Gondolatok

Pártképviselők helyett valódi NÉPKÉPVISELŐKET!

A Nemzetegyesítő Mozgalom egyik rendezvénye a Szent Korona kapcsán

Pártképviselők helyett valódi NÉPKÉPVISELŐKET a törvényhozásba!

A pártok megosztó szerepe annyira egyértelmű, hogy azt nem is nagyon kell bizonygatni, hiszen a gondolkodó magyarok pontosan érzik azt, csak éppen annyira dogmákban élünk, hogy az ebből kivezető utat nem ismeri fel a “reklámdemokráciából” pedig már kiábrándult és elidegenedett többség. Talán azért, mert nem olvasta el figyelmesen 2012-ben Papp Lajos professzor úr írását, amely „Volt egy álmom” – címmel jelent meg?  Ezért ez az agyonhallgatott Nemzetegyesítő Mozgalom önkéntesei kitűzték a célt: helyi követállítás segítését. Vagyis, ez a mozgalom népképviselőket akar a törvényhozásba a jelenlegi pártképviselők helyett! Ehhez azonban szükséges lenne jelentős számú olyan magyar ember, aki a pénzpórázra vett bűnpártok támogatása helyett felismeri, hogy a Nemzet – helyi, önkéntes kisközösségek által való – újjászervezése nélkül nincs Magyar jövő!

A Nemzetegyesítő Mozgalom rövidített neve egy határozott NEEM! Vagyis nemet mondanak minden pártpolitikai szélhámosságra, nem vesznek fel közpénzt, mert az nem való a választásokon való elherdálásra, hanem a közjót kellene szolgálja!  Szerintük nincs bal- és nincs jobboldal, hanem csak többszörösen becsapott pártszimpatizánsok és becsapó pártvezetők vannak! S kiábrándult, sőt elidegenedett, kifosztott magyarok is vannak, akik eddig nem mentek el szavazni! Pedig sajnos nincs más esélye a kiábrándultak ezreinek, mint a választásokra felkészülni és a visszahívható, követi érdekképviselet létrehozása a bankárkaszt által ránk erőltetett hamis “reklámdemokrácia” keretein belül. Nem kormányt kell tehát először váltani, hanem a pártos politikai rendszert átalakítani, lecserélni! (2006 őszén azért buktunk el, mert ezt a célt egyik politikai párt sem tudta támogatni!!!)  Fel kellene ismernünk, hogy nem kell hazánkban új gyűlölet-faktort keresni, mert az bizony maga az összes, bal- és jobboldalban gondolkodó, sajátos részérdekeket képviselő politikai P-ÁRT!

(Nézd ezt a videofelvételt, ahol a 2006-os Kossuth tér kitartó szereplői közül szólal meg néhány!)

A Nemzetért hősként élni és meghalni is tudó magyarok egyre jobban hiányoznak ma! Csak nemesen gondolkodó személyek emelkedhetnek magyarrá akkor, ha tudatilag és lelkileg is érzik az összetartozást, sőt a nemzeti értékrend kapcsán cselekvően tudnak majd fellépni a magyar értékrend visszaszerzése érdekében! A magyar értékeknek tudatában voltak nagyjaink és külföld is, mindaddig amíg a Habsburg elnyomás el nem torzította e tudást, majd a liberalizmus hamissága, később pedig a bolsevizmus és a globalizmus tudta ezt az agyszennyező hamisságot rögzíteni a magyar gondolkodásban. Pedig már egyre többen érzik, hogy a hazai igazságszolgáltatás nem az igazságot, hanem a hamis-törvényességet érvényesíti. S ebben az a gond, hogy a törvények nem a szokásjogi rendünk alapján születnek, hanem az országgyűlési pártos ellentétek alapján.  Ezért lenne óriási szükség arra, hogy felismerje a mai magyar nemzedékek egész sora az igazság alkotmányának a lényegét: nem dobható ki a magyarság alkotmányossága semmiféle nyugati „fejlettségű jogrend” kedvéért! Minden szabadságharcunk ennek a történeti alkotmánynak a védelmében folyt, így, ha nem védjük meg most, akkor eláruljuk az eddigi szabadságharcaink hőseit!

Pedig nincs áldozat, ami túlságosan nagy lenne az örök magyar ügyért, a változatlan magyar hívatásért, a Szent Korona alkotmányosságának megőrzéséért! Emellett persze meg kell vívnunk a küzdelmet az ősi dunai hívatásunkért, ami a „hungarusok” magunk mellé emelése. Ráadásul itthon is óriási a feladat: vissza kell adni a magyar ifjúságnak azt a tartást, amit elvettek tőle a „hamis történelem oktatás lelki abortuszával”.

A magyarságban egykor több volt az ösztönösséggel kevert öntudatosság, rátartiság, amely megtartotta a Kárpát-medencét vagyis az őshazát a magyar értékrend számára. Ám éppen őseinkben volt a legkevesebb faji elfogultság, vagy gyűlölködésre való hajlam egész Európában. A Szent Korona nem tért még vissza a magyarság jelentős részének a lelkébe a bolsevik korszak után, mert a globalizmus olyan más „értékeket” kínál, amit könnyebb nekik befogadni, hiszen az önzés világát reklámozza ma már minden! A globalista „értékek” azonban nem csak egyszerűen a fogyasztói létmód hamisságát takarják, hanem a magyar értékrendnek a teljes megtagadását, a magyar önazonosság tudatának teljes kitörlését, sőt a szakralitást teljesen felszámoló oktatást. Sajnos ma már az egyetemi oktatás keretén belül is lehetséges a történeti alkotmányosságunk lejáratása, annak pozitív elemeinek a teljes elhallgatása, sőt megalázó módon való sárba taposása, gúnyolása. Az ellene való megszólalás, tiltakozás hiánya sajnos állandósult, mert ez a mai idegenszívű értelmiségnek a passziója és sajnos a magyar származású mai nemzedékre egy jellemző tünet. Ám ha csak ez volna az egyetlen aljas, lélekölő támadás ellenünk, vagy ebbe való passzív beletörődés, akkor abból egyszerű lenne kigyógyítani a magyar társadalom mai nemzedékeinek a többségét. Azonban ugyanez a helyzet pl. az őstörténetünk kapcsán is! Ma azonban a magyar és külföldi kutatók feljegyzései alapján lassan nyilvánvalóvá válik, hogy a magyarok őshazája a Kárpát-medence és innen rajzottak el szkíta őseink keletre, nyugatra, délre és hoztak létre ősi birodalmakat és civilizációt. A hun, szkíta, avar, magyar bejövetelek valójában csak egyszerű visszatérések voltak az őshazába. Mindezeket régészeti leletek – pl. a tatárlakai amulettek – is bizonyítják, de a modern genetikai kutatások egyre komolyabb eredményei is! A hazai tudomány világának egy része mindezek ellenére „nem meri”, vagy nem akar tudomást szerezni ezen igen fontos tényekről, igazságokról!

A Kossuth téri megemlékezésen – szeptember 17-én – Antal Péter nemzettársam megemlítette, hogy a 2006-tól elmúlt 13 évben tapasztalható, hogy nagy fejlődésen ment át a kollektív magyar tudat, de nekünk mégis meg kellene ismételnünk a Szent Korona előtt tett fogadalmunkat! Sokan tudják ugyanis, hogy a Boldogasszony Magyarország Patrónája – Védelmezője, de azt sajnos sokkal kevesebben ismerik, hogy Ő Magyarország égi-földi királynője is, vagyis nem voltunk mi soha „király nélküli királyság” hiszen már Szent István királyunk óta van nekünk királynőnk! Magyarország tehát Királyság, s ez az államforma nem szüntethető meg és nem is függeszthető fel törvényesen. Ha ezt valakik mégis megteszik, vagy eltűrik az elődeiknek a megszüntetésre irányuló törekvéseit, az bizony a magyar alkotmányos hagyománnyal szembe megy, vagyis a haza elárulója! Magyarország Regnum Marianum – Mária Országa – vagyis királyság, még akkor is, ha a manapság gyakorolt államforma köztársaság. A középkorban hazánkat sokan hívták nyugaton is „nemesi köztársaságnak”! Én e nemesen gondolkodó magyarok köztársaságát csak királyságként tudom elfogadni, de nem idegenkedem a szabadkirályválasztás halasztásába azzal, hogy a közjogi provizórium ideiglenessége kialakította a kormányzó intézményét úgy, hogy a történelmi hagyományok alapján történt. Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kossuth Lajos és Horthy Miklós után valóban lehetne közvetlen kormányzóválasztást rendezni akkor, ha a média nem torzítja el a társadalom véleményét. Nekünk a „halál civilizációja” támogatása helyett kell megmutatnunk a világnak a boldog élet mintázatát. A Szent Korona az élet értékrendje, amely kiemelheti az emberiséget a vegetálásból. Ez a vegetálás az anyagi világban való igazságtalan földi szenvedés, ahol nem a test, lélek, szellem hármassága az irányadó, nem az évezredekig kis hibákkal működő igazságosság! Helyette bevezetődött az aranyborjú imádat, az államokkal és polgáraival szembeni adósságcsapda, amely a magyar értékrend teljes lebontásának terve. A valódi rendszerváltás ezért szükséges a számunkra!

Egyébként meg legyünk már büszkék a magyarságunkra!

Vélemény, hozzászólás?