend társadalmi igazságossága. Sajnos azonban az elhurcoltak utódai nem arra emlékeznek, amit Horthy és Koszorús ezredes tett értük, hanem ősi szokásuk szerint bűnbakot keresnek bennünk, és nem veszik észre: kik is az igazi bűnösök!

Ezek az erők 1989-ben átöltöztették a kommunista korszak számukra használható elemeit egy új, liberális gúnyába, s a rablóprivatizáció keretein belül megszerezték az idegen bankárkaszt és a „deep state” számára a gazdasági és a politikai hatalmat is! Ezért sikerül nekik ma az ország kiüresítése, ami a magyar lakosság erőszakos kitelepítése helyett, végleges és önkéntes kitelepülést fog sajnos eredményezni. Hitler álma tehát valóra válik: Európa egységesen egy magát “Übermensch ”-nek gondoló nép államává fog válni, s mi szkíták-magyarok-kunok, stb. ezek szolganépeiként élhetünk majd! (Ha nem térünk gyorsan magunkhoz, ez lesz a vége!)

Mindezt a kétszintű bankrendszer hamis ideológiájával már a Kádár korszakban alapozták meg. Kihasználták a mihaszna kommunisták handabandázóit arra, hogy oly hatalmas államadósságot akasszanak a mit sem sejtő magyar nép nyakába, hogy az soha vissza ne legyen fizethető!

Ezt a helyzetet, csak akkor lehet megváltoztatni, ha felismerve a hamis reklámdemokrácia lehetőségeit, Papp Lajos professzor gondolatait megérti végre a magyar többség! Azt írta 2012-ben a Volt egy álmom – című írásában a professzor úr, hogy „kell egy párt, de csak a választási törvények okán„! Nekem ezért az a jelmondatom, hogy: MINDEN PÁRT CSAK ÁRT! Az egyik kicsit P-ÁRT, a másik nagyon az! Nézzetek rá néha a Nemzetegyesítő Mozgalom honlapjára, s akkor pontosabban látjátok majd, hogy a Nemzet nem jobb, de nem is baloldali!  A nemzet a legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás, cselekvő – vagyis önvédelmi és érdekérvényesítő – kultúrközössége!

Hallgassátok végig kritikusan az amerikai propagandát – az akár még önkéntesen is – szajkózó Sebestyén Petrát, s kérdezzétek meg a szüleit, hogy ezt a jövőt szánták-e a lányuknak? A magyarságnak ugyanis egyetlen lehetősége van megmenteni önmagát, ősi és a világon leglogikusabb nyelvét, nemzeti értékrendjét, kultúráját, ha felismeri újra a nemzetté szerveződés alapvető fontosságát. Megalakítja helyi KALÁKA közösségeit, segíti egymást tudatilag, lelkileg és anyagilag. S megtalálja azokat a helyben ismert és elismert pártonkívüli és alkalmas személyeket, akik az érdekérvényesítés helyi követeivé válhatnak! Ezt bizony senki sem fogja megtenni helyettünk! S ha mi magunk nem látunk munkához, akkor ne csodálkozzunk, ha a saját gyermekeink is Amerikában, Angliában, tehát idegenben kötnek ki! Petra is egy követ, csak éppen a rossz oldalra állva. Nekünk hazaszerető, a nemzet értékrendjét megbecsülő, a történeti alkotmány szerint élő és gondolkodó választókerületi követek kellenek, akik nem a fizetésért ülnek be a törvényhozásba, hanem a közjó alázattal való, harcos szolgálatára!

 

Dr. Bene Gábor

A szerző a Nemzetegyesítő Mozgalom önkéntese

Vélemény, hozzászólás?