Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Hírek Publicisztika

Dr. Bene Gábor: Reagálásom a zászlóbontásra!

Magyarok!

Olvasva az ásotthalmi zászlóbontáshoz fűzött facebook kommenteket, látom azt a mérhetetlen kiábrándulást, amit a JOBBIK okozott a színlelt vagy valós irányváltásával a magyar érzelmű emberek sokaságának. Bizony az ő szemükben hiteltelenné vált a teljes jobbikos vezérkar.

Én viszont nem vádolom Torockai Lacit azzal amivel Bubó doki, hogy az állítólagosan zsidó Tutsek vérbíró unokája, hiszen arról senki sem tehet, kinek az unokája.

Hiszek abban, hogy a magyar Nemzethez tartozás nem elsősorban vér kérdése, hanem sokkal inkább a lélek dolga, s Torockai Tóth Laci valóban sokat tett már eddig is a magyarságért.

Azonban nem értek a pártalapítás kapcsán három fontos dolgot.

1/ Egyrészt valóban nem tudják, hogy a párt szó RÉSZT jelent magyarul? Vagyis aki pártot alapít, az részekre szabdalja a nemzetet. (Erre a jó válasz egyedük Papp professzor „Volt egy álmom”- című írásában található meg, ill. a NEEM honlapján)

2/ Másrészt miért nem a mellérendelés alapján fognak működni, ha már párt jellegű (magyarul: részjellegű) – egyébként a magyar életmódtól, hagyománytól teljesen idegen – szervezetet alapítanak? Hiszen a magyarság soha nem az alárendeltség népe volt, hanem mindig a Szent Korona értékrendet betartó és az „egyazon szabadsággal” bíró, szabad emberek nemzete.

3/ Harmadrészt, ha mozgalmi kereteken belül maradnának, akkor eszközként használhatnák a Nemzetegyesítők  NEEpártját, amely deklaráltan NEM párt.

(Vagyis nemcsak a radikálisokat, hanem az egész értékelvű Nemzetet  szeretné az ősi alkotmányosság szokásjoga mentén egyesíteni, hiszen Nemzetegyesítők!)

Vajon mi az oka annak, hogy ezt a pártoskodási szerveződéseket tisztességesen elítélő, önmagukat jelentősen korlátozó magyarokból álló „Trójai falovat” egyetlen nemzeti erő sem akarja igénybe venni a magyarság felemelése céljából? Igaz, a NEEM tagsága nem akar maguknak hatalmat szerezni, nem akarnak beülni a képviselőházba, hanem az alulról szerveződő Nemzet számára szeretnék a törvényhozás lehetőségét visszajuttatni. Ráadásul még vissza is utasították a választási közpénz-pocsékolást, mert annak szerintük jobb helye van az egészségügyben, oktatásban, stb. (Torockai Laci pedig már pedzegette a beszédében, hogy a Jobbik állami támogatását meg kellene osztani velük. Nem lenne ez is pénz-póráz Kedves Laci?)

Vagy talán épp csak az a baj a Nemzetegyesítőkkel, hogy nem akarnak több megélhetési politikust a hatalomban? Ezért hallgatják agyon őket? Hiszen soha egyetlen esetben sem „nyomta őket” sem a Simicska Tv, sem az állami televíziók, sem az újságok, pedig lett volna hírértékű cselekedet náluk is bőven. Ám a NEEM valahogy mindig kimaradt a hírekből.

Én örülnék, ha a MI HAZÁNK nem párttá alakulna, hanem olyan országos mozgalommá, amely valóban megvalósítaná a Nemzet önszerveződését!

S ehhez még a segítségemet is felajánlom nekik!

Azonban ne támadják a Nemzet többi tagját, hanem mutassanak további példát az elvek betartása és az okos nemzetszolgálat területén. (Lehetőleg egyre több alázattal!)

Honféltő szeretettel: Dr. Bene Gábor

Nemzetegyesítő Mozgalom

Vélemény, hozzászólás?