Ajánló Programok

Babucs Zoltán a Nemzeti Hadseregről

„Száz esztendővel ezelőtt, 1919. július 12-én Szegeden vette át nagybányai Horthy Miklós altengernagy a Nemzeti Hadsereg fővezérségét, függetlenítette magát az ellenkormánytól, hogy az idegen csapatok által megszállt, a bolsevizmus eszméjével megfertőzött Magyarországot visszaszerezze nemzetének.

A francia – elsősorban gyarmati – csapatok által ellenőrzött Szegeden az Aradról menekült gróf nagykárolyi Károlyi Gyula-féle ellenforradalmi kormány 1919 májusában látott hozzá nemzeti érzelmű haderő szervezéséhez a Bécsből érkezett jákfai Gömbös Gyula vezérkari százados, tótprónai és blatnicai Prónay Pálhuszár százados és Zadravecz István ferences rendi szerzetes segedelmével” 

A megemlékezések lezárása JÚLIUS 28-án vasárnap lesz!

MAGYAROK!

Szegeden, déli 12 órakor az alsóvárosi ferences TEMPLOMNÁL TALÁLKOZZUNK!

Vélemény, hozzászólás?