Felhívás

Egy soha vissza nem térő alkalom!

EMBERTÁRSAK! – MAGYAR SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL FELRUHÁZOTTAK !

Mindannyian, akiket ép ésszel áldott meg a sors!

ÉBREDJETEK!

Soha vissza nem térő alkalom, hogy kiejtsük a közéletből, életünk tönkretevőit! Az elmúlt 28 év árral úszó szerencselovagjait!

A kiégett, gátlástalan, madzagon rángatott bábokat, azok elfuserált, nem sok értelmes dologra használható utódait, egyszer s mind, valamennyiüket oda juttatva, ahová valók!

A történelem ……. kosarába!

Tisztelet a lámpással keresendő kivételeknek!

Nézzetek tükörbe választópolgár-jelöltek! NE csak odahaza egymás közt nyavalyogjatok, hanem vegyétek elő a jobbik eszetek maradékát és cselekedjetek. A sült galamb nem fog a szátokba repülni!

Hogyan akartok elszámoltatást, igazságtételt, ha helyükön hagyjátok az eskü, szó- és hitszegő jelenlegi parlamenti, hatalom birtokló kompániát? Akik csak a kifogásokat keresték mindmáig s szégyenszemre helyükön hagyták a korábbi kormányok díszmadaraihoz hasonlóan, az összes bűnöst, vétkezőt, szemforgató hazardírozót, nemzetárulót, a kettős mércét életben hagyó, tartó erkölcsi hullákat! Mikor döbbentek már rá, hogy a pozitív társadalmi változásokért tenni is illene valamit! Nem csak beszélni a visszásságokról, a körmünkre égett restanciákról, hanem kiállva, egyenes gerinccel, cselekedni.

Ugyanis ki mint vet, úgy arat! Tanuljatok végre a közmondásaink igazságtartalmának erejéből is.

Csak alkalmazni kell az abban foglaltakat. Álljatok fel a fotelből s induljatok, ki a hadszíntérre, értesítve a jobb sorsukért munkára kész, életerős rokonaitokat, barátaitokat, ismerőseiteket. Aki érez magában kellő affinitást a társadalom megújításáért, abban tevékenyen részt vállalva. Jelentkezzetek minél többen, a NEEM – NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM honlapján országgyűlési képviselő-jelölteknek. Gyűjtsétek össze a minimum 550 db ajánló cédulát, hogy felkerülhessetek a választási szavazócédulákra s szavazhassanak Rátok a megvilágosodott polgártársaink!

Akiknek velünk együtt, elegük van az ígérgetésekből és a mellébeszélő parasztvakítások tömkelegéből. Ugyanis ezeket kaptuk, 28 éven át!

Elegünk van az ingyenélők eltartásából, akik maguknak mindent megszavaznak, a jólétük biztosításáért, de felelősséget semmiért nem hajlandók vállalni! Szórják a közpénzt ész nélkül, Afrikába, a távol-keletre, a jó ég tudja, hogy titokban még hová, míg a saját népük egyharmada, a létminimum alatt vegetál. Évtizedek óta! Hát azt akarjátok, hogy ezek a népnyomorító közállapotok öröké tartsanak?

Ne hagyjátok magatokat a szirénhangok által megszédíteni, amit a közszolgálati csatornákon s egyéb hatalmi médiákban szórnak Rátok, reggeltől napestig, a hatalom birtokosaitól, azok kiszolgálóitól, társutasaitól, a lelküket bagóért eladó holdudvaruk tagjaitól.

EGÉSZSÉGES SZELLEMISÉGŰ HAZÁBAN AKARUNK ÉLNI, hazugságoktól, álnokságoktól, szószegésektől mentesen!

Lássátok be, a radikális paradigma /szemlélet/ váltás ideje elérkezett! Nincs mire, kire várni! Jertek sürgősen sorainkba, akik már ráébredtünk, mi a kötelességünk, a HAZA önzetlen szolgálatára. Élen azzal a 38%-kal, akik eddig nem szavaztatok, vagy még most sem tudjátok, kire adjátok le voksaitokat, áprilisban? Mi, alapítók ugyanis nem indulunk képviselőkként, csak az általunk javasolt igaz magyarokat készítjük fel. Akik komolyan veszik a céltudatos, felelősséggel áthatott teendőiket, a magyar NEMZET talpra állításán fáradozva. Minden erejükkel arra koncentrálva!

4 év nagyon hosszú idő egy ember életében, nem várhatunk tovább, újabb éveket a reménytelenség és a kilátástalanság jármában vergődve, elkárhoztatva! A tehetetlenség láncolatain végig vánszorogva! Emeljétek fel a fejeteket, egyenesítsétek ki a gerinceteket s rohanjatok a NEEM párt – NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM szárnyai alá. Akár személyesen, akár az interneten bejelentkezve, tántoríthatatlanul kiállva önmagatokért, utódaitokért, az ÉLHETŐ MAGYARORSZÁGÉRT!

Méltó partnereiként, dicső elődeinkhez, Atillától, István királyon, IV. Bélán, Mátyás királyon Rákóczi vezérlő fejedelmünkön, Széchenyin, Kossuthon, Petőfin át, Horthy kormányzóig bezáróan. Az Ő gigászi küzdelmüket folytatva, rendületlenül!

http://nemzetepito-nepmozgalom.hu

ÉBRESZTŐ! ITT ÉS MOST!

Ne szalasszátok el a lelkiismeretetek útmutatásait igénybe venni, mely kiapadhatatlan energiaforrás minden ember számára, csak alkalmazni kell, aminek az ideje most érkezett el!

Hallgassunk Arany Jánosra is:

„Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.”

Számítunk Rátok!

Péteri Attila Árpád
nyugdíjas népművelő
koordinátor
NEEM alapító tag

Vélemény, hozzászólás?