Hírek

Nemzetegyesítő Mozgalom 2017. októberi műsora

 NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András

Október 2-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár:

 ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Saját, ám mindenki számára nyitott Klubprogramunk.

 

Október 6-án, pénteken 17,00 órakor emlékezünk az Aradi vértanukra. Battyány Lajos mellszobrának koszorúzása. Találkozás a Dóm-téri árkád alatti panteonban.

 

Október 9-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től  Rokaly József erdélyi író előadása és könyvbemutatója

A rabanbánok és népünk ősemlékezete

A gyergyószentmiklósi történész és tanár évtizedek óta foglalkozik a magyar őstörténettel, különös tekintettel a székelyek származására és hun azonosságtudatára. A témában számos előadást tartott, s a közelmúltban egy 5 kötetből álló könyvsorozatot adott ki, melyben számba veszi Anonymus, Kézai Simon és mások krónikáit,  forrásmunkáit, valamint megosztja velünk saját kutatásainak eredményeit és következtetéseit, ugyanakkor lerántja a leplet a hamis finnugor és egyéb tévtanokról. A helyszínen megvásárolhatók a szerző könyvei is.

 

Október 16-án  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től A magyarság hivatása, égi és földi küldetése s legfőbb kerékkötői

Siklósi András előadása

Egyes személyek kapcsán inkább feladatokról, életformákról, célokról beszélhetünk. Az egyén esetében meghatározó, hogy a rábízott talentumokkal, tehetségekkel népe-nemzete boldogulását, felemelkedését, harcait segítse minden akadály és megpróbáltatás dacára, töretlen hittel, odaadással és szorgalommal. Tekintve, hogy valamennyien több-kevesebb hibával, gyarlósággal rendelkezünk, kötelességünk, hogy a természeti és isteni törvényekkel harmóniában éljünk, s üdvösségünket lehetőleg semmivel se veszélyeztessük. Nemzetek esetében inkább hivatásról és küldetésről szólhatunk. Valamennyi nemzet közül éppen a mienk, a magyarság rendelkezik elvitathatatlan isteni kiválasztottsággal, ami azt jelenti, hogy a túléléshez nagyobb védettséget, különös képességeket kaptunk, ugyanakkor cserében többet is várnak tőlünk az égiek. Legfontosabb dolgunk, hogy biztosítsuk megmaradásunkat, továbbadjuk az életet, s azt a kiemelkedően gazdag ősi kultúrát és hagyományrendszert átmentsük a jövőbe, mely(ek)et tekintve föltétlenül világelsők vagyunk. Nem áldozhatjuk fel magunkat senkiért (pl. nem lehetünk többé „Európa védőbástyája”), ugyanakkor a saját életünk rendbetétele után szeretettel kell fordulnunk minden jó-szándékú, szenvedő nép felé. A közvetlen segítségen túl gyakorlati életvitelünkkel, hatalmas tudásunkkal példát kell mutatnunk, gyógyulást és világító fényt kell hoznunk a sötétben botladozó, beteg emberiségnek. Meg kell küzdenünk azokkal a szinte legyőzhetetlen sátáni erőkkel, melyek kívül és belül egyaránt veszélyeztetik jobbító törekvéseinket, azazhogy egész bolygónkat (s rajta az egységes Kárpát-medencét) élhetőbbé, emberségesebbé, virágzóbbá tegyük.

 

Október 23-án  hétfőn 17,00 órakor emlékezünk az 56-osokra.  Kováts József mártír mellszobrának koszorúzása. Találkozás a Dóm-téri árkádnál.

 

Október 30-án    hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár: ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től :Nemzetépítő Klubunk Tagjainak: megbeszélése saját ügyeinkben,

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                                                                   

                                                          Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?