Tegyük már rendbe a dolgokat!
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Sokadszorra találkoztam Geri Tibor jogi munkáival….

Bene Gábor: Mivel beadvánnyal fordultam társaimmal 2011-ben az utolsó kommunista országgyűlés által életre hívott és a magyar joghagyománytól teljesen idegen Alkotmánybírósághoz azért, mert érzékeltük, hogy az frissen elfogadott Alaptörvény semmi esetre sem vezet vissza a valaha létezett magyar államok sorába. Ezért érdekel, hogy mások hogyan látják ugyanezt a komoly közjogi problémát!

Ezt Mi a beadványban így határoztuk meg:

Magyar állampolgárokként indítványt nyújtunk be az új Alaptörvény kapcsán, mivel az alább dokumentált álláspontunk szerint az Országgyűlés által megszavazott Magyarország Alaptörvénye nem rendelkezik megfelelő legitim alappal, tehát zsarnokságot vezet be és így sérti állampolgári jogainkat.” (Ez 2011. július 18.-án került beadásra, s a Nemzetegyesítő Mozgalom honlapján a teljes szövege olvasható!)

Ezt valójában azért kell most újra kivesézni, mert az ún. „jog” nevében sokféle álláspontot tapasztalok balról és jobbról is!

Itt van például Geri Tibor, aki állítólag jogvégzett és rendszerint erre hivatkozva írt hasonló gondolatokat, s íme amit egy balliberális honlapon találtam tőle:

Geri Tibor: A SZERVEZETT ÉRVÉNYTELEN SZAVAZÁS LÉNYEGE – 2014. március 2.

A „nemzeti oldal” szélsőjobboldali, radikális, Fidesz vagy Jobbik szavazóknak azt kellene MEGÉRTENI, hogy az Orbán vezette politikai „elit” Magyarország nevű állama NEM A MAGYAR ÁLLAM, hanem az általuk támadott háttérhatalom állama. Vagyis miközben szavakban támadják a háttérhatalmat, a tetteikkel maguk építik saját leendő börtönüket.

A „baloldali” (szocialista és liberális) szavazóknak azt kellene MEGÉRTENI, hogy a PÁRTJAIK NEM LEBONTANI AKARJÁK a háttérhatalom jelenleg Fidesz vezette diktatúráját, HANEM AZT MEGHAGYVA csak ők szeretnének Orbán helyén ülni, és működtetni a diktatúrát a háttérhatalom érdekében.

BG: Nos Geri akkor komoly következtetést vont le, amiben egyet lehet érteni, mert a teljes pártpolitikai elit „szavakban támadja ugyan a háttérhatalmat, a tetteikkel maguk építik saját leendő börtönüket.”  Sőt még abban is egyetértek vele, hogy az eddigi szocialista és liberális szavazóknak, nagyon is észre kellene venniük a csapdát, miszerint csak egyetlen napon számítanak a pártjaiknak, akkor amikor leadják a szavazatukat! Ez ellen azonban könnyen fel lehetne lépni, ha nem pártokban, hanem nemzetben gondolkodnának, nem pártot építenének, hanem Nemzetet! Ám ehhez helyi közösségek kellenének, s ahhoz fel kellene állni és szívós, kitartó munkával megszervezni minden falun és városon azt a radikális nemzeti kört, melynek tagjai tenni akarnak a hazánkat megszálló monetáris – vagyis pénzügyi – diktatúra ellen.

GT: A parlamenten kívüli kis pártoknak és támogatóiknak, leendő szavazóiknak meg azt kellene MEGÉRTENI, hogy nem volna semmi baj azzal a törekvéssel, hogy egy demokrácia parlamentjén belülre kerülve akarják megszüntetni a mai politikai elit hatalmát és a helyére akarnak kerülni. Mi is ezt az utat követnénk, ha a felettünk hatalmat gyakorló állam még a magyar állam volna, és működne még a demokrácia.

BG: Geri nem valószínű, hogy szeretne az Országgyűlésbe kerülni, mert akkor sokkal komolyabb szervező munkájára lenne szükség! Hazánkban sajna működik a reklám-demokrácia, hiszen megrendezik a választásokat, s a kispártok (A NEEM kivételével) milliárdokat költenek a közpénzekből, mert a mai pártpolitikai elit e színházzal váltogatja egymást, hiszen eddig is csak pártjuk segítségével rúghattak labdába, ahogy azt Papp Lajos professzor úr megírta már 2012-ben. Igaz, Ő ki is találta, hogy miképpen lehetne a jelen helyzetet okosan kihasználni a nép érdekében! (kattints rá a linkre az egészhez!)

https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/papp-lajos-professzor-egykori-gondolatai-amit-a-nemzetegyesitok-megvalositottak/

Én viszont csak ennyit idéznék belőle most:

„A párt mint szervezet, mindenkiben ellenérzést vált ki…. (de) a futballmeccshez hasonlítva itt a képviselők a játékosok. Ők játsszák aktívan a meccset. Bár pontosan ismerik a játékszabályokat, a meccs hevében, indulatból hibás döntést hozhatnak. Szabálytalanságot követhetnek el. A párt a bírók szerepét tölti be. A szabálysértőket megbüntetik, a súlyos szabálysértőket kizárják a játékból. A párt tizennégy tagjának minősített többsége alapján a képviselő bármikor visszahívható. A képviselők visszahívását azok a személyek kezdeményezhetik, akik őt képviselőjelöltnek javasolták, de a visszahívásról mindenkoron a tizennégy tagú testület dönt. Szigorú magánjogi szerződésekkel érhető el, hogy egy kizárandó képviselő ne ülhessen át más pártba, vagy függetlenként maradjon az Országházban.  2012. október 13.”

(A NEEM – nemzeti egységet előkészítő mintaként – ad segítséget minden helyi közösségnek! Mint a Nemzetegyesítés Mozgalma, csak abban különbözik a professzor úr elképzeléseitől, hogy már 2018-ban cselekvő módon megjelent a választásokon és akkor bebizonyította, hogy VAN ÉLET A PÁRTOKON KÍVÜL IS, mert 3 pártonkívüli, helyben ismert és elismert személyt indított az országgyűlési választásokon úgy, hogy azok helyi, választókerületi követként lettek visszahívhatók. A NEEM csak segítette volna őket a listájára való felhelyezéssel!  A Nemzetegyesítők tehát csak a Nemzet egyesítését célozták: NEM VETTEK FEL KÖZPÉNZT a választásokra, mert szerintük a jó bornak sem kell cégér, vagyis egyedül ők: nem bizniszpárt!!! Nézzetek utána a honlapjukon!)

Vagyis ellentétben Geri Tibor állításával, eszerint működik a reklám-demokrácia, mert a fent jelzett 3 pártonkívüli személy indulhatott a választásokon! Bár abban igaza van, hogy ma egy monetáris – vagyis pénzügyi – diktatúra uralkodik hazánkban és nem Orbán Viktor. Ha ez így van – márpedig ezt szerintem senki nem tudná cáfolni – akkor nem is értem miért ragaszkodik Geri ahhoz, hogy a mai állam nem magyar állam, hiszen ilyen alapon nem volt magyar állam az a királyság sem, ahol a Habsburgok ültek a trónon.  Ez az állam bizony a miénk, csak éppen idegen pénzügyi megszállók irányítják hátulról az eddigi kormányokatt, s nekünk vissza kellene szerezni ezt az államot a megszállóktól és kiszolgálóitól! Ám nézzük tovább Geri úr okfejtését!

GT: De az Orbán vezette „MAGYARORSZÁG” NEVŰ ÁLLAM már NEM A MAGYAR ÁLLAM, HANEM A HÁTTÉRHATALOM MAGYARORSZÁGOT MEGSZÁLLÓ ÁLLAMA, AMI működését tekintve NEM DEMOKRÁCIA, HANEM DIKTATÚRA.

BG: Ha Geri valóban jogász, akkor tudnia kell, hogy amikor egy államnak – mindegy miként nevezik – működnek az intézményei, megvan az alap és a felépítmény, akkor arra nem lehet mondani, hogy nem létezik. S ameddig demokratikusnak mondott választási színjáték működik, addig bizony hiába mondjuk mi, hogy ez egy pénzügyi diktatúra, bizony nem ér az semmit! Hacsak nincs Geri zsebében egy varázsvessző, amellyel suhint és visszaváltozik minden! Ám nézzük, hogy miért szeretne minket visszavarázsolni az 1989. évi XXXI-hez?

GT: Ezt BELÜLRŐL, a saját jogával NEM LEHET felszámolni. És ha lehetne, akkor is egy MÁSIK ÁLLAM lenne, amit csak egy új joggal, a nép alkotmányával lehetne felszámolni. Mert a magyar államot INNEN ALKOTMÁNYOSAN, azaz JOGSZERŰEN és ÉRVÉNYESEN VISSZAÁLLÍTANI már CSAK A MAGYAR (országi) NÉP TUDJA, EGY ÚJ ALKOTMÁNY MEGALKOTÁSÁVAL.

BG: Igen nagy baj, ha valaki jogász létére nem tudja, hogy a magyar alkotmányosság szokásjogi alapú, tehát nem az írott részei a döntőek, hanem azok, amelyek bevált alapelvei a magyar jogi gondolkodásnak! (Ezek is megtalálhatóak a Nemzetegyesítők honlapján: Alkotmányos evidenciák címmel!)

Ezt az alkotmányt írogató stílust Európában a vérgőzös nagy francia forradalom kezdte, majd továbbfejlesztette a bolsevik Sztálin, s ő adta nekünk a megszállás kapcsán, „kegyesen” 1949-ben az „alkotmányt”. Nekünk azonban akkor is volt alkotmányunk, csak éppen oda kellene visszatérni most és nem a sztálini parancsot globalistára módosító 1989 évi XXXI-es ál-alkotmánnyal foglalkozni! Ám ha mindenáron írott anyag kell Gerinaak, akkor ott van az 1920 évi I. törvény, mert az még nem idegenek találmánya! Ha viszont az sem kell neki, akkor gyanús, hogy a bal-liberálisok szekerét tolja, még ha folymatosan „Szentkoronázik” is! Ám itt van Geri újabb pár sora:

GT: Tehát AKI ezen A VÁLASZTÁSON PÁRTKÉNT INDUL, AZ vagy HAZAÁRULÓ és a hatalomért cserébe ELADTA MAGÁT a háttérhatalomnak, vagy HAGYTA MAGÁT kilóra megvenni, és ezzel válik a háttérhatalom támogatójává és saját népe elárulójává.

BG: Vagyis aki eleve átengedi a választást a két szekértábornak, vagyis, ha valaki nem megy el szavazni – az bizony Geri szerint is: „otthon ülve támogatja a diktatúrát”! Akik viszont egyik vagy másik oldal által vannak (szem-bekötve vakon) reklám-demokráciai úton befolyásolva, azok szerinte hazaárulók, vagy eladták magukat. Rendben, de akkor miért nem arra biztat minket, hogy állítsunk már saját, pártonkívüli, helyben ismert, tisztességes, alkalmas jelöltet?

GT: Ebben a helyzetben A MAGYAR(országi) NÉP VAGY BEHÓDOL a háttérhatalomnak és az őket képviselő helytartóknak, (a választáson induló pártoknak) – és a hatalom kérésének megfelelően elmegy ÉS RÁJUK SZAVAZ (vagy otthon ülve támogatja a diktatúrát) – VAGY ELMEGY és egy ÉRVÉNYTELEN SZAVAZATTAL KIFEJEZI, hogy ELEGE VAN már A DIKTATÚRÁKBÓL és a hazug politikai rablóbandákból, ÉS EGY SZABAD, ÖNRENDELKEZÉSE BIRTOKÁBAN LÉVŐ, ÉLHETŐ MAGYARORSZÁGI HAZÁT AKAR.
EZ UTÓBBIT TUDJÁK KIFEJEZNI AZOK, AKIK ELMENNEK, ÉS A SZAVAZÓLAP ÁTHÚZÁSÁVAL ÉRVÉNYTELENÜL SZAVAZNAK. Mert HA ezt elég SOKAN TESSZÜK, akkor a hatalom nem hivatkozhat arra, hogy a magyar nép a háttérhatalom diktatúrát akarja.

BG: lehet, hogy teljesen hülye vagyok, de mennyivel jobb lenne, ha végre nem azt kellene mérlegelni, hogy melyik a kisebb rossz, vagy nem a szavazólap áthúzására biztatna minket, hanem elkezdené járni az országot (ahogy ezt Gálfalvy Gallik Béla teszi) és minden városban és faluban is segítené megalakítani azokat a helyi közösségeket, akik hálózatba szerveződve újjáalakítanák a magyar nemzetet! Hiszen ezt az önszerveződő rendet nem tudjuk megspórolni úgy sem! Ráadásul, ha ezek a helyi szellemi kalákák, sikerrel emelnék az átlagemberek tudatszintjét, akkor akár fizikai, vagy önvédelmi szerepük is lehet. Éppen úgy kellene ezeknek létrejönni mint 1956-ban a tanácsoknak! Mert akkor lehetnének helyi jelölő közösségek és nem szorulnánk rá a bal- vagy jobb oldal hazugságokkal bélelt megélhetési politikusaira!

GT: Mert ha nem lesz látható ellenzéke a háttérhatalom Magyarország nevű diktatúrájának, akkor itt 20 vagy 40 évig újra diktatúra lesz, most a háttérhatalom helytartóinak diktatúrája.

BG: A látható ellenzéket pedig szép csendben kellene kiépíteni, mert dobbal nem lehet verebet fogni. Egyébként a teljes politikai elit cseréje mára már nagyon is megérett, csak a nemzeti „kiskakasok” állnak annak az útjába, hisz nem ismerik fel, hogy a Nemzetegyesítő Mozgalom minden egyes szervezőképes magyar embernek lehetőség arra, hogy megmutassa mit tud. Mit tud helyben a saját lakóhelyén!

MOST MÁR TUDJÁTOK, HOGY AMIT TESZTEK, AZ MIVEL FOG JÁRNI.     DÖNTSETEK!

BG: Én EGY SZABAD, ÖNRENDELKEZÉSE BIRTOKÁBAN LÉVŐ, ÉLHETŐ MAGYAR HAZÁT AKAROK!  S ezt bizonyítandó ide másolom az elején említett AB beadványunk (2011) utolsó mondatait!

INDITVÁNY

Ezért indítványozzuk és kérjük, hogy az Alkotmánybíróság – mint a demokratikus alkotmányosság őre -, érvénytelenítse az Országgyűlésnek az 1949. évi, máig tartó zsarnoki uralmat megalapozó, s már érvénytelenített kommunista „alkotmány” felhatalmazása alapján megszavazott Alaptörvényt, s mondja ki, hogy Magyarország Országgyűlésének nincs alkotmányosan, vagy közjogi hagyományban megalapozott önálló joga alkotmányt alkotni, de hagyja helyben a Nemzeti Hitvallás című részt, amely nem haladja meg a törvényhozás fogalmát, és amelyhez az alábbi pontosításokat fűzzük:

  1. Az „Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy a mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.” Helyett csak a mondat második része marad: „A mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki”.(Mert a hivatkozott Országgyűlés nem volt sem első, sem szabad: idegen hadsereg tartózkodott hazánkban 1991. június 30-ig és a Munkásőrség is fegyverben volt).
  2. „Hazánk elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1991. június 30-tól számítjuk, amikor a szovjet katonai megszállás véget ért.”– az 1990. május 2. dátumú mondat helyett.
  3. Utolsó bekezdésben az „Alaptörvényünk…” helyett:„Ez a Nemzeti Hitvallás jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között.”
  4. Végül legyen a Nemzeti Hitvallásnak az utolsó előtti mondatából és teljestartalmából fakadóan az egyetlen paragrafusa:

„Jelen Nemzeti Hitvallás helyreállítja Magyarország 1944. március 19-én megszűnt nemzeti függetlenségünk következtében megszakadt jogfolytonosságát és felhatalmazza a kormányt a szükséges átmeneti intézkedések megtételére!”

Magyarország, 2011. július 18.

Dr. Balogh Sándor  –  Dr. Bene Gábor   –   Dr. Gyarmati Péter

professzor emeritus                                    professzor emeritus

Vélemény, hozzászólás?