Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Dr. Bene Gábor: Világgazdasági Fórum vagy egy Álcázott Népirtó Szolgálat?

A globális hatalmi pénzelitet egy idő óta BANKÁRKASZTNAK hívom, mert kasztosodó kufárokról van szó, akik a bankok láthatatlan tulajdonosaiként működnek, s kiknek őseit Jézus korbáccsal verte ki egykor a templomkertből.

Ezek a sátáni-luciferi elitek továbbra is működtetik a reklám-demokráciát, elcsalják a választásokat és vírus-terrorba kényszerítették az emberiséget. Ez pedig addig fog folyni, amíg korbácsot nem ragadnak a népek, amíg túlnyomó ellenállásba nem ütköznek a bankárkaszt és a Big Pharma lobbistái a gyermekek kísérleti vakcinázása, vagyis az emberiség jövőjének az ellehetetlenítése miatt. A már félig-meddig felébredt emberiség fogja ezt a globalista bankárkasztot korbáccsal elzavarni rövidesen és közben felszámolni a reklám-demokrácia pénzdiktatúráját, mert már egyre többen tudják, hogy miért készült a jelentős népességcsökkentést célzó vírus-biofegyver, és annak egyetlen ellenszeréül meghirdetett „vakcina-biznisz”! 

A globális oligarchák minden évben összegyűlnek a svájci Davosban azért, hogy nyilatkozatuk szerint: „A Világgazdasági Fórum platformot kínáljon a világ 1000 vezető vállalatának egy jobb világ létrehozására. Mint az egyik tagsági szervezet eljuttatja a fórum munkatársait projektekhez és kezdeményezésekhez – online és offline – lehetővé teszi számukra, hogy üzleti, regionális és rendszerszintű témákkal foglalkozzanak.” Szerintem azonban nem egy jobb világ létrehozására jönnek ők össze, hanem egy – a világhatalmat megszerezni kívánó, de elbukó „szovjet kísérlet” utáni – újabb kísérlet kimódolására, vagy annak részletes kidolgozására. Mindenesetre éppen úgy működik ott minden, mint ahogy a szovjet pártkongresszusokon működött, vagyis ahogy azt Klaus Schwab (a Fórum alapitó diktátora) jó néhányszor kifejtette már: „A Világgazdasági Fórum alakítja a történelmet”!

Ez fedi is a valóságot, legfeljebb az alakítja szót kellene kicserélni a manipulálja kifejezésre!

A kezdeti célpontok hagyományosan gondolkodó fehér bőrű, konzervatív és a normalitásban élő, s gondolkodó keresztények és a judaista vallásba betért kazárok lesznek. Ám ez a gonosz rendszer mindenki hűségét meg fogja követelni, mert feltétlen engedelmességet követelő pénzkultuszként működik, mint egy betegesen modernizációs, erkölcstelen technokrácia.

A mai covid-terror mesterséges kialakítása jól mutatja, hogy az egész emberiséget tudja már manipulálni (a pénzpórázra fűzött média és pártpolitika segítségével) az a bankárkaszt, amely most kitűzte a lobbistái számára az új célt: minden komolyabb vagyon elem és a kizárólagos tulajdonjog megszerzését mind a termelőkapitalizmus, mind a pénzkapitalizmus kisebb-nagyobb részegységei felett! Maga a „Big Reset” teljes mértékben arra a gyakorlatra épült, amit az 1929-33-as nagy gazdasági világválság tapasztalatai, vagyis a válság ürügyén bekövetkező pénzcentralizáció alapján szerzett a nemzetközi tőkét már akkor is jórészt uraló bankárkaszt. Ez a vallástalan – pontosabban csak a pénzistenben hívő – ám a kiválasztottsági mítosz által alaposan megfertőződött és magát a zsidóságot is alaposan kihasználó vékony réteg, hihetetlen gyorsan szerezte meg a földön működő összvagyon jelentős része feletti hatalmat. Ügyes kommunikációval azonban magukat olyan humanistáknak, a szegényekért aggódó adakozóknak állítják be, akik azonban csak is a médiumok tulajdonjoga okán képesek ezt az arcátlan hazugságot elhitetni az emberiséggel. Számukra ugyanis minden üzlet, s ezt sokszor nem is tagadják, sőt egyesek még dicsekednek is ezzel, hiszen az oktatás és a közbeszéd is teljesen az uralmuk alá került, s ezáltal hatalmas lehetőségük van arra, hogy az „oszd meg és uralkodj” elvet szinte észrevétlen megvalósítsák! (Divide et impera)

Az általam nagyra becsült Sütő Gábor közíró is feltette már a kérdést:

Mik lehetnek az okai ennek a világszerte túl sok politikusra jellemző határtalanul merész gyávaságnak? Ha valaki arra gondol, hogy a háttérhatalom rendelte így, több mint megalapozott a gyanúja. Nem is más ez, mint a háttérhatalom részéről gyalázatos megtévesztés, a kormányok részéről egészségügyi és politikai tisztánlátás hiánya, avagy valami ennél is súlyosabb…”

Nos a fent már említett „oszd meg és uralkodj” elv ma kibővült a covidisták és anticovidisták szembeállításával, hiszen időről-időre szükség van az újabb megosztási elemek bevetésére.

De természetesen az eddig bevált szembeállítások is működnek, hiszen a mesterségesen kialakított új biofegyver mellett, tovább megy a pártok szerinti megosztás, de a rasszok, népek és a gazdasági szereplők egymásnak uszítása is. Az újabb és újabb szembeállító eszközök sorában ott van a migráció és a transzhumanizmus, de az LMBTQ propaganda is mint egy a normalitással szemben megjelenő álideológia. Sőt a lokalitások ellentétei mellett a globális éghajlatváltozás és minden más globális probléma is túlhangsúlyozódik azért, hogy nehogy a társadalmak önszerveződővé váljanak, s így a lelepleződjön, hogy egy véges földön nem lehet végtelen fejlődésről, állandó profitnövekedésről beszélni, hisz a fák sem nőnek az égig. A Davosban gyülekezők szisztémája a mesterséges intelligenciával való uralom és az emberiség jelentős számú lecsökkentése úgy, hogy munkaerőt robotizálással pótolják. A kieső fogyasztást pedig az államok manipulált eladósításával, vagyis az így kialakuló „örök időkre szóló adósságcsapda” rendszerével szeretnék kompenzálni. Ez a Davosban magát elitnek képzelő, életellenes és az új világrend élgárdájaként fellépő bűnszövetkezet, kifejezetten emberiségellenes bűnök elkövetésére szerződik minden évben a nyilatkozataik ellenére is! Valójában csak az a kérdés, hogy mennyi ezek között a sztálini meghatározás szerinti „hasznos idióta”, s mennyi a magát kiválasztottnak képzelő bűnöző?

A középkori vallásmegosztás nagyon is elegendő volt ahhoz, hogy a társadalmak két, vagy három részre szakadjanak és ne legyen egység az egyes országokat lakó népesség között. Ma viszont már a vallások és ideológiák sem elég erősek ahhoz, hogy globálisak legyenek, de már arra sem, hogy megosszák az egyes társadalmakat. Ezért volt szükség arra a hatalmas kísérletre, amit a világban szétszóródott judaista népcsoporton végeztek azzal, hogy Adolf Hitlert pénzelni kezdte a bankárkaszt, s így kialakulhatott egy olyan helyzet, ahol a baloldali Nemzetiszocialista Német Munkáspárt a vékony bankárkaszti réteg helyett, kiterjesztette az egész zsidóságra azt az ellenszenvet, amit egyedül a pénzuralmi vezetőik érdemeltek volna meg! Ráadásul egy olyan tudománytalan és faji alapú megkülönböztetést alkalmaztak, ami nem védhető, hiszen nem az emberek faji, hanem az értékrendi, vagy jellembeli különbségei azok, amelyek alapján egy normális társadalomban osztályozhatóak az állampolgárok! A háború utáni lépések ezen a területen is teljesen ellentmondásosra sikerültek. A kísérlet további része ugyanis azzal folytatódott, hogy a holokauszt-rettegést úgy beleégették a zsidóság tömegeibe, ami tovább vitte a gojokkal szembeni vallási ellenérzést, egyenesen a gyűlöletig. Ahelyett tehát, hogy a trauma természetes feldolgozása lett volna a zsidó tömeg célja, helyette a kárpótlások sorozatával tovább fokozták az ellentéteket a társadalom zsidó és nem zsidó tagjai között, s ezzel tovább mélyítettek egy – még a középkorból fennmaradt – vallási ellentétet. Ennek a valóban komoly traumának a feldolgozása helyett arra vették rá a teljes zsidóságot, hogy sebek állandó felszaggatásával a holokauszt-rettegés tartóssá, sőt állandóvá váljon, s ezt egyre erősebben támasztották alá a művészetek és a politikai beszédterek ehhez igazításával. Szerintem azonban ezt a trauma feldolgozást akadályozó kegyetlen eljárást a zsidóság lelki alkata szenvedte meg leginkább, sőt a kárpótlások hatására egyre inkább sérül a vallási hitük is, hiszen érthetetlen, hogy Jahve miért nem engedte az Izraelbe vonulásukat?

Ráadásul ez a holokauszt-rettegési kísérlet olyan sikeres volt a bankárkaszt számára, hogy ma már nem meri senki firtatni, hogy a náci hatalomátvétel és a háború alatti kereskedelmi kapcsolatok, kiknek a segítségével voltak megvalósíthatók. Valamint még azt sem, hogy a cionista mozgalom és a nemzetiszocialista állam miért értett egyet a zsidóság németországi kivándorlása ügyében.

Így sajnos nem is tűnik fel a legkézenfekvőbb megközelítése annak, hogy ez a sikeres kísérlet tovább fejlesztése, vagyis a holokauszt-rettegés világméretűvé emelése történik ma a vírus-rettegés elterjesztésével az egész földön. Ez ugyanis minden nemzeti, kulturális és rendszerhatárt is képes átlépni, s az emberiség rettegése miatt azt tett a lebutított népekkel a bankárkaszt vezérelte tudatipar, amit csak akart!

Ám Sütő Gábor közíró ezt is helyre tudta tenni pár mondatban:

„…a deltával az „oltatlanok járványa” tört ki! Milyen ügyes és fejlődőképes ez a vírus, immár képes megkülönböztetni az oltatlanokat is az oltottaktól. Már a nyakunkon van nekünk is. Akad, aki el akarja hitetni, hogy „sikk lett az oltás”, vegyük fel a deltaellenest mi is. Mások meg a „mentális védőoltás” szükségességéről is beszélnek, egyelőre csak a feltehetőleg megrázó tapasztalataiktól tétovázóvá vált egészségügyi személyzet részére. A háttérhatalomnak kifogyhatatlanok az „ötletei”. S végül a legfontosabb, a fő kérdés, amelyet ne szűnjünk meg feltenni: kik és miért hallgatják el, akarják eltitkolni, hogy az emberiség létét fenyegető két folyamat (a járvány és a gazdaság leállítása) szoros összefüggésben áll egymással? Mindkettőt ugyanazok az erők keltik, vagy használják ki.”

Azt sem lenne szabad elfelejtenünk, hogy magát a szovjet bolsevizmus létrejöttét is ugyan az a bankárkaszt pénzelte egy másik nagy kísérletképpen, amely 1913 óta tartja rajta a kezét az USA pénzkiadási rendszerén, vagyis az USA jegybank, a Federal Reserve tényleges tulajdonosaiként. Ezzel a szinte korlátlan pénzkiadási szisztémával tudták mára olyan módon átalakítani az emberi tudat szintjeit, hogy az eddigi teljesen logikus és ma már sok oldalról bizonyított tényeket, nem nehéz a számukra: összeesküvési elméletnek, nevetséges butának, sőt tudománytalannak beállítani. Pedig csak gondolkodni kellene az emberiség jelentős részének, s máris kiderülne, hogy ez bizony nem elmélet, hanem sajnos kőkemény gyakorlat.

Maga a vírus-rettegés is ebbe a gyakorlatba tartozó elem, s a Világgazdasági Fórum is erősen hasonlít az egykori bolsevik pártkongresszusokra, ahogy az EU szervezeti felépítése sem a meghirdetett demokrácia – vagyis a népuralom – keretein belül működik, hanem egy a bankárkaszti lobbisták által manipulált, hatalmilag központosítást megvalósító szervezetként.

Az új és döntő átalakulást lehetővé tevő válság a COVID-19 elnevezésű ál-járvány, amely hatalmas üzlet azoknak, akik kitalálták és végső katasztrófa nekünk. Főleg, ha nem lépünk fel határozottan ellene.  Ezt sokan nem tudják, de határozottan állítom: nem az összeesküvés-elmélete, hanem olyan akarat, melyet Schwab ismertetett az új könyvében és Davosban is. A Világgazdasági Fórum diktátorának könyve szerint: a válságok a jövőben is szükségesek!

Az első nagyobb válság a Szovjetunió összeomlása volt, amihez a magyar TSZ modell és a lengyel Szolidaritás adott gazdasági és politikai alternatívát. Lech Walesa szakszervezetet szervezett, de nálunk sajnos nem szervezte újjá senki a Nemzetet, helyette pártok alakultak, vagyis részérdek képviselő közösségek. Ez volt az alapvető hibája a változást akaróknak!
Mihail Gorbacsov megpróbál egy harmadik utat választani a szovjet kommunizmus és az USA kapitalizmus között, miközben a lengyel Szolidaritás a piacgazdaság svéd változatát akarta felépíteni, amelyben a munkavállalók saját maguk a részvényes munkáltatók is.

Ezt a harmadikutas rendszert ott és akkor fel is lehetett volna építeni, ám ahhoz erős társadalmi szervezettséget – vagyis Nemzetet – kellett volna kiépíteni ott, de pl. hazánkban is, s ehhez a véres kezű kommunistákat felelősségre kellett volna vonni és visszaállítani a történelmi magyar államokkal fennálló folytonosságot, kitörölve a kommunista rendszer törvénytelen törvényeit!  Ehhez azonban mind Lengyelországban, mind hazánkban erős vállalkozások kellettek volna akkor, s őket kellene bevonni most is, mert csak úgy lehet létrehozni a közjót, egy valóban közjót akaró államot, ha annak erős társadalmi bázisa van.

Miután 1982-ben megérkezett hazánkba a pénzügyi megszállás, az álamkapitalista gazdasági rendet hihetetlen sebességgel zúzták szét az állítólagos „rendszerváltók” és loptak át minden vagyont a kommunistából liberálisba átöltözött magánzsebekbe. Aki nem hisz nekem, nézze meg Borvendég Zsuzsa kutatásairól szóló videókat: Az impexek kora – címmel! Mi nem is gondoltunk arra akkor, hogy onnan lett volna könnyebb visszatérni a valaha volt magyar államok jogrendjébe, a birtokjog és főleg a közbirtokosság visszaállításával, mert pl. az államosítással összerabolt „közvagyon” erősen emlékeztetett a Szentkorona tulajdonjogára. Az pedig valóságos köztulajdon volt, mert csak a közjót szolgáló érdemmel lehetett rajta birtokjogot szerezni, s nem úgy ahogy pl. Gyurcsány összelopta magát a közvagyonból!
Így a változás utáni vágy egyre gyöngült, mert a közvagyon szétlopását látták a közemberek! Sajnos ezért van az, hogy sokan visszasírják a Kádár korszakot, pedig éppen Kádár és Fekete elvtársak adták el az országot a nyugati bankoknak azért, hogy átmentsék az elvtársaikat!

Akkor egyetlen gyors – és a kommunisták televízióiban is népszerűsített – megoldás volt látható a köznép számára! Az pedig egy olyan modell elfogadása volt, amit a „szakértők” hoztak az Egyesült Államokból, és a NAGYON HANGZATOS: szabadpiacot hirdető szociális piacgazdaság bevezetése volt. Ezt támogatta akkor mindenki, mert sokan látták a nyugati fejlettséget, s nem gondolták át, hogy az részben a gyarmatosítás, részben a kreatív termelőkapitalizmus piaci sikereinek volt köszönhető, amit előttünk gyorsan be is zártak!
A Világbankot és a Nemzetközi Valutalapot erőltették ránk, melyhez szakértők, s kész tervek is voltak: s ez volt az a neoliberális modell, amelyről ma már a liberális Fidesz is leszokott!

A másik mindent megváltoztató válság a 9.11 volt, vagyis az az esemény, amely hasonló a COVID-19 válsághoz, s kifejezetten érdekes biztosítási csalásnak indult! Egyébként engem arra emlékeztet, ami Pearl Harbor bombázásának pillanata volt, amely lehetővé tette az Egyesült Államokban az önkéntes tömegek bevonását a II. világháborúba. Ez a 9.11 pedig az új háborúk sorozatát indította el a fegyver lobbi nagy örömére, sőt meg is alapozta az észak-afrikai régió átalakítását, amely még mindig folyamatban van, hiszen az olajmezők feletti felügyelet nagyon fontos ma is a bankárkaszt számára. Ez lett a kezdete a „terror elleni USA háborúk” sorozatának, s ezzel kezdődött el az amerikai állam és álom vonz-erejének jelentős csökkenése és az Amerika iránti csalódottság betetőzése. Ez alapozta meg még azt is, hogy Donald Trump a „Make America Great Again” szlogenjével nyerhetett az elnökválasztáson. Mert Amerika már egyáltalán nem „nagy”, hisz a középosztály eltűnt. Snowdennel, Assange-nal, Guantanamóval, Abu Graibh-val teljesen lelepleződött a „demokratikus” adminisztráció!

A Szilícium-völgy adatkereskedői, a hatalmas vagyont gyűjtött Microsoft, Google, Paypal,
Facebook, Amazon, Oracle, stb. óriási pénzhatalomra tettek szert, s szinte be is épültek a bankárkaszt addig zártabb köreibe. Ráadásul rendkívül keveset vagy egyáltalán nem fizetnek jövedelemadót, sőt az Amazonnak még az adó-visszatérítéseket is sikerült szereznie. Így az állam teljesen korrupttá vált, hiszen pártjait adományozzák és a hatalom megszerzése csak a bankoktól és a tech-cégektől függ. Tulajdonosai gazdasági-politikai maffiózók, oligarchák, miközben úgy jelennek meg a tömegek előtt, mint filantrópok, akik állítólag karitatív célokra áldozzák a jövedelmük nagy részét, de ez csak egy átverés. Valójában átveszik az oktatást, a globális egészségpolitikát és abból is üzletet csinálnak, mert gátlástalanul pénzéhesek. Az USA pedig eközben egyre inkább a háttérbe szorul, ipari nemzete egykor árukat gyártott, és ma már csak kullog kínai tömegcikkgyártás profizmusa mögött. Igaz a Fort Detrick-ben található laborban még birodalmi terveket szőnek, de már Elon Musk és Bill Gates húzzák le az USA titkosszolgálati laborjaink az eredményeit is. Bár Eric Schmidt is a mesterséges intelligencia jövőjéről gondolkodik, azonban Kína már beelőzött: gyártja a robotnővéreket.
A Szilícium-völgy főnökeinek azért vannak még emberei, mint pl. Raymond Kurzweil, ők egy újabb irányzathoz tartoznak, ahol a materialista kultusz a döntő, sőt a transzhumanizmus, amely meg akarja teremteni a tömeggyártott emberi gépeket a halhatatlan androidokat, a már „lejárt szavatosságú” emberiség, a nekik már nem megfelelő, a halandó Homo sapiens-ek továbbfejlesztett változataként. Ők még álmodoznak és azt hiszik, hogy kihasználják az adatelemzés erejét, megteremtik a felügyeleti kapitalizmust, holott Kína már ebben is bőven előttük jár. Látható már, hogy a nyugati változat éppen a bankárkaszt elvetemült tagjainak a profitéhsége miatt, kicsit rosszabb életkörülményeket kínál a köznép számára, mint Kína. Ott ugyanis a világ legnagyobb szervkereskedelmét működtetik a főleg munkatáborba zárt újgúr „alapanyagból”, s a teljesen megdolgozott agyú, de még szabadon élő kínai kommunisták és a köznép számára a mindent ellenőrző kreditrendszert úgy dolgozták ki, hogy azon bizony még Orwell is csodálkozna. Eközben persze a világ következetesen halad ennek a beteg, pénzhatalmi gépezetnek az érdekében a megsemmisülés felé. Igaz, ők ezt nem is tudják felfogni, mert a kiválasztottsági mítosz által alaposan megfertőzött pénzelit, egyszerűen képtelen odafigyelni arra, ami nem az ő materiális gazdagodásukat segíti elő.

 A pénzelit tech-cégeinek tulajdonosai kifejezetten jó tanítványai lettek a bankárkaszt vezető személyiségeinek. A WHO is kizárólag a Bill és Melinda Gates Alapítvány függvénye, s a döntések meghozása az oltásokról, az AIDS-ről és a maláriáról, stb. mind Bill Gates kezében összpontosulnak. Ám az új oligarchia már nem az USA vagy bármely más Nemzet erejét és gondolatát erősíti, hanem istennek képzeli magát, s a pénzpórázra vett génkutatás tudománya segítségével erősíti a saját vagyoni erejét. A Brit Imperial College és a Rand Corporation egy viselkedéstudósa azt vizsgálta meg, hogyan alakíthatják a kormányok a kommunikációt a politikáik jobb érvényesítése érdekében. A pénzhatalomnak ugyanis nemcsak a tudomány lett a kiszolgálója, hanem ma már szinte minden, így a politikai elit, vagyis a pártvezetők is!  Ám a nem állam által fizetett média sokkal hatékonyabb az apokaliptikus haláljóslatokkal járó megtévesztő járványok esetében. Az internetes média hangolja az algoritmusokat és törli az újabb igazságokat kimondó és minden a fősodortól nézeteltérítő csatornát, vagyis a szabad internetkommunikációt egyre inkább eltemetik és mérgezik.

Közben a Világgazdasági Fórum „fiatal vezetőket” toboroz, akik a jövőben az elit érdekében járnak majd el. A soha nem létező népuralom maradványa is a történelem szemétdombjára került! S egyre inkább drámai az a helyzet, amit a kütyük okoznak a gyerekeink-unokáink körében! Nekünk pedig be kellene látni, hogy alulról visszanövesztve, semmi sem törhető meg. A bankárkaszti lobbisták – régebben a szabadkőművesek – által szervezett forradalmak mindig megjelenhetnek a televíziók képernyőjén (lásd az arab tavaszt!) de a spontán népi felkelések, vagy szabadságharcok soha nem jelenhettek meg ott, vagyis egyszerűen nem engedték megjelenni, így nem sugározták, elhallgatták a valós történéseket. A kis- és középvállalkozók mindenütt a világon áldozatai lettek a covid-terror lezárásainak, őket most csődbe sodorták, és vállalkozásaikat a közeljövőben önként fogják felajánlani a sáskáknak, mert ugyan ez történt meg 1929 és 1933 között is! Akkor csak az USA területén 17 ezer csődbe taszított kisbankot vásároltak fel a nagyok, fillérekért! A nép viszont most is csak túl akar élni. Ehhez a kis- és középvállalkozások informatikai szakértelemmel és pénzzel is segíthetnének akkor, ha a Helyi Együttműködés Rendszere – vagyis a helyi kaláka körök – megalakulnának minden falun és városon. Akkor szép csendben fórumokat is lehetne szervezni addig amíg meg nem erősödik a Helyi Együttműködés közössége, hiszen a két világháború közötti korszakban is a Hangya szövetkezetek hálózatán erősödtek meg a magyar falvak. A nyugat komoly közgazdasági szakemberei egyszerűen ledöbbentek azon, amit ez a nép képes volt véghez vinni akkor, amikor minden oldalról kirabolták, tönkretették az ipart, a közlekedést, a mezőgazdaság eszközállományát, mert amit nem tudtak elvinni, azt legtöbb helyen felgyújtották, használhatatlanná tették.

Ám arra nem számítottak, hogy a magyarság élni akarása minden területen megmutatkozott, s olyan hatalmas kreativitást mutattunk fel, ami megdöbbentette azokat, akik csak néhány évet jósoltak a Trianonban megcsonkolt országunknak.

Most is hasonlót kellene a magyarságnak teljesíteni, hogy a Nagy Reset segédjei megtudják, mire számíthatnak döntéseik miatt! Kérdés, hogy van-e annyi életerő és kreativitás még a népünkben, mint volt 1920 és 1944 között?

A feladat persze nem könnyű, de a hazai ellenállás weboldalai megtalálhatók. S ennek nincs alternatívája, hiszen csak ott találhatók meg azok a hírek, amelyek elindíthatják azokat az önszerveződő közösségeket, amelyek képesek lesznek egy valóságos Alternatívát, egy valóságos Nemzetet visszaépíteni! S ez nem csak a magyarság számára lehetőség, de még az USA is csak így tudna túllépni azon a drámán, ami most vár az emberiségre! Trump persze meghirdette a megválasztása előtt, hogy egy nagy civil mozgalmat akar létrehozni, hogy a két pártos szembenállást – vagyis a pénzpórázra vett pártok rendszerét – felszámolja, de ezt vagy nem tudta, vagy nem akarta megvalósítani, így meg is bukott a pénzelittel szemben. Hazánkban viszont nagyon nagy a felelőssége minden tisztességes magyarnak a 2022-es választások okán. Én csak azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy szervezze meg a helyi kaláka közösséget, jelöljenek helyben ismert és elismert pártonkívüli követeket. Csak akkor lesz magyar jövő, ha így önszerveződő módon létrejön a Nemzet. Sőt a Nemzet is csak akkor tud majd eredményt elérni, ha világossá teszik a választókerületi követek visszahívhatóságát!

Sütő Gábor írta ezt is, s zárszóként ezt gondolom kihangsúlyozni!

„Nemzeti tragédia lenne, ha a nemzetellenes, nemzetidegen ellenzék kerülne hatalomra, ahogy az említett szóhasználatok értelmezhetőek pesszimista szemmel. Ilyen nemzetközi körülmények között ez az ellenzék még a háttérhatalom által megkövetelteknél is magyarellenesebb lenne. Minden kormányzati szervnek, politikusnak érzékelnie kell, hogy a választóiknak e kiszolgáltatott helyzetével (sokan ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a

kisebbik rosszra történő kényszerű szavazás) nem lenne bölcs dolog visszaélni a legkisebb mértékben sem, egyetlen szóval, vagy tettel sem. Más szavakkal, a kormányzatnak kell törekednie a közhangulat kedvező megváltoztatására, de mindenekelőtt meg kell értenie, hogy az nem pártatlan, de tárgyszerű és őszinte tájékoztatást követel. Nem szereti

azt sem, ha lebeszélik, de azt sem, ha rábeszélik valamire. Önmaga akar választani.

A hiányosan, s ennek okán nem meggyőzően tálalt igazság kevésnek bizonyulhat…”

 

Komoly harcot kell tehát indítani nemzetközi pénzhatalmi elit – s annak hazai és külföldi kiszolgálóinak – a narratívája ellen, amely minden számukra kényelmetlen kérdésre kijelentik, hogy az egy nevetséges konteo, vagyis összeesküvés elmélet, miközben nagyon is látható már, sőt közvetlenül is megtapasztalható a covid-terror kapcsán az igazság!  Ez a sátánian gyalázatos bankárkaszt – a lobbistáin, politikusain, média munkásain keresztül – azt is hazudja nekünk, hogy a környezetszennyezés miatt a bolygónk megmentése népességcsökkentést és kevesebb egyéni szabadságot igényel. Ennek okán akarja bevezetni a pénzhatalmi elit a totális világdiktatúrát, s ezt sem titkolják már annyira mint régen, mert

uralkodni akarnak a tudatlan tömegek felett, akik nem képesek arra, hogy saját életükről hozzanak döntéseket.  Ha az új – az egész világra egységesített – digitális valutát bevezetik, ez azt jelenti, hogy nincs visszatérés a közpénz rendszeréhez, pedig egyedül az biztosíthatná a nemzetek számára a valódi gazdasági szuverenitást! Az erre irányuló nyomás intenzív lesz, ahogyan az egyénekre is nagy a nyomás, hogy feladják saját testük feletti szuverenitást.

 Ez ma még csak szellemi háború a jó és a rossz között, de ha valóban képesek lesznek a tudatformálásnak a mai média-diktatúránál modernebb tudatipari eljárásra, akkor végünk lesz.

 

A szerző közjogász és nemzetépítő segédmunkás

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó:

Dr. Bene Gábor: Kell-e nekünk az új világrend?

Bene Gábor: Közelről láttam a nyugat alkonyát!

Vélemény, hozzászólás?