nincs kép
Hírek

Az USA és a bankárkaszt gyarmata lett az EU?

Új törvényeket fogadott el a „magyar” országgyűlés, ez volt a feltétele az EU-s pénzek megadásának. Az amerikai fennhatóság alatt álló EU így szorítja engedelmességre pénzpórázával a tagállamokat. Ha egy országnak felülről diktálják, milyen törvényeket hozzon, az az ország már nem szuverén, az már csak egy alárendelt tartománya egy birodalomnak. Az EU esetében mondhatjuk, a legújabb Német-római Birodalom egyik tartománya lettünk.

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében módosították a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényt. Egy-egy törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szól, egy harmadik ezekkel kapcsolatban a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/144170049decdef153ae913a69b5521fcadc0590/megtekintes

Eus követelmény volt többek között egy „integritás hatóság” felállítása, ahol azt figyelik, a törvényeink ne legyenek az EU pénzügyi és más érdekeivel ellentétesek. A hatóság felállítását a korrupcióellenes felügyelettel indokolták.

Egy másik törvény szerint továbbra sem szükséges társadalmi egyeztetést tartani egyes ügyekben, így tovább tombolhat az önkényes hatalomgyakorlás és törvénykezés, amit diktatúrának neveznek, – kivéve, ha nálunk valósul meg.

Nem változtattak azon, hogy nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

 

  • a fizetési kötelezettségekről,
  • az állami támogatásokról,
  • a költségvetésről,
  • a költségvetés végrehajtásáról,
  • az európai uniós, illetve nemzetközi forrásokból nyújtott támogatásokról,
  • a nemzetközi szerződés kihirdetéséről, valamint
  • a szervezet és intézmény alapításáról szóló jogszabályok tervezeteit. A tervezetek véleményezési határideje nem lehet kevesebb nyolc napnál.

 

Akkor sem bocsátandó egyeztetésre egy tervezet, ha annak társadalmi egyeztetése Magyarország különösen fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. Ezekre az esetekre kizárólag indokolt esetben lehet hivatkozni. Ezért nem dönthettük el, akarjuk-e, hogy Székesfehérváron álljon fel a NATO Kelet európai műveleti főparancsnoksága, ami valójában nemzetbiztonsági veszélyt, mint inkább védelmet jelent nekünk, de nem dönthetünk arról, mennyi pénzt ad a kormány Ukrajnának, mennyivel támogatja a multikat és külföldi beruházókat, milyen szervezetek vagy magyar cégek kaphatnak állami támogatást, milyen országokkal milyen kereskedelmi vagy katonai szerződéseket kötnek, sem abba nincs beleszólásunk, milyen szervezeteket , intézményeket engedhet be ide a kormány, vagy milyeneket hoz létre. Ezért jöhetett ide a Black Rock, a Soros és Schwab-féle NGO-k, és alapíthatnak a kínaiak kormánysegédlettel egyetemet, vagy külföldiek politikai szervezeteket.

 

„A határozatok elfogadására amiatt volt szükség, hogy elháruljanak az adminisztratív és jogi akadályok az elől, hogy a kormány hozzájusson az uniós forrásokhoz, a felzárkóztatási pénzekhez és a helyreállítási alap támogatásához.”

 

–írja az Infostart

A 8 napos véleményezési lehetőség egyrészt nevetségesen kevés, másrészt az állampolgárok sehonnan nem tudják meg, éppen milyen törvényjavaslat született, és azt hol lehet véleményezni. A veszélyhelyzet ideje alatt ráadásul rendeleti kormányzás van, ami azt jelenti, nem kell egyeztetni semmilyen szervezettel semmilyen törvényt előzetesen, nemhogy az állampolgárok véleményét kikérni bármiről is.

A legfontosabb korrupciós elem, az állami támogatások odaítélése ügyesen ki lett hagyva a véleményezési kötelezettség alól, de hát egy diktatúrában a hatalom saját magának hozza a törvényeket. Márpedig pontosan ezek az állami támogatások teszik lehetővé a beruházók ide települését, a mi adóinkból fizeti a kormány a multimilliárdos cégek adó és bér, járulék kedvezményeit, míg a kisvállalkozók csődbe mennek, az emberek minimálbér környéki fizetéseket kapnak. Állami támogatást kapnak a kínaiak is az aksigyáraikra, amikkel maradék termőföldjeinket is elpusztítják, mert a korány szerint az élelmiszer önellátás nem nemzetgazdasági érdek.

A hazánkba beengedett multicégek is államilag támogatottak, holott ez nem szükséges, nem kötelező, csak adható. Az odaítélt milliárdokból már rég újraépíthettük a magyar ipart, és feldolgozóipart, olyan magyar vállalkozásokkal, amik nem viszik ki a profitot az országból, mint a külföldi beruházók. Gazdaságunk, iparunk felszámolása, a termelés, feldolgozás, ellátás átengedése a globális nagytőkének és külföldi vállalkozásoknak a magyar emberek érdekeinek semmibe vételével, a NATO katonák itteni állomásozásának engedélyezése a hazaárulás fogalmát meríti ki.

A kormányok már régóta nem a közjót, a közérdeket, a nemzeti érdekeket szolgálják ki, hanem a globalistákét. Ennek érdekében hozták el nekünk is a „demokráciát”, ami egy olyan ideológia, aminek a segítségével a legsötétebb diktatúrákat lehet létrehozni, amihez a pártokat és az állampolgárokat használják eszközként.

A török, a tatár, a világháborúk nem okoztak ekkora károkat hazánknak, mint a kommunista éra, az utána hatalomra kerülő váltópártok váltókormányai, és az Európai Birodalomhoz való csatlakoztatásunk. Éppen itt az ideje véget vetni a rombolásuknak!

Civilek az összefogásért / G.Ági /

Vélemény, hozzászólás?