Gondolatok Hírek

Papp Lajos professzor úr szilveszteri kiáltványa

A legnagyobb egyetértéssel a professzor úr sorai iránt: „Vissza kell vennünk ősi küldetésünket! Ehhez a feladathoz új magyar nemességre van szükség.”

Ám a sok év óta folytatott sült-galamb várás helyett mielőbb szükséges, hogy minden városon és falun kalákák, önszerveződő közösségek alakuljanak! S számukra lenne nagy segítség a Nemzetegyesítő Mozgalom, amelynek célja visszaadni végre a közhatalmi népképviselet lehetőségét minden helyi kalákának. Ám csupán azoknak, akik nem tartoznak egyik pártcsoporthoz se!

Vagyis NEEM a mai, saját-érdekű pártokra, hanem a Nemzetet egyesítő önkéntes személyekre van szükség, akik vissza is akarják venni azt a közhatalmat a pártoktól, ami pedig a Nemzetnek, vagyis a nemesen gondolkodó és cselekvő, Kalákákba szerveződő  magyaroknak jár! NEEM?


FELHÍVÁS !

A Magyar Nemzethez fordulok!

Osszák meg, jusson el minél többekhez!

A Magyar Nemzethez!

A föld vajúdik, az öreg Európa haldoklik. A keresztény szellemű Európa megszűnt. Nem lehet védeni azt, ami már nincs. Szent emberek, jelenkorunk bölcsei hirdetik, hogy a Kárpát-medence szüli a jövőt. Teremtenünk kell! A magyarok ősi tudására és hagyatékára támaszkodva kell új világot teremteni.

A sötét világban az egész Földre kiterjedően, a vaksötét Európában lángot kell gyújtanunk, fényt kell sugároznunk!

Minden ember mindenkoron egyszeri, soha nem volt, soha nem lesz, megismételhetetlen csoda. A Teremtő mindannyiunkat azért küldött a földi világba, hogy az általa létrehozott, megalkotott, teremtett világot szépítsük és jobbítsuk. Életünk során soha, senkit nem győzhetünk le, csak önmagunk gyengeségeit, hibáit, esendőségét tudjuk javítani, legyőzni. a Kárpát-medencében, a Kárpát-hazában a magyarul beszélő emberek a tanítói feladatot elfeledték az idők során.

Vissza kell vennünk ősi küldetésünket! Ehhez a feladathoz új magyar nemességre van szükség.

Történelmünk során a király, a császár adományozta a nemesi címet, a nemesi oklevelet a királyért, a hazáért, a nemzetért tett kiemelkedő szolgálatokért. Horthy Miklós nem adományozhatott nemességet, hiszen nem királya volt az országnak. Ezért hozta létre a Vitézi Rendet, amely hasonló okokra, érdemekre hivatkozva nem nemesi oklevelet, hanem vitézi címet adományozott. A nemesi kiváltság és a vitézi rendhez tartozás örökölhetővé vált.

Mai világunkban sem király, sem kormányzó nincs. A nemesi, vitézi cím kiemelkedő teljesítmények elismerése volt.

A magyar Nemzethez fordulok!

Minden magyar ember korra, nemre, származásra, vallási, politikai meggyőződésre, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül tagja lehet az új magyar nemességnek. az új magyar nemes nem utólag, elismerésként kapja a címet. Az új magyar nemes cím szándékot jelöl, ezért a legfiatalabb kortól az agg korig bárki, bármikor jelezheti, hogy az új magyar nemességhez kíván tartozni.

Az új magyar nemes célkitűzései:

– Dicső őseink iránti tiszteletből és szabad akaratomból fogadom, hogy életemet a magyar nemzet szolgálatába állítom.

– Nemzettársaimra testvérként tekintek az isteni törvények betartásával.

– A családom, a nemzetem és az emberiség felemelésén munkálkodom.

– Tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.

– Őseink ránk bízott hagyatékát és tudását, történelmi örökségünket, nemzetünk gazdag, élő műveltségét megőrzöm és utódaimnak átadom.

– Magyarságomat soha meg nem tagadom. – Tetteimben az égi törvények vezérelnek.

– Hazámhoz, nemzetemhez mindig hű leszek. Akár életem árán is megvédem.

Most a mi időnkben minden magyar ember egyformán tagja a magyar nemzetnek, származás, vagyon- és felekezetkülönbség nélkül egyforma jogokkal. Csak a kötelezettségekben lehet köztünk különbség, mert azoktól, akik erősebbek és gazdagabbak, többet kívánunk.

Az új magyar nemességhez való tartozás célkitűzés, életprogram. Minden egyén maga dönti el, hogy környezetének ad e jelzést azzal, hogy a neve után nagy M, nagy N betűket ír, tehát életét magyar nemesként kívánja élni, megélni. Senki ezt az elhatározást kétségbe nem vonhatja, el nem vitathatja, mert ez nem más, mint egy szándék, mellyel kapcsolatban csak önmagának és a Teremtőnek tartozik elszámolással minden magyar nemes címet viselő.

2020. december 31.

Dr. Papp Lajos M N

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Vélemény, hozzászólás?