Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Dr. Bene Gábor: Közjogi Szabadságharc kell!

„Hazánk történeti alkotmánya ma is érvényes, csak nem tudjuk érvényre juttatni a pártok szervezettsége és a mi, nemzeti szervezetlenségünk okán!”

 

Tudják önök, hogy a V4-ek között az élről sereghajtók lettünk?

77 éve élünk alkotmányunk nélkül, mert 1944-ben megszállt minket a náci német hadsereg, és felfüggesztődött a valódi alkotmányosságunk! 1946-ban viszont a szovjet fegyveres horda zsarolására – az egyébként sem a teljes magyarságot képviselő – ideiglenes Nemzetgyűlés hozott törvényt arról, (ez az 1946 évi I: tv) hogy a legalább ezeréves államunk megváltoztatja a bevált államformáját, s a Moszkvából hazajött kommunisták vezetésével: köztársaságban akarunk élni.

Kérdezem! Szavazott önök közül bárki arra, hogy köztársaságban éljünk? (NEEM)

Önök szerint törvényes volt a Moszkvából ránk küldött Rákosi rendszer? (NEEM)

Szavaztak önök arra, hogy most közvagyont herdáló köztársaság legyünk? (NEEM)

Mivel zsarolás hatására nem születhet törvény – s ezt minden jogásznak tudnia kellene – így az 1946 évi I. a keletkezésének időpontjától érvénytelen! Sajnos ezt a semmisséget a teljes kommunista rendszer alatt elhallgatták a népünk előtt, az értelmiség pedig lecserélődött, mert egy részét likvidálta az ÁVO, másokat csak elüldöztek, s aki megmaradt az félelmében nem mert szólni! Így történt, hogy 1949-ben Sztálin parancsára ránk erőltették azt az ál-alkotmányt, amely teljesen idegen a magyar néplélektől, a joghagyományainktól, erkölcseinktől, hitünktől.

Tudják hogy akkor az 1936 évi szovjet alkotmányt fordították le nekünk? (NEEM)

Tudták önök, hogy a 49. évi XX.-as ál-tv a Rákosi terror főtámasza volt? (NEEM)

Akarhattuk mi, hogy saját jogrendünk helyett oktrojált alkotmányt kapjuk? (NEEM)

Az 1956 utáni megtorlások végképp szétzilálta nemzetünk maradékát. Sokan nyugatra menekültek, s az itthon maradottakat olyan félelembe kergették, hogy akik fel tudtak volna lépni a valódi magyar közjogi rendszer kiiktatása ellen, azok is mélyen hallgattak e gyalázatról. Így történhetett, hogy az egyetemeken ezek után kiképzett újabb jogász generáció meg lett fertőzve azzal, hogy az igazságos történeti alkotmányosságunk valami ósdi, királyi maradvány, amit el kell felejtenünk. Közben a szocialista rendszer enyhébb fokozatra kapcsolt, mert félt attól, hogy bármelyik tavasszal kiadja egy jó magyar ember a jelszót, hogy: MUK, azaz márciusban újrakezdjük a fegyveres szabadságharcot!  Ez a MUK az, ami miatt Kádárék nyugati hiteleket vettek fel, aminek egy része – sőt csak nagyon kicsi része – érkezett meg hozzánk, mert a nagy Szovjetunió ezekből a pénzekből akarta „szovjetizálni” a világot, s kapott belőle Angola, Kuba, stb -stb.

Értették önök, hogy egy szocialistának mondott rendszer, miért kér hitelt attól a kapitalista bankárvilágtól, amely ellen folyamatosan fegyverkezett? (NEEM)

Hallottak önök a nyolcvanas években arról, hogy a kádár rendszer lepaktált a rothadó kapitalistákkal, s 22 MD dollár adósságot, a KGST országokon belüli legnagyobb államadósságot halmozott fel a nyugati bankokkal szemben? (NEEM)

S végül még egy kérdés!

A bankárok, segítő szándékkal adtak hitelt egy nyilvánvaló ellenségnek? (NEEM)

Érdemes ezen elgondolkodni főleg azoknak, akik a szocialisták utódpártjaira, s a Fidesz egykori KISZ vezetőire szavaztak eddig, a Nemzet újjászervezése helyett!

Sokan nem tudják, hogy 1982-ben a kommunista párt – vagyis az MSZMP – döntése alapján beengedték hazánkba az országok tucatjait tönkre-tevő IMF-et, vagyis a Világbank irodáját. Ettől kezdve vagyunk pénzügyi megszállás alatt, mert a szovjet katonai megszállás mellett kiépülhetett egy eladósítási rendszer, amely ma is elszívja a magyarság erőforrásait! Egyszerűbben fogalmazva: ma is az adósságok miatt élünk ilyen szegénységben, e miatt maradtunk le még a V4-ek között is, mind a medián vagyon, mind a medián jövedelem kapcsán.

Halottak önök arról, hogy így le vagyunk maradva még a V4-ek között is? (NEEM)

Tudják-e, hogy a lengyelek átlagfizetése közel a duplája a magyarokénak? (NEEM)

Mondta már önöknek valaki, hogy minden magyar családnak minimálisan 10 millió forinttal tartozik az állam, mert hagyta, hogy kifosszák a multik? (NEEM)

E tartozásösszeg az, ami a hazai GDP teljesítmény és a jövedelmek közötti eltérés alapján a rendszerváltásnak hazudott időponttól: felhalmozódott!

Szomorúan jelentem önöknek, hogy ha a történeti alkotmányosságot, a szerves jogfejlődés figyelembevételével visszaállítottuk volna 1990-ben, akkor ez a nagy tartozás összeg nem halmozódhatott volna fel!

A beszédem címe tehát ezért az, hogy: Közjogi Szabadságharc kell!

Ha a közjogi szabadságharcunk már 1989-90-ben elindul, s visszatérünk a történeti alkotmány elvei alapján működő két kamarás Országgyűléshez, akkor nincs alkotmánybírósági döntés arról, hogy a véreskezű kommunistáknak a felelősségre vonása alkotmányellenes, ami tökéletesen bizonyítja, hogy az AB-t csak azért hozta létre még a Kádár korszak jogalkotása, hogy őket ne lehessen elszámoltatni! Sőt, a spontán privatizációval ki tudják fosztani a közvagyont, el tudják venni a magyar nép izzadságával felépített gyárak, üzletek jelentős részét!

Ha a közjogi szabadságharcunk már 1989-90-ben elindul, s visszatérünk a történeti alkotmány elvei alapján működő két kamarás Országgyűléshez, akkor nincs devizahiteles csalási lehetőség a bankok számára, mert az 1883 évi XXV. törvény – ami a történeti alkotmányunk elvei alapján született – így fogalmaz az uzsoráról:  „aki másnak szorultságát, könnyelműségét, tapasztalatlanságát felhasználva, olyan kikötések mellett hitelez melyek a neki vagy egy harmadik személynek engedett túlságos mérvű vagyoni előnyök által, az adósnak vagy a kezesnek anyagi romlását előidézni, vagy fokozni alkalmas, vagy oly mérvű, hogy az eset körülményeihez képest a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között szembeötlő aránytalanság mutatkozik” – az elköveti az uzsora bűntettét !      A minősített uzsoránál a fogházbüntetés 2 évig terjedhet, s arányos pénzbüntetést kötelező előírnia a bíróságnak. A bűnös a községből, ahol az uzsorát elkövette, s ha külföldi, az országból is kiutasítandó. A valósággal adott érték után 8%-ot meg nem haladó kamat, uzsorát nem képezhet, s büntetést kizáró ok, ha a bűnös a vádindítvány megtétele előtt a törvényellenességet jóváteszi, s a felvett uzsorás előnyöket a megkapás napjától számított 5%-os kamattal visszaadja. Tetszenek ezt érteni? Ez az ósdi 1883-as törvény sokkal tisztességesebb, mint a mai törvények, ráadásul még a bíróságok is felkészült, pártatlan bírókból álltak!

Önök szerint igazságos, hogy a devizahitelesek által felvett pénzt megduplázva, vagy néhol még meg is háromszorozva követelik vissza a bankok? (NEEM)       Önök szerint e banki csalássorozatot elismerő alaptörvény egy alkotmány? (NEEM)

Ha a közjogi szabadságharcunk már 1989-90-ben elindul, és visszatérünk a történeti alkotmány elvei alapján működő két kamarás Országgyűléshez, akkor ezek a kérdések nem is lennének itt felvethetők, mert a Szent Korona intézményei a helyükön lennének! Vagyis a Szent Korona ügyészsége vádat emelne az uzsoracsaló bankvezetők, s pénzpórázra fűzött politikusaik ellen. S a Szent Korona nevében eljáró bíróság börtönbe csukna minden bűnöst, akár bankár, akár politikus! Egyetlen hazug politikus sem pofázhatna szabadlábon, ahogy azt ma teszik!  Ne feledjék a Nemzet egyesítése után a közjogi harc el fog kezdődni! Erre tette fel az életét a Nemzetegyesítő Mozgalom 12 tagja!         Mert hazánk történeti alkotmánya ma is érvényes, csak nem tudjuk érvényre juttatni a pártok szervezettsége és a mi, nemzeti szervezetlenségünk okán!      Az utolsó törvényes magyar állammal való jogfolytonosságot csak akkor tudjuk elérni, ha megszervezi magát a Nemzet! Ha minden falun és városon kialakul a helyi együttműködés, s az ő szolgálatukra alakult a Nemzetegyesítő Mozgalom!  A név kötelez! Ők nem hatalmat, nem pénzt, de a nemzet egyesítését akarják! Így a Nemzetegyesítő Mozgalom szolgálat:a szerzett jogok visszaszerzéséért! Nem a pártok, de ők a közjogi szabadságharc biztosítékai! Kattintsanak rájuk!

Vélemény, hozzászólás?