Publicisztika

Három testület irányítja a világot: a londoni City, a Washington DC és a Vatikán

A világ eseményei, amelyek többségét „megtervezték”, nyomot hagynak az építészetben. Aztán felfedezzük, hogy a Földön 3 város van, amely nem tartozik nemzeti hatáskörbe, külön törvényei vannak, nem fizetnek adót, saját rendőri erőkkel rendelkeznek, sőt saját „függetlenségük” zászlójával is rendelkeznek.

Ez a 3 város irányítja a hatalmon lévők gazdaságát, katonai támadásait és szellemi lényeit. A 3 város valójában testület: a Londoni City, a Columbia kerület és a Vatikán. Együtt ellenőrzik a politikusokat, a bíróságokat, az oktatási intézményeket, az élelmiszer-ellátást, a természeti erőforrásokat, a külpolitikát, a gazdaságokat, a médiát és a legtöbb nemzet pénzáramlását, valamint a világ teljes vagyonának 80%-át. Végső célja egy globális totalitárius uralom felépítése, ahol az embereket uralkodók alá osztják és azután uralkodnak, miután a világot olyan számúra megritkítják, amely felett uralkodni akarnak. Meg kell értenünk, hogy a világ nem úgy működik, ahogy elhitetik velünk. Félreértjük az információkat.

Minden városi állam középpontjában óriási, fallikus alakú emlékmű van, ősi obeliszk.

London obeliszk (más néven Kleopátra Tűje): A Temze folyó partján található obeliszket 1878-ban Londonba szállították és Victoria királynő alatt állították fel. Az obeliszk eredetileg On egyiptomi városában, vagy Heliopolisban (a Nap városában) állt. A templomos lovagok földje kiterjedt a Temze ezen részére, ahol a templomosoknak saját dokkjuk volt. Az obeliszk mindkét oldalát szfinx veszi körül, több szimbolizmus az ókori világba nyúlik vissza.

D.C. -ban az obeliszket Washington emlékműnek nevezik, amit George Washingtonnak szentelt a Columbia kerületi szabadkőműves nagypáholy titkos testvérisége 1848-ban. Hozzájárultak 22 szabadkőműves emlékkőhöz. 250 szabadkőműves páholy finanszírozta a washingtoni emlékmű obeliszkjét, beleértve a templomos lovagok szabadkőműves rendjét.

Vatikáni obeliszk: A Szent Péter téren található, 1586-ban költöztették Egyiptomból a jelenlegi helyére. A földön lévő kör a női hüvelyt ábrázolja, míg az obeliszk maga a pénisz. Ezt általában okkult szimbolizmusnak nevezik.

A Római Birodalom az alábbiak révén uralkodik:

 1. A LONDONI CITY RT

London városát akkor alakították ki, amikor a rómaiak 2000 évvel ezelőtt megérkeztek Nagy-Britanniába, és kereskedési őrhelyet indítottak a Temze folyón. Pontosan 1000 évvel később a Hódító Vilmos (III. Vilmos király) 1694-ben szuverén státuszt adott a londoni városnak, lehetővé téve számukra, hogy továbbra is élvezhessék különálló jogaikat és kiváltságukat, mindaddig, amíg királyként elismerik őt. A Vilmos utáni királyok azonban úgy döntöttek, hogy új fővárost építenek, és Westminsternek hívták. A királynak és a City polgármesterének számos esetben volt összetűzése.

Mily sajátságos, hogy a brit parlament által elfogadott törvények nem vonatkoznak a londoni Cityre.

A londoni City azonban nem olyan független nemzet, mint a Vatikán.

Manapság a londoni City egy egy négyzetmérföldes város. A két Londonnak külön városháza van, és külön választanak polgármestereket, akik külön adókat gyűjtenek saját rendőreik finanszírozására, akik a saját törvényüket hajtják végre. A londoni City-nek külön zászlója és címere van, míg London városának nincs. A londoni City polgármestere díszes címet kap: „London igazán tiszteletreméltó Lord Mayor-ja”, és aranykocsival gurul Guildhallba, míg London polgármestere öltönyt visel és busszal megy. London polgármestere nem rendelkezik hatalommal az igazán tiszteletreméltó Lord Mayor (a london City) felett. Mily egyedi, hogy a londoni City egy testület, és idősebb, mint az Egyesült Királyság, de képviselője van az Egyesült Királyság parlamentjében egy „A városi tanács képviselője” című személyen keresztül, aki jelen van a „City” érdekeinek védelmében.

A City of London üzletházai

 • Rothschild irányította „Bank of England”
 • Londoni Lloyds
 • A londoni tőzsde
 • Az összes brit bank
 • 384 külföldi bank fióktelepei
 • 70 USA bank
 • A Fleet Streets újság és kiadói monopóliumai
 • A világméretű szabadkőművesség központja
 • A „KORONA” néven ismert világméretű pénzkartell székhelye

A londoni City egy magánvállalat, a Bank of England ellenőrzése alatt áll, amely a Rothschild család tulajdonában van, miután Nathan Rothschild 1815-ben összeomlasztotta az angol tőzsdét, és átvette az irányítást a Bank of England felett.

A királynő a londoni City Testületet „Cég”-nek nevezi, de KORONA néven ismert (nem képviseli a Brit Királyságot). A Buckingham-palota Londonban található, de nem a londoni City-ben, és a City nem része Angliának.

A londoni City közvetlenül és közvetett módon ellenőrzi az összes polgármestert, tanácsot, regionális tanácsot, a többnemzetiségű és transznacionális bankokat, vállalatokat, igazságszolgáltatási rendszereket (az Old Bailey-n [Anglia és Wales Központi Büntetőbírósága], a Temple Bar-on [a City-be e kapun keresztül léphet be a királynő] és a londoni királyi bíróságokon keresztül), az IMF-et, a Világbankot, a Vatikán Bankot (az NM Rothschild & Sons London olasz leányvállalata, a Torlonia révén), az Európai Központi Bankot, a Federal Reserve-öt (amely magántulajdonban van és nyolc brit részvényes bank ellenőrzi titokban), a Nemzetközi Fizetések Bankját Svájcban (amely szintén brit ellenőrzése alatt áll és felügyeli az összes tartalék bankot a világ minden táján, beleértve a sajátunkat is), valamint az Európai Uniót és az Egyesült Nemzetek Szervezetét. A KORONA irányítja a globális pénzügyi rendszert, és irányítja az összes brit nemzetközösségi ország, valamint számos nem nemzetközösségi „nyugati” nemzet (például Görögország) kormányát is. A KORONA visszatér a Vatikánhoz, amelyet a pápa vezet (aki az American Express tulajdonosa). Lényegében a londoni City Testület „Egy világú Föld Testülete” lehet, és magántulajdonba venné a világot.

 1. Washington DC

A Washington DC nem része az USA-nak. A District of Columbia (Columbia kerülete) 10 négyzetmérföldön fekszik. A DC-nek saját zászlója van és saját független alkotmánya. Ez az alkotmány a zsarnoki római törvény szerint, Lex Fori néven működik. A DC alkotmányának semmi köze sincs az amerikai alkotmányhoz. A kongresszus által elfogadott 1871-es törvény különálló társaságot hozott létre, amely az EGYESÜLT ÁLLAMOK és testületi kormány néven ismert Columbia kerületben. Így a DC a törvény által testületként működik. A washingtoni Columbia kerületi zászló három vörös csillaggal rendelkezik (a három csillag DC-t, Vatikánt és a londoni City-t jelöli).

A különféle Szerződések áttekintése felveti a kérdést, vajon az USA továbbra is brit korona-kolónia maradt-e. Ennek alapja az 1606-os első Virginia Charta, amely feljogosította Nagy-Britanniát Amerika gyarmatosítására, és felhatalmazta a brit királyt/királynőt, hogy szuverén hatalommal bírjon a gyarmatosított Amerika és polgárai felett. A gyarmatosított Amerikát akkor hozták létre, amikor ellopták Amerikát a bennszülött indiánoktól. Ha Amerikát brit alanyokkal gyarmatosították, akkor ezek az emberek a brit kormány alattvalói.

Ennek tagadását az 1783-as Szerződés jelentette, amely Nagy-Britanniától függetlenné nyilvánította. Ez a Szerződés azonban Anglia királyát/királynőjét az Egyesült Államok hercegeként azonosítja. (Lásd: www.treatyofparis.com). Ennek ellenére, a Bouviers Law szótárában az „egyetemes kormányok” szótár szerint az alattvaló állandó engedelmességgel tartozik az uralkodónak, így ebben az esetben a gyarmatosított Amerikában a brit alattvalók állandó engedelmességet vállaltak az uralkodónak.

Az ellenkezője az alkotmányos jogban alkalmazható, ahol engedelmességgel tartozik az uralkodónak és az uralkodó kormánya törvényeinek, és a bennszülöttek mind alattvalók, mind polgárok.

A kérdés az, ha 1781-ben háború zajlott, és Amerika győztes lett, miért kellett volna Nagy-Britanniának aláírni egy Szerződést 1783-ban? Amikor az Egyesült Államok háborút nyert, Amerika nem követelheti meg a brit uralkodótól, hogy engedje át a földet, és hivatkozzon a Szent Római Birodalomra és az Egyesült Államok hercegeire? Az is felmerül az „Esquire” (nemes) kifejezés használatának kérdésénél, hogy a nemességnek ez a címe ismét hűséget mutat a királynőnek/királynak, és amikor Benjamin Franklin, John Jay Esquire és John Adams az USA nevében aláírják az „Esquire” név használatát: felveti a kérdést, hogy mennyire érvényes az 1783-as Szerződés. John Jay folytatta az 1794-es Szerződés aláírását Anglia és az USA között, és ami újra felveti, miért kellett az USA-nak 13 évvel a Párizsi Szerződés után a Szerződést újra aláírnia Angliával, ha az USA valóban „független”.

Még tovább kell vizsgálni, hogy az USA miért fizet továbbra is adót a City-nek, ha egy szabad nemzet?

Az Anglia és az Egyesült Államok között aláírt 1794-es Szerződésnél John Jay Esquire tárgyalt, aki tárgyalt az 1783-as Szerződésről is. A kérdés az, hogy miért kellett az Egyesült Államoknak aláírnia a Szerződést 13 évvel az 1783-as Párizsi Szerződés után Angliával, amely az USA függetlenségét hirdeti? Miért folytatta a 6. és a 12. cikkelyt, hogy megszabjon egy „független” Amerikát?

Az amerikai történelem további olvasása során kiderül, mi történt Amerikával, amikor 1811-ben hatályon kívül helyezte az Első Nemzeti Bank Alapokmányát, és azonnal utána 4500 fős brit csapat érkezett és leégették a Fehér Házat, mindkét Kongresszusi Házat, a Háborús Irodát, az USA Külügyminisztériumát és a Kincstárat és megsemmisítette az Egyesült Államok alkotmánya ratifikációs nyilvántartásait (amelyeket 12 amerikai állam írt alá), amelyben a 13. módosítás célja annak megakadályozása, hogy bárki nemesi vagy tiszteletbeli címet kapjon az Egyesült Államok kormányának szolgálatáért. Az 1812-es háború 3 évig tartott, és a Bank Alapokmányát 1816-ban a Genti Szerződés 1815-es ratifikálása után írták alá újból. Megjegyzés: Az 1810-ben ratifikált 13. módosítás már nem jelenik meg az Egyesült Államok alkotmányának jelenlegi példányaiban.

1913-ban az Egyesült Államok Kongresszusa engedélyezte a Federal Reserve-öt, és átadta Amerika arany- és ezüsttartalékait, valamint az amerikai gazdaság teljes irányítását a Rothschild-bankároknak. A Federal Reserve egy magántulajdonban lévő bankrendszer, amely nem tartozik az Amerikához vagy az amerikaiakhoz.

Nincs jobb alkalom arra, hogy megkérdőjelezzük, vajon az USA ország-e vagy egy testület, és vajon az USA elnöke és a kongresszusi tisztviselők nem ennek a testületnek, és nem az amerikai népnek dolgoznak. Úgy tűnik, hogy az USA Testület ugyanazon ország tulajdonában van, amelynek tulajdonában van Kanada, Ausztrália és Új-Zéland, amelynek vezetői mind a királynőt szolgálják a Korona földjén, és az USA-ban is, ami a korona kolóniája volt és marad, és továbbra is a 3 város birodalma. Államai – a londoni City, a Vatikán és Washington DC. Az USA elnöke nem több, mint a központi bankárok és a transznacionális vállalatok „cégtáblája” – amiket a Magas Egyházi Szabadkőművesség irányít a globális pénzügyi rendszer otthonaként működő londoni City-ből.

 1. Vatikán

A Vatikán nem része Olaszországnak vagy Rómának. A Vatikán a Római Birodalom utolsó igazi maradványa. Izrael államról is azt állítják, hogy római előőrs. A Vatikán gazdagsága magában foglalja a befektetéseket a Rothschildokkal Nagy-Britanniában, Franciaországban és az Egyesült Államokban, és az olaj- és fegyvergyártó vállalatokat is. A Vatikán milliárdjai állítólag a Rothschild által ellenőrzött Angol Bank és az USA Szövetségi Tartalékbankja irányítása alatt állnak. A Vatikán birtokában lévő pénz több, mint egyes bankoké, vállalatoké vagy akár egyes kormányoké, és kérdés, hogy miért nem használják fel a vagyont legalább a szegény keresztények segítésére, amikor prédikálnak az adományozásról?

A Vatikán vagyonát az évszázadok során felhalmozta adóztatással, a bűnbocsánatért néhány pápa jegyeket is árusított a mennybe. Ma harcot folytatnak a lelkekért Ázsiában, ami a harmadik évezred célja.

A 3 város együttesének szárnya alatt különféle társaságok és csoportok helyezkednek el globálisan a tulajdonukban, ezért senki sem vitatja globális tervüket, és azok, akik ezt mégis megteszik … nos, minden merénylet megmagyarázza, mi történik.

A Fabian Társaság egy ilyen entitás, amely 1887-ben leírta a fasizmus, a nácizmus, a marxizmus és a kommunizmus egy keverékét. Nem nehéz elképzelni, hogy mindezen „ideológiákat” ugyanazok az emberek alkották meg. Nem meglepő, amikor felfedezzük, hogy a Fabian Társaságnak tulajdonítják a kommunista Kína, az olasz és német fasizmus, valamint a szocializmus létrehozását világszerte. Hogy mennyire becsapják az embereket, és ez megmagyarázza a Fabian Társaság szerepét a dekolonizált Brit Birodalom politikájának megfogalmazásában is. Ez azt is jelentheti, hogy sok művelt brit bennszülött, tekintettel a vezetés köpenyére, az újonnan függetlenedett államokban a fabiani társadalom tagja is lesz. Oroszországban a kommunista hatalom átvétel szintén a brit Fabian Társaság munkája, amelyet a Londoni City bankcsaládjai finanszíroztak.

Közelebbről nézve a szervezetek, mint a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Római Klub, a 300-ak Bizottsága, a Központi „Hírszerzési Ügynökség” (CIA), a Külkapcsolatok Tanácsa, a Háromoldalú Bizottság, a Bilderberg-csoport, a „szövetségi” tartalékrendszer, a Belső Bevételi Szolgálat (ok), a Goldman Sachs, Izrael és az izraeli lobbi, a Vatikán, a londoni City, Brüsszel, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az izraeli Mossad és az Associated Press (AP) felfedik, hogy mind a Fabian Társaság tagjai, amely az Európai Uniót is irányítja.

Figyelemre méltó idézet Chris Schacht ausztrál szenátortól, aki 2001-ben azt mondta: „Önök valószínűleg nincsenek tudatában, hogy mi, fabianiak, átvettük a CIA-t, a KGB-t, az M15-t, az ASIO-t (az ausztrál biztonsági hírszerző szervezet), az IMF-t, a Világbankot és sok más szervezetet.”

Mindezekre fel kell hívnunk a figyelmet, hogy SEMMI SEM TÖRTÉNIK ELKÜLÖNÜLTEN. Ezért minden eseményt, bármennyire kicsi is, egy maroknyi ember tervezi és vezényli, akik irányítják a világot és a világban zajló eseményeket.

Egyidejűleg felelősek

 1. a globális felmelegedés/éghajlatváltozásért – környezeti katasztrófa megalkotásával és a Nobel-díj elnyerésével felhívták a közvélemény figyelmét a „globális kormányzatra”, amely feljogosítja őket a nemzeti kormányok feletti fellépés jogára. Megismerve az ENSZ Agenda 21 záradékait, a közelebbi áttekintés rávezet, hogy az embereknek engedélyt kell kapniuk mindenre, amit csinálnak – más szavakkal az emberek ellenőrzésére használják.
 2. a szövetségi bankrendszerért – A Fabian Társaság 1913-ban létrehozta a Szövetségi Tartalék Törvényt, amely az Egyesült Államok gazdaságát a nemzetközi finanszírozók kartelljére ruházta át.
 3. a Big Pharma-ért – felelősség a harmadik világ gyógyszeres kezeléséért
 4. az önkormányzati rendszerért – a decentralizáció és a regionális tanácsok új koncepciójának előmozdítása a jövedelemtermelő rendszer növelése érdekében. Ez a független szuverén nemzeti kormányok eltörlésére vonatkozó átfogó terv részét képezi. Nagy-Britannia az EU 9 különálló régiójára van felosztva. A briteknek megdöbbentő lesz rájönni, hogy az EU törvényei elsőbbséget élveznek a brit törvényekkel szemben, és ha kétségeik vannak, meg kell kérdezniük, hogy a királynő és a brit miniszterelnökök miért írták alá a hatalmat átruházó szerződéseket.
 5. A tulajdonjogok megszüntetéséért – 1974-ben a Habitat Konferencián a magántulajdont, mint fenyegetést azonosították a környezet békéjére és az egyenlőségre. A „környezetvédelem” szóhasználataként a küldetés az volt, hogy átvegyék a föld erőforrásait, és központi kormányzat (UN) alá helyezzék, és fizetési engedélyeket állítsanak ki. Ki az ENSZ tulajdonosa … ugyanazok a bankcsaládok. 1987-ben a Rothschild Világvédelmi Bankja rendezte az Wilderness Világkongresszust, amelyet ugyanabban az évben alapítotak. A Világbankot valószínűleg a Világvédelmi Bank helyettesíti – célja a nemzeti bankok lebontása, és az eszközöket is átirányítják az új bankhoz, ezért a cél a valuták 2 vagy 3 fő valutacsoportba történő egyesítése, és kicserélése egy új elektronikus valutára, amelyet állítólag majd „földdollárnak” hívnak. Új-Zéland nyilvánvalóan földterületének több mint 34% -át átruházta az ENSZ örökségvédelmi területeibe és természetvédelmi parkjaiba, és ezek mindegyike ugyanazon banki családok tulajdona lesz. 1992-ben az ENSZ Brazíliában zajló környezetvédelmi és fejlesztési konferenciájának elnöke az a Mihail Gorbacsov, aki a Szovjetunió felosztásáért felelős, és Maurice Strong, a londoni Rothschild ügynök. A téma az Agenda 21 volt, amely az emberi jogoknál többet biztosított az állatoknak, halaknak, növényeknek, fáknak és erdőknek.
 6. a Hazafias Törvényért (de: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 – Amerika egyesítése és megerősítése a 2001. évi terrorista törvény elfogásához és megakadályozásához szükséges megfelelő eszközök biztosításával), az Emberi Jogok Törvényéért, az Európai Unió alkotmányáért, amikben a Biztonsági és Jóléti Partnerséget manipulálják, hogy néhány hatalom felett a hatalmat átvegyék. Terveiket évente kigondolják a Bilderberg Csoporton keresztül, ügynökeik számos olyan gondolatközpontot működtetnek, amelyek a kormánypolitikát irányítják, és amelyeket a valós világot irányító bankárok finanszíroznak. Így a világot működtető 13 bankcsalád ellenőrzi a világ központi bankjait, amelyek pénzt nyomtatnak, kamatot nyújtanak és ez magyarázatot ad arra, hogy az államadósság soha nem csökken. A gazdasági válságok, az olajválság (egyszerűen az árak növelésért), az Arab Tavasz mindegyike ugyanolyan gyártott háború. Van egy mondás, hogy a háború és a bankár ugyanaz. A veszély az, amikor az élelmiszerekről van szó, mivel az ellenőrzést a Monsanto és a GMO-k alá helyezik. A Monsanto ugyanaz a cég, amely bevezette az Agent Orange-t, ezért érdemes elolvasni az ENSZ Táplálkozási Kódex-ét és a megakadályozás veszélyeit.

John Christian cikkét a “BANKSZTEREK „VILÁGVÉDELMI BANK”-járól és elektronikus globális pénzneméről, a „Föld dollárról” is érdemes elolvasni.

A cikk eredetije:

http://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city

Gyors- és nyersfordította dr. Bánóczy János

Trianonfilm.com

Vélemény, hozzászólás?