Gondolatok Publicisztika

A Nemzeti Értékrendről röviden…

Az alábbi írás oka, hogy e sorokat olvashattuk Kásler Árpádtól: „Rendkívüli erőfeszítésekre, rendkívül higgadt és bölcs emberek munkaközösségére van szükség. Az elmúlt évtizedek alatt bebizonyosodott, hogy minden összefogási kísérlet kudarcot vallott e téren. Kudarcot vallott elsősorban az emberi gyarlóság, a szándékos bomlasztás és a nem megfelelő kvalitású emberek próbálkozásai okán.”

Mi a Nemzeti Értékrend?

Közmegegyezésekből létrejött, így történelmileg kialakult minta, amely egy ősi, sajátos REND-SZER. Sarokkövei a nemzeti tulajdon, az érdem alapján való birtoklás, a közös nemzeti érdekek és vallás, nemzeti nyelv és kultúra, s a közös erkölcsi normarendszer. Mindezek a nem haszonelvű tőke folyományai. Így a Nemzeti Értékrend nem a megosztott ügyeskedés egyéni eszköze, nem politikai pártérdek, hanem mellérendelő együttműködés, tisztelet alapú kölcsönösség.

Mi a Nemzettudat?

A közös célnak a pontos ismeretét, az abban való meggyőződését jelenti, amely a Nemzetben való részvételre késztet, ugyanis szerintünk a lokálisan szervezett Nemzet az egyetlen lehetséges túlélési forma! A Nemzet a legsikeresebb túlélési csoport tehát, amely egyben rendezett, lokális, de országos hálózatú közösség is!

Aki a Nemzetet tagadja, vagy nem hisz a közös célban, annak számára nem érték a felmenői által megélt élettanulságokból létrejött érzelmi és kulturális közösség, amely befogad, bátorít. A Nemzet így a népen belüli olyan meghatározó csoport, melynek közös a célja, de amelyhez nem tartozik mindenki, aki népünknek tagja. Vagyis a népből kiemelkedő archetípusú harcosok, tanítók és gyógyítók laza de szervezett közössége a nemzet, amely csupán annyit ér, mint annak az ifjúsága – mondotta egykor Hóman Bálint történész, kultúrpolitikus.

S nagyon is igaza van, mert ha egy népnek az ifjúsága nem törekszik arra, hogy a Nemzeti Értékrendet magáévá tegye, akkor felszámolódik a nemzet fő célja a túlélés, ill. maga a nemzet. Így válik önző és elmagányosodott, sőt elidegenedett egyénekké, majd fogyasztókká alázott tömeggé a népünk!

Ebből a szempontból tehát a Nemzeti Értékrend: A lustaság és kapzsiság elleni természetes és harmonikus életforma, mely az ösztönök fölötti értelem valóságos és igazságos megnyilvánulása. Fontos tudnunk, hogy ez nem emberi kreáció, hanem természetes, tehát organikus rendszer, amely a szokások hagyományain évezredek alatt alakult ki, a test, lélek és a szellem harmonikus egységében.

A magyar nép valójában Istenkereső, egyúttal Igazságkereső is. Vagy is nem irigy, nem kapzsi, hanem a szeretet-összpontosítás mestere. A magasabb szintű tudatállapotra alkalmas archetípusok céltudatos harcosai, tanítói, gyógyítói, mesterei, stb. a magyar nemzet, vagyis inkább értékrendi, mint etnikai kategória.

Ám az az érdekes ebben, hogy csak az archetípus a megfelelő, de ők is csak a nekik rendelt helyen képesek jól teljesíteni, amivel mintát tudnak mutatni a környezetüknek, a népüknek!

A múlt, jelen, jövő folyamatossága nem lehet állandó, így minden nemzedéknek újra meg kell találnia a kapcsolatot Istennel, az ősök hagyományaival, s az igazsággal. Folyamatosság kell az ősi hagyománnyal, de a változást a belső értékek szűrőjén át szükséges, újra és újra értelmezni!

Ha nincsenek szűrők, akkor teljesen alkalmatlanok is kerülhetnek bizonyos hatalmi pontokra, az pedig könnyen tévútra viheti a nemzet ügyét! Ha nincsenek szűrők, akkor a használt fogalmak idővel elvesztik tartalmukat, és megkövesedett dogma lesz belőlük! Azok viszont eluralnak majd mindent! Vagy ez már meg is történt? Eluraltak bennünket?

Az illúziókat le kellene tenni, a TV helyett a természet valóságához kellene visszatérni. Be kellene látni, hogy nincs már valódi mondanivaló a Szent Korona igazságos, társadalom felemelő értékrendjén kívül, de a reklám-demokrácia mindent eltakar! Pedig az alapértékeknek megegyezésesnek kellene lenni, s ennek kell Nemzeti Értékrendként jelentkezni, mert lényeges és nemzeti tudás kell a lényegtelen, hamis globalista tudás helyett!

Ám ne feledjük, hogy a gazdaságilag legyengített Nemzet, még az identitás meggyengülését is okozza! Ezért a szükséges Nemzeti Értékrend összetettsége, bonyolultsága azt mutatja, hogy minden területen szükséges ennek a magyarság számára fontos kérdésben egy alapos, tudományos konferencia. Ezért felajánljuk a mellérendelésben megvalósuló együttműködésünket minden tisztességes nemzeti szervezetnek, s várjuk a Kásler Árpád által javasolt Magyar Katarzis Kerekasztal megszervezését az MVSZ által!

(A Nemzetegyesítő Mozgalom pártonkívüli szóvivői)

Vélemény, hozzászólás?