nincs kép
Hírek Jegyzet

Hogyan árulják el a nemzetet a mai labancok? 

OKTÓBER 6.-ra 16.h-tól TÜNTETÉST JELENTETTÜNK BE (a kezdés 17h)        A NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM NEVÉBEN A PETŐFI LAKTANYA ELÉ, S MOST ODA HÍVUNK MINDENKIT!  Budaörsi út 49-51.

AUTÓSOK IS JÖJJENEK, HA LESZÜNK ELEGEN, FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁST CSINÁLHATUNK!   SEGÍTSETEK A SZERVEZÉSBEN!

Mi is az oka a tüntetésnek amellett, hogy Habsburgra cserélték Petőfi nevét a labancok?

A KORMÁNY KÜLFÖLDI BEFOLYÁS ALATT ÁLL, KÜLFÖLDI ÉRDEKEKET SZOLGÁL KI AMIVEL A MAGYAR NÉP ÉLETFELTÉTELEIT VESZÉLYEZTETI. ÉLETTERÜNKET ÁTENGEDI IDEGENEKNEK!

AZ ORSZÁG FÖLDTERÜLETEINEK ELADÁSA IS KIMERÍTI AZ ALKOTMÁNYELLENESSÉGET, VAGYIS A  HAZAÁRULÁST!

EZ A GAZDASÁGI KISZOLGÁLTATOTTSÁGUNK ELŐSEGÍTÉSE IS!

A NATO FŐPARANCSNOKSÁG IDE TELEPÍTÉSE IS AZ! EZEK ELLENTÉTESEK NEMZETBIZTONSÁGI, NEMZETGAZDASÁGI, ÉS ANEMZETPOLITIKAI ÉRDEKEINKKEL!

BETELEPÍTI A KORMÁNY IDEGEN MUNKÁSOKAT?

SZINTE KÍNAI GYARMATTÁ IS TESZ MINKET?

Ne engedjük!

A Petőfi Laktanya átnevezése – a Habsburgok visszatérnek?!

A laktanya egy műemlék épület, 1913-16 között épült, egy kisajátított ingatlan területén a világháború alatt, katonai célokra.

A laktanya első névadója IV. Károly volt, ám 1919-ben néhány hónap erejéig átkeresztelték Bebelre, a II. világháború után 1947-től pedig Petőfi Sándor laktanya lett a neve. (A kommunisták is inkább voltak „kurucok”, mint a mostaniak?)

Ma a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándorról elnevezett dandárja állomásozik a laktanyában

Vitéz Szurmay szülei Sziléziából települtek be Mária Terézia ideje alatt. 3 kormány honvédelmi minisztere is volt 1918-ban. A kommunista tanácsköztársaság alatt letartóztatták és internálták. 1921-től visszavonult, könyveket írt, küzdött a bolsevizmus ellen, később tagja lett a Vitézi rendnek, majd 1941-től királyi vezérezredesé nevezték ki. Az I világ háborúban az Uzsoki hágónál akadályozta meg az oroszok betörését amiért később a katonai Mária Terézia rend lovagkeresztjét kapta. A Monarchia katonai elitjéhez tartozott, bárói rangot és örökös felsőházi tagságot kapott.

A dandár alapítása valóban Mária Terézia magyar királynővé koronázásának eseményéhez kötődik. (Ám már a koronázás is az akkori magyar nemesség végtelen naivitását mutatja.)

A névváltozást most a minisztérium azzal magyarázta, hogy Mária Terézia királynő alapította 1741-ben azt a – döntően magyarokból álló – gyalogezredet, amely a 32. hadrendi számot viselte. Jelenleg a vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár kötelékébe tartozó testőrezred viseli a 32-es számot, így most a laktanya felveszi a 32-esek alapítójának nevét, kapcsolódva a magyar katonai hagyományokhoz. A miniszter szerint Mária Terézia idején alakult a legtöbb magyar ezred, akkor vált ismertté és az egész világban irigyeltté a magyar huszár.

(Erre azonban idéznék egy cáfolatot egy tanulmányból:

„….a magyar huszár! Születését a történelem évezredes mélységében kereshetjük, valahol Napkelet messzi mezőin, onnan hozta magával a nagy ősi népek magas lovaskultúráját.”

Vagyis NEM Mária Terézia alatt vált ismertté és irigyeltté a huszárság, s a mai Szurmay dandárnak nincs is köze hozzá! Egyébként is csak 2007-ben alapították meg. A MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Budapesti Helyőrség-parancsnokság, az MH Támogató Ezred, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred, az MH Központi Zenekar egyidejű megszüntetésével, és ezeknek az egységeknek az összevonásával.

  1. január 1-jétől  megkezdte a Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség, majd 2012 év elejétől a Honvéd Palotaőrség felállítását, 2012. május 20-i hatállyal vette fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevet ,2013-ban pedig a Dandár szervezetébe került bevonásra a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság.

A dandár alaprendeltetési feladatai közé tartozik a Magyarország államiságát, függetlenségét megtestesítő Szent Korona protokolláris és biztonsági őrzése, őrzése, valamint a Államfői Hivatal (Sándor-palota) protokolláris őrzése. (S éppen Mária Terézia fia volt az aki a Szent Korona szakralitását meg akarta törni azzal, hogy képeket cseréltetett rajta!)  

Mindemellett a Miniszterelnöki Hivatal élelmezési ellátása, a HM, valamint az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása, illetve rekreációs és kulturális szakfeladatok ellátása is a mindennapi tevékenység része. A Dandár végzi továbbá a HM és a Honvéd Vezérkar (HVK) vezető állománya fogadásainak, valamint külföldi utazásainak protokolláris kiszolgálását, illetve a nemzetközi utazásszervezési feladatokat.

A Honvédelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés részére a híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása, a különböző szintű nemzeti, állami, katonai ünnepek protokolláris és Budapest helyőrségi szak- és kiszolgálási feladatainak végrehajtása , az állami, nemzeti, katonai ünnepek protokolláris kiszolgálása, a magyar katonai és zenei hagyományok ápolása.

Szeptember 11.-én (érdemes a dátumra figyelni!) nevezték át az épületet Mária Terézia laktanyára úgy, hogy Petőfit alkalmatlanná nyilvánították arra, hogy őrnagyi rangja ellenére névadója lehessen egy laktanyának.

„A Petőfi-laktanya megkapta a 32. hadrendi számot viselő ezred alapítójának, Mária Teréziának a nevét” –

 „Fontossá és jelentőségteljessé válik az, hogy mit gondolunk önmagunkról, mit tekintünk múltunknak és hagyományainknak”  mondta megnyitójában a honvédelmi miniszter, aki azt is fontosnak tartja, hogy a laktanyát egy hölgyről „nevezzük el”.-   (mert a liberális alapelveket is tiszteletben kell tartanunk! Ahogy parancsolják nyugatról! )

„Az egykori Petőfi Sándor laktanyában települő MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) története révén mindig szorosan kötődött a Habsburg Birodalom egyetlen női uralkodójához. Az alakulat minden évben június 25-én tartja csapatünnepét, Mária Terézia magyar királynővé koronázásának eseményéhez kapcsolódóan. A laktanya udvarán ezért szobor is őrzi a királynő emlékét.”- „A 18. században Mária Terézia uralkodása alatt állították fel és küldték bevetésre a legnagyobb számban a magyar ezredeket.”

(Tegyük hozzá, hogy nem a haza védelmében, hanem Habsburg érdekekért, kellett akkor is meghalni többeknek!)

Majd emlékeztetett rá: „a szomszédban háború dúl, és fel kell készülnünk arra, hogy minden áron és bármilyen körülmények között Magyarország határain kívül tartsuk ezt a háborút; ehhez pedig többek között komoly lelki erő is szükséges.”

(S komolyan azt hiszi a miniszter, hogy a lelki erőt a véreskezű Mária Terézia neve fogja majd biztosítani a magyar katonáknak?)

A „MÁRIA TERÉZIA-LAKTANYA” feliratú táblát Mészáros László alezredes, protestáns tábori lelkész áldotta meg, és Nagy Ferenc Endre százados, katolikus tábori lelkész szentelte fel.

(Elég szomorú, hogy az egyházakat is belerángatták ebbe!)

Mária Terézia a Habsburg családból származott. Az ő nevéhez fűződik a hadseregben az ezredek felállítása, ezek magyar huszáraival, katonáival védte trónját a poroszokkal szemben. A nemesség adómentessége volt a feltétele a segítségüknek a háborúihoz, ezért bosszúból vámot vetett ki a Magyarországból a Birodalom örököstartományaiba kivitt árukra, de fordítva vámkedvezményeket írt elő minden termékre. Ő kezdte el az oktatás államosítását és az egységes tanrend bevezetését azért, hogy „jó alattvalókat nevelhessen a szabad magyarokból”!

Ő volt aki a nemesekkel szembefordította a jobbágyaikat, akik a nemesektől kapott jobbágytelkeik után addig csak ingyenmunkát kellett végezzenek heti 1 vagy 2 napban, de az oszd meg és uralkodj elve alapján rendeletileg adóztatta meg a jobbágyokat.

Nevéhez fűződik az is, hogy a magyar állam megalapításának ünnepévé tette aug. 20.-át, István király szentté avatásának korábbi egyházi ünnepét, megtagadva Árpád vezérünk honalapítását és ezzel államiságunk eredetét és jogfolytonosságát!

S ez a véreskezű Habsburg királynő volt a felelős a délvidék szerbesítéséért, a mádéfalvai mészárlásért, amikor az erőszakos sorozások miatt a székelyek fellázadtak, és leágyúzta a tanácskozásra összegyűlt képviselőiket, aminek a székelyek tömeges kivándorlása lett a vége Moldovába.

Több tízezer németet telepített be a kincstár pénzéből a mai Pest megye területére, és 350-400 ezer románt a Bánság és Erdély területére a Kárpátokon túlról, úgy, hogy megtiltotta a magyarok Bánságba való visszatelepülését, megváltoztatva így az etnikai arányokat, ami később Erdély elvesztését okozta.

Ő a felelős a cigányság letelepedésének engedélyezéséért is, akiket ezután „újmagyaroknak” kellett nevezni, és megtiltotta nekik az egymás közötti házasodást, erőszakkal bekeverve őket a magyarokkal.

Erről a Mária Teréziáról mondta a miniszter, hogy: – „azzal, hogy Mária Terézia királynőről nevezték el a laktanyát, üzennek „minden anyának és feleségnek” is, akik ma is azzal a „féltő szeretettel” engedik a haza védelmére gyermeküket, férjüket, ahogy azt Mária Terézia annak idején a testőreivel és a katonáival tette. Mint mondta,   „szükségünk van erre a féltő és gondoskodó szeretetre a haza védelméhez”.

Igen, hazánk valóban védelemre szorul, de nem az oroszokkal, hanem a saját kormányunk agresszív iparosítási, és vele együtt egy újabb máriateréziás betelepítési programjával szemben, csak most nem európai, hanem keleti népeket akarnak ránk telepíteni, vendégmunkásoknak álcázva őket: kínaiakat, koreaiakat, japánokat, filippinókat, de jönnek az afrikaiak és indiaiak is! Ugyanazt teszi velünk, mint a Habsburg királynő!  A kormány így teljesíti a globalista Kalergi tervet!?   Idegen népek betelepítése, a magyarok elüldözése a kínai gyárakkal:- aki elment, sose jöjjön vissza, mert már nem lesz hova!

Védelemre szorulunk, mert hazánk termőföldjeire örök pusztulás, országunkra kínai gyarmatosítás, maradék magyar lakosságunkra újabb elvándorlás vár!

Belső és külső ellenséggel kell most egyszerre megküzdenünk: kormányunk árulást követett el a magyar nemzet ellen, eladott, és kiszolgáltatott minket, földjeinket most nem háború, hanem dózerok, és gazdasági háború, keleti hódítás veszélyezteti, – idegenek üldöznek el bennünket az országunkból! Most szabadul ránk a „sárga veszedelem”, amitől régóta tartunk? Nem volt elég a tatár, a török, a Habsburg, a háborúk, a nácik, a bolsevik-kommunisták, –  most a kínaiak jönnek?

„Ungros eliminados esse”- A magyarokat ki kell irtani: – bevégeztetett?

Hazánk földjeinek védelme, – amiért elődeink vérüket, és életüket adták,- pedig HON-védelem, – Kötelesség!

A laktanya átnevezése nem véletlenül került Petőfi születésének 200.-adik évfordulójára: ez is egy jelzés nekünk, amit ha vakok vagyunk, nem veszünk észre!

Ezzel is jelzik globalista megszállóink, minek néznek minket, hová is tartozunk- szerintük!  Ugyanezért tették a NATO Kelet-és Közép európai műveleti főparancsnokságát is Székesfehérvárra, királyi koronázóvárosunkba és Árpád házi királyaink nyughelyére!

A Habsburgokból márpedig köszönjük, nem kérünk! Trónfosztottuk őket többször is, hiába ólálkodnak körülöttünk, királyi trónt, kormányzói széket, hatalmat felettünk itt többé nem kaphatnak!

Petőfi, és a szabadságukért, jogaikért küzdő nemesség erejéből és hitéből erőt merítve, – hazánk és nemzetünk, életterünk, megmaradásunk védelmében – nem maradt más esélyünk, csak ha most mi is szabadságharcot indítunk a globalisták ellen, – élve elődeink által ránk hagyott, kiharcolt ,és soha el nem törölhető alkotmányos jogainkkal,-  melyek egyike az ellenálláshoz való jogunk, sőt kötelességünk!

Ahogy Deák Ferenc mondta:

„…mi visszaköveteljük ôsi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerzôdések által állapíttatott meg s a nemzet életébôl fejlett ki; azon alkotmányt, melyet idônkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak …”

És Kossuth Lajos kijelentette: 1849 ápr 19.-én Debrecenben:

„..Mi, a magyar álladalmat törvényesen képviselő nemzetgyűlés,
midőn jelen ünnepélyes nyilatkozatunk által
Magyarországot elidegeníthetetlen természetes jogaiba visszahelyezve minden hozzá tartozó részekkel és tartományokkal egyetemben az önálló független európai státusok sorába iktatjuk, s a hitszegő Habsburg-Lotharingiai házat Isten és világ előtt trón-vesztettnek nyilatkoztatjuk! ..

És ahogy Petőfi azon a márciusi napon többször is elszavalta:  „Rabok legyünk, vagy szabadok?”

ÉBREDJ MAGYAR!

Mert az az 1848 as 12 pont máig nem teljesülhetett! A szabadságunkért küzdöttünk 56-ban is, és erről szólt 2006 is!

Magyarország, a magyar nép többet érdemel!

Vegyük vissza országunk és sorsunk irányítását a globalista megszállóktól!

A magyar érdek legyen az első!

Ez a föld a mi ősi földünk, nem veheti el tőlünk senki!

Ez az ország a mi országunk, a miénk a földje is, mert akié a föld, azé az ország!

Magyarország kormánya pedig legyen újra a magyaroké!

/ Gurabi Ági /

Vélemény, hozzászólás?