Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Miért fontos a fiataloknak is a Szent Korona?

Hazánkban a legtöbb elégedetlen fiatal mostanában, nem a Koronáról, hanem koronavírusról és nyugati munkáról beszél, vagy rendszerváltást sürget. Érdekes, hogy ez utóbbit tűzte ki célul 2006 őszén az a tömeg is, akik az ország Kossuth terein demonstráltak a „hazugság megjelenítője” ellen.

Ám akkoriban nem álltak az ország lakói oda egyemberként, a tüntetők mellé. Pedig csak annyi kellett volna, amit az izlandiak meg is tettek pár évvel később! Vagyis az utcára vonult mindenki, és addig sem a munkát nem vették fel, sem a bankokat nem használták, sőt a postán sem fizettek be semmit, amíg meg nem oldódott Izland közhatalmi és pénzmanipulációs problémája!

Ám ezt a magyar társadalom azért nem tudta megtenni, mert már nagyon meg lett fertőzve a fogyasztói társadalom hazugságaival. El lettünk szegényítve és kényelmesítve is egyszerre. S jó alaposan be lettünk kábítva a globalista pénzdiktatúra által. Legtöbben sajnos nem értik, sem a magyar állam, sem a világban működő rendszerek: mibenlétét, s így a Szent Korona állameszmét sem.

 

Nézzük mit jelent a Szent Korona tárgyként és az állameszmeként?

Éppen 43 éve, hosszú amerikai távollét után tért haza a Szent Koronánk. Így a magyarság politikai egységéért küzdő Nemzetegyesítő Mozgalom tagjaiés Mi – a mozgalom külső támogatói, 2000 óta minden évben megemlékezünk erről az alkalomról. Idén volt azonban az első olyan alkalom, amikor a digitális világ segítségével szólunk azokhoz a jó magyarokhoz, akik tisztelik önmagukat, vagyis tisztelik a Szent Koronát! Aki magyar és nem tiszteli a koronát az önmagát sem tiszteli, vagyis öngyűlölő. Ahogy mostanában hallani szoktuk vádként ezt, egy hozzánk betelepedett, más népcsoport – valóban igazmondó – tagjairól.

Mégis sokan beszélnek és írnak hazánkban a Szent Koronáról, de a közemberek egyre kevésbé értik, hogy miért is fontos a számunkra – szkíta-hun vagyis magyar – emberek számára ez a láthatóan tárgy, de valójában egy olyan tárgynak is mutatkozó személy, aki az egész Nemzet megjelenítője. A Nemzet pedig a legmagasabb szintű lelki és tudati összetartozás cselekvő kultúrközössége. Felmerülhet az a kérdés is, hogy miért fontos ez a tárgyként megjelenő személy nekünk: a mai, modern magyaroknak? Sőt leginkább a fiatal generációk számára?

E sokak számára fontos kérdésre a következő a válaszom:

Szerintem a Szent Korona legfontosabb jellemzője éppen az, hogy zsarolhatatlan és megvásárolhatatlan személyként a magyar főhatalom és alkotmányosság birtokosa, sőt, a Kárpát-haza teljes területének a tulajdonosa is.

Ugye milyen jó lenne fiatalok, ha egy ilyen – megvásárolhatatlan és zsarolhatatlan – személy kezébe kerülne az a főhatalom, ami ma kufárok, egoisták, karrieristák, és közvagyont lenyúlók kézében van.

Ne feledjük, hogy a mi Szentkoronánk az igazságos és méltányos jognak, az ősi és bevált jogszokásunk megtartója, őrzője, foglalata! Jegyezzük meg tehát!

A Korona nem csak koronázási ékszer, de élő személy is, akit valójában mindannyian az értékelvű magyar nemzet: igazi tagjai alkotunk.

Fussunk neki még egyszer!? Ha valaki materialista, akkor úgy érti ezt meg a legegyszerűbben, hogy azért élő személy a Szent Korona: mert annak tagsága, vagyis a nemesen gondolkodó magyar nemzet tagjai, maguk alkotják a Szent Korona testét! Mi vagyunk tehát Korona, s a mi akaratunknak kell érvényesülnie, vagyis azt kell követnünk nekünk is, amit az őseink követtek! Van a Koronának misztériuma is, de erről mások – a nálam sokkal többet tudók – beszéljenek!

Legalább ennyit, kellene tudnia minden magyar gyermeknek – felnőttnek is, ugyanis a magyar hazánk: a Szentkorona országa! Igaz, sokan Nagy-Magyarországnak hívják, de ez pontosabb: a Szentkorona országa. Meg kell nézni a régi térképeket, amiken ez olvasható: A Szent Korona Országai. (S ezért volt nekünk társországunk Horvátország: 800 évig!) Jegyezzük meg! Nem hazánknak van koronája, hanem a Koronának – vagyis az értékelvű nemzetnek van országa és nem fordítva!

S szerintem ez zavarja legjobban a bolsevik-globalista világot, hiszen a Szent Korona Országát, soha nem tudta volna ilyen aljas módszerekkel kirabolni a hamis tőke, amely földönfutóvá is akarja tenni a maradék magyarságot! Sőt lehet, hogy meg is akarnak minket alaposan ritkítani? Én lassan 40 éve próbálom jó értelemben megfertőzni a magyarságot a Szentkorona vírusával. Hangsúlyozom – leginkább a fiatalok számára: Én a SZENTKORONA tudásának vírusával szeretném megfertőzni a magyar jövőt, hiszen csak is ez az ősi állameszme lesz képes kivédeni a pénzhatalmi elit, azaz a bankárkaszt kultúrasorvasztó, nemzetellenes terveit! Remélem, sikerülni fog, mert én:

Hiszek egy Istenben,

Hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!

Így a fiataljaink felismerhetik, hogy e hit képes csak újjá szervezni azt a történelmi Nemzetet, mely a Szent Korona védőernyője alá engedte a nem magyar etnikumú Hungarusokat. Akik a szkíta értékrendet átvéve, nem lettek kultúrájukban, nyelvükben beolvasztva, mert mi a szeretetet követjük és nem a „kiválasztottság mítoszának” gyűlölködő hitét.

Minden magyarnak fel kell tehát ismerni, hogy csak a nemesen érző és gondolkodó emberek alkothatják a Nemzetet, akik a népi műveltséget, a közjót, a nép szükségleteit kielégítő gazdaság-politikát képviselik és nem valami szűk pártos érdeket. S ezt leginkább az ifjúságnak lenne szükséges magáévá tenni, hiszen éppen az ő jövőjük függ ettől. Éppen nekik kellene megérteni, hogy szeressük a felebarátainkat és ne tegyünk velük olyat, amit magunknak sem szeretnénk! Tudom persze, hogy ma nem ez a trendi, hiszen egymás kihasználásáról szól a világ, valamint a pénz istenné emeléséről! Ám ezt fel kell ismernie az ifjúságunknak!

A magyarság államát – a Szent Korona Országát – éppen azért kellett a sok egyéb ok mellett szétdarabolni, mert a magyar alkotmányosság nem akarta engedni a pénz istenné emelését és az elkényelmesítő kifosztását a nemzeti közösségnek. A közérdek elsőbbségét, a kisemberek védelmét és a szolidaritást is az a pénzhatalmi világelit akarja felszámolni, amely ma az iszlámot akarja többségbe juttatni az európai nemzetállamokban.

Én lassan 40 éve próbálom jó értelemben megfertőzni a magyarságot a Szentkorona vírusával. Segítsetek ebben fiatal magyarok!

Dr. Bene Gábor

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Vélemény, hozzászólás?