Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Dr. Bene Gábor: Kell-e nekünk az új világrend?

A New World Order meghirdetése nem új jelenség. Azonban napjainkban egyre erőteljesebben körvonalazódik ez a pénzhatalmi maffia elképzelés a gyakorlatban.

Egy régebbi írásomban megcéloztam már azt a feltevést, hogy a félelem, sőt a halálfélelem mindennapossá tételével – az esti televíziós adásokban is – már lassan évszázados törekvés, s vele az emberiséget olyan rettegési állapotba hozzák, ahol azt lehet velünk tenni, amit csak akarnak az összeesküvés gyakorlatának kigondolói. Ahogy azt már több oldalról kifejtettem az összeesküvés ugyanis nem maradt meg elméleti szinten, hanem kőkemény gyakorlattá, sőt a mindennapokban józanésszel felfogható, megtapasztalható jelenséggé vált.

Napjainkban folyamatosan a vírust emlegetik, ami ellen össze kell fogni, ám a XX. században volt már jó néhány hasonló „világjárvány”. Elsősorban nem is a spanyolnáthát említeném, bár az volt az első olyan népirtó eszköz, ami több áldozatot követelt, mint maga a Nagy Háború. Sokkal meglepőbb az, hogy mennyire kellett rettegni az AIDS, a madárinfluenza, vagy az ebola kapcsán. Vagyis már ebből leszűrhető a lényeg: rettegni kell az emberiségnek ahhoz, hogy megvalósulhasson a világkormány, a maga teljes hatalmi gőgjében, s ennek élére állhasson a bankárkaszti elit 300 körüli családja, akik bizony valamennyien istennek képzelik magukat, főként a kiválasztottsági mítosz fertőzése okán.

A vírus kapcsán persze érdemes-e sorolni a közismert furcsaságokat, miszerint háttérhatalmi ügynökök és cinkosaik levédették a Covid vírusát, így azért nem lehet felmutatni a világ tudományos kutatóinak, mert egy magántulajdont képező „találmányról” van szó? Mind ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy maga a találmányi jogvédelem is egy abszurd jogterület azért, mert minden, ami az emberiség javát szolgálhatja közvagyonként kellene értelmezni. S így a közösséget valóban képviselő államnak az lenne a feladata, hogy a találmányt pásztorolva az valóban az emberiség javát szolgálja és ne valamilyen egyéni, vagy csoportérdek húzzon belőle hasznot. Ez persze nem azt jelenti, hogy a valódi feltaláló ne kapjon kiemelt megbecsülést a munkája után, de azt igen, hogy ne lehessen se fiókba tenni, se egyeseknek extraprofitot termelni a találmánnyal úgy, hogy az közben a közjót sértse.

Mindezek alapvető erkölcsi és humanista gondolatok, de ezt a mai világ szinte teljesen nélkülözi, vagyis a pénzkapitalizmus kifejezetten a bűnöző rendszer, mely képtelen másban gondolkodni, mint profitmaximalizálásban.

Én természetesen a szocializmusnak hazudott államkapitalizmusnak is ellenzéke voltam, mert láttam, hogy abban sem az erkölcsi-emberiességi gondolatok voltak túlsúlyban, hanem az egyéni-közösségiek, amely viszont hatalmas hazugsággal kisajátította magának a judaizmus kiválasztottsági mítoszát, mint a munkásosztály és a vele szövetséges parasztság élcsapati szerepét. A kommunista gondolat tehát minden volt, de nem teljes társadalmi szövetség, hiszen csak az MSZMP tagjai, vagy még inkább annak alsó, középső és felső vezető lettek a kiválasztottak, akik jelentősen jobban élhettek, mint a társadalom pártonkívüli tagjai. Mindezek arról győztek meg, hogy nem alakult még ki tökéletes társadalmi modell, s a rendszert váltani akaró kommunisták – megcsúfolva az addig hirdetett elveiket – gyorsan kapitalisták lettek.  Elsősorban azt hitték, hogy az lesz a számukra mentsvár az elkövetett bűneik kapcsán – hiszen hatalmas véráldozat után fogadta csak el őket a magyar nép – s azokat a bűneiket legalább be kellett volna vallaniuk. Ám ők, még erre sem voltak hajlandók a kiválasztottsági mítosz fertőzése miatt. Másodsorban nem értették meg, hogy nem választani kellett volna a látszólag két szemben álló rendszer között, hanem megtartani azt, ami jó és beváltan működött és kijavítani azt, ami hibás volt és a rendszer csődjéhez vezetett!

Alapvetően a Kádár rendszer is a rettegésre épített, hiszen ezért történt az 1956-os szabadságharcunk után az a kegyetlen megtorlás, ami a zsidó származású Haynau 1849-es vérengzésének a sokszoros „túlteljesítése” volt. A magyar népesség rettegési szintjét azonban meghaladta azon zsidóknak a félelme, akik világosan látták a „szocialista” borzalmakat és szembe is mentek vele (Pl. Krassó György), illetve hozzáadódott az állandó holokauszt-emlegetés, ami viszont még a kommunista zsidóknak is „biztosította” a folyamatos rettegésben élés mantráit. Milyen érdekes, hogy egy hasonlóan megfoghatatlan rettegést vezetett be a háttérhatalmi maffia most, a vírustól és mutánsaitól való és a média segítségével állandósított félelemként. Pedig ma már minden normálisan gondolkodó ember számára világos lehet, hogy a vírust – mint biológiai fegyvert – előállító és az azt ránk, az emberiségre szabadító háttérhatalom ellen kellene fellépnie mindenkinek.

A címben szereplő kérdésre tehát egyszerű a válasz! IGEN! Szükséges lenne egy új világrend, ami felszámolná a rettegésre épülő rendszereket, mert a globális katasztrófa felé sodródó világunkat csak egy olyan erős összefogás mentheti meg, amely a meglévő termelési és társadalmi modellek bevált és így használható elemeiből összerakna egy újat. Egy olyat, ami pl. a magyar állameszme felélesztése segítségével alakítana ki egy hozzá hasonló rugalmas, a korszak szintjén legjobban élhető világrendet!

Napjainkban Bill Gateshez, Klaus Schwabhoz, György Soroshoz hasonló háttérhatalmi ügynökök és a Rothschild körüli bankárkaszt cinkosai beoltani akarják az egész világot olyan vakcinákkal, amelyeket az orvosi szakma jelentős része kísérletinek tart. A mi történeti alkotmányunk – vagyis a Szent Korona védőboltozata alatt azonban ez elképzelhetetlen lenne, s a szokásjogi rendünk bevált módon működött egészen addig, amíg a Habsburgok nem kerültek a magyar trónra, mert onnantól ők is kísérleteztek velünk, s farigcsálták a magyar alkotmányosságot. Ezért humorizálok azzal, hogy én évtizedek óta szeretném a Szent Korona igazságos alkotmányosságával beoltani a magyar népet, de ehelyett néhány hónap alatt a bankárkaszt oltja be a népeket a koronavírussal. A Covid legyőzésére tehát én is javaslom az új világrend létrehozását úgy, hogy a magyar történeti alkotmányosság alapelveit, igazságos másságát kell szétterítenünk az egész emberiség közt. A Covid ugyanis a mostani aljas pénzhatalmi világelit eszköze az emberiség ellen! S ez elleni védelem nem csak olcsó gyógyszerként (Ivermectin) képzelhető el, hanem a magyar alkotmányos joghagyomány elveinek visszavételével! Azzal ugyanis rendre lehetne utasítani a Big Pharma maffiát!

Az új világrend tehát szükséges, csak ne a globalista bankárkaszt csinálja nekünk!

A szerző jogász és nemzetépítő segédmunkás

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Nagyon ajánljuk:

Bene Gábor: Kormánykritikus vagyok?

E tények szerint A VILÁGJÁRVÁNYT MEGTERVEZTÉK!

Vélemény, hozzászólás?