Országos hírek

A Nemzeti Hadsereg emléknapja: július 24.

Nézzük csak, hogy mi köti össze a nemzetet?

S hagyjuk el most azt, ami elválasztana!

A Nemzeti Hadsereg megalakulásának emléknapja: július 24.

Kedves Magyarok!

Ha 1919. júliusában nem alakul meg Szeged Alsóvároson a Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadsereg, akkor ma – valószínűleg – nincs Magyarország!

De Szeged biztosan a szerbeké marad, hiszen a megszállókat vezető francia tisztek ezt nem is titkolták, hiszen az akkor 12 éves Édesapám előtt is beszéltek erről.

Akkor a csehek és a szerb-horvát csapatok felosztják a Dunántúlt is, a fővárosba bevonult román hadsereget pedig senki nem távolította volna el, hiszen az ANTANT éppen a „bolsevista veszélyre” gondolva nem tiltakozott a román, cseh és szerb megszállásunk ellen.

Ezért emlékezzünk meg erről az eseményről, méltó módon!

A csatolmány egy plakát, amit kérünk terjeszteni! Innen lehet letölteni!

Aki csak teheti nyomtasson ki egy-egy példányt és helyezze el hirdetőtáblán, lépcsőházi vagy más jellegű faliújságon, kedvenc kocsmájában vagy buszmegállóban, stb.

A rendezvényre július 24-én vasárnap minden tisztességes magyart elvárunk, világnézettől, pártszimpátiától vagy vallástól függetlenül!

Az induláshoz legkésőbbi csatlakozás lehetősége a szeged-alsóvárosi Mátyás templomnál 14 órakor, de minden plakát szerinti helyszínen lehetséges becsatlakozni!

Mindenki hozzon egy kisebb gyertyát, vagy mécsest!

Honfiúi szeretettel: Bene Gábor

Letölthető plakát a programmal:

Nemzeti Hadsereg emléknap plakát
Plakát Nemzeti Hadsereg emléknap
(Ha a képre klikkel letölthető a PDF formátum)

2 thoughts on “A Nemzeti Hadsereg emléknapja: július 24.

  1. Magyar Katolikus Lexikon > U > Uzdóczy-Zadravecz

    Uzdóczy-Zadravecz (1935-ig Zadravecz, uzdóci) István János OFM (Csáktornya, Zala vm., 1884. jún. 20. – Zsámbék, 1965. nov. 13.): tábori püspök. – Dunaföldvárt és Baján tanult, 1898. X. 15: lépett a kapisztránus rtart-ba, ahol az István nevet kapta. A teol-t Rómában végezte, 1905. VI. 24: ünn. fog. tett, 1907. III. 30: pappá szent. 1908: a r. bajai, 1911: gyöngyösi rházában teol. tanár 1914–20: Szegeden házfőn. és az Alsóvárosban adm., népszerű szónok. 1919. IV: az ellenforr. szervezkedések támogatója, ő szent. föl Szegeden a Nemz. Hadsereg zászlóját, VIII: velük ment a Dunántúlra. XI. 16: Horthy Miklós fővezérrel és a Nemzeti Hadsereg csapataival együtt vonult be Bp-re. XV. Benedek 1920. III. 22: domitianopolisi c. pp-ké nevezte ki, a Horthy Miklós kormányzó V. 7: kinevezte a Nemzeti Hadsereg tábori főpapjává, VIII. 24: a szegedi ferences tp-ban pp-ké szent. Mint az Etelközi Szöv. vezéri tanácsának tagja 1921. VIII–X: a →Nyugatmagyarországi fölkelés egyik előkészítője és szervezője. Megszervezte a honvédség lelkészi szervezetét és kezdeményezésére a Várban a helyőrségi tp. mellett fölállították Kapisztrán Szt János szobrát (melynek állítólag ő volt a modellje). 1924. és 1930: missziós körutat tett az Amerikába kivándorolt m-ok között. 1925: belekeveredett a frankhamisításba (a bíróság fölmentette), de az ügy lezárásakor 1927. III. 1: a tábori ppségről lemondott. – A bpi Margit körúti rházban élt, bekapcsolódott a leventemozgalomba, a leventék pp-ének nevezték. Zarándoklatotokat vezetett a Sztföldre. Részt vett a Kat. lex. (1–4. köt. Bp., 1931–1933) szerk-ében. 1939: ki akarták nevezni kassai pp-nek, de ő nem fogadta el. Az 1930–40-es é. a M. Katonaírók Köre tagja, a szegedi Dugonits Társ. tb. tagja. – 1945. V. 8: „háborús és népellenes bűncselekmény” vádjával letartóztatták – az 1942. III. 22: A kereszténység bástyája c. rádióbeszéde miatt – 1946. IV. 12: a Bpi Népbíróság Fertőfehéregyházi tanácsa első fokon 5 és fél évi börtönre ítélte, de IX: a NOT Bojta-tanácsa szabadon engedte. 1947. II. 15: Keresztély Endre tanácsa 4 é. fegyházra és 10 év politikai jogvesztésre ítélte, beszámítva a 21 havi vizsgálati fogságot, új tárgyaláson X. 1–9: Szabó Mihály tanácsa 2 é. börtönre ítélte amit fogságával kitöltöttnek vett de az ÁVH internálta. Szabadulása után a máriagyűdi rházban élt. – 1951. VI: a szétszóratáskor Alsóvadász, majd Homrogd közs-be telepítették. 1953. IX: a kényszertartózkodását föloldották, Pilisszántón, majd Szomoron lakott a pléb-n. 1955–65: haláláig a zsámbéki plnos adott neki szállást. – A földalatti M. Ker. Nemzeti Párt vez-je, részt vett a „missziós egyház” jezsuita mozg-ban. A Tabódi István közreműködésével ez idő alatt kb. 200 olyan papot (pl. 1960. III.10: Tabódi lakásán 17 kispapot) sztelt titokban, akiknek szentelését a komm. hatalom nem engedélyezte – Írásai: Alkotmány, M. Állam, Szt. Ferenc Hírnöke, Bernardinus (1914/18), Szegedi Híradó (1915. VIII. 22: Szt István napi beszéde), Utunk (1935/36, 38/39), Emléksorok hazánk nagyjaitól a „barátok” 700 é.jubileumára. 1221–1921. ([Bp.] 1921: Emlékezzünk régiekről), Szt Ferenc nyomdokain. 1226-1926. (Uo., 1926: A franciskánusok atyai öröksége), Szentföld. 1. köt. (Uo., 1931: A Sztföldi kegyhelyek), Húsz esztendeje a m. közéletben. (Miskolc, 1940), Karitász alm. 1941. [Bp.,1941: Evangéliumi karitászt!), Égi hullámokon. 2. (Uo., 1941), Liliomos királyleány. 1. köt. (Uo., 1944: Árpádházi Szent Margit, Idézet). – M: Egyh. szónoklattan. Gyöngyös, 1913. – Liturgiai konferenciák. Szeged, 1917. – Forr. beszédek. Uo., 1919. – ~ beszéde az alsóvárosi tp-ban 1919. V. 4-én és 11-én. Uo., 1919. – Szt beszéd Szt Adalbert ünnepén. Esztergom, 1920. – Kapisztrán. Színm. Bp., 1920. (bem. 1921 X. 6: a Főv. Nyári Szính.) – Tömegpszichológia. Többekkel. Uo., 1920. – Kapisztrán élete. Uo., 1922. – Alverna. Uo., 1926. (Ferences kvtár 1.) – Sztföld. 1–2. köt. Szerk. Uo., 1931. – Szeráfi szárnyakon. Ima- és elmélkedőkv. Bp., 1931. – Mátraverebély-Szentkút. A kegyhely tört. Szentkút, 1934. – X. Pius p. lelke. Írta Vittorino Fachinetti. Ford. Bp., 1935. – Nagyasszony és hazánk. Uo., 1935. – A Sztföld és a M. Sztföld. Uo., 1938. – Zarándok a Sztföldön. Uo., 1939. – A M. Szentföld évkv-e. az 1942–1944. évre. 1–3. évf. Szerk. Uo., [1941–1943] – Az istenjárta város. Uo., 1944. (Actio Catholica népies füzetei) – Páter Z. titkos naplója. Kiad. Borsányi György. Uo., 1967. – A kolozsvári Bernardinus folyóir. 1914. I–1918. XI: szerk. – Álneve: Coelius (Bernardinus, Szt Ferenc Hírnöke és más lapokban) 88

    Schem. OFM Cap. 1913:IV.; 1940:48., 1948: 69. (s.v. Uzdóczy Zadravecz István) – Schem. Csan. 1916:198. – Szt Ferenc 1926:507. – MKA 1928:214, 1930/31:231. (s.v. Zadravetz) – M. katonai írók köre első évkv-e 1924–34. Bp., 1934:135. – Húsz esztendeje a m. közéletben. Miskolc, 1940. – Ker. m. közél. alm. Bp., 1940. II:1126. (s.v. Uzdóczy Zadravecz István ) – ~ pp., a szegedi Kapisztrán. 1–2. köt. Uo., 1941. – Pilinyi 1943:252. (s.v. Zadravecz István) – M. Nemz. 1945. V. 13., XI. 6., 1946. II. 21., IV. 13., 1947. X. 9. – miskolci Szabad Mo. 1945. X. 19. (Novemberben kerül bírái elé a háborús uszító ~) – Szabadság 1945. X. 19. (Zadravecz István bűnügyét november 3–án tárgyalják). – Új Dunántúl 1945. XI. 4. (~ a népbíróság előtt); 1946. IV. 13. (Zadravetz – 5 és fél év), IV. 14. (L. B.: Így ítélték el Zadravetzet), VII.17. (Zadravecz püspököt internálták), VII. 28. (Új bizonyítékok Zadravecz ellen) – Szabadság 1946. VII. 16. (Miért kellene szabadlábra helyezni Zadravetz ppöt? Ha tartózkodási helyét elhagyja: nyomban letartóztatják), VII. 20. („Zadravetz ellen fennáll a vád, fogvatartása indokolt lett volna” – mondja Domokos József legfőbb államügyész) – miskolci Felvidéki Népszava 1946. VII. 28. (Őrizetben marad Zadravecz pp), VIII. 18. (Internálták Zadravetzet), 1947. II. 16. (4 évre ítélték Zadravecz pp-öt), X. 10. (Zadravetz Istvánt kiszabadulása után átkísérték az államvédelmi osztályra) – Szabad Nép 1947. I. 22. [(–rácz): Zadravetz ismét a népbíróság előtt], 1947. X. 2. (Zadravetz védője szerint a szovjetellenes kijelentés: „stilisztikai szépséghiba”), X. 9. (Felháborító ítélet Zadravetz pp ügyében) – Gulyás 1956:652. (s.v. Zadravetz) – Új Ember 1965. XI. 28. (Meghalt Zadravecz István pp.), 1995. XI. 26. (elmer: Aki bátorsággal élt. Emlékezés Zadravecz Istvánra); 1996. II. 18. (AZ: Múlthamisítás), III. 10. (Stoffán György: Válasz Zadravecz–kv ügyben), XII. 15. (Elmer István: Félelem nélkül élhet az. Zadravecz István pp-öt rehabilitálták); 1996. XII. 22. (Bede István O.P.: Zadravecz István) – Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak? Bp., 1967:265. – P. Zadravecz titkos naplója. Bp., 1967. (Bev.) – MÉL II:1060. – Krupa Sándor: A sarló–kalapács börtöneiben. Dewitt, Michigan, 1978. – Krupa Sándor: A sarló–kalapács áldozatai. Dewitt, 1979. – Fehérváry 1984:59. – Kölley György: Értetek és miattatok. München, 1986:48. – Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989:118. – Mozdul a Föld 1990. II. 11–18. (Szántó Konrád: Kamill, a kolduló barát) – Kurír 1990. XII. 29. (Stoffán: Zadravecz történelme) – Németh Alajos: Papok a rács mögött. Bp., 1991:217. – Borovi József: A m. tábori lelkészet tört-e. Bp., 1992. – Új Világ (USA) 1992. XI. 3. (Zadravecz pp. védőbeszéde) – Vigília 1992:68. (Tempefői: Papok) – A Szív 1993. VII/VIII.353. (Zadravecz pp.) – Stoffán György: Tollvonások a demokráciáért. Bp., 1994:223. – Keresztény Élet 1995. I. 15. K. János Mihály: Zadravecz–évfordulók), VIII. 27. (Stoffán György: 3 kv a múltról); XI. 12. (Rechnitzer Anna–Stoffán György: Zadravecz passió); 1998, XI. 8. (János Mihály: Zadravecz pp. idézése) – Viczián. 1995:191. (78.) – H.Varga 1999. IV/1: 597. Arck. – IGEN, 1996. VIII:19. (Uzdóczy Zadravecz István az utolsó szó jogán) – Osservatore Romano 1996. IX. 5. (Lénárd Ödön: I terribili armi delle persecizioni) – – Stoffán György: Zadravecz passió 1884–1965. Los Angeles, 1996. – Stoffán György: Prímások és pápák (Trianontól napjainkig). Bp., 1996:35. – Mészáros István: Mindszenty–leveleskv. Gondolatok a bíboros leveleiből 1938–1975. Bp., 1997:28. – P.Benedek. Kolozsvár, 2002:326. – Történeti Hivatal Bp., V–89/740 sz. – P. Benedek. Kolozsvár, 2002:326. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vélemény, hozzászólás?