Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Hírek Jegyzet Publicisztika

Ki vitatkozhat a DNS-tudománnyal?

Elgondolkodtató cikkek kaptam a minap, amely már 2014-ben megszületett, de csak most került hozzám. Magam is úgy tudtam eddig ahogy ezt a cikk leírja, azonban az Ukrán háború céljául én már régen a „terület kiürítését“ érzem, hiszen az oroszok napok alatt megtudták volna oldani Ukrajna annektálását, ha valóban az lett volna a céljuk. Ám szerintem van egy rejtett cél, s ez a lakosság elüldözése a területről, mert egyrészt ott vannak a legjobb termőföldek, másrészt a palesztin területekről előbb-utóbb vissza kell vonuljon a cionizmus, mert az USA pénztámogatása nélkül ott, nem tudna a zsidó állam hosszútávon működni. Ezt az elmúlt években több szakember is kimondta, csak nem figyeltünk rá. Így most lehetséges, hogy azért kerül a nagy nyilvánosság elé az alábbi kutatás, hogy előkészítse a mai Izrael területének a feladását és a Nagy Kazária létrehozását a kiüresedett ukrán területeken?

Olvassuk el tehát a cikket és józan paraszti ésszel goondoljuk át, hogy mit tartogat számunkra a politikai-világszínház új előadása.

(Bene Gábor)

Syarif Hidayat: A CIONISTA ZSIDÓK NEM ÁBRAHÁM LESZÁRMAZOTTAI, A PALESZTÍNOK AZOK!

 

/ 2014. november/

Texe Marrs: „Az új DNS-tudományi kutatás megerősíti, hogy a (cionista) zsidók nem Ábrahám leszármazottai”. A palesztinok – akik ma többnyire muszlimok – azonban Ábrahámé!

A cionista zsidók (izraeliek?) terrorizálják és kínozzák a palesztinokat, valamint népirtást hajtanak végre a palesztinok ellen. Palesztin holokausztot teremtenek, ellopják földjeiket és ingatlanjaikat, valamint lerombolják otthonaikat az USA teljes támogatásával pénzügyileg, gazdaságilag, politikailag és katonailag, évi három-öt milliárd dollár erejéig. Eközben továbbra is panaszkodnak a világnak, különösen a washingtoni rezsimnek és az USA vezette nyugati rezsimeknek – propaganda anyagaik rabpiacaiknak –, hogy a palesztinok bizony terroristák!

Bár biztos, hogy nincs etnikai vagy faji folytonosság (kontinuum) a bibliai izraeliták és a zsidó államot és hadseregét ma vezető kazárok között, a Mózes ötkönyvében leírt gyilkos lelkesedés és az izraeli halálos akciók jelenlegi sorozata közötti hasonlóság nem tagadható. Izrael egy gyilkos társadalom, nem a képzeletbeli „őseivel” való bármilyen biológiai vagy faji származás miatt, hanem a tények tükrében. Izrael halálos, mert egy fanatikus törzsi zsidó ideológia vezérli, és egy pszichotikus, könyörtelen bibliai mérgező lelkesedés táplálja.” – Gilad Atzmon, anticionista izraeli aktivista.

Miért követték el azokat a bűnöket palesztinok ellen, akikről úgy gondolták, hogy testvéreik, mint Ábrahám leszármazottai? … Mert a mai zsidók (cionista izraeliták) nem az ókori izraeliták leszármazottai. A DNS-tudomány bizonyítja, hogy a „zsidók” Izraelben és szerte a világon túlnyomórészt kazár származásúak. Főleg török-mongol vérkeverékek – mondja Dr. Schlomo Sand zsidó származású, kiemelkedő történelemprofesszor az izraeli Tel Aviv Egyetemről.

Sand alaposan dokumentált könyve felforgatta a zsidó világot.

Elképesztő tény, hogy a „zsidóknak”, akik 1948-ban Európából Izraelbe mentek, és létrehozták az új nemzetet, nincs köze Izrael népének történelméhez. Ehelyett főleg kazár és egyéb nációkból származó őseik megtértek a judaizmusra. Tehát azok, akik ma azt mondják, hogy „zsidók”, nem Ábrahámtól származnak. A palesztinok azonban – akik ma többnyire muzulmánok – Ábrahámé! Szóval kinek kell birtokolnia a földet? Megdöbbentő új felfedezések, amelyeket minden kereszténynek tudnia kell!

Kik tehát a palesztinok?

Az új DNS-tudományi kutatás megerősíti… a palesztinok, valóban Ábrahám leszármazottai!

Így, amikor Netanjahu miniszterelnök azt mondja: „Isten adta ezt a földet izraelita ősapáinknak”, teljesen téved. A mai „zsidóknak” nincsenek izraelita ősei. Amikor a mai „zsidók” azt mondják, hogy birtokolniuk kell a földet, mert ők izraeliták és Ábrahám magva, akkor tévednek. A „zsidók” egy okból és egyetlen okból vannak Izraelben: mert az Egyesült Államok 1948-ban elismerte „Izrael” nemzetét, és azóta finanszírozza és védi azt. Isten Igéjének ehhez semmi köze.

Albert Einstein, aki hitte, hogy a zsidók és a muzulmánok együtt tudnak élni, és ellenezte azt a cionista tervet, hogy Izraelt a Palesztinában letelepedő zsidók alkossák, 1939-ben ezt írta: „Nem lehet nagyobb csapás, mint egy állandó viszály köztünk és az arab nép között. A velünk [a nyugati világban] elkövetett nagy rossz ellenére igazságos és tartós kompromisszumra kell törekednünk az arab néppel… Emlékezzünk vissza, hogy régen senki sem élt nagyobb barátságban velünk, mint ezek ősei az arabok.”

Albert Einstein levele Chaim Weizmannak, 1929. november 25. ” Ha mi, zsidók képtelenek vagyunk együtt élni és őszinte megegyezésre jutni az arabokkal, akkor kétezer éves szenvedésünk óta nem tanultunk semmit, és megérdemlünk mindent, ami ezután következik. .” A könyvből (Palesztina / Izrael: La Paix Ou L’Apartheid, Marwan Bishara oldal – 25.)

(F140718HZGPO01-e1405693171744)

Gilad Atzmon izraeli békeaktivista szerint a cionista zsidók, akik jelenleg a zsidó államot és annak hadseregét vezetik, kazárok. A cionista zsidók szerinte sem Ábrahám leszármazottai

Texe Marrs „Az új DNS-tudományi kutatás megerősíti… a zsidók nem Ábrahám leszármazottai” című cikkében ezt írja:

Ismerem azoknak az istenkáromlását, akik azt mondják, hogy zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.” – (Jelenések 2:9)

Az Úr pedig megjelent Ábrámnak, és ezt mondta: A te magodnak adom ezt a földet…” (1Mózes 12:7)

Kié legyen Izrael földje? A keresztény evangélikusok azt mondják, hogy Ábrahám leszármazottaié. Az Ószövetségre mutatnak rá, és azt állítják, hogy Isten örökre Ábrahám leszármazottainak adta ezt a földet, és Isten azt követeli, hogy ők és egyedül ők birtokolják a földet. A keresztény evangélikus számára ez a zsidókat jelenti. Igen, a zsidók birtokolják ezt a földet, és ez az ő földjük örökre. A zsidók tehát a keresztény evangélikusok szerint Ábrahám, az ő magvának leszármazottai.

Azonban most a DNS-tudomány összezavarja e közös bölcsességet!Mert csak egy probléma van. És ez egy hatalmas gond. A tudomány bebizonyítja, hogy akik magukat „zsidónak” nevezik, azok nem zsidók! A DNS-tudomány megzavarta a keresztény evangélikusokat azzal, hogy meggyőzően bebizonyította, hogy Izrael nemzetében és a világ zsidóságában élők többsége nem Ábrahám leszármazottja.

A ma élők, akik „zsidóknak” vallják magukat, nem az ókori izraeliták közül valók, és nem Ábrahám magvai. Valójában az új DNS-kutatás azt mutatja, hogy a palesztinokban több izraelita vér van, mint az ún. „zsidókban!”

Izrael nemzetét ma hét és fél millió csaló népesíti be.

A „zsidók” nem zsidók, hanem kazárok

Dr. Eran Elhaik, a Johns Hopkins Egyetem Orvostudományi Karának genetikus kutatója megállapította, hogy a mai „zsidók” Kazáriából és nem Izraelből származnak. Ők nem Ábrahám magvai. (Texe Marrs/Exclusive Intelligence Examiner Report)

A legújabb DNS tudományos megállapítás Dr. Eran Elhaiktól („egy zsidó”) és munkatársaitól származik a Johns Hopkins Egyetem Orvostudományi Karának McKusick-Nathans Genetikai Orvostudományi Intézetében.

A 2012. december 5-én elfogadott és az Oxford University Press által a Society of Molecular Biology and Evolution nevében közzétett kutatás során megállapították, hogy a „kazár hipotézis” tudományosan helyes.

Mi is pontosan a „kazár hipotézis”? Leegyszerűsítve azt állítja, hogy a zsidó genom olyan ősök mozaikja, amelyek elsősorban a kazároktól származnak.

A zsidók kazárok, nem izraeliták!

Amerika, Európa és Izrael „zsidói” nem Ábrahám atyának, hanem Bulan királynak és az ókori Kazária népének leszármazottai. Kazária török ​​klánok ötvözete volt, akik valaha a Kaukázusban (Dél-Oroszország) éltek az i. sz. korai századokban. Ezek a türk népek pogányok voltak, akik a nyolcadik században tértek át a judaizmusra. Megtérőként „zsidóknak” nevezték magukat, de vérük nem Izraelből származik.

 

Később a „zsidók” (kazárok) kivándoroltak, letelepedtek Oroszországban, Magyarországon, Lengyelországban, Németországban és másutt Európában. A kazárok „zsidóként” 1948-ban elhagyták az európai nemzeteket, és letelepedtek, megalakítván Izrael új nemzetét.

Izrael népe azonaban – újra és újra ki kell mondani – nem Ábrahám magva és nem őse. „Zsidóknak” hívják magukat, de valójában a DNS-tudomány azt mutatja, hogy kazárok. Azt mondják magukról, hogy „zsidók”, de nem azok.

A mai zsidók között nincs vérbeli vagy családi kapcsolat” – mondta Dr. Elhaik a Haaretznek, az izraeli napilapnak adott interjújában. „A mai világ zsidó csoportjainak nincs közös genetikai eredete. Genomjuk nagyrészt kazár.”

Isten pedig nem a kazároknak adta a palesztin földet!

Kazária

Így, amikor Netanjahu miniszterelnök azt mondja: „Isten adta ezt a földet izraelita ősapáinknak”, teljesen téved. A mai „zsidóknak” nincsenek izraelita ősei. Amikor a mai „zsidók” azt mondják, hogy birtokolniuk kell a földet, mert ők izraeliták és Ábrahám magvai, akkor tévednek. A „zsidók” egy okból és egyetlen okból vannak Izraelben: mert az Egyesült Államok 1948-ban elismerte „Izrael” nemzetét, és azóta finanszírozza és védi azt. Isten Igéjének ehhez semmi köze.

Isten Igéje, a Szent Biblia megjövendölte, hogy az utolsó napokban a szélhámosok tévesen és hamisan azt állítják majd, hogy „zsidók”. A Biblia szerint ezek a szélhámosok üldöznék ellenségeiket, és különösen a keresztényeket. De Isten bosszút állna: „Íme, a Sátán zsinagógájából teszem azokat, akik azt mondják, hogy zsidók, és nem azok, hanem hazudnak; Íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a lábad előtt, és megtudják, hogy szeretlek.” (Jelenések 3:9)

 

A „zsidók” (kazárok) nem pontosan úgy teszik, ahogy Istenünk megjövendölte? Nem üldözik a palesztinokat és nem szennyezik be a földet, azt állítva, hogy ők az eredeti lakói? Ez annak ellenére, hogy bevált őseik, a kazárok soha nem tették be a lábukat a Közel-Keletre, és nem Ábrahám magvát jelentik?

 

Köszönöm Dr. Eran Elhaik-nak a Johns Hopkins Egyetemről és munkatársainak. Ők értékes szolgálatot tettek DNS-kutatással, mind a kereszténység, mind a világ megértése érdekében. Elhaik kutatásai megerősítik a korábbi DNS-vizsgálatokat, különösen Dr. Ariella Oppenheim, a Hebrew University munkatársának munkáját, aki szintén 2001-ben azt találta, hogy a „zsidók” inkább a kazároktól származnak, mint az izraelitáktól. Dr. Oppenheim még azt is megállapította, hogy egyes palesztinok kromoszómái azt bizonyítják, hogy „Cohen”-ek, vagyis rokonok a zsinagógában és a templomban dolgozó ókori izraelitákkal.

 

Hol vannak és kik ma Ábrahám magvai?

 

Kérdezem evangéliumi keresztény barátaimat: Mit fogsz most tenni? Figyelni fogsz arra, amit Isten mondott a Jelenések 2. és 3. részében azokról, „akik zsidónak mondják magukat, de nem azok?” Elfogadja-e a modern DNS-tudományt legitimnek és értékesnek Isten Szava igazságának bizonyítása során?

Vagy te, kedves keresztény barátom, egyenesen el mégy mellette, figyelmen kívül hagyva mindazt, amit Isten és a tudomány közölt veled?

Isten azt mondta, hogy Ábrahám magva örökli a földet. Ezért a DNS-bizonyítékok fényében fel kell tennünk magunknak – feltétlenül muszáj – feltenni a kérdést: hol és kik Ábrahám magva? Tudjuk, hogy Netanjahunak és a most Izraelben lakó népnek nem lehet jogos igénye a földre. Beavatkozók, hamis színlelők. De van Istennek igaz és legitim választott népe. Valójában a szentírásoknak mindvégig igazuk volt. A választ a Galata 3:29-ben találjuk. Olvasd el magad: „Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám magva és örökösei vagytok az ígéret szerint.”

Tehát, ha Jézushoz tartozol, akkor „Ábrahám magva” vagy, fizikai fajtádtól függetlenül. Győztesek vagytok, és a Jelenések 21:7 ezt ígéri: „Aki győz, mindent örököl.” Ez a nagy titok, amelyet minden igaz keresztény ismer. Isten nem rasszista. A Nagy Bizottság minden fajra és etnikumra kiterjed. Mi, akik szeretjük Jézust, az Ő választott népe vagyunk, és az ígéretet először Ábrahámnak adta az Úr a Genezisben. Tudd ezt, és örökké nagy áldásban leszel. És ez, kedves barátaim, az Ábrahámnak és magvának adott ígéret.

Végre leleplezték a zsidók faji álhírét!

Hála Istennek az új DNS-tudomány egyértelműen bizonyítja, hogy a mai „zsidók” Kazáriából származnak, és nem Ábrahám magvai.

2008-ban Dmitrij Vasziljev orosz régész feltárta Itilt, a Kazár Királyság rég elveszett fővárosát.

Egy másik cikkben, melynek címe „A „zsidók” nem Ábrahám magva – Hogyan derült ki végül a zsidók faji álhíre” , Texe Marrs a The legújabb DNS tudományos tanulmányokat írja, amelyek kimutatják, hogy az izraeli zsidóként ismert emberek – és sőt, a zsidók szerte a világon – valójában kazár, nem pedig izraelita származásúak – ezt a történészek korábbi munkái támasztják alá. Ezek a történészek úgy találták, hogy tudományos könyveiket és jelentéseiket azonnal megtámadták a cionisták, akik kétségbeesetten igyekeztek fenntartani azt a fikciót, hogy a zsidók egészen Ábrahámig vezethetik vissza örökségüket.

A cionisták pedig tudták az igazságot – hogy ők nem egy faj, hanem sok fajból álló összetett etnikum. Ám fenn kellett tartaniuk azt a mítoszt, hogy ők egy homogén faj, amelyet a vallás és a közösségi érdekek tartottak össze 5000 évig. A cionista zsidók csak így vallhatták magukat Ábrahám magvának. A zsidók csak „izraelitákként” követelhettek olyan földet, ahol ők és őseik soha nem jártak.

 

A cionisták azt is tudták, hogy a palesztinok elleni népirtásuk és etnikai tisztogatásuk nem indokolt, hacsak ők, a zsidók nem tartanak igényt a földre. Hogyan tudnák másként rávenni az evangéliumi keresztények millióit, hogy támogassák szörnyű viselkedésüket? Ha azt gyanították volna a keresztények, hogy a kazárok a judaizmusra csak áttértek, és nem Ők a Bibliában említett törzsek, akkor mindennek vége lett volna. A Hazugságuk kikerülne a nyilvánosság elé, – s olyannak látnák őket, amilyenek – csalók.

 

Lehúzni a Hoaxot

 

A cionista zsidók évtizedekig tudták tartani a faji álhírüket, még akkor is, ha történészek és antropológusok – sok közülük zsidó – könyvről könyvre egészen mást írtak. 1899-ben a híres brit történész, Houston Stewart Chamberlain kiadta The Foundations of the Nineteenth Century című könyvét, amely szerint a zsidók nem egy faj, hanem „fattyúk”. (Akkoriban a fattyúk nem volt pejoratív szó).

Yitzhak Schipper, akit Jacob Litman A zsidók gazdasági szerepe a középkori Lengyelországban című könyvében sokat idéz, megerősítette, hogy a kazárok a „zsidók”.

1867-ben a nagy zsidó tudós, Abraham Harkavy A zsidók és a szlávok nyelvei című művében a kazároktól származó zsidó jiddis nyelvről beszélt. Egy Arthur Koestler nevű prominens zsidó volt azonban, aki maga is cionista zsidó volt, aki 1976-ban kiadta azt a könyvet, amely nagy szenzációt váltott ki. A tizenharmadik törzs irodalmi bomba volt. Koestler pontos munkája Hitler és a nácik cáfolata volt, de hihetetlen, nem kívánt következményekkel járt.

Ezt írta: „A világ túlélő zsidóinak nagy többsége kelet-európai – tehát talán főleg kazár – származású. Ha igen, ez azt jelentené, hogy (a zsidók) őseik nem Kánaánból, hanem az egykor az árja faj bölcsőjének hitt Kaukázusból származtak, és genetikailag szorosabb rokonságban állnak a hun, ulgur és magyar törzsekkel. mint Ábrahám, Izsák és Jákob magvával…

A Kazár Birodalom története, ahogy lassan kiemelkedik a múltból, kezd úgy kinézni, mint a történelem valaha elkövetett legkegyetlenebb csalása.”

Koestler, aki azt hitte, hogy szolgálatot tesz zsidó társainak, kíméletlenül megtámadták más cionisták, akik úgy érezték, hogy kiengedte a macskát a zsákból. Ha a kazároktól származnak és nem izraelita származásúak, akkor a zsidóknak nem lehetett ősi igényük Izrael földjére. Nem Ábrahám magva voltak, hanem Bulán királyé és Kazária népe.

Ahogy Shlomo Sand, a Tel-Avivi Egyetem történelemprofesszora kifejti kiemelkedő, 2007-es könyvében, a Invention of the Jewish People: „Az Ószövetség és a zsidó nép száműzetése nélkül Izraelnek nincs indoka az arab Jeruzsálem annektálására és telepek létrehozására Ciszjordániában, a Gázai övezetben, a Golán-fennsíkon és még a Sínai-félszigeten is.”

Ha kazárok voltak eredetileg, akkor a cím, az „Örök nép” nem vonatkozott rájuk. Valójában egy másik bitorló etnikai konglomerátum lennének, akik hamisan állítják magukat „zsidóknak”, és hajlandóak még ölni is, hogy illegálisan birtokba vegyék a palesztinok jogos ősi földjeit. További könyvek következtek, ezek közül a legjelentősebb Kevin Brooks 1999-es, The Jews of Khazaria. De ez a sok tudományos könyv soha nem vált konszenzussá a cionista ellenállás miatt. Ahogy Orwell írta egyszer: „Aki irányítja a történelmet, az irányítja a világot”.

Ám ma a DNS-tudomány bemutatja az éles valóságot

1968-ig, vagyis amikor a két brit tudós, Watson és Crick előállt a DNS-tudománnyal ez nem lett volna lehetséges. 1968 óta a DNS a kriminológia fő tudományává vált, az elítélésre és a felmentésre egyaránt. Annyira népszerűvé vált, hogy a „DNS-készletek” pár száz dollárért megvásárolhatók, így az egyének saját vérvizsgálatot végezhetnek örökségük meghatározására, egészen az utolsó százalékig. A DNS-tudománynak köszönhetően a történészek és antropológusok képesek voltak megtalálni a hiányzó láncszemeket, és megfejteni a faji és etnológiai titkokat.

 

2001-ben Dr. Ariella Oppenheim, a Héber Egyetem biológusa közzétette az első kiterjedt tanulmányt a DNS-ről és a zsidók eredetéről. Kutatásai kimutatták, hogy gyakorlatilag az összes zsidó kazár vérből származott. Nem csak ez volt meglepő, hanem Oppenheim felfedezte, hogy a palesztinokban – éppen abban a népben, amelyet a zsidók üldöztek és kiűztek Izrael földjéről 1948 óta – több izraelita vér volt, mint a zsidókban.

Összefoglalva, a zsidók túlnyomó többsége nem volt zsidó!

A végleges DNS-tanulmány

Most jön a végső, végleges DNS-tanulmány Dr. Eran Elhaik és munkatársaitól, a Johns Hopkins Egyetem Orvostudományi Karának McKusick-Nathans Genetikai Orvostudományi Intézetében. A The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Kazarian Hypotheses (A zsidó európai ősök hiányzó láncszeme: A Rajna-vidék és a kazár hipotézisek szembeállítása) című tanulmány, amelyet az Oxford Journal adott ki a Society for Molecular Biology and Evolution nevében, megerősíti Oppenheim kutatását és számos tudományos könyvét. Dr. Elhaik és a tekintélyes Johns Hopkins Egyetem Orvostudományi Kara jelentésében a következő következtetést vonja le: „A kazár hipotézis azt sugallja, hogy a kelet-európai zsidók a kazárok leszármazottai, a török klánok ötvözete, amelyek az időszámításunk korai századaiban betelepítették a Kaukázust, és áttértek a judaizmusra a nyolcadik század körül. Birodalmuk összeomlása után a judeo-kazárok Kelet-Európába menekültek. Az európai zsidóság felemelkedését tehát a judeo-kazárok közreműködése magyarázza.” (biológia-dna-analízis-bemutató-2-728)

Ki vitatkozhat a DNS-tudománnyal?

Tehát a DNS-tudomány bebizonyította, hogy sok történész és antropológus megállapításai helyesek. Izrael „zsidói” nem Ábrahám leszármazottai, hanem Bulán kazária király alattvalói közül kerülnek ki. (HSH)

 

Vélemény, hozzászólás?