címer
Gondolatok

Brindza András: EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

(Az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom is a mellérendelő együttműködésben gondolkodik, mint a Nemzetegyesítők!)

Nagy baj az, hogy Rákócziék, Kossuthék, Petőfiék és az 1956-os szabadságharcosok céljait a sok becstelen hazaáruló és a felelőtlen, közömbös, önző testemberek milliói miatt a mai napig nem tudta a magyarság valódi szellemi, lelki, érzelmi, jellemi, erkölcsi és cselekvési elitje megvalósítani (sajnos, nagyon kevés a minőségi Ember)..! „CSAK AZOK TARTOZNAK A LEGKIVÁLÓBB MAGYAR EMBEREK KÖZÉ, AKIK RÉSZT VESZNEK A MAGYARSÁG LEGFONTOSABB KÜLDETÉSEINEK A MEGTEREMTÉSÉBEN !”

A magyarság és a vele együtt élő nemzetiségek közös szabadságharcainknak a legfőbb céljai a független, szabad, boldoguló Magyarország megteremtése volt. Mivel a fenti célok valójában nem teljesültek még, ezért a 3. utas nemzeti civileknek szintén a fentiek és az alábbiak a legfontosabb céljai.
Íme a Szent küldetésünk 5 fő pontja:

1./ A történelmi alkotmánnyal jogfolytonos törvényes Alkotmány és az értékrend váltáson alapuló valódi rendszerváltás megteremtését, valamint a pénzuralmi globalistás, magyarellenes válságokozók elszámoltatását akarjuk ! 2./Magyarország, a magyarság és a vele együtt élő nemzetiségek felszabadítása az évszázadok óta tartó elnyomásunk és kifosztásunk alól ! 3./ Uralkodás, bűnös elnyomás és a közpénzek lenyúlása helyett a magyarság és az emberiség szolgálata: nemzeti kormányzást a közjóért ! 4./ A világ legegészségesebb, legbölcsebb, legboldogabb, legjobban élő nemzetei közé szeretnénk emelni a magyarságot és a vele együtt élő nemzetiségeket. 5./ Szeretetre, igazságra, becsületre, bölcsesség szeretetére, sok jó cselekedetre, a közjó megteremtésére, harmóniára, békére, lét, köz- és jogbiztonságra, a magyarság, az emberiség, az értékeink, az állatok- és a környezet védelmére, természetes társadalmi és gazdasági-pénzügyi rendszerre törekszünk!

S a Szent Korona Értékrendre és erénygaranciákra épülő független, semleges, szabad, demokratikus, boldoguló, normálisan élhető, emelkedő, példamutató, a nemzetközi háttérhatalomtól és az ügynökeiktől mentes Magyarországot akarunk, és ha elegen leszünk az együttműködésben, akkor ezt meg is teremtjük!” (B.A.) ————————————————————————- „Szentnek nevezik a koronát, mert a legszentebbnek gondolatát köték hozzája: gondolatát a szabad nemzet egy testbe foglalásának, gondolatát az egyesült néperőnek, mely ne csak idegen bitorló, de egyes honfiak féktelensége s hatalomvágya ellen is bonthatatlan gátat emeljen.” (Kölcsey Ferenc)

Vélemény, hozzászólás?