Országos hírek

Bolyavári Esték

Kedves Fészekmelengető Barátaim!

Örömmel és jó szívvel hívunk, szeretettel várunk a 38. évi Bolyavári Esték, 2016. Magvető/október 7. napján, péntek este hét órakor kezdődő alkalmára
Nemzetet építs, ne pártot!
Vendégünk: Bene Gábor

Először a nyugati – római-germán – típusú – társadalomszervezést,
ami a hűbériségre épült, hasonlítom össze a mai pártstruktúrákkal.
Ellenpólusként bemutatom szkíta államszerveződést, ami szemben állt a nyugati hűbériséggel, s amely korában volt sikeres a magyarság.

Következtetésem: vissza kell térni a mellérendelő és a szakrális szerveződéshez, ahol békeidőben nem a választott vezér irányít, hanem a kiválasztódott és mintául szolgáló szakrális „alapító”.

Ezzel megoldható lenne az alulról önszerveződő nemzet mellé a  teljesen agymosottak – vagyis a proteszt szavazók – voksainak a megszerzése is.

Szerintem ugyanis több vasat kell a tűzbe tartani, így egy olyan minta-pártot is amely valójában a pártokrácia teljes leleplezését tűzi ki célként!

Az előadás során lehetőség van Bene Gábor írt könyvek megvásárlására is.

Előzetes/Vázlatos tervezet …

Magvető/Október hava …

14.      Tóth Bálint / Emberismeret, önismeret – az Enneagram karakterológiai rendszer és a PAS-rendszer.    Az Enneagram kilenc alapvető karaktertípusba sorolja be az embereket, és feltárja személyiségük mélyén rejlő    mozgatórugóikat. Eredete bizonytalan, legvalószínűbben a szufi misztikusoktól származik.

Bolya-fészek, péntek, este hét óra

21-23.  Sződligeti kirándulás, Vendégségben Emri Ágiéknál …

28.      Beszélgetés Zseni Annamáriával / Ön-Tér-Kép I-II. A magyar nemzet lelkiállapota

Milyen folyamatok vezettek el a mai társadalom kritikus lelki-érzelmi állapotához?

A magyar nemzet jelenében mutatkozó zavarok, tünetek, szenvedések hátterében milyen lélektani történések tárulnak fel?

Tud-e a rendszer szempontot adni a kiút megtalálásához?

Bolya-fészek, péntek, este öt óra vetítés, majd hét órától beszélgetés

29-01.       Kirándulás ???, szombat-kedd / alakulóban …

Tisztelettel meghívunk és szeretettel várunk minden jó szívvel érkező ismerősünket-barátunkat, aki úgy gondolja, hogy szüksége van az itt látható-hallható, baráti szervezésű szellemi-lelki táplálékra, és részvételével (no meg vendégeivel) megtiszteli, gyarapítja a közös együttlétet.

A találkozók és a tájékoztatás továbbra is az eddig beváltak szerint történik.

A vázlatos összefoglaló szöveg mellett – lehetőségem szerint – minden alkalomra időben küldöm a részletes ismertetőt, Meghívót.

Az előzetes értesítés alapján már jó előre készülhetsz az előadásra, találkozóra.

Előadásainkról (általában) CD/DVD felvétel készül.

Bolya-Fészek

1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@gmail.com és bolyapo@gmail.com

Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

Vélemény, hozzászólás?