Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Gondolatok a Nemzetegyesítők szerepéről!

  „Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní-tani!”(J.A)       „A ’megértés’ bonyolult művelet akkor, ha dogmatikus elvek vannak az olvasó fejében, ami megzavarhatja a befogadót a téma kapcsán.” (B.J.)

Régóta reménykedünk abban, hogy a közvetítői szerepet játszók NEEM mozgalma, valóban képes lesz a Nemzetegyesítésre, mert a dogmák nem homályosíthatják el annyira a tudás népének gondolatait, hogy ne legyenek képesek leszámolni végre a pártokat pénzelő, s a hatalmukat csak kihasználó, de önmagát letagadó háttérerő, hamis dogmáival. A bankárkaszt szabadkőműves lobbistái próbálják a valódi magyar népet lecserélni ma, s lassan csak újmagyarok és pénzpórázra vett naivak maradnak a közéletben, mert képesek vagyunk egymást is gyanúsítani ahelyett, hogy pontosan feltérképeznénk: kik is a mi ellenségeink?

Sajnos kevés karizmatikus személy maradt hazánkban, s így a közmagyarság nem tud jó és nemzeti mintát találni magának, hiszen még az értékrendünk pontjaiban sem tudnak a különböző nemzeti csoportok megegyezni. Ezért kell egy kizárólag szolgálatot vállaló olyan kisközösség, amely létrehozza azt a minta mozgalmat, amely az igazság jegyében, de „székely-rafinériával” képes lenne úgy beilleszkedni a jelenlegi hamis demokrácia rendszerébe, hogy azzal le is leplezné a mai pártok „pórázait” azok előtt is, akik ma még az ún. „politika hipnózisa” alatt vannak. Erről szólt Papp Lajos professzor úr Volt egy álmom – című 2012-es programadó munkája, melyből idézek pár mondatot: „Évek óta érlelődött bennem egy gondolat, egy álom: létrehozni egy pártot, ami a nevében párt ugyan, a választási törvények okán, de mégis más. Nemzeti értékeinket megőrző, új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete. Álmom volt, hogy azt a szellemiséget vigyük vissza az Országgyűlésbe, ami Széchenyi idejében volt. Önzetlen, a Nemzetükért áldozatra is képes magyarok képviseljék az Ország és egyben Kárpát-Haza érdekeit. Az ország dolgait a Parlamentben a pártok intézik. Hiába kiabálunk, mi, drukkerek a pálya széléről, a futballmeccset csak akkor tudjuk befolyásolni, ha játékosok vagy bírók vagyunk…..”

Ezzel a „nevében párt” Nemzetegyesítő Mozgalommal – rövidített nevén NEEM párttal – kapcsolatban Einstein írt egy ideillő mondatot: „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani. Azután jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” Idézzünk most pár gondolatot a professzor úr gondolatai alapján létrejött mozgalmunk Nemzetegyesítő Kiskátéjából: „Vajon mi lenne akkor, ha megjelenne a porondon egy olyan erkölcsileg magas szinten lévő személyekből álló („mégis más”) párt, amely nem venne fel se hiteleket, se közpénzt a választásokra?   S amely nem arra törekedne végre, hogy a közhatalmat megkaparintsa magának, hanem azt szeretné, hogy az legyen ismét a magyar embereké, a Nemzeté! Sőt abban is segítené az alulról szerveződő választókerületi-követeket (ún.képviselőjelöltként), hogy hiteles erkölcsi segítséggel legyőzzék a lejáratódott politikai pártok indította pártképviselőket. Így a trendi pártfegyelem helyett: a magyar igazság, a szokásjogi alkotmány-elvek fogják e pártonkívüli képviselőket erkölcsileg fegyelmezni! Hiszen akkor, és csak akkor lehetne arról beszélni, hogy megjelent az Országgyűlés alsóházában néhány olyan népképviselő végre, akik hajlandók szakmai alapon, s lövészárkokon felülemelkedve jó döntéseket hozni! Ha ez nem fog megtörténni mielőbb, akkor benne maradunk a megszokott részérdek-képviseletben, vagyis a pártpolitika mocsarában.

Nézzük, miképpen védekezhet e leleplező, ál-párt mozgalommal szemben a pénz-diktatúrát működtető bankárkaszt?

1/. Agyonhallgatja azokat a személyeket, akik azt az áldozatot és szolgálatot vállalták, hogy „egy ál-párt” alakításával megpróbálják visszaadni a közhatalomnak legalább egy részét a pártonkívüli, választókerületi civil követeknek, akik alkalmasak arra, hogy hamis pártképviselet helyett valódi népképviseletet valósítsanak meg!

2/. Ha ez nem elég hatékony, akkor alkalmaz a pénzhatalom egy-két olyan hitelesnek látszó ügynököt, aki évek óta nyomja a radikális magyar vonalat, s közben minden eszközzel megpróbálja lejáratni azt a kis csapatot, akik a nemzet egyesítését egy valódi „székelycsavarral” de a legnagyobb alázattal elkezdték. Ezek leginkább olyan személyek lehetnek, akik profik és legalább újságírói és szóvivői gyakorlattal bírnak. (Mi pontosan tudjuk, hogy aki ma nagyon sokat zsidózik, azt gyorsan kivonják a forgalomból, ha nincs mögötte valaki, vagy valamilyen „szervezet”.)

 3/.  Ha ez sem lenne elegendő, akkor szükséges a Nemzetegyesítők közé beszervezni olyan alvóügynököt, aki vagy átveszi ott a hatalmat, vagy kisiklatja a társaságot, s az eredeti célok helyett „néppártosodni” kezdenek. A tisztaszívű magyar pedig majd újra, csodálkozva néz ki a fejéből, és levonja a következtetését: NEM SZABAD ITT SEMMIT CSINÁLNI, MERT A HÁTTÉRHATALOM MINDENT ELRONT! Ezzel pedig átengedi a közügyek intézését azoknak, akik mindent rontanak!

4./ Ha ezt sem sikerül a pénzhatalomnak elérni – mert például a Nemzetegyesítők belső szabályzata ezt megakadályozza, hisz a tagság biztos nem akar eltérni a Szent Korona Eszme igazságos magyar vonalától – akkor majd rájuk fogja a pénzpórázon rángatott média, hogy ők fasiszták, nácik, tehát szélsőségesek. (Vagy fordítva: rájuk süti egy álcázott megbízottjuk, hogy zsidók, vagy SZDSZ közeliek, vagy nyílt vagy titkos kommunisták voltak egykor). Ám látható, hogy csak akkor szükséges ezen eszközökhöz fordulnia a pénzhatalomnak, ha az előző pontok nem vezettek számukra megfelelő eredményre.  Jó lenne, ha a fentiek figyelembe vételével hallgatná  a magyarság az ellenünk folytatott ellenpropagandát, s levonná a következtetéseket!   

Vajon milyen tömegre épít a Nemzetegyesítők NEEM pártja?

Statisztikailag létezik hazánkban 38% szavazó: pártelkötelezettség nélkül. Őket kizárólag az erkölcsileg magas szintű „minta közösség”, tisztalelkű és tisztakezű „Nemzetegyesítő Mozgalom” – vagy vele azonos célt kitűző szervezet tudja mozgósítani akkor, ha nem lesz a szavazók között túl sok kishitű, vagy vezérkedő, akik vagy a legtöbbet ígérőre tudnak csak szavazni, vagy oktalan véleményvezérként maradnak otthon, minden épeszű logikai megfontolás nélkül.

A Nemzetegyesítő Mozgalom kisszámú áldozatvállalója csupán egyesíteni akarja a nemzetet, s nem akar elcsábítani egyetlen szavazót sem a jelenleg működő, nyugati típusú és a párt-hűbériséget megjelenítő, vagyis önmagát önként pénzpórázra fűző és az igazi népképviselet feladatát, az érdekérvényesítést mellőző médiapártoktól! Tudják, hogy a pártokat követők nagy része olyan hipnózisban van, ami már a degeneráció szintjét is eléri, így őket nem lehet ebből az állapotból könnyen kimozdítani. A valódi Nemzetegyesítők számára azonban első kőrben elég lenne az a jelentős hazai tömeg, mely eddig nem talált magának megfelelő érdekképviseletet az országgyűlés pártjai között, vagy eleve pártellenes volt!  

Nézzük, milyen taktikai elemei vannak ma a Nemzetegyesítőknek?

1/ Mi a jellemző ma, a pártokat utáló nemzeti oldalra? Legtöbben csak kinyilatkoztatnak, de a gyakorlati megoldást a nemzetegyesítésre, a nép felemelésére, kártalanítására nem képesek sem kidolgozni, sem azt megvalósítani. Nagyképű ötletekkel állnak elő, s csodálkoznak, ha az ötletük nem jön be! Ám nincs birtokukban sem sajátkészítésű doktrína, sem stratégia, s taktikájuk pedig végképp nincsen! Ezért a NEEM éppen ezekre helyezi a hangsúlyt!

2/ Álláspontjuk szerint több vasat kell tartani a tűzbe! Mert se kivonulás a társadalomból, se forradalmi-tüntetés nem fog eredményt hozni ma, s így mindenképpen szükség van egy ún. „Trójai Falóra” a politika porondján. Hogy sikerüljön végre behatolni a pártpolitikába úgy, hogy legalább be tudjuk bizonyítani a mai pártpolitikai erkölcs teljes lezüllését, a pártok totális „biznisz-jellegét” azok számára is, akik jó magyarok, csak épp a naivitás elviszi őket! Nekik bizonyítjuk be: létezhet élet az EU-n és a hazai pártok ál-képviseletén kívül is!

3/ Már a 2014-es választások előtt látható volt, hogy szükség lenne egy olyan erkölcsi mintára, olyan pártonkívülieket indító és támogató ernyőszervezetre, amely eltér a pártokrácia pénz-centrikusságától és végre valódi, alulról szerveződő, népképviseletet biztosítana a mai pártképviselők erkölcstelenségével, a pénzpórázra fűzött pártkatonák fegyelmével szemben.       (E minta akkor is működhet, ha nem lesz béke!)

4/ Papp professzor sajnos nem hozta létre az általa megcélzott pártot, mert nem talált hét nemzetileg elkötelezett nőt. Csak hét férfit talált, akik az igazi nemzeti erkölcsökön alapuló NEEM pártot megakarták ugyan alapítani, ám kevés volt a 7 fő. Viszont azóta is igaz, hogy az ország ügyeit pártok intézik nélkülünk az Országgyűlésben. S közben a kreatív magyar fiatalságunk, főleg anyagi okok miatt elmenekült nyugatra. A nyugdíjasok pedig aggódni kezdenek, hogy nyugdíjukat ki fogja majd kitermelni? Ám zömmel nem a magyar jövő miatt, nem a nemzettudat visszaszorulása és a kevés gyermek miatt aggódnak! Ha azonban a szavazófülke magányában képesek lesznek nem a kisebbik rosszra szavazni azért, mert felkínálja nekik a NEEM a jót is, akkor jelentős, pozitív változás következhet be a hazai népképviseletben.

5/. Nézzük mi a pártpolitikus első és legfontosabb célja? Sajnos csak a saját újraválasztatása, vagyis hatalma megőrzése. Ezzel szemben a valódi nemzetpolitikus célja: a közjó, vagyis a nemzet jövőjének szolgálata! Önzetlenül és alázattal! Ugye mindannyian tudjuk, hogy „minden pártnak maga felé hajlik a keze! Ebből kivétel a NEEM párt, hisz nem veszünk fel és nem pocsékolunk el közpénzeket, nem akarunk hatalmat maguknak, pedig egyedül nekünk van ma a pénzhatalom felszámolására víziónk a jövőt illetően! Ezért nagyképűség nélkül kimondható: rajtunk kívül minden párt, csak árt!” Az összes többi párt vagy pénzt akar, vagy hatalomra kerülni úgy, hogy utána ne kelljen sokat törődni a szavazóival! Csak annyira fognak törődni a hagyományos pártok a választóikkal, hogy úgy nézzen ki: ők a kisebbik rossz, ezért csakis ők lehetnek egyedül a jó választás! Minden kis és nagypárt felveszi és elpocsékolja a közpénzt, amit arra szánt a pénzhatalom, hogy szétszalámizzák a teljes magyar nemzetet! S ez sajnos sikerül is nekik addig, amíg az ígérgető pártokra fog szavazni a nép, viszont a Nemzetegyesítőket nem használják eszközül, vagyis nem állítanak helyben ismert és elismert pártonkívüli, saját soraikból kiemelt, ún. választókerületi követeket, akik alkalmasság esetén rákerülhetnek választáskor a Nemzetegyesítő NEEM párt listájára! (Náluk se párttag, se vezető nem kerülhet a pártlistára!)

6/ A NEEM pártnak sok közismert támogatója van! A tiszteletbeli tagja: Papp Lajos szívsebész professzor, Hegedűs Lóránt a nemzet lelkésze, illetve Zetényi Csukás Ferenc a Horthy Miklós Társaság elnöke, valamint az Apostoli Magyarország Koronatanácsának első tagja: Szabó Attila. De posztumusz megkapta ezt a címet Rácz Sándor, Pongrácz Gergely, Grespik László és Tóth Zoltán József is. Pártoló tag lett Bene Gábor közjogász, s a kitűnő színész Sinkovits Imre fia- Sinkovits Vitay András, sőt többek között a legendás 56-os Dénes János is.  Viszont a konkrét áldozatot, a magát nemzetinek nevező oldalról is lenézett ál-párt tagságát pedig a magyar társadalom teljes keresztmetszetéből kiválasztódott 12 fő vállalta: Dr. Bokor Imre professzortól vitéz Vesztergám Miklós tárogatóművészig! Ám sajnos az értelmiség egy jelentős részének az árulása folyamatos, s így nem képesek még a saját nemzeti érdekeik felismerésére sem, mert vagy szalmaláng-lelkesedésűek, vagy önzők, ill. a hamis én, az ego irányította gyávalelkűek. (Esetleg nem jutott el hozzájuk a Nemzetegyesítők áldozatos munkájának a híre, mert a médiából – vagy csak az Álmos TV-ből – tájékozódnak?)

7/. Pedig a magyar jövő a következőktől függ: Képesek leszünk-e együttműködni abban, hogy minden magyar településen Nemzeti körök alakuljanak akiknek önkéntesei  megtalálják a közismert és hiteles szószólóinkat, a saját választókerületi követeiket? Ugyanis nem különleges képességek kellenek a képviselethez, hanem csak tisztesség! A választókerületi követek alapos felkészítését az országgyűlési választásokra a Nemzetegyesítők vállalják, s minden választókerületben meg kell szervezni a továbbképzés helyszínét a helyi közösségnek. A helyi közösségek, nemzeti körök, stb. csak egységben a Nemzetegyesítőkkel, mellérendelő módon, közösen elvégzett munkájuk révén tudnának országos, nemzeti civil-hálót alkotni, amely mozgósító és önellátó módszerrel adna kellő szervezettséget, csak le kell tudni győzni az egót, csak fel kell ismerni a NEEM tagjainak áldozatvállalását!

8/ Képes lesz-e felismerni az eddig pártot nem találó 38%, hogy a nemzetnek eszközként kell használnia a NEEM pártot, vagyis a Nemzetegyesítő Mozgalmat?

Ha eljut hozzájuk a hír – és ebben minden egyes magyarnak segítenie kell – akkor bizonyítani lehet, hogy van élet a pártokon kívül is! S ennek a gyakorlati megoldása nem csak az internetes tájékoztatás, az új nemzeti média létrehozása, nemcsak az önellátó kivonulás a társadalomból, nemcsak a Hangya szövetkezet újjászervezése, de kell e politikai ernyőszervezet „trójai falovát” is használni minden egyes választókerület, minden kisközösségének, mert csak így lesznek képesek valódi népképviselőt állítani a választásokon, az eddigi pártképviselő (pénzpóráza) helyett. A helyben ismert és elismert személyt ugyanis éppen ők, a helyi közösség tagja fogják ellenőrizni, hogy valóban őket képviselje! A NEEM párt ugyanis csak a történeti alkotmányosság keretein belüli, igazságos szavazást, a közjó érdekében megnyomott szavazógombot kérheti számon és csak ezt várhatja el a listáján bejuttatott választókerületi követtől! Hiszen nincs közöttük tagsági viszony, így nincs és nem is lehet pártfegyelem se!

9/ A NEEM párt elképzelésnek a lényege tehát Mátyás király egyik meséjéből ered: alakítsunk is pártot, meg ne is! Mert a nemzet visszaépítésének és a bal-jobb értékszintézisének kreatívan megvalósítható lehetőségét ebben találhatjuk meg úgy, hogy nem kell belépni senkinek semmilyen pártba, aki nem akar áldozatot vállalni! Sőt, csak is a szavazófülke magányában legyen meg a bátorsága jó irányú változást akarni! A vallási, vagyoni és pártos megosztáson felülemelkedve, még egy teljesen materialistának is bizonyság lehet a felismerés: fontos, hogy a főhatalom birtokosa ne zsarolható, megvesztegethető, esendő emberi személy legyen, hanem az igazságos és méltányos jog foglalata! Az évszázadokig beváltan – bár eddig még nem tökéletesen – működő Szentkorona jogrend szerves jogfejlődése az egyetlen, mely a magyar igazságot képes lesz vissza adni a Nemzetnek, hogy képviselhessék a népet!

 „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani. Azután jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”  Mit kellene tennünk, hogy e Szentkoronás ernyőszervezet, pénz és megalkuvás nélkül ismertté legyen a többszörösen becsapott magyar emberek körében? A jövő évi európai parlamenti választásokig már csak rövid idő van hátra, s aki nem szeretné, hogy olyan ismert személyek képviseljenek bennünket ott, akik pontosan tudják, hogy az EU csak gyarmatosított bennünket, azok csak üljenek otthon a babérjaikon. NEKÜNK NEM BESZÉLNI KELL, HANEM CSELEKEDNI!    A választás egyfordulós, listás szavazás! Magyarországon kizárólag pártok indulhatnak rajta és hazánk 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe.  Kizárólag olyan párt állíthat a választásokra listát, amely legalább 20 000 választópolgár aláírását össze tudja gyűjteni. (Erre csak akkor leszünk képesek, ha nem 50 kispárt indul, hanem a kispártok felismerik a NEMZETEGYESÍTÉS lényegét és nem akarják a saját pártkatonáikat az EU parlamentbe küldeni!!) Az egész ország egyetlen választókerületet alkot, s így fontos, hogy valóban országosan ismert és elismert, pártonkívüliségükről és tisztességükről közismert, helyben ismert és elismert személyeket nyerjünk meg a listára. Ebben minden tagnak és szimpatizánsnak feladata van, hiszen az idő már nagyon szorít bennünket! Jelöltenként 1000 aláírást kell produkálni, tehát ez sem lehetetlen. Viszont valóban olyan személyekre van szükség, akik minden körülmények között a haza és a nemzet szolgálatának tekintik a képviselőséget és nem kereseti lehetőségnek! Mandátumot pedig csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes szavazatok legalább 5%-át. A képviselő helyeket az ún. d’Hondt-módszerrel osztják el. Az egyes listákról a jelöltek a pártok által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz. Javaslom: próbáljuk megnyerni azokat az országosan ismert neveket, akik pártonkívüliek maradtak mindig, soha nem lettek tagjai se a Jobbiknak, se a Fidesznek! Lehet azt mondani, hogy felesleges az indulás, de még sikertelenég esetén is megtörténik a már elültetett „nemzeti MAG” locsolgatása, vagyis az emberi tisztesség és pártonkívüliség felmutatása, mint NEMZETEGYESÍTŐ érték! Ha lehetséges senki ne ígérjen semmit! Döntse el magában, hogy hajlandó-e a hazáért cselekedni, vagy csak vezérkedni akar?

Vegyük észre, hogy nem a szöveg számít, hanem az áldozatos tettek, s ezt még az Álmos TV sem tudja elvenni a Nemzetegyesítőktől!

A válaszokat, JAVASLATOKAT a Mozgalom bármely tagjának elküldhetik a helyi kisközösségek, egyesületek, baráti körök, nemzeti egyletek, hagyományőrzők, sőt a kispártok is, ha felismerik, hogy a NEEM párt valójában, a nemzet egyesítését célozza, s nem annak további megosztását, szalámizását.

Dr. Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?