Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Hírek

Tisztázó kérdések a Nemzetegyesítő Mozgalomhoz

A NEEM szóvivőjét kérdetem, hogy miképpen gondolják elérni a nemzet egyesítését, hiszen ma a pártok éppen az ellenkezőjét a megosztást szolgálják, bár sokan, s  szívesen támogatnának valamit, ami hiteles, amivel egyetértenek!

Nos a mi esetünkben éppen az a lényeg, hogy nem a pártot szükséges a népnek támogatni, hanem fordítva van, ők kapnak ettől a párttól támogatást és bizony teljesen önzetlenül!  De nézzük csak meg, hogyan is van ez pontosan?

Legtöbb ember szívesebben mond valamire IGEN-t mint NEM-et. Főleg ha lenne egy tisztességes politikai erő, nagy társadalmi beágyazottsággal. Csakhogy eddig minden társadalmilag beágyazódott pártban csalódott a közember, mert nem őt képviselte, hanem a saját hatalmát betonozta be  a párt minden tevékenységével.

Ezek után világos-e a köznépnek, hogy MINDEN PÁRT, inkább csak ÁRT?

Az emberek fejébe nem lehet belelátni, de nem hiszem, hogy sokan értik ezt. Viszont a NEEM párt valójában NEMZETEGYESÍTŐ , nem hagyományos hatalom-centrista, így csak korrupcióra, pártvagyon növelésre, devizacsalásokra, a méltatlanul alacsony nyugdíjakra/bérekre, vagyis a pártoskodó politikára mond NEEM-et! Ám IGENT mond a közjóra, az igazságos jogrend helyreállítására, stb. Vagyis, e párt csak egy eszköz a nemzetnek a közhatalom visszaszerzésére!

Szerintem sokan vannak akiket egy új párt csak azzal tudna meggyőzni: ha néhány településen közösségi összefogással egy olyan társadalmi modellt valósítana meg, amely figyelemreméltó, amely méltóvá teszi arra, hogy esélyt kapjon a kormányzásra.  Mit gondol a szóvivő erről?

Csakhogy ez a párt nem akar kormányozni, nem magának akar hatalmat, csak az önszerveződő helyi közösségek által alkotott nemzetet akarja egyesíteni, illetve a követeit közhatalomhoz juttatni!  Ám ezt igen kevesen hiszik el, mert vannak dogmák, amiket nem tud átlépni a tömeg, s legtöbben nem is értik miről van szó.

Pedig a helyben önszerveződő közösségeknek csak lehetőséget adna e párt-szerű közösség arra, hogy az általuk jelölt ún. választókerületi követeknek esélye legyen az Országgyűlési választási pártlistán bejusson a törvényhozásba. Vagyis nem pártképviselőket, hanem népképviselőket akar a NEEM támogatni! Ezzel szeretnék a nemzetet egyesíteni, s a pártok privatizálta közhatalmat visszaadni a népnek!

Honnan jött ez az ötlet?  Az alapítók maguk jöttek rá, vagy mástól származik?

2012-ben Papp Lajos professzor úr írta le a Volt egy álmom című írásában ezt: „kell egy párt, de csak a választási törvények okán. Legyen egy párt, ami párt ugyan de mégis más, egy nemzeti értékeket szolgáló önzetlen csapat.”  Nos az önzetlenség mindenben megmutatkozik: a tagoknak nincs egyéni karrier, mert nem lehet egyetlen párttag se képviselő. De semmilyen az állammal kapcsolatos állást nem vállalhat el aki tag. A párt pedig kizárólag a tagok befizetéseiből gazdálkodhat, semmilyen közpénzt, nagy-összegű adományt nem fogadhat el!

Akkor viszont nem tud majd kampányolni a mai reklámdemokráciában? 

Igen ez a párt nem kampányol, mert nem a párton van a tét, hanem a helyben ismert és elismert pártonkívüli követeken, akiket minden választókerületben a közösségek jelölnek és választanak ki azon személyek közül, akikben bíznak! A NEEM pártnak csupán az alkalmasságot kell ellenőrizni és kiadni számukra a megbízólevelet, valamint a saját pártlistájukra felhelyezni az egyéni jelölteket!

S ezzel megfelelnek a választási törvénynek, de nem törnek közhatalomra?   Igen, s a „jó bornak nem kell cégér” mondás alapján, ha valóban a helyben ismert és elismert személy lesz választókerületi követté, akkor neki nem nagyon kell kampányolni sem, hiszen egyéniben nem tud bejutni, viszont a listás helyen megkaphatja az országgyűlési képviselőséget, ha a NEEM pártot fogja beixelni az őt jól ismerő szavazók nagyobb százaléka.

Sajnos azonban a listán bejutottak kis száma nem ad lehetőséget a változásra!

Ez nem biztos. Először is az a fontos, hogy népképviselők is legyenek végre az Országgyűlésben. Olyanok, akik valójában választókerületi követek, tehát azok a közösségek bízták meg őket, amelyek helyben vannak, vagyis nekik felelős a képviselő és nem pártfegyelem alatt áll. Így a szavazáskor a lelkiismerete, és a követi utasítás szerint kell eljárnia. Vagyis nem  „vezényszóra” fog szavazni!

Ezzel azonban nem változik meg jelentősen az Országgyűlés eddigi működése!

Véleményünk szerint azonban igen! A 22-es választásokon a kormányellenzék összefogása igen jelentős lesz, tehát minden bizonnyal a NEEM párt által bejutatott pártonkívüli képviselők jelentik majd a mérleg nyelvét. Ezáltal mindent meg fognak szavazni ami jó a nemzetnek, s mindennek ellene szavaznak majd, ami rossz. Ezáltal visszatérhet már néhány népképviselő esetén is a valódi értékrend és az erkölcs az Országgyűlés munkájába!

Mi van akkor, ha megvásárol egy-két népképviselőt a pártok valamelyike?

Mivel nem a párt tagja az illető, így a párt csak akkor léphet, ha a helyi jelölő közösség visszahívja a követi minőségéből az országgyűlési képviselőt! Akkor azonban maga a párt is felszólítja a lemondásra, hiszen méltatlanná vált arra a feladatra amire vállalkozott, s amire megbízta a helyi közösség. Ők pedig ott helyben olyan erkölcsi nyomás alá tudják helyezni a visszahívott követet, ami előbb-utóbb az önkéntes lemondásához fog vezetni. Ám még a huza-vona is a Nemzetegyesítők javára válik, mert a választópolgárok megértik, hogy igenis őket kell a követnek képviselni, s nem pártvezetőket, akik pénzpórázon vannak!

Vagyis Ön szerint még ha elbukik is egy-két képviselő a vizsgán, az is siker?

Ha a képviselői munka minőségét és erkölcsiségét vizsgáljuk, akkor látható, hogy sajnos sokszor bizonyos lobbiérdek jelenik meg a törvényhozás szintjén. Ez bizony ma az egész világon így van, de ebből a népképviselőket ki lehet vonni, ha a helyi közösség erős és ha a követi utasítás tartalmazza a megfelelő kereteket. Ezen utóbbiak a történeti alkotmányosság évszázadokon át beváltan működő igazságos és méltányos jogelvei lehetnek, amit alulról a közösségek, felülről pedig a Nemzetegyesítő Mozgalom tagjai fognak majd ellenőrizni!

Ha nem vesznek fel közpénzt, akkor nem lehet bizniszpárttá nyilvánítani ugye?

Valóban így van. A tagság azért nem akar pénzpórázra kerülni mint a többi párt, mert akkor elköteleződne a pénzt biztosítók irányában és ha azok lobbiérdeke ütközne a nemzeti érdekkel, akkor kénytelenek lennének az előbbit választani. Ki van e reklám-demokrácia találva nagyon a pénzmanipulációs bankárok által.

Rendben ezt értem, de akkor hogy fogja reklámozni magát a Nemzetegyesítés?

Alapvetően a helyi suttogó propagandára számítunk, de a törvény biztosít egy olyan reklám lehetőséget is ingyenesen, amit a listát állító pártok kapnak meg.

Nem túlzott optimizmus az, hogy megváltoztatjátok a pártokról való nézetet?

Alapvetően mindenki a jó irányú változások híve hazánkban, kivéve a pártok vezetőit, azoknak a holdudvarát és a rendszerváltásnak hazudott kor nyerteseit. Azonban kb. 8 milliós az amelyik várja a jó irányú változást, ha Fideszes, ha DK-s, ha Jobbikos, sőt még a Mi Hazánk Mozgalom tagjai is erre várnak.  Ám ha a választópolgárok nem fognak önszerveződő közösségeket alkotni, akkor minden marad a régiben, mert a hatalom csúcsain nem akarják a változást.

Mi lesz azokkal a nemzeti kispártokkal, akik szintén elutasítják a pártokráciát?

Nekik külön-külön semmi esélyük nincs! Rá kellene ébredniük, hogy van egy eszközpárt, amelyet ők is igénybe tudnak venni, ha találnak a saját lakóhelyük választókerületében olyan személyt, aki megfelel a követi kritériumoknak, s ők javasolják a többi civil közösségnek, hogy válasszák meg kerületi követnek. Ez esetben ezek a kispártok is civilközösségként fognak megjelenni, nem hatalomra ácsingózó pártként. Ez önmagában óriási eredmény lesz, vége a szalámizásnak!

Ha sikerül legalább 106 választókerületi követet kiállítani, elégedett lesz?

Elégedett akkor leszek, ha sikerül véget vetni a magyar Országgyűlés további erkölcsi mélyrepülésének, s a törvényhozás végre olyan helyzetbe kerülne, hogy nem az IGEN és a NEM bekiabálások döntenék el, hogy ki melyik gombot nyomja meg, hanem a magyar nép érdeke szerint dőlnének el a szavazások. Erre pedig akkor is van esély, ha a választásokon nem a Nemzetegyesítő Mozgalom kapja a legtöbb szavazatot, de elegendő voksot szerez a listájára azért, hogy a NÉPKÉPVISELET megvalósulhasson, s ne kelljen ismét négy évet várni arra, hogy megmutathassuk, hogy a magyarságnak nem ment el a józan esze, s megérti, hogy csak akkor történhet jó irányú változás, ha megszervezi önmagát!

Nem félnek attól, hogy a Jobbik pálfordulása után nincs elég hit a nemzetben?

Éppen az a biztató számunkra, hogy sok szavazó megértette, hogy a pártok csak a hatalomban tudnak gondolkodni, s nem a szolgálatban. A Nemzetegyesítők a nemzet szolgálatát akarják biztosítani, s attól sem riadunk vissza, hogy egyre több azoknak a száma, akik teljesen szkeptikusak a jó irányú változást illetően. Az lesz a döntő, hogy a helyi közösségek szintjén mi valósul majd meg! Sajnos ma a legtöbb politikai párt ígérget, és minden párt azt hirdeti magáról, hogy a közjót akarja ő is, csak a körülmények nem engedik! Viszont a történelemből ismert követutasításos rendszert modernizálva ültettük át a visszahívhatóságot a NEEM programjába, így programszegés, vagy erkölcstelen szavazási helyzet után azt a követet, aki nem a megbízóit szolgálja, vissza fogjuk rendelni! Ez pedig meg fogja hozni a Nemzetegyesítő Mozgalom teljes hitelességét!

Jegyezzük meg, hogy a helyi teljesítményt nem a pártnak kell hozni, hanem a helyi önszerveződésnek! Az a jelmondata a NEEM pártnak, hogy: NEMZETET ÉPÍTS, NE PÁRTOT! Vagyis mindenütt szükséges a nemzetépítő kör, amit helyben tudnak a magyarok a mellérendelés alapján véghezvinni! Vagyis aki a Nemzetegyesítők NEEM pártjától várja a teljesítményt, az fordítva ül a lovon!

Csak az a baj, hogy a teljesítményt nem a pártnak kell hozni, hanem a helyi önszerveződéseknek! Az a jelmondata a NEEM pártnak, hogy: NEMZETET ÉPÍTS, NE PÁRTOT! Vagyis ez egy nemzetépítő kör, amit helyben tudnak a magyarok a mellérendelés alapján véghezvinni! Vagyis aki a Nemzetegyesítők NEM pártjától várja a teljesítményt az fordítva ül a lovon!

Nehéz ezt megérteni? Túl bonyolult, vagy hihetetlen?

Dr. Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?