címer
Gondolatok Hírek Vélemény

A pártokhoz privatizált közhatalom

A pártokhoz privatizált közhatalom, ma már csak egy uralom!

MOTTÓ: a közösség tagjainak joga és kötelessége a közügyekben részt venni, hogy jó döntések születhessenek. E szerint, ne bízzuk magunkat teljes mértékben a közhatalomra, mert az így kisajátíthatja saját közös sorsunk irányítását.

A KORMÁNY HATALMA
A kormány (a mi esetünkben egypárt rendszerű de-facto párt diktatúra van) felelős szinte MINDENÉRT ami történik az országban. Ha szükségesnek látja, bármit elfogadtathat a
parlamenttel, és bármit megtehet: az egész országban lekapcsolhatnák az internetet,
beszüntethetnék az általuk nem kívánt médiumokat, felfüggeszthetnék a gyülekezési jogot, kijárási tilalmat rendelhetnének el, elkobozhatnák a tisztességtelen úton szerzett személyek vagyonát*, bevezethetnék a jegyrendszert, saját belátása szerint kinevezhet Államelnököt, olyat aki megfelel egyéni érdekének. Vagyis korlátlan hatalommal rendelkezik.
Pedig elegendő lenne, ha csak az elburjánzott korrupció és az igazságtalanság felett rendelkezne…
Mellesleg a korrupcióról. Vajon miért nem kérdőjelezi az egyes roma vajdák 20 millió
értékű luxus autókra költött összeg eredetét. Vajon miért nem futja az államnak a
pedagógusok szégyenletes, majdnem hogy éhbér fizetésének tisztességes színt
emelésére. Bizonyára a kormányt nem nagyon foglalkoztatja a nép jövője – elfogadja az
általánosságba alacsony műveltségű, primitív kultúrai szintű polgárokat. Talán, mert a
kormány egészébe nincs a Tudás, Műveltség, Hazaszeretett kellő magaslatán… Vagy mert
egy primitív népet könnyebb bolondítani (kordába tartani)?. Bármennyire igyekszik a
magyarázkodással (agymosással, vagy inkább agyfertőzéssel) szépíteni a helyzetünket, mi szinte mindenbe nem csak nyugathoz viszonyítva, sereghajtók vagyunk… Meddig még?
Pedig a NEMZETÜNK kiválik a szabadságszeretetével, becsületességével, dolgosságával, a szorgalmával, és a tudás szomjával, de főleg a HAZASZERETETÉVEL. Pl. a háborút vagy a csatát nem a közkatonák veszítik vagy nyerik meg, bár milyen hősiesen harcolnak mind két oldalon, hanem a hadvezérek, akik tervezik, irányítják a hadsereget, az ütközeteket…
Tehát, mégis csak a Kormányban van a hiba. A túlméretezett kormány tagjai, a
politikusaink. tisztviselőink egy nem kis része szakmailag, műveltségileg nem felel meg a
mind növekvő követelményeknek. Sok kinevezés rokoni (haveri) alapon történik…

v. Kövér György. (2022. szept.)

* A mi esetünkbe, hogy „törvényesíttesse”, elfogadhatóbbá tegye egyes személyek
igazságtalanul szerzett mérhetetlen vagyonát.

Vélemény, hozzászólás?