Gondolatok

Ima Köteles Laci felgyógyulásáért

Köteles Laci  barátunk a Nemzetegyesítők Védnöki testületének tagja, a Nemzeti, Engesztelő Zarándoklat egykori főszervezője, nagyon beteg.
Én esténként imádkozom érte, de jó lenne ha sokkal többen tennék ezt!
Kérünk Benneteket, Ti is imádkozzatok érte, felgyógyulásáért!

Köszönöm szépen mindenkinek, aki értem imádkozik. Az elmúlt hetekben jelentősen romlott az állapotom. Gyógyulásomhoz csodára van szükség. Én hiszek a csodákban. A Mindszenty Alapítvány a nagyböjtben ezt az imát indította el a gyógyulásomért és Mindszenty József bíboros úr szentté avatásáért:
Drága Istenünk!
Te Mindszenty József bíboros Atyát arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztorod legyen, mint az Igazság és a Szeretet tanúságtevője. Kérjük Mindszenty Atya égi közbenjárását Köteles Laciért, hogy rákos betegségében megtörténjen a csodás és végleges gyógyulás. Egy szívvel kérjük a Jóistent, ha lehet és végtelenül bölcs tervébe beleillik, tegyen csodát!
E csoda segítségével, hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy Mindszenty/bíborost mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Nemzetegyesítők

Vélemény, hozzászólás?