Gondolatok

Járványcsinálók fogságában: a pokolra vezető út beoltottakkal van kikövezve. Tisztelt Olvasó!

Magyarországon ma az egyetlen komoly intézmény, amely szembe mert szállni a koronavírus-járvány hivatalos forgatókönyvével, a Magyarok Világszövetsége. Egyedüliként biztosít rendre fórumot, megszólalási lehetőséget, szervez sajtótájékoztatót azoknak a „tisztánlátó” orvosoknak és hazafias gondolkodóknak, akik észrevették a Covid-19 vírushoz kötött világjárvány számos ellentmondásosságát, és makacs tájékozódásukkal, szívós információgyűjtésükkel és felelős gondolkodásukkal eljutottak addig a felismerésig, hogy mind a vírus, mind pedig a róla elnevezett járvány tudatosan, mesterségesen lett létrehozva, s az ezek ürügyén kialakított politikai és egészségügyi eljárásrendek, meg az ezek ürügyén felpörgetett vakcinagyártások és használati engedélyek, a végtelenített oltáskampányokkal egyetemben, mind-mind tetemes veszéllyel jár az egészségünkre és az emberiség sorsára nézvést.

A Magyarok Világszövetsége legutóbbi fórumán, küldöttgyűlésén – egy „tisztánlátó” orvos mellett – felszólalt Drábik János is. Parázs lelkületű előadásában azt ecsetelte, hogy a világ dolgai nem érthetők meg – miként ez a mostani járványhelyzet s ennek fejleményei sem – anélkül, hogy számolnánk a Talmuddal, az ennek szellemiségével átitatott titkos, világuralmi szervezet létezésével. Drábik évszámokat, tényeket, neveket sorolt.

Nos, hónapok óta foglalkozom a koronavírus-járvány legkülönfélébb jelenségeivel, összefüggéseivel, s magam is arra a következtetésre jutottam, hogy az egész folyamat különös, váratlan, sőt érthetetlennek tűnő mozzanatai nem érthetők meg másképp, mint egy ilyen világuralmi szellemiség és szerveződés létezésével. Anélkül, hogy most a részletekbe belemennék, egyetlen hajdani, nagy befolyású politikai tanácsadó gyakorlatias – és legalább ugyanennyire hidegvérű, cinikus – gondolatait idézem fel.

Jacques Attali, az egykori francia szocialista államelnök, François Mitterrand tanácsadója azt nyilatkozta 1981-ben, hogy „a jövőben a népesség csökkentésének módját kell keresni”, mivel „a túlnépesedés haszontalan és gazdaságilag túl költséges”. Szerinte az öregekkel kell kezdeni, „mert amint meghaladják a 60-65 évet, többet fogyasztanak, mint amennyit termelnek, és ez sokba kerül a társadalomnak”. Továbbá: „Az eutanáziának minden esetben a jövőbeni társadalmaink alapvető eszközének kell lennie.” Meghökkentő nyíltsága és döbbenetes időszerűsége miatt különösen a most következő elképzelése figyelemre méltó számunkra:

 
...találunk vagy előidézünk valamit, egy bizonyos embereket megcélzó járványt, valódi gazdasági válságot vagy sem, vírust, amely az öregeket
sújtja vagy a túlsúlyos embereket, a gyengéket”. Úgy vélte, hogy az emberek „Megadják magukat a félelemnek, és a hülyék hinni fognak benne, 
és engedik magukat kezelni. Meggyőzzük őket arról, hogy a kezelés megvan, és ez a kezelés jelent megoldást. Az idióták kiválasztása ezután
 gondoskodik magáról: maguk mennek a vágásra.
 

Amikor tehát Drábik János azt állította, hogy létezik egy olyan rejtőzködő világerő, amely – kimondva vagy kimondatlanul – akár egy ilyen nagyszabású világjárványt is kedve szerint meg tud rendezni, akkor nagyon is tényekkel megalapozva, bőséges történelmi ismeretek birtokában tette ezt. S emiatt is kell különös jelentőséget tulajdonítanunk befejező gondolatainak, amikor két öklét indulatosan egymáshoz préselve arra figyelmeztetett, hogy ma minden döntéshozó ilyen nyomásnak van kitéve, ilyen szörnyűséges satuba van szorítva. Habár nem ejtette ki száján Orbán Viktor nevét, napnál világosabb volt, hogy róla, az ő elképesztően nehéz mostani helyzetéről beszél. Aki meg akarja óvni az országát, az nem teheti meg, hogy semmibe veszi a világ felforgatására („Új világrend”-építésre, „Nagy újraindítás”-ra) irányuló világuralmi akaratot. Nem kerülheti el, hogy súlyos engedményeket ne tegyen neki annak érdekében, nehogy egy újabb Trianon-erejű csapást mérjenek Magyarországra.

Józan ésszel semmi mással nem magyarázható miniszterelnökünk oltásőrülete. Hiszen napról napra egyre több cáfolhatatlan tény kerül napvilágra, amelyek azt igazolják, hogy a járvány visszaszorulásában édeskevés szerepet játszanak a megszorítások, a távolságtartások, a maszkok; a járvány kezelésében kifejezetten kártékonyak a hivatalosan ajánlott eljárásrendek, a tesztelés módjától kezdve a lélegeztetőgépekig; s már az is többszörösen bizonyított tény, hogy egy szó sem igaz abból, hogy csak a teljes átoltottsággal lehet eljutni a járvány felszámolásához, a vészhelyzet megszüntetéséhez. Oltakozásban élen járó országok sora volt kénytelen szembesülni vele, hogy a fertőzések, elhalálozások száma nemhogy csökkent volna a nagyszámú beoltás után, hanem még meg is nőtt. Magyarán szólva semmiféle megalapozott bizonyíték nincs arra, hogy a vészhelyzet címén engedélyezett vakcinák valóban hatásosan és biztonságosan gyógyítanák a kovidos fertőzéseket; arra ellenben bőven van bizonyíték, hogy a már tapasztalt károkozásaik, és a hatásmechanizmusuk folytán okkal feltételezhető távlatos következményeik miatt sokkal nagyobb veszélyt jelentenek az emberi szervezetre, mint a teljes körű mellőzésük.

Nyilván nem várható el, hogy a féktelenül dübörgő kormánypárti és ellenzéki főáramú kampány közepette az egyszerű földi halandók kiismerjék magukat, s megértsék ennek a hatalmas világuralmi hadműveletnek a lényegét, valóságos természetét. De ha létezik valaki, aki a magyarok közül egészen biztosan a leginkább mélyére lát, az Orbán Viktor. S ha a mélyére lát, akkor azt is tudnia kell, hogy amiben részt vesz, emberiség ellenes bűntett. Úgy nekiállni most már a gyerekek tömeges oltásának, hogy nem igazolt a kísérleti vakcinák közvetlen jótékony hatása, hiszen a legkevésbé sem bizonyított, hogy megvédik akár a beoltottat, akár másokat a fertőzés veszélyétől; másfelől pedig úgy beoltani gyerekeinket, hogy még elvileg sem ismeretesek azok a következmények, amelyeket csakis az oltások után több évvel lehet megtapasztalni – szóval ekképpen dönteni vagy ebbe zokszó nélkül belemenni, felér egy felelőtlen és embertelen bűncselekményben való tevőleges részvétellel. Márpedig Orbán Viktor eddigi, nemzetóvó és nemzetmentő, család- és gyermekpárti döntéseinek, sőt szabadságküzdelmeinek fényében ez a pálfordulás csakis úgy képzelhető el, hogy valóban létezik ez a sátáni satu.

Nem tudhatjuk, milyen fenyegetéseket vagy fenyegetettségeket élt meg, csak abban lehetünk biztosak, hogy szorongatják. S abban lehetünk biztosak, hogy ebből a kutyaszorítóból saját erejéből nem fog tudni kimászni.

Másutt már leírtam, de döntő jelentősége miatt meg kell ismételnem: az efféle nagy horderejű világeseményeknél – akár a forradalmaknál – bölcs felismerés a politikusok számára: ha nem tudják megakadályozni, álljanak az élére. Ennek a jó előre megtervezett, mesterségesen előidézett világjárványnak a „kitörését” Orbán Viktor nem tudhatta megakadályozni. A világ urai jól számoltak: a médiaharsonák megfújása után a vírusveszély olyan rettegést keltett az emberiségben, hogy egyenesen megváltást jelentettek számára a beígért óvintézkedések, a szigorítások, a kilátásba helyezett oltások. Az emberek rémüldözve és lesajnálón figyeltek a különutasokra, akik nem akartak lezárásokat, nem akartak kötelező maszkviseléseket, nem akartak tömeges oltásokat. Ha pedig váratlan „szívrohamban” elhunyt Tanzánia elnöke, aki a PCR-tesztek nyilvánvaló hatékonyságán és álságosságán merészelt gúnyolódni a világ füle hallatára, a hír hallatán az emberek nem keresztet vetettek, nem mélyen elgondolkodtak, hanem kapásból odavetették: „úgy kell neki!” Amikor pedig elkészültek a vakcinák, az emberek egymást taposták, hogy mielőbb megkaphassák őket, sőt pillanatok alatt új jelenség ütötte fel a fejét: a vakcina-turizmus.

Hogyan is tudhatott volna Orbán ilyen jóhiszemű és gyáva, gondolkodni rest, engedelmes néppel a világuralmi erőkkel birokra kelni? És hogyan is tudott volna a saját híveivel és népével birokra kelni? A közvélemény-kutatási adatok is egyértelműen azt igazolják, hogy a jónép java azt kapta tőle, amit várt is. Orbán, ha a svéd modellt követte volna, már most bukott politikus lenne. A satu két pofája agyonszorította volna.

Így viszont a könyörtelen idő, az igazság elkerülhetetlenül bekövetkező pillanata fogja maradék becsületét és méltóságát szétporlasztani. Egy külföldi alternatív hírforrás tegnapi összefoglalója szerint már 26 ország számolt be arról, hogy az „oltások” széles körű alkalmazása után jelentősen emelkedett a „kovidos” fertőzések és elhalálozások száma. Azt pedig már az egyik legolvasottabb magyar hírportálról is megtudhattuk, hogy Ismét tombol a járvány a világ leginkább átoltott országában.” Ha akarják, ha nem, a jóhiszemű, gondolkodni rest választópolgárok is előbb-utóbb nekiszaladnak az efféle híreknek, hiába minden főáramú kampánydübörgés. Egy darabig még a moslékkoalíció esetleges győzelmének rémével hallgatásra és bólogatásra lehet bírni az egyre gyorsabban szaporodó kételkedőket, de amikor már gyanútlan – vagy épp ugyancsak gyáva, az oltásőrülettel szembehelyezkedni nem merészelő – gyermekeink egészségkárosodásáról érkeznek tömegestől a hírek és bizonyságok, miniszterelnökünket semmi nem mentheti meg a szembesüléstől, a fájdalmas lelki kínoktól, a végzetes meghasonlástól.

Aki nem ilyen sorsot szán sem neki, sem Magyarországnak, jó, ha mielőbb észhez tér. Ha végre megszabadul a járvánnyal együtt ránk szabadított együgyű gondolkodástól. Ha végre minden oltakozó észreveszi, felfogja, hogy a világuralmi járványcsinálók és oltakoztatók mesterterve éppen az ő félelmére, jóhiszeműségére, oktalan engedelmességére vagy rövidlátó kényelmére, megalkuvó előnyszerzésére épít. Az az út, amelyet nekünk szántak, egyenesen az Attali megjósolta vágóhídra vezet. S ez a pokoli út nem, a legkevésbé sem a kételkedőkkel, a tisztán látni akarókkal van kikövezve. Hanem azokkal, akik engedik magukat „kezelni”. Azokkal, akik önnön jóságuk, felelősségteljességük vagy hasznos gyakorlatiasságuk dicsfényétől övezve szórják vádjaikat és átkaikat azokra, akik nem hajlandók velük vonulni.

„Vágásra” – miként Attali fogalmazta volt.

Varga Domokos György, Szilaj Csikó

Claire Edwards: A COVID-19 = 2020 NÉPIRTÁSA

„Minden időben előfordul, hogy valaki előáll egy ötlettel, vagy cselekszik mások javára, vagy fellép az igazságtalanság ellen, vagy némi reményt nyújt, vagy millió nehézséget merészen leküzd, hogy ledőljenek az elnyomás és az ellenállás kemény falai.” – Robert F. Kennedy

A COVID-19 = 2020 NÉPIRTÁSA

A COVID-19-et hosszú időn át előre tervezték – az eugenikus Bill Gates-től és a Rockefeller Alapítványtól származó dokumentumok és a szimulációs gyakorlatok alapján.

200 részletes szintű platformot biztosít a Világgazdasági Fúrum, – amelyet Klaus Schwab vezet, aki technokrata és a transzhumanizmus mozgatója…(A transzhumanizmus (vagy poszthumanizmus) egy nemzetközi mozgalom, aminek célja az ember szellemi és fizikai képességeinek feljavítása a tudomány és a technológia segítségével.) – annak érdekében, hogy részletes utasításokat nyújtson a „COVID-19” járvány felhasználásáról a globális monetáris visszaállításhoz és digitális pénznemének végrehajtásához,…technokrácia és totalitárius világkormány a szocializmus és a környezetvédelem leple alatt,…Kínával, mint modellel,…rabszolgává teszi az emberiséget egy aljas oltási összeesküvés révén.                Korábban megpróbálták mérsékelni a járványokat, de egyiket sem sikerült.Ezúttal az Egészségügyi Világszervezet előre megváltoztatta pandémiás kritériumait, hogy hamis okokból pandémiát hirdethessen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus-t – aki terrorista és már népirtással is megvádolták, – nevezték ki az Egészségügyi Világszervezet élére a járvány megszervezése és a totalitárius hatalomátvétel megkönnyítése érdekében.

A vezeték nélküli technológia tönkreteszi az immunrendszert. Az 5G bevezetésének helyei és a COVID-19 morbiditása/mortalitása között összefüggés mutatkozik, – úgyszintén az influenza elleni oltások előzetes beadása helyszínein: Wuhanban és Milánóban.               A „COVID-19” tünetei gyakorlatilag megegyeznek az elektromágneses sugárzás (EMR) káros hatásának tüneteivel.                A hosszú évtizedeken át tartó, kiterjedt katonai kutatást titokban tartották,…és a szabályozó ügynökségeket azért választották, hogy megelőzzék az elektromágneses sugárzás rendkívüli veszélyeinek nyilvánosságra kerülését..               Az orvosok nem kapnak képzést az EMR-nek kitettség egészségügyi kockázatairól,…és ezért tévesen diagnosztizálják az EMR tüneteit.                A kórházak széles körben vannak felszerelve 5G-vel, ami veszélyezteti a betegek életét.                Az 5G számos célt szolgál:

  • elnéptelenítés,
  • katonai fegyver,
  • és megkönnyíti a technokrácia és a totalitárius ellenőrzés bevezetését azáltal, hogy lehetővé teszi a megfigyelést, az arcfelismerést, az egyének 24/7 megfigyelését az elme és a test irányításában,

…és – nanorészecskéket tartalmazó vakcinákkal és chemtrail-okkal kombinálva – a megcélzott személyek kínzását –        vagy meggyilkolását!                              Az EMR felhasználható a kórokozók szimulálására és az immunrendszer túlterhelésére (tönkretételére),…és mobiltelefonokat lehet használni a „COVID 19 fertőzés” szimulálására munkatársak vagy családtagok körében.                Az 5G-t széles körben telepítették a földön – és az űrbe – a populációk megcélzása és ellenőrzése céljából.

Az illegális koronavírus-intézkedéseket a kormányok arra használták, hogy felgyorsítsák az 5G bevezetését és hogy 60 GHz-es nyilvános hozzáférési pontokat telepítsenek az iskolákba a gyermekek megcélzása érdekében.

 

Számos országban törvénysértő jogszabályok léptek életbe:–        A polgári szabadságjogok korlátozása érdekében–        A gazdaságok tönkretételére–        A kis- és középvállalkozások ellehetetlenítésére–        A családtagok elkülönítésére, elszigetelésére és terrorizálására–        Az emberek elszegényítésére a munkahelyük megszűnésével–        A gyermekek elidegenítésére a családjuktól–        A disszidensek internálására koncentrációs táborokba–        Mentelmi jog biztosítása a kormány operatív alkalmazottai számára – gyilkosság, nemi erőszak és kínzás elkövetése esetére–        A rendőrség, a hadsereg és zsoldosok felhasználása a lakosság ellenőrzésére–        A lakosság kényszerített beoltása nem-orvosi vakcinával, amely népesség-kontroll mechanizmusokat tartalmaz, az emberek tájékoztatása és beleegyezése nélkül               Nincs és nem volt pandémia. Az „esetszám-görbe” kedvezőnek látszott, mielőtt a korlátozási intézkedéseket bevezették.

A halálozás alacsonyabb fokú, mint az előző években!

 

A PCR-tesztet, – amelyet soha nem terveztek diagnosztikai tesztként, és amely akár 94% -ban hamis pozitív eredményt ad, – az oligarcha és a kormány által ellenőrzött mainstream (főáramú) és közösségi média platformok használják – a lakosság terrorizálására az engedelmesség elérése céljából.               A járványillúzió-keltését az orvosokra kényszerítik, hogy gyakorlatilag minden halált a „COVID”-nak tulajdonítsanak.

Az egészségügyi személyzetet és az orvosokat megfélemlítik, nehogy igazat mondjanak a hamis járványról.

 

Az Egyesült Királyságban megváltoztatják a halotti anyakönyvi kivonatot, nehogy a rokonok képesek legyenek „elhárítani” a halál okát.                Most több tízezer orvos jelent meg, hogy megerősítse: a „COVID-19” = kamu.                Április 20-ig Írországban nem történt „COVID” halálozás,…és azóta a lezárások 5 millió ember közül 98-nak a halálán alapultak,…pedíg évente 30 ezer ember szenved más betegségektől, – csak mindennapi fertőzésben szenvedők, olyan tünetekkel, mint a fejfájás vagy a torokfájás…

A „COVID-esetek” 86%-a tünetmentes vírushordozó, ezért ártalmatlan.

 

A Stanford Egyetem antitest-tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy a halálozási arány 0,1-0,2% között van,

A szezonális influenzának megfelelően.               Az Egészségügyi Világszervezet kezdeti, előre jelzett halálozási aránya „20-30-szor magasabb volt”.               Júniusban az IS, a Betegségellenőrzés Központjai megerősítették, hogy a fertőzés halálozási aránya (IFR) csak 0,26%, Sokkal alacsonyabb, mint a WHO 3,4%-os becslése, ami elősegítette a pánikot és a korlátozásokat.

De még ez is túlbecsült, – a nem-ápoló otthonok lakóinak fertőzési halálozási aránya valószínűleg csak 0,1% vagy 1000-ből 1.

Az Egyesült Királyság és a német kormány dokumentumokban kijelentette, hogy szándékosan emelik a félelem szintjét,…beleértve a gyermekek traumatizálását azzal, hogy elhitetik velük, hogy megkínozzák és megölik rokonaikat, ha elmulasztják megmosni a kezüket és nem engedelmeskednek a koronavírus miatti intézkedéseinek.               Elhitették a gyerekekkel, hogy úgy mutathatják meg a nagyszülők iránti szeretetüket, ha nem látogatják őket.                A társadalmi távolságtartás kínzási technika, traumatizálás, és célja, hogy az emberek feltételezzék, azért távolodjanak el másoktól, hogy az 5G fegyver láthassa és megcélozhassa őket.                A kormány és a WHO politikája szándékosan az emberek meggyilkolását célozza.               Sok országban az orvosoknak elrendelték, hogy ne engedjék be az időseket az intenzív osztályokra…és vonjanak vissza minden egészségügyi ellátást,

…és a nemzeti egészségügyi rendszerek abbahagyták a „COVID”-től eltérő egészségügyi ellátást, – hagyva a betegeket meghalni.

 

Franciaországban a kormány rendeletben írta elő az orvosoknak egy gyógyszer beadásának korlátozását az idősek számára – 2012 óta, – mivel az ellenjavallt légzési problémákra.               Az Egyesült Államokban a kórházakat nagymértékben megvesztegették a „COVID” diagnosztizálására, és a betegeket olyan „ventillátorokra” (lélegeztető gépekre?) helyezték, amelyek megölték őket.

 

A WHO és a kormányok hátráltatták a sikeres kezeléseket, különösen amelyek 70 évig használatban voltak,

…és zaklatták azokat az orvosokat, akik sikeresen megmentették a betegeket.               Leginkább a boncolásokat tiltották be, mert azok feltárnák a halál valódi okát.               Klaus Püschel igazságügyi patológus professzor kijelentette, hogy egyetlen boncolás során sem látott olyam „COVID-19” „esetet”, amely nem tartalmazott más, már korábban létező súlyos betegségeket.

 

A kormányok és a WHO támogatta és erõltette a maszk viselését a nyilvánosság körében, annak teljes tudatában, hogy nem nyújtanak védelmet semmilyen vírus ellen, de súlyos idegrendszeri és légzõkárosodást okoznak, ami veszélyezteti az emberek életét és egészségét.                Millió New York-i ember már „nem engedheti meg magának” az ételt.                A WHO brit követe azt mondta, hogy a világszegénység 2021-re megduplázódik a korlátozások következtében.

Az Egyesült Királyságban a halálozási arány csak az általános korlátozások végrehajtása után emelkedett.

A vezető közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy az Egyesült Királyság kormánya „több embert öl meg, mint amennyit megmenthetne a korlátozások révén”.

A „COVID” vakcina:

 

Bill Gates csökkenti a világ népességét.

Az ID2020 konferencián, 2019-ben mutatta be oltóanyagát, amely 7 milliárd ember megjelölésére és ellenőrzésére szolgáló elektronikus nanochip „markert” tartalmaz.

 

Az ID2020 célja, hogy 2030-ig minden ember számára egyedi digitális identitást biztosítson, amely szorosan összekapcsolja ezt a digitális identitást a kereskedelemhez való hozzáféréssel és a biztonságos hozzáférési rendszerekkel.                              Ez az emberiség elektronikus rabszolgasága.                A bőr alá beadptt chip képes lesz:–        Hatással lenni a chip-viselő viselkedésére (tömegek manipulálása és irányítása)–        Megszüntetni az emberek kategóriáit (csökkenteni a világ népességét)–        Gondoskodni az oltásokról–        Állandóan megkeresni a hordozót (polgári szabadságjogok)–        Integrálni 7 milliárd embert a „felhőbe”, és működtetni egy teljesen digitális rendszert, amely megegyezik a vállalati áruház hitelével.

A vakcinákban lévő nanochipek és folyékony kristályok befolyásolhatják az emberi viselkedést, fittyet hányva a politikai etikára.

A készülő oltás célja genetikailag módosítani – humanizálni(?!) minden jövő generációt,

..hatásában teljesen megszüntetni az emberiséget, mert az emberek „transzhumánná” vagy robotokká válnak.

 

Dél-Koreában 9 influenza-haláleset és 432 nemkívánatos reakció következett be, miközben 5 millió adag oltást nem hűtöttek.

 

Az AstraZeneca új „COVID” vakcinájának egyik önkéntese éppen meghalt, és két kísérletet leállítottak, mert a résztvevők megbetegedtek,

 

Ezek a „COVID” vakcinák nem követik a szokásos vizsgálati eljárásokat, és kifutnak, ha a pandémiás álhír túl korán jön ki, hogy meggyőzze az embereket az oltás beadásáról.

A kormányok teljes mentességet adnak a gyógyszergyáraknak a kárpótlási perek alól.                Egyre több ember tagadja meg a COVID-19 vakcina elfogadását, – az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság lakosságának körülbelül a fele ezt mondja.               Bizonyos kormányok mégis a hadsereg bevetésével tervezik kikényszeríteni lakosság oltásait, – míg mások azt tervezik, hogy betiltják az oltóanyag-visszautasítók munkáját, iskoláját vagy utazását.

Az emberiség rendkívüli és közvetlen veszélyben van.

 

Néhány jó ember jogi eljárásokat indít, hogy megállítsa ezt az emberiség elleni háborút, koztük az Olasz Katolikus Szövetség, Simon Dolan és az Egyesült Királyságban élő Bernicis.

A Children’s Health Defense és a környezeti Health Trust a Szövetségi Kommunikációs Bizottság ellen indított eljárást, mert nem volt hajlandó felülvizsgálni az elektromágneses sugárzással kapcsolatos elavult hőterhelési irányelveit.

Több országban törvényes mozgalmak indultak. – de mindez túl lassú.

 

A Covid-átverés elkövetői továbbra is elrendelik a korlátozásokat, és tönkreteszik az embereket, a vállalkozásokat és a családokat.

 

A Világgazdasági Fórum mögött álló szervezet 2017-ben elmondta nekünk, 2030-ig milyen világot szeretnének látni:

  • Semmid nem lesz – mindent csak bérelhetsz
  • Az Egyesült Államok nem lesz a világ vezető szuperhatalma – mert minden totalitárius, technokrata ellenőrzés alatt áll majd, és nem lesznek nemzetállamok
  • Sokkal kevesebb húst eszel, – nem engednek többet
  • Milliárd embert kényszerítenek elvándorolni a (hamis) klímaváltozás miatt – az országoknak több menekültet kell befogadniuk
  • A szennyezők fizetni fognak a szén-dioxid kibocsátásáért – mert a „szennyezők” akadályozzák azokat a gazdálkodókat, akik megpróbálnak élelmiszer-termesztést folytatni.

 

A nyugati értékeket a végletekig tesztelték – a kultúrát megszüntetik, és helyébe maoista technokrata szlogenek lépnek.

Számos különböző módon mérik fel az élelmiszerhiányt.

 

Koncentrációs táborokat építenek a másként gondolkodók számára,…„rákényszerülnek” arra, hogy nano-chipekkel teli kényszer- oltást vezessenek be, immunitás-útlevelek és kriptovaluta, valamint nanorészecskék számára, hogy nyomon követhessenek, felügyelhessenek és ellenőrizhessenek minket, beleértve az elménket is.                Ennek az oltóanyagnak célja az emberiség összes jövő generációjának genetikai módosítása.                Az Egyesült Államokban Soros és 269 nagyvállalat finanszírozza a Black Lives Matter-t, (a Fekete Életek Számítanak) és tönkreteszi Amerikát a korrupt demokrata politikusok bűnrészességével.               Mindenhol polgárháborút akarnak.                Ausztriában, Franciaországban, Svájcban, az Egyesült Államokban és más országokban minden ember fegyveres és kiképzett harcra.                Nem adhatjuk meg nekik, amit akarnak!               Meg kell állítanunk a megtervezett népirtás javában zajló folyamatát, magunknak kell átvennünk a hatalmat és letartóztatni az elkövetőket.

Következtetés:                A kormányok olyan társaságok, amelyek engedelmeskednek a Világgazdasági Fórum parancsainak, és már nem szolgálják népüket.               Az internacionális és a nemzeti törvények megsértése miatt már nincs legitimitásuk.               Tanúi vagyunk a jogállamiság összeomlásának.               A kormányok képviselőket és nemzetközi intézményeket választottak meg, – beleértve az ENSZ-t, és olyan magánklubokat, mint a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárvédelmi Bizottság és a Világgazdasági Fórum,…és részt vettek ebben az „emberiség elleni valaha elkövetett legnagyobb bűncselekményben”.               Ilyen körülmények között csak a világ szuverén népének van legitimitása.                Az elkövetők, beleértve:Klaus Schwab,Károly herceg,Bill és Melinda Gates,Soros György,Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára,valamint a WHO: Tedros Adhanom Ghebreyesus ésMichael Ryan,Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök,Boris Johnson brit miniszterelnökés Matt Hancock brit egészségügyi miniszter,Emmanuel Macron francia elnökés Edouard Philippe miniszterelnök,Angela Merkel német kancellár,Sebastian Kurz osztrák kancellár,Elon Musk,Mark Zuckerberg,főáramú újságírók és mások,… Ezeket az emberiség elleni bűn-elkövetőket meg kell ragadni és bíróság elé kell állítani egy új „nürnbergi” perben.

Politikusok, a fő média számára hamis híreket közvetítő újságírók és mások felmentést kaphatnak

…ha most meggondolják magukat, és csatlakoznak az emberekhez, még mielőtt késő lenne, és társtettesekké válnak.

 

Felszólítjuk az embereket, hogy kerüljék ezeket a népirtó szörnyeket:

…szállodákban, éttermekben, taxikban, bárhol is találkoznak velük, fordítsanak hátat nekik, és mutassanak megvetést, amit pszichopátiás viselkedésük és népirtási szándékuk miatt megérdemelnek.

 

Felszólítjuk a hadseregeket és az országos rendőrséget, hogy álljanak ki az emberekért az összeesküvőkkel szemben, akiknek célja az önök kisajátítása is, és a gyermekeiket is elviszik, hogy akkora népirtást végezzenek, amekkorát akarnak.

A rendőrséget és a hadseregeket gépek váltják fel az Új Világrendben.

 

Te is az emberekhez tartozol, és arra kérünk, hogy állj mellénk a védekezésben,

…emberségünk, egészségünk, családunk, gyermekeink, őslakos népek,

…és a Föld minden természetes élete védelmében, amely fenntart és véd minket!

 

 

Claire Edwards FELHÍVÁSÁT a

https://www.szegedem.hu/szegedem_cikkek/2020/11/13/a-kovid-19-genocidium-2020-ban/

című, 21 perces videófilm angol feliratából fordította:

Kincsesné Salca Mária

 

KSM kérése:

Az emberiségre is, mint a természetes élővilág részére is érvényesnek kell lennie, amit a környezetvédők követelnek:

„a biodiverzitást meg kell őrizni!”

 

A magyar nemzetet SEM ENGEDHETJÜK ELTÜNTETNI – néhány lélektelen eszement miatt, akik a világon minden ember PÉNZÉT és ÉLETÉT a saját zsebükben akarják tartani, – már csak azért sem, mert::

 

               „A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció előtti, jelentős civilizáció nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves műveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát.”

 

            Forrás:A magyar nemzet új meghatározása, avagy a nemzet új magyar meghatározása” (részlet)

Elfogadta a Magyarok VIII. Világkongresszusának

Záró-konferenciája, 2012. augusztus 20-án, Budapesten.

 

 

Vélemény, hozzászólás?