Zsidókérdés Magyarországon
Gondolatok

Négy gondolati stáció

Elsőként Papp Lajos gondolataiból:

 „A magyarság legfőbb erénye az volt, hogy összetartó volt, szerette egymást, kiállt egymásért, és a legnagyobb bűn a hazaárulás volt, vagy a haza iránti kötelesség megszegése… A magyar arról ismerszik meg, hogy nem árul hazát, nem gyűlöl, nem bosszúálló, nem gyilkos természetű. Ezért mindenki, amikor gyűlölettel beszél, tegye fel magának ezt a kérdést, hogy: Magyari módon viselkedik-e? Egy Magyarországon megválasztott parlament által megválasztott – legyen ő az európai parlament vagy a magyarországi parlament tagja –, az ő kötelessége a haza szolgálata. Az igazat mond, ne csak a valódit – mondja József Attila. Ők az igazat mondják? Nem. Mit tesznek? Hazudnak. Mit tesznek? Hazát árulnak. Ősi szokásaink szerint ez főben járó bűn volt és ma is azzá kell lenni, és meg kell nevezni ezeket az embereket… Ne embercsoportokat nevezzünk meg, hanem embereket. … A magyar építkezik, a magyar próbál javítani, a mi legfontosabb dolgunk, hogy a történelmi hagyományainkat helyreállítsuk, ne lázítva, tönkretéve pusztítsunk, és ezt mi soha nem is tettük. Aki pusztít, gyűlöl, bosszút áll, az nem magyar ember. Nem tudunk mi segíteni a világon innét kis Magyarországról, de tudunk segíteni önmagunkon. Tudunk segíteni kicsi országunkon… Abba kell hagyni az ezeréves sirámokat, le kell leplezni a hazaárulókat, a haza árulóit meg kell büntetni, és mindenkinek a maga helyén ezért a hazáért áldozatot kell hozni… Nagyon fontos! Senki ne mondja, ó mit tudok tenni én a hazáért, egy kicsi ember vagyok. Mindenki, a maga pici területén tud tenni a hazáért… Rajtunk múlik, hogy többségben legyünk.”

BG: Lehetséges, hogy nincs is jobb és baloldal?

Csak éppen azt kell átgondolni, hogy a „jobbik” miképpen lett „balikká”, s azonnal érthetővé válik az amit 2006 őszén oly sokszor elmondtam a Kossuth téren az Országgyűlés épületének az árnyékában: „Nincs jobb és baloldal, hanem becsapók és becsapottak vannak a mai politika világában” Sajnos a pártos gondolkodás, már Széchenyi szerint is megosztja a Nemzetet, így nem pártokat, hanem a Nemzetet kellene végre visszaépíteni, ami a „Legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás időtlen és cselekvő közössége.”  Ezek szerint tehát nem kommunistákra és antikommunistákra kellene osztani a magyar társadalmat, hanem tisztességes és tisztességtelen emberekre.  Mondom és írom ezt annak ellenére, hogy magam az ABC (vagyis az Antibolsevista Comité) híve vagyok, hiszen a legnagyobb tömegű tisztességtelen ember anno az MSZMP-ben, ma pedig a liberális-baloldalon gyűlt össze. Sajnos az is tény, hogy a milliárdokat összelopók hatásosan tudják becsapni azokat a kis embereket, akik a Kádár korszakra úgy emlékeznek vissza, mint a biztos megélhetés – szolid gyarapodás időszakára. Csak éppen azt felejtik el sokan, hogy éppen a Kádár korszak adósította el az országot, s engedte be hazánkba azt az IMF szörnyet, amelyről oly sok elemző megállapította, hogy az eladósítás mestere. Ma viszont a nemzetközi vírushisztéria adósítja tovább az országokat.

Mi a kiút az elszegényítő pártpolitikából?

Konrad Lorenz írta egykor: „A feltartóztathatatlan versenyszellem végső soron az emberiség kollektív öngyilkosságához vezethet.” Ha mi magyarok nem szeretnénk kollektív öngyilkosságba menekülni, akkor a NEMZET újjáépítése elengedhetetlen a számunkra. Ehhez azonban nem pártok kellenek, hanem egy NEEM párt, amely egész más párt mintát mutat fel, amelyre valóban kimondható, hogy nem is párt! Igaz, hogy bejegyeztették pártként és meg is felel a törvényi előírásoknak, azonban mégsem tör hatalomra, hanem a NÉPKÉPVISELET valóságát akarja visszaállítani azzal, hogy a helyi közösségek, nem párt, hanem Kaláka-szerű köreinek a jelölése alapján ad – mint egy nemzeti szolgáltató egység – megbízólevelet azon a „választókerületi követeknek”, akik pártonkívüliként alkalmasak képviseletre.  Nem versenyszellemet, hanem értékrend követést láthatunk tehát a Nemzetegyesítő Mozgalom tagjai részéről, akik Papp Lajos professzor 2012-es „Volt egy álmon” – című írása alapján jöttek létre, s nem akarnak egyetlen párttól sem elcsábítani szavazókat, hanem azokat kívánják megmozdítani végre, akik eddig „önfeladó” módon nem mentek el szavazni, s ezzel átengedték a döntést a pártpolitikai hiénáknak.

BG: Van arra lehetőség, hogy jó irányú legyen a változás?

A pénz-kapitalizmus olyan pénz-pórázra fűzött pártokkal operál, amelyek a hatalom bűvöletében élve nem veszik észre, hogy nem a Nemzet, hanem csak saját pártjuk érdekeit képviselik leginkább. Ezért állítom azt, hogy ma egy reklám-demokráciában élünk. S ebben csak az kerülhet kormányzati hatalomra, aki olyan pártnak a tagja, ahol milliárdok állnak rendelkezésre a választási kampányban? Van azonban egy népi mondás: A jó bornak nem kell cégér. S az alulról önszerveződő közösségek pl. a Magyarok Szövetsége, vagy a Polgári Körök közösségei képesek lennének a helyben ismert és elismert, elkötelezetten nemzeti gondolkodású és pártonkívüli személyek közül kijelölni olyanokat, akik így nem a pártfegyelem, hanem a Történeti Alkotmány igazságos értékrendje szerint tudják majd képviselni a választókerületüket. S ezért nem a reklám-demokrácia eszközrendszerével – vagyis az közpénzek elherdálásával –, hanem a saját ismertségük, erkölcsi tartásuk alapján fognak a törvényhozásba kerülni. Ott pedig nem vezényszóra, hanem a Nemzet közérdeke alapján fognak szavazni, s ezzel megváltozik a pártfegyelemre épülő reklám-demokrácia hamis rendje. Az ilyen pártonkívüli képviselők indulásával meg lehet szerezni a „mérleg nyelve” pozíciót, ami a törvényi szinten az igazságosság és a „Magyarország a magyaroké” gondolat visszatérését fogja jelenteni minden egyes magyar számára! NEEM?

NemzetEgyesítő Mozgalom

Vélemény, hozzászólás?