Dr. Bene Gábor írásai Vélemény

ELHATÁROLÓDÁS II. – Valós jövőkép Geri Tibortól?

A hazugságok leleplezése és elhatárolódás – című Geri videó elemzést ott hagytam abba, hogy sajnos a balliberálisok szekértolójának kell tartani ezt a szakállas sarlatánt, s a videóit pedig nagyon profi propagandaanyagnak a szörnykoalíció oldalán.

Ezzel szemben Hajnal János és a Néphatalom, Alkotmányos Ellenállás, Matt, stb. tagjai viszont bármikor megszervezhetik a saját önvédelmi kaláka köreiket egy-egy választókerületben, s ha jelölnek onnan – helyben ismert és elismert, pártonkívüli és tisztességesen alkalmas – követeket a 2022-es választásokra, úgy a Nemzetegyesítők örömmel adnak megbízólevelet a jelöltjeik számára.

A Nemzetegyesítő Mozgalom ugyanis valóban nem a hatalomra tör, hanem csak vissza akarja juttatni a népképviselők kezébe a pártok által privatizált közhatalmat.

Geri ugyanis nem jövőképet ad nekünk, hanem propagandát, ami azt célozza, hogy az 1989 évi XXXI.  teljesen törvénytelenül alkotmánynak nevezett és szerintem a kommunista elit átmentését szolgáló és így „globalista törvényt” elfogadjuk, s ezzel megtámogassuk azokat a hazaárulókat, akik nyugaton folyamatosan áskálódnak minden ellen, ami magyar. Természetesen ezek után rám lehet fogni, hogy Fidesz elkötelezett vagyok, holott 2006 őszén pontosan megfogalmaztam a Kossuth téren azt, hogy nincs sem bal, sem jobb oldal, mert csak becsapók és becsapottak vannak. S ezek szerint én nem tartozom egyik pártpolitikai szekértáborhoz sem, csupán a nemzet újjáépítésén dolgozom!

Nézzük csak tovább, hogy miket állít Geri ebben az ügyes, becsapó, propaganda-videóban? 

Szerinte Hajnal János minden tevékenysége hazugság, mert minden „hazugsága arról szól, hogy olyan jogot ad az emberek kezébe, amivel nem lehet felszámolni a diktatúrát”. Szerintem a ma létező reklám-demokrácia nem minősülhet diktatúrának, mert egyrészt a demokrácia elemeit nem iktatta ki, viszont pénz-vezérelt módon működteti, vagyis kiszolgálja ugyan a bankárkaszt igényeit, de szavak szintjén nagyon is demokratikus, mert a szintén pénz-vezérelt média-lehetőségek között, nagyon is létezik pl. a szólásszabadság. Ez utóbbiból csak a szegények és a pénzpórázon lévők vannak ügyesen kirekesztve, vagyis szinte tökéletesen leutánozták itthon az USA politikai módszereit, azzal a komoly különbséggel, hogy hazánkban megszűnt, vagy nagyon leszűkült a vagyoni középosztály, tehát nincs a szörnykoalíció magyarellenesein kívül olyan ellenzék, amely a magát nemzetinek beállító Fideszt jó irányba tudná befolyásolni!

Hajnal János pedig nem hazudik, hanem keresi azt a lehetőséget, ahol ki tudná kerülni azt a csapdát, amit valójában a balliberális bűnbanda állított neki, valószínűsíthető módon Geri Tiboron keresztül. Hajnal és társai ugyanis az „új köztársaság” kifejezést Geri Tibortól tanulták, hiszen ő hangsúlyozza állandóan, hogy a Magyarország nevű állam nem létezik, s nekünk vissza kell térni a Magyar Köztársasághoz, amelynek alkotmányában (sic) benne van, hogy „minden hatalom a népé”! Ám Geri soha nem válaszolt arra a kérdésemre, hogy a Kádár korszakban a népé volt valóban a hatalom? Sőt arra sem, hogy mikor szavazott a magyarság arról, hogy a magyar állam köztársaság legyen? Ezen kérdések elől olyan profin bújt ki mindig, ami arra utal, hogy egy nagyon kiképzett személy az illető.

Geri szerint: „a magyar nép kezében van egy jog, amivel fel lehet számolni a diktatúrát!” S ezt azzal kívánja alátámasztani, hogy: „az ideiglenes alkotmányban pontosan benne van, hogy mit kell tenni”.

Érdekes, hogy nem viszi tovább a gondolatot, nem ad konkrét programot, nem elemzi ki az általa ideiglenes alkotmánynak hívott ál-alkotmány szavait. Persze ez érthető is, hiszen írott malaszt az, amit mantraszerűen szokott mondogatni, hogy „minden hatalom a népé, minden hatalom a népé”

Arra azonban azonnal kitér, hogy az egykor vele együtt dolgozók hazugságai ott vannak, hogy azt mondogatják: „ugyanazt akarják, amit én – fejti ki Geri –, de olyan eszközökkel akarják elérni ahogy nem lehet!” Ebben persze van igazság, mert Hajnalék bár keresték, de nem találták még meg azt a megoldást, ami valóban egy jó irányú változáshoz vezetne hazánkban úgy, hogy nem a balliberális szörnykoalíciót segítenék retorikájukkal a Fidesz ellen, hanem a két nagy szekértábort elkerülve a valódi nemzeti érdekek mentén, de jogszerűen, küzdenének a népképviselet eléréséért! Ebben ugyanis csak a Nemzetegyesítő Mozgalomra számíthatnának, amely olyan alázattal segítené őket, amilyen még nem volt a magyarság történetében azóta, amióta a pártoskodás nemzetmegosztó rendszerét bevezették nálunk.

Nézzük csak tovább Gerinek ezt az egoista és propagandisztikus nyilatkozatát! 

„2018-ban csatlakozott hozzájuk Pósa Tamara, aki mindent nagyon tud és mindent el szeretne mondani és szemrebbenés nélkül hazudik. Olyan dolgokat, amit, ha jogilag nézem, abszolút nem lehet alátámasztani…” Nem tisztem megvédeni a hölgyet, de az mégiscsak döbbenet, hogy ez a sarlatán hazugnak nevezi azt a személyt, aki egyébként az ő általa elindított úton halad, legfeljebb nem követi a teljesen hazug és hibás úton! Persze azt megszoktuk már, hogy a tolvaj, kiált tolvajt a kommunisták védelmében, de hogy egy látszólag nem kommunista, látszólag nem tolvaj milliárdos hazug, nevezi hazugnak azokat, akik nem tudják követni az agymenéseit, ez eddig még nem megszokott.

Geri tehát törli az ismerősei közül azokat, akiket Pósa Tamara (szerinte) megvezetett. Ennek valójában örülni kell, hiszen így tisztul a kép, s így lassan csak azok maradnak Geri ismerősi körében, akik valami miatt érdekeltek az 1989 évi XXXI-es ál-alkotmány visszahozatalában, vagyis szocik, vagy liberálisok, esetleg a rabló-privatizációnak olyan szinten nyertesei, hogy nem akarnak rendszerváltást, még pénzrendszerváltást sem!

Geri pedig mondja:” a hazugság elviszi az embereket attól, ahol érdemben tehetnének valamit a saját sorsuk, helyzetük javítása érdekében, ahol érdemben felszámolhatnánk ezt a diktatúrát. Helyette olyanokat csinálnak, amivel nem lehet felszámolni ezt a diktatúrát.” Természetesen megnevez még pár személyt, aki nem követi őt a „magasztos úton a szocializmus felé”, ilyen pl. Szabó Hédi, a MATT, a Népi törvénykezés, Bende István, Kanyik György, akik mind félrevezetők szerinte. Ám hozzáteszi, hogy nem azért, mert ő mondja, hanem azért, mert „az ideiglenes alkotmány pontosan leírja, hogy milyen úton és módon lehet felszámolni ezt a diktatúrát. A MATT úgy akarja felszámolni, hogy majdcsak lesz valami, de nem lehet várni erre és a diktatúra hagyja, hogy szervezkedjenek, mert tudja, hogy azzal nem lehet felszámolni a diktatúrát!” (Persze ezeket a lózungokat már megcáfoltam, de Gerinek nem az a célja, mint a többieknek, akik valóban szeretnék a jó irányú változást, hanem neki konkrét feladata van, nevezetesen a bolsevikból globalistává fordított ál-alkotmányosság dicsérete!)

Nézzük meg végül, hogy mit is gondol az oltásellenességről?

„…ez az a kategória amikor az ember szeretne valamit tenni, de ha tesz valamit azzal teszi a legrosszabbat, mert belesétál a diktatúra (BG: szerintem a reklám-demokrácia) csapdájába. A diktatúra ugyanis pontosan tudja, hogy mire fog hivatkozni azokkal szemben, akik fel akarnak lépni a kényszeroltások ellen. A diktatúra arra fog hivatkozni, hogy a többi állampolgár érdekében neki kötelessége megvédeni a többi állampolgárt azoktól, akik nem akarják beoltatni magukat. Innentől az állam a jogszerűségre hivatkozva fogja megakadályozni, hogy bárki fellépjen az oltások ellen…Ez az állam nem a néptől függ, s ezért nem tudja befolyásolni a diktatúra döntéseit..”

No itt megint elegem lett belőle, s nem is tudom tovább hallgatni, mert imamalomszerűen ismételget valamit, s azt hiszi, hogy attól lesz valami igaz, ha sokszor elmondja! A mai rendszer nem diktatúra, hanem REKLÁM-DEMOKRÁCIA, ahol a pénz-vezérelt média és pártok együttesen gyakorolnak tudatipari hatást a választópolgárokra úgy, hogy az egyértelműen a bankárkaszt érdekét szolgálja.

Ha már 1990-ben megértettük volna, hogy a nyugat ugyanúgy „gyarmatosítani” akar bennünket, ahogy a bolsevizmus tette, akkor nem alakul párttá az MDF, vagy ha igen, akkor csak pártonkívüli képviselőket küldött volna a törvényhozásba, akkor 2018-ban elsöprő győzelmet arathatott volna az a gondolat, ami a nemzetünk egyesítésében testesül meg, ahol a népképviselők nem a pártjuk, hanem a Nemzet érdekét képviselnék, s a kormányt a svéd út követésére késztették volna! Geri azonban arra akar minket rávenni, hogy ne emeljük fel a szavunkat a kényszeroltás ellen, holott ő maga is tudja, hogy a teljes politikai elit – vagyis bal és jobb egyaránt – elkötelezett a pénzvilág érdekeinek a képviseletére és magukat nem, vagy nem azzal fogják beoltatni, amit nekünk szántak!

Geri nem mondja ki a megoldást, csak hazudik! Folyamatosan és a pártpolitika balliberális oldala érdekében nem akarja, hogy a Nemzet önszerveződjön! Azt akarja, hogy mantrázzuk a Fidesz elleni szöveget, holott a Fidesz a kisebbik rossz a balliberális szörnykoalícióval szemben, s csak azért nem tudjuk jó irányba mozdítani őket, mert szervezetlenek vagyunk, s éppen a Geri félék azok, akik elhitetik a népünkkel, hogy erőfeszítés nélkül is van megoldás! Pedig nincs! Ahhoz, hogy a Nemzet talpra álljon, önszerveződő közösségek kellenek minden falun és városon!  Ám Geri nem akarja, hogy helyi közösségek alakuljanak, amelyek képesek önellátásra, önvédelemre és saját éredekképviselet kiállítására! Geri sajnos nem a magyar Nemzet újjáélesztője, hanem egy nagyon kártékony ügynök, de biztosan nem a Jóisten ügynöke!

Kérek minden igaz magyart gondolkodjon el ezen és küldje tovább, hogy lelepleződjön a hazugot kiálltó hazug!

Bene Gábor

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

 

Kapcsolódó:

ELHATÁROLÓDÁS? – a liberálisok kedvenc furkósbotja

Vélemény, hozzászólás?