Ne a tünetet kezeljük, hanem az okot!
Gondolatok

Ne a tünetet kezeljük, hanem az okot!

A napokban kaptam meg egyik önkéntes hívünktől az alábbi építő jellegű kritikát, aminek több okból is örülök! Először is a kritika előre viszi az önmegismerést még akkor is, ha egy szervezetről van szó! Másodszor ez nyújt lehetőséget arra, hogy világossá tegyük: a Nemzetegyesítő Mozgalom egy szolgálat, amely a Nemzet egyesítése mellett olyan célrendszert állított fel magának, mely ideológián átívelően kapcsol össze minden jó magyart, aki nemcsak szavakban, de tettekben is a haza jövőjéért akar munkálkodni! Olyan nemzeti hálózatban akarunk élni, amely nem elválaszt, hanem összeköt!

Ehhez a Mozgalomhoz ugyanis bárki csatlakozhat, aki helyben megszervezi a közösség nemesen gondolkodó és tettre kész tagjait egy szellemi kalákába, amely szükség esetén önvédelmi is lehet! Harmadszor ki kell mondanunk végre hogy azok, akik nem mennek el választani 2022-ben azért, mert szerintük nincs kire, nemcsak a helyi közösséget hagyják a szükséges képviselet nélkül, hanem önfeladók is, mert átengedik a képviseletet olyan pártoknak, amelyek eddig is hatalmas kárt okoztak a magyar népnek! Negyedszer éppen az ilyen önfeladók szoktak leginkább panaszkodni arról, hogy a képviselője nem őt képviseli! Pedig lett volna lehetősége arra, hogy saját köreiből jelöljön követet, csak nem bízott magában! pedig a legfontosabb ez lenne: Bízz önmagadban és segíts magadon, úgy az Isten is megsegít!

Íme a bennünket megillető kritika Hangacsi András tollából:

A Nemzetegyesítő Mozgalom alapvető célja valódi nemzeti érdekképviseletre épülő politikai rendszert megvalósítani Magyarországon, felszámolni a jelenlegi jobb-közép és baloldali politikai koalíciók kétes értékű álságos szembenállását, amely a rendszerváltás óta eltelt 30 év alatt sem nem váltotta valóra az életszínvonal érdemi javulására vonatkozó jogos társadalmi elvárásokat.

A Nemzetegyesítő Mozgalom meggyőződése szerint addig nem lesz érdemi előrelépés a magyar társadalmat hosszú időn át gyötrő alapvető kérdések megoldásában, amíg a valódi népképviseletre épülő igazi parlamenti demokráciát nem építjük ki és nem adjuk vissza magyar nép kezébe, oda, ahol mindig is lett volna a helye, illetve, amíg nem helyezzük vissza azt a nemzet mindenkori aktív ellenőrzése alá. A jelenlegi, úgynevezett parlamenti demokrácia nagyon távol sodródott az alapvető nemzeti érdekek valódi képviseletétől, alkalmatlanná vált a társadalom vele szemben támasztott reális igényeinek, politikai elvárásainak érdemi rendezésére.

A két, egymással versengő politikai tömörülés szembenállása álságos, mert a legfontosabb kérdések tekintetében a nemzeti érdekekkel szemben kötnek háttérmegállapodásokat, könnyen megbocsájtják egymásnak a másik által elkövetett gazdasági bűnöket, a politikai elit számára következmények nélküli Magyarországot tákoltak össze, amelyben egymás között, csöndben és titokban, pártérdekeik szerint megosztották és felosztották (majd pedig kifosztják) az országot.

A korábbi baloldali kormánykoalíciók (MSZP-SZDSZ) felelőtlen, mindmáig büntetlenül hagyott kormányzása, 2010-re totális mélyválságba sodorta a nemzetgazdaságot úgy, hogy szinte valamennyi állami stratégiai tulajdon (energiaszolgáltatók, gyárak, üzemek, ingatlanok, pénzügyi banki szolgáltatások stb.) értelmetlen és bűnös elkótyavetyélése mellett hatalmas államadósságot és teljesíthetetlen kamatterheket hagyott maga után. Emlékszünk arra is, soha, de soha nem felejtjük el, hogy amikor a magyar nemzet jogos felháborodásának adott hangot az MSZP-SZDSZ hazaáruló politikájával szemben, a kormányrudat kezükben tartó idegenszívű nemzetközi kommunisták, Gyurcsány Ferenccel az élen, vérbe fojtották az őket kritizálni merészkedő nemzeti hangokat.

A baloldali kormánykoalíciók bűnös, hazaáruló kormányzása törvényszerűen vezetett az önmagát jobbközép-keresztény értékrendben meghatározó FIDESZ-KDNP pártkoalíció győzelméhez a 2010-es parlamenti választásokon, amely immáron tíz éve kormányozza országunkat. Nem vitatjuk a 2010-től napjainkig terjedő időszakban elért eredményeket, különösképpen a korábbi baloldali kormánykoalíciók gazdaságromboló alulteljesítésével összevetésben, ugyanakkor élesen kifogásoljuk, hogy állampolgáraink jövedelemviszonyaiban nem következett be érdemi változás, még annak ellenére sem, hogy az elmúlt évek gazdasági teljesítménye ezt lehetővé tette volna, ám megvalósításához hiányzott a kormányzó pártkoalíció politikai akarata.

A magyar emberek szorgalmas és áldozatos munkájával megtermelt értékek jelentős része továbbra is az állami bevételeket duzzasztja, amelyek felhasználása sok esetben nem felel meg a társadalom reális igényeinek és elvárásainak, arról már nem is beszélve, hogy a közpénzek elköltéséhez számos esetben jelentős korrupció kötődik.

Az elmúlt évek kormánypropagandája azt harsogja, hogy Magyarország világelső adócsökkentés tekintetében, ugyanakkor a munkát terhelő adók és járulékok még mindig a legmagasabbak között vannak az Európai Unióban.

2

Ugyan ez igaz a munkabérekre vonatkozóan is, a kormány minden évben azzal dicsekszik, hogy Magyarországon nőnek a legdinamikusabban a munkabérek, miközben az Európai Unióban alig akad olyan ország, amelyben munkabérek alacsonyabbak lennének a mienkéhez képest.

A V4 országokkal való összevetésben a magyarországi munkabérek messze a legalacsonyabbak.

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi úgynevezett jobbközép-keresztény és baloldali párkoalíciók valójában nem akarják a magyar emberek életszínvonalának érdemi növekedését megvalósítani, még annak ellenére sem, hogy az alacsony munkabérek és a jelentős állami elvonások a gazdasági fejlődés alapvető gátjai.  Nincs tehát reális érdemi változás a legfontosabb kérdésben, a magyar emberek életszínvonalának növekedésében.

Az önmagát jobbközép-keresztény értékrendben meghatározó, immáron 10 éve megszakítás nélkül hatalmon lévő FIDESZ-KDNP kormánykoalíció, bizonyos sikerei ellenére, súlyos értékválságba került. A közpénzek felhasználásához magasszintű kormánypárti politikusokig nyúló, rendszerszintű korrupciós ügyek tapadnak, amelyek még a kormánypárti szavazók táborában is egyre erősödő bizonytalanságot és ellenérzéseket váltanak ki, illetve érzékeny támadási felületet szolgáltatnak a brüsszeli és belpolitikai liberális erők hatékony támadásához, jelentősen gyengítve mindezzel Magyarország nemzeti érdekérvényesítésének reális esélyeit. A FIDESZ-KDNP kormánykoalíció elfordította magától a konzervatív keresztény értékrendet valló szavazók egy részét, akiket nem csak a korrupciós ügyek elhatalmasodása ábrándított ki, hanem a legnagyobb kormánypárt brüsszeli parlamenti képviselőjének a keresztény konzervatív értékrenddel ellentétes életvitelével is tovább fokozta a kormánypártokkal szembeni protest-hangulat növekedését. A szavazók számára nyilvánvalóvá vált, hogy a FIDESZ-KDNP kormánykoalíció álságosan, párt és önös magánérdekek érvényesítésének céljaira használja a konzervatív keresztény értékrend jelképét, amelynek viseletére alkalmatlanná vált.

A korrupciós ügyek hosszú időn át történő, rendszerszintre emelt, minden eszközzel való makacs fenntartásával a FIDESZ-KDNP kormánykoalíció méltatlanná vált a konzervatív keresztény nemzeti értékek képviseletére, felelőtlenül elárulta a jobbközép konzervatív keresztény értékek képviseletével együtt járó történelmi küldetés nemes ügyét, kapzsiságával sebezhetővé tette nemzeti érdekeink érvényesítésének esélyeit a 2022-ben esedékes parlamenti választásokon, lehetőséget adva a liberális-kommunista erők minduntalan nemzetvesztő politikájának visszatéréséhez.

A Nemzetegyesítő Mozgalom szilárd meggyőződése szerint eljött az idő a jobbközép konzervatív keresztény értékek társadalmi képviseletének átformattálásához, átrendezéséhez a Nemzetegyesítő Mozgalom újszerű politikai elvei mentén és keretei között, amely történelmi távlatokat nyit a nemzeti érdekek valódi érvényesítése előtt, a XXI. századi magyar nemzeti felemelkedéshez.

Hangacsi András

 

Nemzetegyesítő Mozgalom

Vélemény, hozzászólás?