Gondolatok

A semmittevés a tett halála

   Négy évvel ezelőtt íródott,  ma talán még  aktuálisabb… (Akkor  jól  választottunk,  most se hibázzunk !)

           (Otia Dant Vitia) = A semmittevés a tett halála  

 (a reményvesztett passzivá vált nemzettársainkhoz, de akik szíve mindennek ellenére tovább is Magyarul dobog).

„ Azt a gondolkodó embert, akit a politika nem érdekel azt gyermekei, unokái jövője sem érdekli!”

                Jó Magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen” (Széchenyi István)

    Cselekedni kell! Elérkeztünk odáig, hogy tennünk kell saját létünk fenntartásáért. Elég volt az áldatlan passzivitásból.

    A POLITIZÁLÁSRÓL: Nem értek egyet abban, hogy mint mérnök, ne foglalkozzak politikai problémákkal. Hogy ez a profi politikusok feladata…  Engem nem foglalkoztatnak a pártok ügyei, programjai,   acsarkodásai, de nem lehetek  közömbös a Hazám jövője iránt. Ilyen egyszerű, akinek ez magyarázatra szorul, sajnálatra méltó, vagy hazátlan.

      Most hangoztassuk jogos igényeinket, elvárásainkat. Közelednek a választások.

       „Ha nem én, akkor ki!?  Ha nem most, akkor mikor?!” Ne számítsunk csak a helyi szervezetek vezetőire, sem a képviselőinkre. Egyikük sem igyekezett egységesíteni minket. Többségük a pozíciójuk megőrzésére törekszik, s kénytelen alkalmazkodni az éppen hatalmon levő (ki a magyar kormány, ki az EU) elvárásainak, a támogatóik igényeihez, azt mondani és tenni, amit tőlük elvárnak.

          Megalakult NEmzetEgyesitő Mozgalom(NEEM)  amely gyökeres reformokat hivatott létesíteni, új alapokra helyezni az államigazgatási rendszert. Reális kivitelezhető programot készített a pártállam, a pártok diktátuma megszűntetésére. Célul tűzte ki megszabadulni az idegen befolyástól, a haszonpolitikusoktól, hatalomra juttatni kizárólag a becsületes magyar nemzeti öntudattal rendelkező a magyar nemzet érdekei mellett elkötelezett pártoktól független magasan képzett személyeket. Amely feladatának tűzte ki, hogy indítson a fenti elvárásainknak megfelelő jelölteket a Parlamentbe, akik az államigazgatást új pillérekre helyező elöljárói lesznek. Azonban ez a pártnak nevezett egyesület merően eltér a jelenlegi pártoktól: A Mozgalmat kezdeményező 12 alapítói ne legyenek képviselők, bár mennyire is magasan képzett egyének, és nagyon is felkészültek egy ilyen szerepre. Meggyőződésünk: kis Hazánk nem szűkölködik ilyen személyekben. Ezért számítunk pártonkívüli becsületes hazafiakra. Hiszünk abban, hogy többen is félre teszik a szerénységüket, csatlakoznak a Mozgalmunkhoz.

       Csak ily módon tudjuk ismét naggyá tenni Hazánkat. Mitől, kiktől félünk, s meddig fogunk tétlenkedni?!

    Valamiért az okosak, becsületesek  szerények,  inkább hallgatagok.  Ám  nehéz áttörni  a naiv,   hiszékeny sokaságon is. Meggyőzni még nehezebb őket.   A valamivel  műveltebbek nagy részének fárasztó az ezen való gondolkodás?  Sokukat  nehéz kizökkenteni a közömbös  kényelmes, megszokott.  életvitelükből.  Mégis  hogyan, miként lehetne  – ennek a módját kell kitalálni.

            A POLITIKUSOKRÓL:   Sajnos  sok köztük az alulképzett,  hetyke, ostoba, szemtelenül törtető,  gátlástalanul  hivalkodó, magamutogató személy. Ők tolakodnak a politikába, mert azért  annyi eszük, ravaszságuk van, hogy felfogják: a sokszor semmirevaló tevékenységük is aránytalanul magasan van megfizetve, ezért szinte alig kell   tenni valamit, és ha bármit is tesz, akár néha árt is – a felelősség  = NULLA.

v. Kövér  György (NEEM alpitótag)

Vélemény, hozzászólás?