Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Bene Gábor: Haynaunál is gyilkosabb köztársaságot követelünk vissza?

 

(Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kol3,12-14)

 

Nekünk nem királysággal, hanem a Habsburgokkal volt és van konfliktusunk!

Szerintem nem véletlen, hogy nincs magyar egység! Olyan ügyesen fordította a magyar embereket egymás ellen a Habsburg háztól a hazai kommunista zsidókig a közhatalmat bitorló, de látszólag törvényes banda, hogy az nem lehet a magyar lélekből eredő véletlen. Hiszen elismerték törvényesnek a szovjet szuronyok által hatalomba került Rákosit és Kádárt a bankárkaszt irányította nyugaton.   (Ez miért nem lett gyanús a nemzetben gondolkodó mai magyaroknak?)

 

Be kellene látni végre a magyar értelmiségnek, és a gondolkodni még képes közembereknek is azt, hogy hazánkban csak a szeretet fegyverével lehet győzni, mert mindenki Ember! Még azok is, akik ellenségesek velünk szemben. S ez nem valami gyávaság, mivel az ellenség közénk épült, és nem is tudjuk őket megkülönböztetni, s így hihetetlenül jól használják ki a magyar naivságot. Ezért inkább csak a lényegre kellene koncentrálni, s a naivságunkat leküzdve, kell tudatosítani, hogy a SZER-etet és a Gyűl-ölet! Márpedig nekünk nem gyűlölni kell, hanem megtalálni a közjogi szabadságharcunk századokon át használt fegyverét! Ez a fegyver pedig a bevált történeti alkotmányosságunk, amit a Habsburgok nyirbáltak, a kommunisták félre raktak és a globalisták sem akarják elővenni, mert az megakadályozná őket az egész világot behálózó pénzdiktatúra működtetésében. Ez éppen most látszik teljesen világosan a világméretű Covid-terror szürkeségében. Pedig a mi történeti alkotmányunk ma is érvényes, csak szervezetlenségünk, vagyis nemzeti megosztottságunk okán nem tudtuk eddig érvényre juttatni, hatályába visszahelyezni! Ezért kell a nemzetet visszaépíteni!

 

Nincs más út, csak az Isten útja – írta Pócs Alfréd barátom és régi harcostársam a SORSFORDÍTÓ NEMZETGYŰLÉS honlapján, s ebben bizony egyet is értek vele. S ezt kellene leadni az összes TV csatornán és rádióadásban. S pont annyira agresszíven kellene nyomni, mint amennyire ma az oltást propagálják! Akkor talán felismernék az emberek, hogy a bennünket kifosztó és tudatilag megnyomorító bankárkaszt hamis propagandáját és a pénzhatalmat kiszolgáló bűnpártokat nem szabad szavazattal támogatni többé! A mai rendszer ugyanis kizárólag a megosztásunk, a pártokra, vagyis részekre való szabdalásunk okán tud létezni, vagyis uralkodni rajtunk.

 

Ám az isteni igazság útján, minden jó magyarnak össze kell találkoznia!

 

S éppen a Pócs Alfréd által is meghivatkozott cselekvő szeretet az, amely arra kötelez, hogy megkérjem őt és a többi szervezőjét a Nemzetgyűlésnek, hogy egyetlen gondolatot töröljenek ki abból a propagandából, amit valóban a magyarság érdekében dolgoztak ki, láthatóan a legjobb szándékkal, de sajnos egy fontosnak látszó gondolat nem illeszkedik bele az igazság útjába. S ezt a gondolatot Geri Tibor – a baloldalról szalasztott BM nyugdíjas – ültette el a nemzet elkötelezett tagjainak a fejébe. S a Nemzetgyűlés szervezői nem gondolták végig, hogy ez a gondolat azonos a balliberális szörnykoalíció érdekeivel és retorikájával, de ezt a bankárkaszt is örömmel elfogadja.

 

Milyen gondolatot kellene tehát törölni a tudatunkból?

 

Az Alaptörvény valóban érvénytelen, de nem azért amit Geri és a Gyurcsány koalíció állít. Az 1989. évi XXXI. törvény nem valódi törvény, nem népszavazással törvényesített és magyar érdekű alkotmány, hanem a bolsevik gyilkosok áttérése a több párti demokráciára annak érdekében, hogy az megvédje őket a jogos népharagtól. Vagyis a kommunista jogalkotás valódiságába bízni, arra hivatkozni csupán csapda a magyarság számára. Ráadásul a nyugatban, az ún. nemzetközi erőkben bízni is ugyanilyen csapda.

 

Gondoljuk csak át! Az 1989. évi XXXI. törvény nem egy valódi törvény, hanem a globalista kapitalizmusnak való behódolása annak – az 56-ban még hazafiakat, szabadságharcos magyarokat akasztó – rétegnek, akik ráadásul eladósították az országot és ezért reszkettek a számonkéréstől. Erre az ál-törvényre hivatkozni a nemzeti oldalon: naivság!

A kommunistákat a félelem vezette arra, hogy a nyugati pénzkapitalizmusnak kiszolgáltassák az országot, s ezt a ’’jó-pontot’’ felhasználva, sőt a tanácsadóik segítségével alaposan meggazdagodva, mentették meg az irhájukat!

A Nemzetgyűlés szervezői pedig sokáig és kétségbeesetten keresték a megoldást és így találtak rá a Geri-féle javaslatra, ami megtagadása a józan logikának!

 

Mert mire is hivatkozott Geri Tibor elvtárs? 

 

Az utolsó kommunista országgyűlés által elfogadott, de a globalisták által álságosan megkövetelt szöveg így hangzik: MINDEN HATALOM A NÉPÉ!

S valóban a népé volt a hatalom 1989-ben?

Vagy bármikor előtte, vagy utána?

Vagy ez is csak azon lózungok közé tartozik, amit már a bolsevik korban is megkaptunk a közhatalom bitorlóitól, az MSZMP nevű bűnszervezet vezetőitől?

Igaz, egyre többen határolódnak el Geritől, de a fertőzése itt maradt és sokan hiszik, hogy megoldás lenne a véreskezű kommunista törvénykezést elfogadni.

 

Nos ezért kérem Pócs Alfrédot arra, hogy ne ismerje el törvényesnek a véreskezű kommunista rendszert, ugyanis ha az 1989. évi XXXI. törvénytelen törvény köztársságára hivatkozik, akkor azzal bizony elismeri, hogy az a rendszer törvényes volt. De lehet-e törvényes egy rendszer, amely 1956 szabadságharca után Haynaut is megszégyenítő mértékben akasztotta fel a jogos szabadságharcunk nemzeti hőseit?

 

S ezt köztársaságot akarják elismerni a Sorsfordító Nemzetgyűlés szervezői?

Ahelyett, hogy a 800 éves Aranybulla ellenállási záradékára hivatkoznának?

 

Idézem a honlapjukról az alábbi mondatot: ’’Fontos kiemelni, hogy a Magyar Köztársaság alkotmánya, Magyarország területi illetékességén belül érvényes legmagasabb szintű jogforrás biztosít erre törvényes lehetőséget és eszközt, valamint védelmet a nyilatkozat kitöltői és támogatói részére.’’

S komolyan elhiszi bárki, hogy 100 ezer aláírás bármit meg fog változtatni? Nem a nemzet tudati emelése és újjászervezése lenne a valódi megoldás?

 

Szerintem az Alaptörvény Nemzeti hitvallásában megfogalmazott igaz, de be nem tartott ígéretre kellene inkább támaszkodnunk! Ez ugyanis így szól: Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését….Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.

(Az említett 1949 évi kommunista alkotmány XX-as tv. jelzéssel született meg, Sztálin közvetlen nyomására, majd az 1989. évi XXXI.-es törvénytelen törvénnyel lett módosítva a globalista bankárkaszt közvetlen igényei szerint!)

 

Valójában 77 éve nincs hatályban a valódi magyar alkotmány, s az Alaptörvény sem helyezte hatályba, csak hivatkozott rá, de erre mi is hivatkozhatunk! S ebben az esetben az Aranybulla ellenállási joga és kötelezettsége áll fenn és nem egy hamis kommunista mentőövre kell támaszkodnunk! Mert nem volt jogszerű az ún. Magyar Köztársaság sem, hiszen az ezt bevezető 1946. évi I. tv. kifejezetten: szovjet katonai nyomásra született! Így kijelenthető, hogy mindenki hazaáruló, aki azt törvényesnek fogadja el! (A Szűrös Mátyás féle bejelentés is erre az erőszakkal ránk kényszerített ál-törvényre alapozódott!)

Vagy már annyira elborult az agyunk, hogy azt is elismerjük törvényesnek, ami teljesen törvénytelen?

– Tehát elfeledtük, hogy a történeti alkotmányunk egyik evidenciája az, hogy törvénytelenség, ill. jogtalanság jogot nem alapíthat?

– Mi történhetett az elmúlt 77 év alatt a józan gondolkodású magyarsággal?

 

– Ébredjünk már fel és tegyünk a jövő magyarságáért annyit, hogy közjogi szabadságharcot kezdve, követeljük vissza a történeti alkotmányunk alapelveit!

– Kezdjünk bele tehát a közjogi szabadságharcba a szeretet igaz fegyverével!

 

 

A szerző közjogász és a pártok helyetti nemzetet visszaépítők segédmunkása

 

Vélemény, hozzászólás?